Annonce
Esbjerg

Frustration over manglende svar i sag om traktorbusser til Mandø

Hos Mandø Kro og Traktorbusser forstår man ikke, hvorfor kommunen ikke vil svare på spørgsmål vedrørende blandt andet parkeringspladsen ved Vadehavscentret, og man undrer sig over, hvordan spørgsmål kan blive væk på Rådhuset i Esbjerg. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard
Personligt afleverede spørgsmål til 14 byrådsmedlemmer i sag om traktorkørsel til Mandø er forsvundet på Esbjerg Rådhus, og investor i Mandø Kro og Traktorbusser, Erling Hansen, er frustreret over, at han ikke kan få svar fra Esbjerg Kommune på en række spørgsmålom blandt andet omstridt parkeringsplads ved Vadehavscentret.

Vadehavet: - Hvor er vores demokrati, hvis en kommune ikke vil svare på de spørgsmål, den bliver stillet fra borgere og erhvervsdrivende?

Erling Hansen fra Mandø Kro og Traktorbusser er frustreret. Faktisk mere frustreret end nogensinde over Esbjerg Kommune, for stort set siden Mandø Kro og Traktorbusser fik lov af Esbjerg Kommune til at køre med turister fra Vester Vedsted til Mandø tilbage i 2005, har han forsøgt at få svar på spørgsmål om den for ham urimelige konkurrence, der er mellem de to traktorfirmaer, Mandøbussen og Mandø Kro og Traktorbusser.

Endda svar på spørgsmål, som han personligt har afleveret til byrådsmedlemmer på Rådhuset i Esbjerg, men som alligevel aldrig er nået frem.

Noget nær det eneste, Erling Hansen konkret har fået ud af det, er en politianmeldelse for en sag om ulovlig parkering på egen grund, hvor han i juni 2019 er indkaldt til retten.

- Jeg aner ikke, hvorfor man ikke vil svare på mine spørgsmål. Jeg er blevet en kastebold mellem kommune, politi, færdselsstyrelse og Statsforvaltningen, og det kan tage år at få svar, siger Erling Hansen, der ikke forstår, hvorfor ingen kan give ham et fyldestgørende forklaring, og i dag slet ikke ved, hvor det hele ender, fordi al kommunikation hidtil er gået igennem teknisk direktør Hans Kjær, der stoppede hos Esbjerg Kommune 31. januar.

Annonce

Turistchef gav op

JydskeVestkysten skrev i november 2014 en artikelserie om traktorkrigen, hvor man over fem dage belyste udfordringerne
for traktorkørslen til og fra Mandø. Allerede få dage efter gav den daværende turistchef op efter et forsøg på mægling og anbefalede i 2014, at kørslen blev sendt i udbud. I februar
2015 bad Johnny Søtrup om hjælp hos transportministeren, og siden dengang har udvalgsformænd, politidirektør, Færdselsstyrelsen, forvaltning, endnu en transportminister og endnu en borgmester forsøgt at løse sagen.

Uden held.

Nåede aldrig frem

For et år siden, den 5. marts 2018, tog Erling Hansen kontakt til Esbjerg Kommune med en række spørgsmål om de ulige vilkår mellem de to traktorselskaber på ruten.

For at være sikker på, at de denne gang nåede frem til modtager, printede Erling Hansen papirer ud med spørgsmål, tidligere henvendelser, skrivelser til både turistchef, Færdselsstyrelse og Syd- og Sønderjyllands Politi, lagde dem i en kuvert og tog personligt til Esbjerg Rådhus, hvor han lagde dem i postkasserne til 14 byrådsmedlemmer fra kommunens Teknik & Byggeudvalg og Plan & Miljøudvalget.

Alligevel nåede spørgsmålene aldrig frem til politikerne. I efteråret 2018 tog Erling Hansen så kontakt til flere af de udvalgsmedlemmer, kuverterne var afleveret til, men svaret var, at de aldrig havde modtaget spørgsmålene.

Omkring begyndelsen af 2019 sendte Erling Hansen på ny sine spørgsmål til kommunen. Denne gang til udvalgsformændene Søren Heide Lambertsen,(S) fra Teknik & Byggeudvalget og Karen Sandrini,(S) fra Plan & Miljøudvalget. Igen skete ingenting, hvorefter Erling Hansen efter aftale med udvalgsmedlem fra Teknik og Byggeudvalget, Anders Rohr Jørgensen (V), gav papirerne til ham, mens Anders Rohr Jørgensen lovede at overrække det personligt til de to formænd.

