Annonce
Tønder

Frivillige bød en femmer for Oldtidsparken

Det godkendte projekt forvandler den nyværende oplevelsespark Hjemsted - Danernes Verden til en autocamperplads med et udsigtstårn - Marktårnet - som trækplaser og omdrejningspunkt. Modelskitse: Moos Landskaber
I den offentlige udbudsrunde bød foreningen HOF (Hjemsted Oldtidsparks Frivillige) fem kroner for at overtage Hjemsted - Danernes Verden, der skulle forvandles til et lærings- og oplevelsescenter. Eksperter har svært ved at sætte pris på parken, der er solgt til en lokal investorgruppe.

SKÆRBÆK: Hvad er oplevelsesparken "Hjemsted - Danernes Verden" værd?

Spørger man hos foreningen HOF (Hjemsted Oldtidsparks Frivillige), er den rigtige pris fem kroner.

En lokal investorgruppe "Marsk Camper ApS" bød 1.050.000 kroner og fik i maj grønt lys i kommunalbestyrelsen til at overtage det 12 hektar store parkområder, der skal forvandles til autocamperplads med et 25 meter højt udkigstårn - Marsktårnet.

Debatten omkring salget foregik i byrådssalen bag lukkede døre. Det skete med henvisning til, at der var tale om en køb/salg-situation med privatøkonomiske interesser. Efterfølgende er både salget og baggrundsmaterialet blevet offentliggjort. Heraf fremgår, at der er særdeles stor uenighed om, hvor meget oplevelsesparken med udsyn over marsken og Vadehavet er værd.

Annonce

Sagen

Hjemsted Oldtidspark blev etableret tilbage i 90'erne med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Efter at Tønder Kommune i 2016 indfriede lån på godt 27 millioner kroner hos fonden, overtog kommunen ejerskabet af parken.

Oldtidsparken tog efterfølgende navneforandring til "Hjemsted - Danernes verden" og drives nu af Skærbækcentret. Centret har opsagt samarbejdsaftalen til årets udgang.

Som konsekvens heraf besluttede partierne bag budgetforliget i februar at lukke parken ned ved udgangen af 2019 og samtidig forsøge at sælge/udleje parken til anden side.

I forbindelse med en offentlig udbudsrunde indkom to bud. En lokal investorgruppe fik 29. maj tilsagn om køb med et bud på 1.050.000 kroner. Oldtidsparken skal forvandles til autocamperplads med udsigtstårn, der skal åbne i 2021.

Stor prisforskel

Kommunen havde i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet indhentet tre uafhængige ejendomsmæglervurderinger af arealernes kontante handelsværdi.

Under forudsætning af fortsat drift af den aktuelle anvendelse som oplevelsespark, lød de tre vurderinger henholdsvis på én krone, knap 3,5 millioner kroner og fem millioner kroner.

Under forudsætning af et salg som projektgrund, lød vurderingen fra de tre mæglere på henholdsvis 700.000-800.000 kroner, 1,6 millioner kroner og 5 millioner kroner.

Buddet og projektet fra den lokale investorgruppe mødte bred opbakning i byrådssalen, og efterfølgende var borgmester Henrik Frandsen (V) både glad og tilfreds.

- Jeg er rigtig, rigtig glad. Der er tale om et rigtigt godt projekt, som tager udgangspunkt i parkens bygninger, ligesom man agter at bruge og udvikle området med blandt andet søerne til andre overnatningsmuligheder. Jeg er også glad for, at det er ni lokale erhvervsdrivende, der er gået sammen om at fastholde aktiviteterne i området til glæde for hele Tønder Kommune. Det var lige, hvad jeg havde ønsket mig, sagde Henrik Frandsen.

For hurtigt

Selv om der altså var bred opbakning til projektet, var der også kritiske røster. En af de fire, der stemte imod, var SF's Bjarne Henneberg.

- Jeg synes, at det hele pludselig skulle gå meget hurtigt. Jeg havde gerne set, at de frivillige havde fået tid til at fremlægge deres projekt. Eksemplet fra Hagge's (Hagge's Musik Pub i Tønder, red.), som næppe nogen troede ville eksistere så mange år, viser, at frivillige ildsjæle virkelig kan rykke, hvis de ikke bliver klemt af et ledelses-hierarki, siger Bjarne Henneberg.

