Annonce
Vejen

Godt minkavlerne endelig er på plads

Læserbrev: Der blev mandag aften indgået en bred politisk aftale, som sikrer erstatning til minkavlere og følgeerhverv i Danmark. Og det er jeg rigtig glad for.

Det har været et langstrakt og kompliceret forløb, hvor opgaven har været at finde det rigtige, fair og ordentlige niveau for en erstatning til minkavlerne. Og jeg mener, at opgaven er lykkedes. Samtidig er det positivt, at der står et stort og bredt flertal bag aftalen.

Jeg har i mit politiske arbejde gennem adskillige år haft kontakt til minkbranchen og minkavlerne.

Selv om jeg ikke er i tvivl om, at beslutningen om at aflive minkene var den rigtige, set i lyset af smittespredningen og risikovurderingen i forhold til covid-19 og sundhed for mennesker, så har det med den manglende lovhjemmel og lange forhandlinger om erstatning været et svært og hårdt forløb. Ikke mindst for minkavlerne, som har været ufatteligt hårdt ramt.

Jeg har under hele forløbet haft kontakt med lokale minkavlere. Jeg ved, hvor hårdt det har været. Nu håber jeg, at erstatningen hurtigt kan komme til udbetaling, at minkavlerne trods alt kan føle sig ordentlig behandlet og kan komme videre.

Med i aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance.


Alt i alt mener jeg, at det er en god aftale, der sikrer en fuldstændig og fair erstatning til minkerhvervet.


Det er en aftale til mange milliarder, som giver minkavlere og følgeerhverv en fuldstændig erstatning, som dermed kan giveminkbranchen mere ro og vished om fremtiden.

Aftalen består både af en direkte erstatning til minkavlerne og minkafhængige følgeerhverv, som ikke kan omstille deres produktion. Samtidig består aftalen også af en særlig omstillingsindsats, som blandt andet kan hjælpe medarbejderne videre i nye job og dermed understøtte udvikling, vækst og beskæftigelse i de kommuner, der er særligt berørt.

Den direkte erstatning til minkavlerne forventes at udgøre mellem 10,9 – 11,9 milliarder kr. Det eksakte beløb varierer, da hver enkelt minkavlers sag skal vurderes individuelt. Erstatningen skal også ses i lyset af, at minkavlerne skønnes at have gæld for omkring 8,6 milliarder kr.

Hertil kommer en erstatning på mellem 3,1 - 4,1 milliarder kr. til følgeerhverv, der er direkte afhængige af minkavlernes forretning samt en omstillingspulje. Herudover kommer 1,6 – 2,8 milliarder kroner, som er udgifter til nedrivning af anlæg med videre.

Alle aftalepartier er enige om, at udbetaling af erstatningsbeløb skal ske hurtigst muligt.

Alt i alt mener jeg, at det er en god aftale, der sikrer en fuldstændig og fair erstatning til minkerhvervet. Derudover er der også tænkt økologi og skovrejsning ind i aftalen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce