Annonce
Kolding

Fremover skal SFO-børn fra hele Kolding Kommune samles i én SFO i ferieperioder

De børn i Kolding Kommune, der fremover skal i ferie-SFO i uge 28, 29 eller 30, mellem jul og nytår, op til påske eller dagen efter Kristi Himmelfartsdag, bliver det på Brændkjærskolen. I børne- og uddannelsesforvaltningen har man besluttet at ændre på SFO-tilbuddet i ferierne, så man går fra at have fem åbne SFO'er rundt i kommunen til kun en enkelt af slagsen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
I fremtiden er der kun én SFO i hele Kolding Kommune, der holder åbent i bestemte ferieperioder om sommeren, mellem jul og nytår og op til påske. I dag plejer fem SFO'er at have åbent, men fremover skal alle tilmeldte børn passes på Brændkjærskolen i de pågældende uger.

Kolding: Har man fremover brug for at få passet sit barn i SFO'en i de tre uger om sommeren, dagene ved jule- og nytårstid og op til påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvor der allerede i dag kun er fem SFO, som holder åbent i hele kommunen, er der kun én vej at køre. Nemlig i retning mod Brændkjærskolen.

Embedsmændene i børne- og uddannelsesforvaltningen har besluttet, at det i fremtiden kun er denne ene SFO, som skal holde åbent i de perioder på året, hvor flest børn holder ferie, og hvor man allerede i dag holder begrænset åbent i SFO'erne.

I dag er det SFO'erne på Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Christiansfeld Skole, Vamdrup Skole og Kongsbjergskolen, som holder åbent i uge 28-30 om sommeren, hverdagene mellem jul og nytår, de tre hverdage op til påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Annonce

Men fra den kommende sommer og fremover bliver det altså kun på Brændkjærskolen, at man kommer til at tage imod de SFO-børn, der har brug for pasning i de pågældende uger og dage i løbet af året.

På onsdag bliver politikerne i børne- og uddannelsesudvalget orienteret om ændringerne, der ifølge sagsfremstillingen i dagsordenen skal styrke det pædagogiske indhold i SFO-tilbuddet i ferieperioderne.

Sparede penge bliver hos skolerne

Ifølge dagsordenen kan man lettere lave alderssvarende aktiviteter, når man samler en større gruppe børn, hvorimod man i dag kan opleve, at der er meget få fremmødte børn i den enkelte SFO, og at der dermed kan være stor aldersspredning i gruppen af børn.

De fire skoler, hvis SFO'er hidtil har haft åbent i ferieperioderne, men som fremover kan holde lukket på disse dage, får frigjort nogle penge, som de kan bruge på almindelige skoledage, fremgår det af dagsordenen. I alt 500.000 kroner bliver der sparet på ferie-SFO, men pengene bliver på SFO-området og kan bruges på andre tidspunkter.


Fordelen er, at man får optimeret ressourcerne mest muligt, og at de så kan komme i spil på skolerne resten af året.

Kristina Jørgensen (DF)


I dagsordenen kan man også se, at der kan laves særlige aftaler med forældre, som har problemer med at få transporteret deres børn ind til Brændkjærskolens SFO, for eksempel i form af taxakørsel eller fælles bustransport.

Embedsmændene understreger dog, at hjælp til transport formentlig kun vil blive nødvendigt i begrænset, da man har erfaring for, at langt de fleste af børnene i ferie-SFO kommer fra Kolding by.

Annonce

Fordele og ulemper

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF) slår fast, at hun ser både fordele og ulemper ved den nye organisering af feriepasningen i SFO'erne.

- Fordelen er, at man får optimeret ressourcerne mest muligt, og at de så kan komme i spil på skolerne resten af året. Men jeg er også optaget af, at børnene har nogle trygge rammer, så jeg ser frem til at få drøftet sagen, siger Kristina Jørgensen.

I dagsordenen har forvaltningen fremlagt tal for, hvor mange børn i kommunen der blev passet i SFO i de tre uger i sommer, hvor der kun var behovsåbent. Dengang var der så få tilmeldte, at man faktisk besluttede at samle dem alle på Brændkjærskolen.

- I uge 29 sidste år var der 36 tilmeldte børn, og det skal ses i lyset af, at der er cirka 3000 børn i SFO-alderen. Det er væsentligt at se på, hvad det reelle behov for forældrene er, og 500.000 kroner er mange penge, som kan bruges i SFO’erne udenfor sommerferieperioden, synes jeg, siger Kristina Jørgensen, der mener, det er fornuftigt, at man ser på, hvad der giver mening i forhold til pasningstilbuddet, når kun få børn er tilmeldt SFO på visse tidspunkter af året.

Børn i ferie-SFO

  • I børne- og uddannelsesforvaltningen oplyser man, at man ikke har tal for, hvor mange børn, der f.eks. har været tilmeldt ferie-SFO i andre ferieperioder i de seneste par år, eller hvor mange børn fra f.eks. skolerne i oplandet, der har været tilmeldt.
  • I dagsordenen fremgår det kun, at der i uge 28-30 i 2020 har været følgende antal tilmeldte til ferie-SFO (i parentes står antallet af fremmødte): 
  • Uge 28: 76 (71)
  • Uge 29: 36 (32)
  • Uge 30: 37 (28)
  • JydskeVestkysten har ved en henvendelse til Vamdrup Skoles SFO fået oplyst, at der i de tre ferieuger i sommer var fem-syv børn fra skolen i pasning per dag. Mellem jul og nytår 2020 var der cirka 10 børn per dag, og i de tre dage før påske i år var der henholdsvis 19, 13 og 14 børn i pasning per dag.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Esbjerg

Esbjergenser har tilbragt natten på stationen: Råbte efter politiet og slog betjent i ansigtet

Annonce