Parkområdet på 12 hektar med udsyn over marsken og Nationalpark Vadehav skal stå klar som campingplads med udkigstårn til sæsonstart i 2021. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fondsmidler

Kristina Holst har som talsmand for HOF tidligere forklaret, at de frivilliges projekt gik ud på at etablere et center med museum, tematiske events, håndværkerlaug og eksperimental-arkæologi. Desuden skulle en restaurant i oldtidsparken fungere som socialøkonomisk projekt, gerne i samarbejde med STU (særligt tilrettelagt undervisning).

Visionerne skulle realiseres over en periode på 10-15 år og finansieres gennem fonde og LAG-midler.

Autocamper-projektet med de ni lokale investorer og automobilforhandler Jørn Hansen som talsmand har sat sig for at investere 12,1 millioner i 2020 i forventning om at "Marsk Camping" inklusive udsigtstårn åbnes i 2021.

Det godkendte projekt forvandler den nyværende oplevelsespark Hjemsted - Danernes Verden til en autocamperplads med et udsigtstårn - Marktårnet - som trækplaser og omdrejningspunkt. Modelskitse: Moos Landskaber

Lokalplan

For at realisere projektet skal der forinden udarbejdes en lokalplan. Kommunens forvaltning vurderer, at den tilbudte købesum på 1.050.000 kroner svarer til markedsprisen. Af det nu tilgængelige baggrundsmateriale fremgår det, at den politiske antagelse af tilbuddet ikke er ensbetydende med, at der er givet tilladelse til projektet i den foreliggende form.

Det er netop lokalplan-pligten, de frivillige sætter deres lid til.

- Der er ingen garanti for, at lokalplanen kan ændres til formålet i det nye projekt, har Kristina Holst, tidligere sagt.

Grønt lys for det planlagte udsigtstårn i forbindelse med autocamperpladsen er afgørende for, at det lokale investor-udspil kan leve op til kravet i udbudsmaterialet, hvor der stilles krav om projekt til kommercielt/oplevelsesbaseret formål.

Ud over Bjarne Lund Henneberg stemte også Holger Petersen (Ø), Eike Albrechtsen (S) og Kim Printz Ringbæk (S) imod salget til den lokale investorgruppe.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

IS-medlem er inderligt uvelkommen

Et tidligere medlem af Islamisk Stat ankom mandag til Danmark, og blev straks anholdt. Manden har siddet fængslet i Tyrkiet, men blev sendt til Danmark på begæring af de danske myndigheder. Formentlig skal man være jurist for at forstå, hvorfor Danmark har bedt om at få den pågældende udleveret. Han er inderligt uvelkommen. Manden er den 28-årige Ahmad el-Haj. Han er af palæstinensisk oprindelse, men ærgerligt nok udelukkende dansk statsborger. Passet kan han derfor ikke miste. Trods det danske pas er det naturligvis grotesk at påstå, manden er vendt hjem. Danmark er ikke et hjem for mennesker, der har vendt os ryggen og direkte kæmpet mod landets interesser. Justitsminister Nick Hækkerup er blevet kritiseret for at lægge pres på domstolene i sagen om den den udleverede. Ministeren har nemlig sagt, at manden forhåbentlig bliver dømt for de forbrydelser, han har begået. Kritikken kommer fra De Radikale og Enhedslisten. Strengt taget har de ret i, at det ikke er en ministers, men domstolenes opgave at vurdere, om en sigtet er forbryder eller ej. Men ikke desto mindre er Nick Hækkerups spontane reaktion absolut forståeligt. Så skulle en domstol kende den pågældende skyldig, sker det forhåbentlig efter straffelovens paragraf 114. Den såkaldte terrorparagraf åbner nemlig mulighed for fængsel på livstid. Sanktionen er aldeles passende, hvis den 28-årige skulle vise sig at have deltaget i Islamisk Stats uhyrlige forbrydelser. Måtte han i givet fald aldrig komme på fri fod eller i hvert fald sidde i fængsel, til han er en meget gammel mand ligesom den firedobbelte politimorder Palle Sørensen. Han tilbragte 33 år bag tremmer. Ahmad el-Haj blev ifølge flere medier hårdt såret under et bombeangreb og sidder i kørestol. Han har fortalt Weekendavisen, at han inderligt fortryder sine handlinger. I betragtning af de konsekvenser hans indsats for Islamisk Stat har haft for ham selv, er det såmænd ganske muligt. Nogen formildende omstændighed er det imidlertid ikke.

Annonce