Lå i handskerum

Men det samme skete endnu engang. Denne gang viste det sig så at være fordi, Anders Rohr Jørgensen havde glemt papirerne i handskerummet i sin bil, og selv om de til slut nåede frem til de to udvalgsformænd viser episoden, hvor svært Erling Hansen har ved at trænge igennem hos kommunen.

- De må jo være blevet kasseret i marts 2018, selv om jeg afleverede dem personligt. Jeg fik i efteråret et svar fra Jesper Frost Rasmussen, der henviste til en tidligere telefonsamtale med Hans Kjær, men når kommunen vælger at bruge telefonsamtale frem for skriftlige svar, kan jeg jo ikke bruge det som dokumentation over for blandt andet statsforvaltningen, siger Erling Hansen, der i dag ved, at både Karen Sandrini og Søren Heide Lambertsen har modtaget hans mange spørgsmål.

Ingen af de to er dog vendt tilbage med svar.

I udbud

Erling Hansen vil ikke finde sig i, at tidligere borgmester Johnny Søtrup og Hans Kjær tidligere har kaldt hele sagen for nabostridigheder, for han kan opremse en lang række sager med ulovlig parkering, overskridelse af hastighedsgrænser, hensynsløs kørsel med mere, og Erling Hansen forklarer, hvordan han blandt andet bruger adressen Mandøvej 31 tæt på Vadehavscentret som opsamlingssted for turister, fordi han på grund af chikane fra Mandøbusserne ikke kan benytte sig af Vadehavscentrets parkeringsplads.

- De kan hos kommunen ikke forlange, at vi som erhvervsdrivende skal overholde reglerne, når kommunen selv hverken sørger for at svare på de henvendelser, de får, eller følger op på, om reglerne bliver overholdt, siger Erling Hansen og forklarer, at han sammen med sine to sønner, der ejer Mandø Kro og Traktorbusser, gør alt for at overholde gældende regler i Vadehavsområdet.

Særlig kritisabelt finder Erling Hansen kommunens håndtering af sagen om Vadehavscentrets parkeringsplads, hvor man også undlader at svare på seks helt konkrete spørgsmål.

- Kommunen har investeret i en parkeringsplads ved Vadehavscentret med toiletbygning, læskur og vaskeplads. Den lejer man ud til Mandøbussen til en månedlig leje på 1000 kroner, så den kan vi ikke bruge, selv om det fra kommunen hedder, at vi skal betjene kunder fra Vadehavscentret. Er det at behandle udbydere af turistkørsel til Mandø ens, spørger Erling Hansen, der undrer sig over, hvordan Esbjerg Kommune kunne underskrive en ny lejeaftale med Mandøbussen i 2017.

Ifølge Erling Hansen henviser kommunen til, at man har forlænget en tidligere kontrakt, der dog ophørte i 2002. Den blev lavet i amtets tid, og løb fra 1997-2002, så man derved har forlænget en lejekontrakt, der ikke har eksisteret siden 2002.

- Et af mine spørgsmål til kommunen går på, om det i det hele taget er lovligt. Og hvis det er, skal leje af en kommunal parkeringsplads så ikke i udbud, spørger Erling Hansen.

Har intet hørt

Seneste tiltag fra Esbjerg Kommune er et forslag om, at det skal være Sydtrafik, der står for buskørslen i Vadehavet. Det afhænger dog af, hvorvidt der kan foretages en lovændring, der giver Esbjerg Kommune mulighed for at drive kollektiv trafik til og fra Mandø på samme måde som andre steder i kommunen.

Selv om det snart er to år siden, forslaget første gang blev luftet, har Erling Hansen intet hørt fra kommunen.

- Vi ved ingenting. Men vil det ikke være voldsomt at bruge en masse penge på at sikre offentlig trafik til en ø med 30 indbyggere. Indbyggere, som i dag kører gratis med vores traktorbusser, og som nu skal til at betale billetter, siger Erling Hansen, som intet har hørt om sagen fra kommunen, og derfor stiller det spørgsmål, om det vil betyde, at kommunen fratager dem ruterne.

- Kan vi byde ind? Hvis der kommer en tredje part ind for at køre til Mandø, kan vi så fortsætte med turistkørslen ved siden af? Vi hører ikke noget, siger Erling Hansen, der godt er klar over, at man er træt af ham hos Esbjerg Kommune.

- Jeg bliver ved med at stille spørgsmål, til jeg får nogle ordentlige svar. Politik og kommunalpolitik har altid interesseret mig, og dette her er jo i høj grad kommunalpolitik. Endda når det er allerværst, og man ikke engang gider ulejlige sig til at komme med et ordentligt svar, siger han.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce