Annonce
Tønder For abonnenter

Friske regnskabstal: Her er ugens regnskaber fra Tønders virksomheder

Overskuddet stiger: Virksomhed i Skærbæk fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 24 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,1 millioner kroner til 12,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 22,1 millioner til 23,9 millioner. SuperBrugsen i Skærbæk og Dagli'Brugsen på Rømø har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Sort Safari ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSort Safari ApS, der er en virksomhed i Tønder, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 124.009 til 446.966 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 526.593 til 774.551. Firmaet ledes af direktør Iver Mygdal Gram. I første omgang er det IVER GRAM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Iver Mygdal Gram, der er den dominerende ejer. Sort Safari ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve naturvejledervirksomhed med serviceydelser og dertil knyttet handel samt øvrige aktiviteter, herunder udvikling af naturvejledning m.vKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bredebro-virksomheden Ballum Slusekro ApSBallum Slusekro ApS, der er en virksomhed i Bredebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 213.371 til 208.840 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 251.747 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit seks i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 278.413 kroner i det foregående regnskab til 270.549. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bredebro-virksomheden fra 362.229 til 524.817. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Christian Hørløck og Eva Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Christian Hørløck og Eva Jacobsen. Ballum Slusekro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed
Tallene går op: Byggevirksomhed i Ottersbøl fik større overskud end året førTK Belægning ApS, der er en virksomhed i Ottersbøl, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 168.009 til 215.026 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ottersbøl-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Hansen Keller. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Hansen Keller. TK Belægning ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Mellemgade 17 ApS fik større overskud end året førMellemgade 17 ApS, der er en virksomhed i Skærbæk, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.833 til 96.136 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 106.992 kroner til 134.227 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 251.191 til 325.452. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jimmi Nielsen og Annemette Pia Truelsen. Virksomhedens reelle ejere er Jimmi Nielsen og Annemette Pia Truelsen. Mellemgade 17 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er drift af udlejningsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kim R. Kristensen i HyrupKim R. Kristensen, der er en virksomhed i Hyrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 453.137 til 148.786 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 453.137 kroner. Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Hyrup-virksomheden fra 870.112 til 901.282. Firmaet ledes af direktør Kim Roelsgaard Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Roelsgaard Kristensen. Kim R. Kristensen hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt investering og anden formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i TønderHydro Precision Tubing Tønder A/S, der er en virksomhed i Tønder, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 110,8 millioner til 43,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 110,8 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 405 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 421 ansatte - en fremgang på 3,95 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 348,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 292,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Tønder-virksomheden fra 360,1 millioner til 394,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Seeberg. Virksomheden ejes af Hydro Holding Denmark A/S. Hydro Precision Tubing Tønder A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af aluminium". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Green Hands ApS fik større overskud end året førGreen Hands ApS, der er en virksomhed i Bedsted Bjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 77.679 til 221.625 kroner før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 402.705 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bedsted Bjerg-virksomheden fra 100.607 til 271.786. Firmaet ledes af direktør Morten Abrahamsen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Abrahamsen. Green Hands ApS hører hjemme i branchen "Vikarbureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udleje arbejdskraft til høst og pleje af juletræer og pyntegrønt m.v., samt tilknyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Bredebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bredebro-virksomheden DWP-Wind ApS . Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -8170 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -8170 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jesper Styrk og Michael Iwang Jacobsen. I første omgang er det Borgmark Holding ApS og Nørby17 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Styrk og Michael Iwang Jacobsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er DWP-Wind ApS anbragt i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, industri samt investering i vindmølleprojekter og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bredebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DWP-Solutions ApS , der er en virksomhed i Bredebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bredebro-virksomheden fra 4 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Styrk og Michael Iwang Jacobsen. I første omgang er det Borgmark Holding ApS og Nørby17 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Styrk og Michael Iwang Jacobsen, der er de dominerende ejere. DWP-Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af vindmøller og dele hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er servicering af vindmøller og andre hermed beslægtede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Vending: Smart-elevation ApS i Løgumkloster er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Smart-elevation ApS i Løgumkloster. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5232 til 71.166 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5039 kroner året før til 87.568 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løgumkloster-virksomheden fra 35.802 til 91.330. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Keld Rasmussen og Thomas Schøler Grøndahl. I første omgang er det Keld Rasmussen og Thomas Schøler Grøndahl, der står som ejere. I sidste ende er det Keld Rasmussen, Thomas Schøler Grøndahl og Henning Nørret Nielsen, der er de dominerende ejere. Smart-elevation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre møbler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udvikle nye innovative produkter med elevationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Busholm ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Busholm ApS, der er en virksomhed i Busholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på fem i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Busholm-virksomheden fra 30,7 millioner til 32,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Ebbe Jacobsen. I første omgang er det Jørgen Jacobsen, Busholm og Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Ebbe Jacobsen, der er den dominerende ejer. Busholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er landbrugsdriftKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Skærbæk Dyreklinik ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skærbæk Dyreklinik ApS, der er en virksomhed i Skærbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 439.964 til 800.233 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Skærbæk-virksomheden fra 989.531 til 1,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Ostwald Pendorff. I første omgang er det MOP Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mette Ostwald Pendorff, der er den dominerende ejer. Skærbæk Dyreklinik ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive dyrlægepraksis samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i HyrupMurerfirmaet KK ApS, der er en virksomhed i Hyrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 602.638 til 169.077 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 602.638 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 131.946 kroner efter skat, faldt formuen i Murerfirmaet KK ApS fra 724.882 til 356.828 kroner . Firmaet ledes af direktør Kim Roelsgaard Kristensen. I første omgang er det Kim R. Kristensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Roelsgaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet KK ApS hører hjemme i branchen "Murere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive murerforretning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du gå på opdagelse i Tønders virksomheders regnskaber, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Tønder For abonnenter

Risiko for 450 meter høje vindmøller i nationalparken vækker vrede: - Det er helt vildt, det virker som en skrivebordsøvelse af værste skuffe

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Tour-karavane i modvind: Derfor blev der ikke smidt kasketter ud til alle tilskuere langs ruten

Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

Varde

Han har pap i sit DNA: Pap er mere end presset papir – det er det meste af Oles liv

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Billund

19-årig kvinde fra Billund Kommune blev ramt af skud i Field's

Erhverv For abonnenter

Direktør går af efter 46 år i virksomheden: 350 ansatte i Kolding skal have ny topchef

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Trekantområdet For abonnenter

Elene tog flugten fra sin stalker - nu har han fundet hendes gemmested i Give: 'Hvis han ikke snart bliver stoppet, så tror jeg det ender helt galt en dag'

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Esbjerg For abonnenter

Læser beder om klart svar: Hvem tager initiativet, hvis landsbyen skal have lokal fjernvarme?

Esbjerg For abonnenter

Video fra sejlskibs-racet: Farmand er sømand og lods - nu vil to brødre også mærke livet til søs

Esbjerg

Video fra Georg Stage: Jeppe måtte kæmpe med livsvigtigt knob før åbent skib på skoleskibet

Annonce