Annonce
Tønder For abonnenter

Friske regnskabstal: Her er ugens regnskaber fra Tønders virksomheder

Tallene går op: Skærbæk Dyreklinik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skærbæk Dyreklinik ApS, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 439.964 til 843.852 kroner før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 989.531 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Ostwald Pendorff. I første omgang er det MOP Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Ostwald Pendorff, der er den dominerende ejer. Skærbæk Dyreklinik ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive dyrlægepraksis samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i N Sejerslev tjente flere penge i seneste regnskabREFSLUND INVEST ApS, der er en virksomhed i N Sejerslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4969 til 15.114 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8600 kroner i det foregående regnskabsår til 93.750 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i N Sejerslev-virksomheden fra -50.735 til -35.621. Firmaet ledes af direktør Klaus Refslund Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Klaus Refslund Hansen. REFSLUND INVEST ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og salg af værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed
Går tilbage: Virksomhed i Toftlund går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Toftlund-virksomheden Stenderup Smede- og Maskinværksted ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 50.330 til -20.232 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 101.015 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 454.714 kroner i det foregående regnskab til 403.991. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 121.948 til 100.771 kroner . Virksomheden ledes af direktør Charlie Lund. Virksomhedens reelle ejere er Charlie Lund. I Erhvervsstyrelsens register er Stenderup Smede- og Maskinværksted ApS anbragt i branchen "Reparation af jern- og metalvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af smede- og maskinværksted samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Tønder går fra overskud til underskudOverskuddet i BiOsense ApS, der er et firma i Tønder, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 46.070 til -63.237 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 93.587 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 68.335 kroner året før til -1651 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 854.679 til 675.220 kroner . Virksomheden ledes af direktør Fedder Paulsen Hindrichsen. Virksomhedens reelle ejere er Fedder Paulsen Hindrichsen. I Erhvervsstyrelsens register er BiOsense ApS anbragt i branchen "Engroshandel med rengøringsmidler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelsvirksomhed med import og salg af produkter med et højt teknologisk eller bioteknologisk videnindhold til rengøring og desinfektion m.v. til hosholdninger og industrien, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Løgumkloster fik større overskud end året førJOHANNES SCHMIDT CHRISTENSEN ApS, der er en virksomhed i Løgumkloster, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 107.137 til 124.129 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 158.231 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 507.561 kroner til 743.706 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 96.433 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i JOHANNES SCHMIDT CHRISTENSEN ApS fra 195.570 til 192.003 kroner . Virksomheden ledes af direktør Johannes Schmidt Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Johannes Schmidt Christensen. JOHANNES SCHMIDT CHRISTENSEN ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Bilhandel i Tønder fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vest-Biler Syd A/S, der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 972.043 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 8,9 millioner til 9,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Bang Feifer. I første omgang er det JBF HOLDING ApS og KOF HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Knud Ove Holbæk Fejfer og Jan Bang Feifer, der er de dominerende ejere. Vest-Biler Syd A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i TønderOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DKM Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 548.549 til 438.571 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 721.914 kroner i det foregående regnskab til 604.108. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Herluf Mylin. Virksomhedens reelle ejere er Knud Herluf Mylin. DKM Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Emmerske Biler ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Emmerske Biler ApS , der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 814.044 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 1,5 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Frisk Petersen. I første omgang er det EMMERSKE BILER HOLDING ApS og OFP Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Frisk Petersen og Benthe Frisk, der er de dominerende ejere. Emmerske Biler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af personbiler, reparationsarbejder samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Øster Terp ryger fra overskud til underskudForrige års overskud i KFM Invest ApS, der er et firma i Øster Terp, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 225.964 til -866.650 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 475.848 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5080 kroner året før til 61.186 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 262.638 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Laasholdt Møller. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Laasholdt Møller. I Erhvervsstyrelsens register er KFM Invest ApS anbragt i branchen "Produktion af elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Sæd tjente flere penge i seneste regnskabCHH Invest ApS, der er en virksomhed i Sæd, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 176.348 til 782.904 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 603.667 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 347.913 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i CHH Invest ApS fra 10,7 millioner til 10,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Heinrich Hansen. I første omgang er det CHH INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Heinrich Hansen, der er den dominerende ejer. CHH Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SædEJENDOMSSELSKABET HAFENDAMM ApS, der er en virksomhed i Sæd, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,5 millioner til 617.294 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 415.180 i det foregående regnskabsår til 206.946 - et fald på -50 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i EJENDOMSSELSKABET HAFENDAMM ApS fra 4,9 millioner til 176.707 kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Heinrich Hansen. I første omgang er det CHH INVEST HOLDING ApS og TE Holding statsautoriseret revisionsanpartsselskab, der står som ejere. I sidste ende er det Claus Heinrich Hansen, der er den dominerende ejer. EJENDOMSSELSKABET HAFENDAMM ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt aktiv erhvervsdeltagelse indenfor handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Løgumkloster tjente flere penge i seneste regnskabScandinavian Language Service ApS , der er en virksomhed i Løgumkloster, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 694 til 6146 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 172.540 i det foregående regnskabsår til 47.562 - et fald på -72 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løgumkloster-virksomheden fra -69.872 til -69.397. Firmaet ledes af direktør Luciano Lykkebo. Virksomhedens reelle ejere er Luciano Lykkebo. Scandinavian Language Service ApS hører hjemme i branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er oversættelse og tolkning af tekster for andre virksomheder, rådgivning inden for oversættelse, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Westwerk ApS i Løgumkloster gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Westwerk ApS i Løgumkloster. