Annonce
Esbjerg

Gigantmaster skræmmer: Fire borgmestre ønsker minister og energiudvalg til Vestjylland

Venstre-borgmestrene i Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder er blevet enige om at søge dialog med Christiansborg. Skitse: Bystrup Arkitekter samt Rambøll

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) forventes at dukke op til besigtigelse af den vestjyske natur. Også Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg er inviteret til at drøfte den kontroversielle sag om Energinets planer om 35 meter høje master gennem fire kommuner.

Annonce

Udsigten til at få en lang stribe 35 meter høje elmaster placeret i det vestjyske landskab får nu fire vestkyst-borgmestre til at invitere både minister og folketingsudvalg på besigtigelse i området.

Baggrunden for invitationen er Energinets planer om at etablere en ny 400 kV luftledning fra Idomlund i nord hele vejen ned til den dansk-tyske grænse i syd, en samlet strækning på cirka 170 km.

Planerne vil indebære, at der på strækningen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter. Blandt borgere i de berørte kommuner har planerne vakt stor bekymring, og nu er Venstre-borgmestrene i Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder blevet enige om at søge dialog med Christiansborg.

Den første af to høringsfaser om projekter er i gang lige nu, og borgmestrene Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern, Erik Buhl, Varde, Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg, og Henrik Frandsen, Tønder, aftalte allerede i sidste uge, at kommunerne vil indgive høringssvar enkeltvis, men i fællesskab inviterer de energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg til en besigtigelse i det vestjyske.

Sagen kort


  • Energinet ønsker at føre en 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup og ned gennem det østlige Ribe til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.


  • De høje master skal føres gennem landskabet på stort set hele strækningen og dermed udbygge det danske eltransmissionsnet. Begge projekter tager udgangspunkt i Endrup, hvor Energinet har etableret en ny, stor højspændingsstation. Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har givet Energinet grønt lys til at påbegynde de to projekter, og der er indkaldt til informationsmøder for borgerne i flere berørte kommuner.
  • I en rapport fra marts 2009 har Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet beskrevet den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på seks strækninger med 400 KV-master, og derefter blev det vedtaget af kabellægge disse - en af dem er helt op til 11 kilometer. De seks områder er Kongens Nordsjælland, Roskilde Fjord, Årslev Engsø, Lillebælt, Vejle Ådal og Aggersund.
Annonce

Prisforskel

- Vi vil gerne vise dem, hvordan den flade, vestjyske natur, hvor de har lagt op til, at der skal opsættes master og luftledninger, ser ud, så de kan se, hvor stor en påvirkning, det vil have på vores område. Vi vil også spørge ind til prisen - tidligere er det blevet oplyst, at det ville være tre-fem gange dyrere at grave ledningerne ned - nu lader det til, at prisen er en anden og noget lavere, end da de tog beslutningen, siger Jesper Frost Rasmussen, der "bestemt forventer", at Venstres minister på området dukker op:

- Og så håber jeg meget, at Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg vil tage imod invitationen, idet masteføringen jo udspringer af er et bredt politisk forlig, siger Frost Rasmussen.

Hidtil er det har den gængse opfattelse og oplyst af Energinet været, at en kabelløsning mellem Idomlund og Endrup koster tre til fem gange mere, end den besluttede højspændingsledning til 1,8 milliarder kroner. Men det er kun selve kabelstrækningen, der er tre til fem gange dyrere og ikke det samlede projekt. Så samlet set koster en kabelløsning knap fire milliarder kroner på den strækning.

Annonce

Afsat i budget

Venstre-borgmestrene for de fire kommuner er langt fra de eneste politikere, der har udtrykt bekymring for de miljø- og naturmæssige konsekvenser af Energinets planer.

Folketingskandidat for Socialdemokratiet Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg, har afkrævet ministeren svar på, hvor mange penge, der reelt er sat af til nedgravning af kabler i de områder, man mener er særligt naturfølsomme. I svaret, som JydskeVestkysten er i besiddelse af, skriver ministeren følgende:

- Der er i anlægsbudgetterne for forbindelsen mellem Endrup og grænsen (Vestkystforbindelsen) og forbindelsen mellem Endrup og Idomlund derfor også taget højde for forventede kabellægninger af 400 kV-forbindelserne på enkelte strækninger(....) Der er tale om mindre delstrækninger gennem særlige naturområder, hvor blandt andet VVM-undersøgelser forventes at vise et behov for kabellægning, så som Skjern Å, Ribe og Kongeåen. For Vestkystforbindelsen er der estimeret to delstrækninger med en samlet længde på cirka 10 km. For Endrup-Idomlund er der estimeret én delstrækning med en længde på cirka seks km. Der er desuden behov for etablering af to kabelovergangsstationer for hver delstrækning. Der er i budgettet for Vestkystforbindelsen medtaget omkostninger til partiel kabellægning på 253 mio. kr. og for strækningen Endrup-Idomlund 165 mio. kr. (2017-tal)...."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Haderslev

Lille Bent blev reddet mange gange - selv havde han kun ét ønske: - Bare, jeg dog snart må dø, så jeg kan være sammen med min mor!

Annonce