Annonce
Læserbrev

Giv landsbyer køberet til vindmølleparker og solcelleanlæg

Læserbrev: Vi vil gerne kvittere for Regeringen og forligspartiernes vilje til at indtænke naboer og lokalsamfund i fremtidens grønne energiproduktion og klimainfrastruktur. Det flugter langt hen ad vejen med vores holdninger på området.

Det er fint med diverse kompensationer, værdijusteringer og bonusordninger til naboer til vindmølleparker og solcelleparker. Det er kun ret og rimeligt. Der er dog flere udfordringer ved disse ordninger:

  • Beløbene er for små.
  • Ordningerne aktiverer ikke de enkelte lokalsamfund som civilsamfund, der tager lokalt medansvar og ejerskab for den grønne omstilling.

Derfor foreslår vi, at Regeringen og forligspartierne supplerer aftalen om nabokompensation med en køberetsordning, hvor landsbyen – ikke de enkelte borgere – får mulighed for at købe sig ind i en kommende lokal vindmøllepark eller solcellepark. Og får mulighed for at investere overskuddet i landsbyen.

For hvis borgerne i en landsby selv kan bestemme, at overskuddet fra den lokale energiproduktion for eksempel skal investeres i en renovering af forsamlingshuset, en ny legeplads, en friluftsscene eller en opgearing af et kommunalt forskønnelsesprojekt i landsbyen, så bliver det lokale incitament til at lægge jord til anlægget meget tydeligt.

Vi opfordrer politikerne til at kigge lige syd for landegrænsen, hvor tyske landsbyer har succes med at etablere andelsejede ”Bürgerwindparks”, hvor landsbyen får del i overskuddet og er med i planlægningsarbejdet.

Kald det landsbyaktier, landsbyanparter eller noget helt tredje. Vi ved, at fælles ejerskab skaber lokal opbakning, lokalt medansvar og lokal udvikling.

En landsby-køberetsordning til vindmølleparker og solcelleparker vil være win for klimaet, win for den grønne omstilling og win for landdistrikterne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Mens vi venter på motorvejen

Det er lidt med motorvejene, som det er med vindmøllerne. Vi vil sådan set rigtig gerne have dem, men de skal bare ikke ligge tæt på, hvor vi selv bor. De kritiske røster var klart i overtal, da der tilbage i sommeren 2017 blev sat gang i en offentlig høring af planerne omkring en ny midtjysk motorvej – populært kaldet for Hærvejsmotorvejen. Samme billede er der ved den igangværende høring i forbindelse med VVM-undersøgelsen Tilbage i 2017 var eksempelvis Bække Lokalråd og Bække Borgerforening særdeles klare i mælet i deres høringssvar, hvor én af sætningerne lød således: - Frygten er, at en motorvej - med eller uden afkørselsramper - vil sætte gang i en langsom, men sikker affolkning. Citat slut. Det er ikke noget at sige til, at frygten for en motorvej er til stede. Ikke mindst støjen fra tusindvis af biler, som vil passere forbi, giver anledning til betydelig utryghed hos mange. Dertil kommer også en motorvejs indiskutable indgriben på naturen og miljøet. Argumenterne fra utrygge borgere er ganske forståelige. Men som med meget andet, så er debatten omkring motorveje ikke udelukkende sort eller hvid. Motorvejene kan rent faktisk også bringe noget positivt med sig. Erhvervsudviklingen har ganske mange steder, hvor der er blevet etableret motorveje, vist sig at være positiv. Der er positive eksempler nok – selv inden for vores egen kommune. I Vejen, Brørup og Holsted taler udviklingen i erhvervslivet tæt ved motorvejen sit klart tydelige sprog. Danish Crowns slagteri i Holsted var med sikkerhed ikke blevet placeret i området, havde der ikke været en motorvej Også længere oppe i det midtjyske er der klare fortællinger om, at motorvejen klart kan bringe noget positivt med. I Ikast-Brande Kommune konstateres det, at motorvejene er med til at øge bosætningen og etablering af nye erhvervsvirksomheder. I Silkeborg er der også begejstring. I den midtjyske by er der knap et år efter åbningen af motorvejen for nogle få år siden sat rekord i salget af erhvervsjord. Om hærvejsmotorvejen overhovedet bliver til noget, vil blive afgjort inde på Christiansborg. Men i næste måned – mandag den 16. marts – har Vejdirektoratet inviteret til borgermøde i Vejen. Her vil der blive orienteret om VVM-undersøgelsen og de seks linjeføringer, som er bragt i forslag. To af linjeføringerne vil medføre ganske mange kilometer asfalt gennem Vejen Kommune – og vil også byde på to til- og frakørselsramper dels ved Bække og dels ved Gesten. Hvordan det modtages, må vi se tiden an. Men ud over den forståelige utryghed omkring støj og negativ indvirkning på natur og miljø så vil en ny motorvej også give nogle muligheder. GOD SØNDAG

Annonce