Annonce
Esbjerg

Ghetto-beboere skal screenes inden genhusning

Screeningen skal være med til at sikre, at ghetto-hammeren ikke falder over andre socialt udsatte boligområder, der ligger på vippen. Arkivfoto: Ludvig Dittmann
Der er en overhængende risiko for at skabe ny ghettoområder både nord og syd for Stengårdsvej. Det er derfor ikke kun lejere, der gerne vil flytte ind på Stengårdsvej, der skal måles og vejes ud fra ghetto-kriterierne. De beboere fra Stengårdsvej der skal genhuses, skal også screenes.

Esbjerg: Ghettoerne skal afvikles – nogle steder ved at rive betonen ned, sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder. Sådan lød det i statsministerens nytårstale den 1. januar 2018 – og senere samme år fulgte en bred politisk aftale, der har fået den store nedrivningskugle til at kaste lange skygger over fire etageejendomme på Stengårdsvej i Esbjerg.

Ghettoplanen er en realitet, og hvis alt går som forventet, vil op mod 272 lejemål blive berørt, når man frem mod 2030 river en række boliger ned og ommærker flere af de resterende til ungdoms- og ældreboliger. Er de nuværende beboere ikke fraflyttet, inden arbejdet går i gang, skal de genhuses i andre boligområder. Først skal de dog igennem en screeningsproces, hvor deres indkomst, uddannelsesniveau og straffeattest blandt andet vurderes.

Screeningen skal sikre, at de berørte beboere genhuses bredt i hele kommunen.

Annonce

Genhusning

Med udgangspunkt i de eksisterende fraflytningsstatistikker forventer Ungdomsbo selv at kunne finde genhusningsboliger til 50 af de 75 genhusninger, der indgår i første etape.

De resterende 25 husholdninger skal der findes genhusningsboliger til på anden vis i samarbejde med Esbjerg kommune og kommunens øvrige boligforeninger.

I forbindelse med finansieringsaftalen for ghettoforliget er det besluttet at øremærke en pulje på 10 millioner kroner årligt fra Landsbyggefonden til genhusning. Landsbyggefonden dækker desuden udgifter forbundet med tomgang.

Ghettoforliget er indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Socialistisk Folkeparti. Aftalen pålægger hårde ghettoer som Stengårdsvej at reducere andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030.

Presset stiger

Både nord og syd for Stengårdsvej er der andre udsatte boligområder, der er i farezonen for at ende som ghettoer. Risikoen stiger, når en række nye restriktive ghetto-udlejningsregler, der blokerer socialt udsatte borgere, træder i kraft 1. juli.

Som modtræk indføres beboer-screening og en ny fælles udlejningsaftale mellem Esbjerg Kommune og boligforeningerne.

- Det er ikke alle afdelinger, der kan tåle flere beboere med plettede straffeattester, hvis ikke de også selv skal havne på ghettolisten. Vi er nødt til at fordele beboerne bedst muligt, så vi får en balanceret udlejning, og ikke bare flytter problemet et andet sted hen. Det ville jo slet og ret være dumt, siger Peter Sandager, direktør hos Ungdomsbo.

Han er ikke bekymret for, om beboerne vil reagere negativt på screeningen.

- Screening lyder så voldsomt. Der er tale om en dataindsamling. Baseret på informationer fra beboerne selv, Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden inddeler vi beboerne i en rød, gul og grøn kategorisering. Har man en plet på straffeattesten, er man rød og kan ikke placeres i de udsatte områder. I de tilfælde vil vi derfor skulle ud og finde en lejebolig i en anden afdeling, så vi opnår en blandet beboer-sammensætning, siger Peter Sandager.

Hvad skal der ske og hvornår?

Udlejningsaftalen mellem Esbjerg Kommune og boligforeningerne er ikke forhandlet på plads endnu, men genhusningen af beboerne i de to sydligste blokke på Stengårdsvej sker løbende fra efteråret 2019. Her er tale om 75 fortrinsvis mindre lejemål med enlige beboere, og genhusningen forventes at være overstået indenfor et års tid. Nedrivningen af blokkene i syd forventes at foregå i 2022.

For at fordele genhusningen over tid, forskydes genhusningsprocessen for de to nordligste blokke. De 54 boliger er fortrinsvis store lejemål med store familier. Genhusning startes tidligst op i 2025, mens nedrivning forventes at foregå i 2027 og 2028.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Groteske udsættelser af sigtelser skal stoppe

Bandekonflikter, grænsekontrol og forebyggelse af terror har de seneste år gjort det meget svært for politiet på tilfredsstillende vis at løse alle sine resterende opgaver. Flere betjente til det hårdt pressede korps er på vej, men det tager tid at få dem uddannet, så både politikere og politiledelse står fortsat med en vigtig prioriteringsopgave. I denne uge er det kommet frem, at man ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, i alle politikredse i nogle tilfælde venter med at sigte mulige gerningsmænd. Det sker på grund af mandskabsmangel for at kunne leve op til politisk bestemte tidsfrister. I sager om vold og våben må der højest gå 30 dage fra, der er rejst en sigtelse, til der er en tiltale, og i voldtægtssager er fristen typisk 60 dage. Berlingske har talt med en anklager, der på møder har hørt ledere fortælle om, at der i Københavns Politi løbende ligger 500-1000 sager, hvor der på grund af tidsfristerne ikke er rejst sigtelser, selv om politiet kender til de mulige gerningsmænd. Det er en hån mod både ofrene og mod befolkningen, der skal have tillid til, at efterforskningen er så effektiv som muligt. Det er fornuftigt, at der er krav om, at sager om grov kriminalitet bliver afsluttet hurtigt. Men ressourcerne skal også følge med. Derfor må politikerne erkende, at politiet står i en svær situation, hvor rigide krav om tidsfrister kan virke mod hensigten. I stedet må kravet være, at politiet får prioriteret kræfterne bedst muligt og ikke lader sig styre af tidsfrister og deraf følgende målkrav, som lederne måles på. Hvis politiet har en konkret mistanke, skal der selvfølgelig rejses en sigtelse med det samme. Også selv om der er risiko for, at der går flere end for eksempel 30 dage, før der er rejst en tiltale. Det er afgørende, at efterforskningen sker hurtigst muligt. Det må politikere og politiets ledelse sørge for, så de groteske udsættelser af sigtelser kan stoppe.

Annonce