Annonce
Trekantområdet

Gammel forurening på strand i Fredericia falder: Nye prøver tegner godt

Shell indledte efteråret 2019 en oprensning af Østerstrand ved selskabets havneterminal yderst på Skanseodden. Forureningen fjernes ved hjælp af nedgravede barrierer bestående af aktivt kul og bakterier, der æder skadelige stoffer i olien i undergrunden på stranden. Nye prøver viser, at oprensningen forløber godt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Rensning af sand og jord inden- og udenfor hegnet ved Shells havneterminal mere end følger tidsplan. Værn af kul og bakterier opfanger olie.
Annonce

Fredericia: Shells oprensning af olieforureningen på Østerstrand "viser fortsat en meget fin, positiv effekt".

Det skriver Shell Raffinaderiet i Fredericia i en pressemeddelelse.

Shell henviser til de nyeste officielle prøver fra havneterminalen ud til Lillebælt ved Kastellet.

"De forrige prøver var fra marts i år og afslørede en meget stor effekt, da kulbrinterne var reduceret mellem 70 og 90 procent", forklarer Shell:

"At de første prøver viste en enorm effekt fra start, var ikke uventet, og man ville efterfølgende se mindre effekt fra gang til gang. Det hænger blandt andet sammen med, at den samlede forurening bliver mindre og mindre".

- Vi tog så at sige det store hug fra starten, fortæller pressechef på raffinaderiet, Torben Øllegaard Sørensen, til Fredericia Dagblad:

- Det går den rigtige vej.

Annonce

Olien ædes væk

Shell har dog ikke specifikke procentsatser for forureningens mindskelse at melde ud denne gang, siger Torben Øllegaard Sørensen. Det er for kompliceret rent teknisk. Ny tal kommer med næste måling i 2021.

Prøverne fra Østerstrand er en del af det moniteringsforløb, som Shell har aftalt med Region Syddanmark og Fredericia Kommune for at følge udviklingen. Det forventes, at oprensningen tager tre til seks år endnu. I marts i år var vurderingen tre til syv år.

Den biologiske barriere, der skal standse forureningen, er egentlig to barrierer i form af nedgravede trådnet. Et net inde i tankgården på havneterminalen og et net længere ude i strandområdet.


Barriererne opfanger, binder og starter nedbrydningen af kulbrinter. Selve grundvandet kan frit strømme igennem.

Shell


Det grundvand, som løber under jorden, skal passere igennem disse barrierer, som primært består af aktivt kul og bakterier, forklarer Shell:

"Barriererne opfanger, binder og starter nedbrydningen af kulbrinter. Selve grundvandet kan frit strømme igennem".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Giv borgerne klar besked, Engelbrecht

Annonce