Annonce
Esbjerg

Storstilet Fanø-projekt er kommet i modvind

Det er i dette klitområde ved Fanø Bad, som her er illustreret, at 'Lycium' skal bygges. Illustration: Fanø Kommune
Det storstilede Lycium-projekt har ramt første bump på vejen i form af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Fanø. De kalder placeringen i klitlandskabet for problematisk og unødvendig.

Fanø: Handler det om at få en stjernearkitekt til at bygge en betonbygning i yderste klitrække eller at etablere højkvalitets naturformidling på Fanø?

Sådan spørger Danmarks Naturfredningsforening på Fanø om det nye projekt, der skal stå for fremtidens naturformidling på den naturrige vesterhavsø. Bag Lycium står den 74-årige Højesteretsadvokat Steen Lassen fra København, der har stærke familierødder til Fanø Bad. Til at stå for den arkitektoniske udformning af projektet har Steen Lassen fået ingen ringere end Bjarke Ingels med på idéen – stjernearkitekten, der er berømt for blandt andet VM-husene i København og Tirpitz-museet i Blåvand.

Ved præsentationen af projektet var Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn tilstede for at give byrådets velsignelse. Også Nationalpark Vadehavet er glade for projektet, som formand Janne Liburd har kaldt for en 'fantastisk indgang til Vadehavets geologi'.

Men ikke alle deler deres begejstring. Planerne om at bygge Lycium ind i klitterne ved Fanø Bad har fået Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Fanø til at sætte hælene i. Selvom foreningen bakker op om den del, der går på at formidle Fanøs naturrigdomme, så er foreningen langt fra begejstret for idéen om at etablere et betonbyggeri i klitlandskabet.

- Vi vil gerne være med til at udvikle formidlingsdelen af projektet, men placeringen af en bygning i det nationalt og internationalt beskyttede naturområde er meget problematisk og helt unødvendig. I Danmark har vi takket være fremsynede lovgivere hidtil undgået at forstyrre vores kyster med byggeri, hvilket er enestående i Europa, lyder det fra lokalforeningen.

Annonce

'Lycium'

  • Da Lycium-projekt skal realiseres i et naturbeskyttet område, skal der opnås en række tilladelser, før projektet kan realiseres
  • Ifølge arkitekt David Zahle fra Bjarke Ingels Group tager det cirka to år at afdække forholdende omkring Lyciums økonomi og naturfredning
  • Bliver der givet tilladelse til projektet, har Danmarks Naturfredningsforening mulighed for at anke afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Projektet har heller ikke været forbi Fanøs kommunalbestyrelsen endnu - i hverken udvalg eller byråd
  • Klitterne er en del af EU's Natura 2000-ordning, som beskytter naturområder, ligesom at klitterne også indgår under Kystdirektoratets klitfredningslinje
  • 'Lycium' koster 70 millioner kroner. En stor del af beløbet er allerede bevilget af en ukendt fond, og ifølge Steen Lassen er man i kontakt med flere fonde i forhold til finansieringen

  • Visionen for 'Lycium' er, at det skal anvendes af uddannelses- og forskningsinstitutioner og danne rammen om nationale og internationale konferencer

Placeringen er afgørende

Danmarks Naturfredningsforening Fanø peger i stedet på, at de gerne så Lycium realiseret i centrum af Fanø Bad.

- Placeringen af en bygning i centerområdet kunne blive det midtpunkt for Fanø Bad, som kan løfte området. Lad arkitektfirmaets store kompetencer blive brugt til at bygge en smuk bygning, der kan løfte den proces, som Fanø Kommune og Realdania er begyndt på. Så slipper vi for, at projektet ødelægger den klitstruktur, som den er sat i verden for at formidle, siger lokalformand Britt Schak Hansen.

Den idé er projektets initiativtager, Steen Lassen, ikke med på. For ham er det helt afgørende, at Lycium kommer til at ligge i klitterne ved Fanø Bad.

- Det er afgørende for projektet og naturformidlingen, at Lycium placeres i klitterne ved Fanø Bad, fordi Bjarke Ingels arkitektur gør Lycium til en del af naturen, hvorfor det ikke ville give mening at placere det et andet sted. For ellers kan man lave ligeså godt foretage naturformidlingen fra centrum af Fanø Bad, som man kan fra eksempelvis Odense eller København, siger Steen Lassen.

Han fremhæver også, at Lycium vil være til glæde for naturen, selvom det 1000 kvadratmeter store formidlingssted skal bygges ind i klitterne.

- Lige nu ser stedet ikke særlig godt ud, og det er en del af planerne, at Lycium skal bygges som en del af klitterne i beton, som er et naturmateriale, hvor Fanø-sand kan indgå. Jeg har dog stor respekt for Naturfredningsforeningens tanker om naturen, og når vi indgår en dialog med dem om projektet, er jeg sikker på, at vi kan blive enige, da det er til glæde for naturen, siger Steen Lassen.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Uvenlig behandling af tyskere skal stoppe

Det er en gevinst for den danske del af grænselandet, når tyskere og andre EU-borgere beslutter sig for at købe et hus i Sønderjylland. Sidste år solgte EDC i Rødekro og Nybolig i Padborg i alt 55 huse til udenlandske EU-borgere, hvoraf langt de fleste var tyskere. Det er med til at skabe udvikling i en landsdel, der ellers i mange områder kæmper med faldende befolkningstal. Derfor er det meget bekymrende, at både advokater og ejendomsmæglere i Sønderjylland oplever, at servicen over for de udenlandske huskøbere er blevet forringet i en grad, så det kan risikere at få mulige tilflyttere til at opgive deres forehavende. Den oplevede forringelse er sket i forbindelse med, at den statslige Styrelse for International Rekruttering og Integration siden 1. april har overtaget opgaven med at udstede EU-opholdsbevis til de udlændinge, som vil flytte til Danmark, fordi de er ved at købe et hus i Danmark. Forinden var det Statsforvaltningen, der stod for opgaven. Dengang var oplevelsen hos advokater og mæglere, at udlændingene fra andre EU-lande, inden de flyttede hertil, kunne få det opholdsbevis, der er betingelsen for at kunne gennemføre huskøbet. Men det er ulovligt at gøre det på den måde, mener den statslige styrelse. Den kræver, at udlændingene har bopæl her i landet først, og dermed skal de leje en bolig, før de kan købe én. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) bør i en fart finde ud af, om det virkelig kan passe, at det pludselig skal være så besværligt for en EU-borger at købe et dansk hus. Selv om hans styrelse benægter, at der er lavet om på praksis, er der en række kilder, som har fortalt JydskeVestkysten, at behandlingen af sagerne foregik meget smidigere, da det var Statsforvaltningens opgave. Det må kunne lade sig gøre at genskabe den situation, så Danmark igen kan blive opfattet som et venligt værtsland for EU-medborgere, som kan forsørge sig selv og som har lyst til at købe et hus i vores land.

Annonce