Annonce
Tønder

Grønt lys for muslimsk samlingssted på Lærkevej

Flere beboere fra Lærkevej, der har udsigt til at blive nærmeste naboer eller genboer til det kommende muslimske samlingssted, fulgte debatten i byrådssalen fra tilskuerpladserne. Foto: Uwe Iwersen

Dansk Folkeparti fik ingen opbakning til forsøget til at forhindre etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder".

TØNDER: Fra tilskuerrækkerne blev der holdt plakater op.

- Trafikalt kaos på Lærkevej, lød et af budskaberne.

Om dette kaos virkelig kommer, vil den nærmeste fremtid vise.

Et stort flertal i Tønders kommunalbestyrelse gav nemlig torsdag aften grønt lys for etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder" (BKIC) i parcelhuset Lærkevej 50 i Tønder.

Dansk Folkepartis forsøg på at stoppe centret i 12. time, led skibbrud. Det var kun partiets tre egne politikere, der stemte for.

- Et sådan center hører ikke hjemme på en stillevej. Borgerne er bekymrede, det skal vi rette os efter. At der skal være islamisk skolegang, synes jeg heller ikke om, sagde Harry Sørensen.

Det var på hans foranledning, at sagen var havnet i byrådssalen.

Her var der bred opbakning til etablering af centret. Eike Albrechtsen (S) var blandt dem, der med stor sikkerhed i stemmen kunne afvise

frygten for både uro og parkeringskaos.

- Bosnisk forening har tidligere haft samlingssted to steder i byen. Jeg har været genbo til det ene sted. Jeg har ikke bemærket gener, sagde hun.

- De mennesker har bevist, at de kan mødes uden at genere andre, konstatere Enhedslistens Holger Petersen.

Borgere på stille villaveje i Tønder kan ikke føle sig sikre længere om, hvem der flytter til. Det kan være en motorcykelklub eller folk med veste på.

Jan Voss Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Toftlund

Sagen

Bosnisk Kultur og Islamisk Center i Tønder (BKIC) købte parcelhuset Lærkevej 50 sidste efterår i forventning om at kunne indrette foreningens mødested her. Den gældende kommuneplanramme for området åbner mulighed for det.I maj gennemførte kommunen en nabohøring om planerne. Det resulterede i 34 primært kritiske indsigelser og bemærkninger.

14. august godkendte teknik- og miljøudvalget BKIC's projekt. DF's Harry Sørensen krævede med henvisning til den såkaldte standsningsret sagen til behandling i byrådssalen.

BKIC har til kommunen oplyst, at foreningen har mellem 20 og 50 medlemmer. Lærkevej 50 skal ifølge deres oplæg bruges til arrangementer med religiøst og kulturelt indhold. m

Efter godkendelsen i byrådssalen torsdag aften kan der nu etableres et bosnisk kultur og islamisk center i det gule parcelhus på Lærkevej 50. Forudsætning for den nye anvendelse er, at der etableres parkeringspladser på grunden og at bygningens visuelle karakter som privat bolig ikke ændres. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En ommer

Da planerne om det bosniske samlingssted kom frem i JydskeVestkysten i maj, sagde Dansk Folkepartis formand og medlem af kommunalbestyrelsen, Jan Voss Hansen, at partiet ville gøre alt hvad muligt er, for at forhindret forehavenet.

- Generelt har jeg ikke noget imod, at man etablerer et muslimsk fristed. Vi har religionsfrihed i Danmark. Men hjørnet af Lærkevej er ikke stedet. Det er en ommer, sagde han dengang, og gentog sine ord i byrådssalen.

Jan Voss Hansen hæftede sig også ved, at de mange biler i området kunne skabe problemer for brand- og redningsfolk.

- Er det blevet undersøgt, og hvad med afstandskrav?, spurgte han, og advarede imod, at en tilladelse til samlingsstedet kunne danne præcedens.

- Borgere på stille villaveje i Tønder kan ikke føle sig sikre længere om, hvem der flytter til. Det kan være en motorcykelklub eller folk med veste på, sagde han.

Den fare afviste formanden for teknik- og miljøudvalget og henviste til gældende lokalplaner i de fleste af byens boligområder. Det omstridte hus på Lærkevej 50 er ikke omfattet af en lokalplan.

Annonce

Et møde

Den konservative Anette Abildgaard Larsen følte, at hele sagen var eskaleret.

- Vi taler om mennesker, der er kommet hertil for mere end 25 år siden og som er velintegreret. Jeg foreslår, at Tønder kommune tager initiativ til et møde mellem borgerne og bosnisk forening, sagde hun.

SF's Mathilde Ziefeldt gjorde det klart, at hendes parti gik ind for, at ting kan lade sig gøre.

- Vi kan rumme, at folk er anderledes i vores kommune, sagde hun.

Ved den efterfølgende afstemning stemte kun Dansk Folkeparti for at sætte en stopper for indretning af mødested. 27 andre stemte for at give en tilladelse, mens Venstres Anita Uggerholt Eriksen undlod at stemme. Hvorfor, redegjorde hun ikke for, idet hun ikke tog ordet under debatten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Team Esbjerg For abonnenter

Så længe må Team Esbjerg undvære sin største stjerne: Status på Estavana Polmans knæskade

Annonce