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.064 til 2368 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -30.362 kroner året før til 5169 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løgumkloster-firmaet fra 11.553 til 13.397. Virksomheden ledes af direktør Luciano Lykkebo. I første omgang er det Niels Kjær Hemmingsen, Marc Lukas Fischer og SCANDINAVIAN LANGUAGE SERVICE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Luciano Lykkebo, Niels Kjær Hemmingsen og Marc Lukas Fischer, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Westwerk ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udvikle web-løsninger samt sælge software og organisere eventsKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Tvismark-virksomheden Rømø Købmanden ApSRømø Købmanden ApS, der er en virksomhed i Tvismark, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 522.853 til 522.206 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tvismark-virksomheden fra 573.112 til 1,1 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Anders Paulsen og Margit Henriette Mathiesen. I første omgang er det MMAP HOLDING 2007 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Paulsen og Margit Henriette Mathiesen, der er de dominerende ejere. Rømø Købmanden ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive købmandshandel samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Skribo ApS i Tønder går fra overskud til underskudOverskuddet i Tønder-virksomheden Skribo ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 66.542 til -169.825 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 66.542 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 306.910 i det foregående regnskabsår til 112.776 - et fald på -63 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ejnar Skriver. I første omgang er det EJNAR SKRIVER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ejnar Skriver, der er den dominerende ejer. Skribo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri, bygge- og anlægsvirksomhed, investering i aktier, obligationer og pantebreve samt indgå terminsforretninger i obliga- tioner og fremmed valutaKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skærbæk-virksomheden Bevan ApSBevan ApS, der er en virksomhed i Skærbæk, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Bevan ApS var ligesom året før på 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Betty Bevan og Richard Andrew Bevan. I første omgang er det Bevan Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Betty Bevan, der er den dominerende ejer. Bevan ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af produkter og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos bilværksted i SædOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Sæd Auto Service, Allan Christiansen A/S , der er en virksomhed i Sæd. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 594.893 til 446.165 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 802.167 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 344.758 kroner efter skat, faldt formuen i Sæd Auto Service, Allan Christiansen A/S fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Christiansen. I første omgang er det TC HOLDING og SÆD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Christiansen, der er den dominerende ejer. Sæd Auto Service, Allan Christiansen A/S hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive automobilværksted samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i TønderOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KTST Ejendomsselskab, Tønder ApS , der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 108.387 til 93.900 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 149.332 kroner til 151.748 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 555.334 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Christiansen. I første omgang er det TC HOLDING og SÆD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Christiansen, der er den dominerende ejer. KTST Ejendomsselskab, Tønder ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Vestergaard er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Willke Danmark ApS Rail Construction i Vestergaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,9 millioner til 42.291 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 995.000 kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1,4 millioner kroner året før til 117.726 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vestergaard-firmaet fra 952.000 til 994.504. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Moritz Willke og Niklas Willke. I første omgang er det Willke Holding GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Moritz Willke og Niklas Willke, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Willke Danmark ApS Rail Construction anbragt i branchen "Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed med anlæg af jernbanesporKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Brdr. Lorenzen Skærbæk ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Brdr. Lorenzen Skærbæk ApS, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 299.182 til 615.275 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 617.496 til 870.418. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Boy Peter Lorenzen og Ebbe Michael Thyssen. I første omgang er det BOY LORENZEN HOLDING ApS og EBBE THYSSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Boy Peter Lorenzen og Ebbe Michael Thyssen, der er de dominerende ejere. Brdr. Lorenzen Skærbæk ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive værksted med reparation af automobiler, salg og finansiering af samme, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Central Halle Aps i Tønder gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Central Halle Aps i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -91.198 til 104.164 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 464.203 kroner til 614.923 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-firmaet fra -23.339 til 80.826. Virksomheden ledes af direktør Henning Madsen Klingenberg. Virksomhedens reelle ejere er Henning Madsen Klingenberg. I Erhvervsstyrelsens register er Central Halle Aps anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bodega, restauration, cafe og diskotek samt dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Visby-virksomheden Entreprenør Rahr ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Entreprenør Rahr ApS, der er en virksomhed i Visby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 408.000 til 276.309 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 759.000 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Visby-virksomheden fra 215.000 til 431.790. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Bossen Rahr og Jette Rahr. I første omgang er det JR Holding Visby ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Bossen Rahr, der er den dominerende ejer. Entreprenør Rahr ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af entreprenørvirksomhed og andet hermed forbundet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Trailblaze A/S i Agerskov er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Trailblaze A/S i Agerskov i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,5 millioner til 42,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8750 kroner til -15.445 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Agerskov-firmaet fra 4,3 millioner til 46,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Brøndum Petersen. I første omgang er det ORBIATE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Brøndum Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Trailblaze A/S anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at investere i Early-stage og vækstvirksomheder, samt yde services hertilKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Alslevkro hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i ELC-Byg ApS, der er en virksomhed i Alslevkro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 248.326 til 261.596 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Alslevkro-virksomheden fra 440.875 til 531.785. Firmaet ledes af direktør Erik Lund Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Lund Christensen. ELC-Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Formålet er at drive håndværksmæssig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Skærbæk-virksomheden Murermester Kjeld Aaskov ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murermester Kjeld Aaskov ApS, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 98.815 til 73.174 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -7110 kroner til -6369 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 73.174 kroner efter skat, faldt formuen i Murermester Kjeld Aaskov ApS fra 546.421 til 506.595 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kjeld Christian Aaskov. Virksomhedens reelle ejere er Kjeld Christian Aaskov. Murermester Kjeld Aaskov ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er kapitalanbringelse i andre selskaber, erhvervelse og drift af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Traitsense ApSAgerskov-virksomheden Traitsense ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -9276 til -45.092 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9250 kroner til -14.013 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 32.527 til -12.565 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Brøndum Petersen. I første omgang er det ORBIATE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Brøndum Petersen, der er den dominerende ejer. Traitsense ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet har til formål at beskæftige sig med udvikling og salg af software og servicesKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsselskabet Skærbæk ApS fik større overskud end året førEjendomsselskabet Skærbæk ApS, der er en virksomhed i Skærbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 165.693 til 178.388 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 301.137 kroner i det foregående regnskab til 267.089. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 147.185 kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Skærbæk ApS fra 464.196 til 411.381 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lennart Madvig Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Lennart Madvig Christensen. Ejendomsselskabet Skærbæk ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve, afhænde, drive og administrere fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hydro Extrusion Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hydro Extrusion Denmark A/S, der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 22,2 millioner til 67,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 258 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 256 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 175,1 millioner kroner til 240,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 186,6 millioner til 240,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Boye Sørensen. Virksomheden ejes af Hydro Holding Denmark A/S. Hydro Extrusion Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af aluminium". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i ToftlundToftlund-virksomheden AKD Udvikling A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -26.586 til -1676 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -23.467 kroner året før til 3249 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 492.865 til 475.892 kroner . Firmaet ledes af direktør Jens Christian Jørgensen. Virksomheden ejes af Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a.. I Erhvervsstyrelsens register er AKD Udvikling A/S anbragt i branchen "Landbrugskonsulenter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udvikling og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jørgen Hansen Skærbæk ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jørgen Hansen Skærbæk ApS, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 200.019 til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 53.773 i det foregående regnskabsår til 7381 - et fald på -86 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 9,5 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Hansen. Jørgen Hansen Skærbæk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med biler og dermed beslægtet virksomhed, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jørgen Hansen Biler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jørgen Hansen Biler A/S, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 311.163 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 28 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 26 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,6 millioner kroner til 14,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 8,2 millioner til 10,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Hansen. I første omgang er det JØRGEN HANSEN SKÆRBÆK ApS og JØRGEN HANSEN & PARTNERE ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Hansen, der er den dominerende ejer. Jørgen Hansen Biler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med biler og dermed beslægtet virksomhed, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Jørgen Hansen & Partnere ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårJørgen Hansen & Partnere ApS, der er en virksomhed i Skærbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43.907 til 591.860 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 1,4 millioner til 2 millioner. Selskabet ledes af direktør Jørgen Hansen. I første omgang er det Laila Hoffmann og JØRGEN HANSEN SKÆRBÆK ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Hansen, der er den dominerende ejer. Jørgen Hansen & Partnere ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er kapitalanbringelse i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jejsing Maskinstation ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jejsing Maskinstation ApS, der er en virksomhed i Solderupmark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Solderupmark-virksomheden fra 1,8 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christopher Scholes. Virksomhedens reelle ejere er Christopher Scholes. Jejsing Maskinstation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive maskinstation og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i TønderOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JAP 2 ApS , der er en virksomhed i Tønder. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Søgaard Vedstesen. I første omgang er det Peter Sørensen og JAP Holding 2015 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Søgaard Vedstesen, der er den dominerende ejer. JAP 2 ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med sportstøj, tilbehør og øvrige aktiviteter beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i RømøIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i HATTESGAARD ApS, der er et firma i Rømø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 192.323 til 95.290 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 192.323 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Rømø-virksomheden fra -732.212 til -631.787. Firmaet ledes af direktør Randi Møller. Virksomhedens reelle ejere er Randi Møller. HATTESGAARD ApS hører hjemme i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed samt anden handel
Nyt regnskab: Rømø Legepark ApS i Havneby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Havneby-virksomheden Rømø Legepark ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -14.705 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 21.104 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lennart Ramsing. Virksomhedens reelle ejere er Lennart Ramsing. Rømø Legepark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forlystelsesparker o.l.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Lægeklinik i Løgumkloster tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Alment Praktiserende Læge Hartmut John ApS, der er en virksomhed i Løgumkloster. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 283.000 til 763.292 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 976.000 kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løgumkloster-virksomheden fra 331.000 til 673.398. Virksomheden ledes af direktør Hartmut John. Virksomhedens reelle ejere er Hartmut John. Alment Praktiserende Læge Hartmut John ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bimpel Biogas ApS fik større overskud end året førBimpel Biogas ApS, der er en virksomhed i Jejsing, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.321 til 303.763 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 130.551 kroner i det foregående regnskabsår til 303.556 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jejsing-virksomheden fra 113.573 til 350.368. Firmaet ledes af direktør Jette Rostgaard Andersen Baragwanath. Virksomhedens reelle ejere er Brian Rostgaard Andersen. Bimpel Biogas ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive biogasvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Byggevirksomhed i Arrild får underskudDet seneste år er endt med underskud i Arrild-virksomheden Solar &Enterprise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -43.070 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -39.076 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Peter Fries og Falk Bissa. I første omgang er det DTE & Solar ApS og Falk Bissa, der står som ejere. I sidste ende er det Mark De Wessel Fries og Falk Bissa, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Solar &Enterprise ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Bimpel Bioenergi ApS fik større overskud end året førBimpel Bioenergi ApS, der er en virksomhed i Tønder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 42.023 til 43.116 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 45.365 kroner i det foregående regnskab til 45.209. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 333.979 til 369.795. Virksomheden ledes af direktør Brian Rostgaard Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Rostgaard Andersen. Bimpel Bioenergi ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje grundstykke i Tyskland, hvor bioanlæg skal liggeKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Lassen ApSToftlund-virksomheden Lassen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7701 til -10.450 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -7604 kroner til -6781 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -548.128 til -558.578 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Søren Lassen Schmidt. Virksomhedens reelle ejere er Søren Lassen Schmidt. Lassen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Tønders virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Tønder For abonnenter

Risiko for 450 meter høje vindmøller i nationalparken vækker vrede: - Det er helt vildt, det virker som en skrivebordsøvelse af værste skuffe

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

Annonce
Annonce
Annonce
Aabenraa

Varm burger kostede dyrt for sønderjysk supermarked: Får sur smiley og kæmpebøde for anden gang på under et halvt år

Haderslev For abonnenter

Skraldemænd kører ud for at tømme Niels-Gunnars tomme affaldscontainere: Sommerhusejer er tvunget til at betale for dyr helårsordning

Navne

Efter næsten 50 år er det slut: - Det er frygteligt for at sig det rent ud

Esbjerg

Flydende promenadebroer, udsigtsplatforme og en lille park: Investorer er klar med 20 millioner kroner til at skabe mere liv og miljø på Dokken

Så meget CO2 kan du spare, hvis du skifter til elbil: Batterierne dræner miljøet, men klima-regnestykket er soleklart

Varde

Anette bliver ramt af politisk robot-idé: - Det påvirker mig psykisk, at jeg nu skal omstille min hverdag

Billund For abonnenter

Ekspert: Billund Lufthavn vil styre uden om problemer i tilfælde af SAS-konkurs

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Puljemidler gav håndværkerfirma mulighed for at prøve nyt hjælpemiddel af: - Når det skal gå stærkt, så tænker folk: ’Det går sgu nok’. Men det er møgfarligt

Sport

Se video: Oplev hele Tour de France-festen på få minutter

Hans pårørende holdt fast i hinanden, da han blev ført ind i retslokalet: Det ved vi lige nu om den sigtede fra Field's

Sønderborg

Jens er plaget af mågeskrig døgnet rundt: - Sover med høretelefoner

Haderslev For abonnenter

Fyret og meldt til politiet: Både i Haderslev og Fredericia føler man sig snydt af Sundplejen - nu vil Vejle Kommune gå firmaets arbejde efter i sømmene

Kultur

Her ligger en af landets vigtigste haver: - Vi er vildt stolte. Det er en stor anerkendelse

Annonce