Annonce
Tønder

Grønt lys for muslimsk samlingssted på Lærkevej

Flere beboere fra Lærkevej, der har udsigt til at blive nærmeste naboer eller genboer til det kommende muslimske samlingssted, fulgte debatten i byrådssalen fra tilskuerpladserne. Foto: Uwe Iwersen

Dansk Folkeparti fik ingen opbakning til forsøget til at forhindre etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder".

TØNDER: Fra tilskuerrækkerne blev der holdt plakater op.

- Trafikalt kaos på Lærkevej, lød et af budskaberne.

Om dette kaos virkelig kommer, vil den nærmeste fremtid vise.

Et stort flertal i Tønders kommunalbestyrelse gav nemlig torsdag aften grønt lys for etablering af et samlingssted for "Bosnisk kultur og islamisk Center i Tønder" (BKIC) i parcelhuset Lærkevej 50 i Tønder.

Dansk Folkepartis forsøg på at stoppe centret i 12. time, led skibbrud. Det var kun partiets tre egne politikere, der stemte for.

- Et sådan center hører ikke hjemme på en stillevej. Borgerne er bekymrede, det skal vi rette os efter. At der skal være islamisk skolegang, synes jeg heller ikke om, sagde Harry Sørensen.

Det var på hans foranledning, at sagen var havnet i byrådssalen.

Her var der bred opbakning til etablering af centret. Eike Albrechtsen (S) var blandt dem, der med stor sikkerhed i stemmen kunne afvise

frygten for både uro og parkeringskaos.

- Bosnisk forening har tidligere haft samlingssted to steder i byen. Jeg har været genbo til det ene sted. Jeg har ikke bemærket gener, sagde hun.

- De mennesker har bevist, at de kan mødes uden at genere andre, konstatere Enhedslistens Holger Petersen.

Annonce

Borgere på stille villaveje i Tønder kan ikke føle sig sikre længere om, hvem der flytter til. Det kan være en motorcykelklub eller folk med veste på.

Jan Voss Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Toftlund

Sagen

Bosnisk Kultur og Islamisk Center i Tønder (BKIC) købte parcelhuset Lærkevej 50 sidste efterår i forventning om at kunne indrette foreningens mødested her. Den gældende kommuneplanramme for området åbner mulighed for det.I maj gennemførte kommunen en nabohøring om planerne. Det resulterede i 34 primært kritiske indsigelser og bemærkninger.

14. august godkendte teknik- og miljøudvalget BKIC's projekt. DF's Harry Sørensen krævede med henvisning til den såkaldte standsningsret sagen til behandling i byrådssalen.

BKIC har til kommunen oplyst, at foreningen har mellem 20 og 50 medlemmer. Lærkevej 50 skal ifølge deres oplæg bruges til arrangementer med religiøst og kulturelt indhold. m

Efter godkendelsen i byrådssalen torsdag aften kan der nu etableres et bosnisk kultur og islamisk center i det gule parcelhus på Lærkevej 50. Forudsætning for den nye anvendelse er, at der etableres parkeringspladser på grunden og at bygningens visuelle karakter som privat bolig ikke ændres. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

En ommer

Da planerne om det bosniske samlingssted kom frem i JydskeVestkysten i maj, sagde Dansk Folkepartis formand og medlem af kommunalbestyrelsen, Jan Voss Hansen, at partiet ville gøre alt hvad muligt er, for at forhindret forehavenet.

- Generelt har jeg ikke noget imod, at man etablerer et muslimsk fristed. Vi har religionsfrihed i Danmark. Men hjørnet af Lærkevej er ikke stedet. Det er en ommer, sagde han dengang, og gentog sine ord i byrådssalen.

Jan Voss Hansen hæftede sig også ved, at de mange biler i området kunne skabe problemer for brand- og redningsfolk.

- Er det blevet undersøgt, og hvad med afstandskrav?, spurgte han, og advarede imod, at en tilladelse til samlingsstedet kunne danne præcedens.

- Borgere på stille villaveje i Tønder kan ikke føle sig sikre længere om, hvem der flytter til. Det kan være en motorcykelklub eller folk med veste på, sagde han.

Den fare afviste formanden for teknik- og miljøudvalget og henviste til gældende lokalplaner i de fleste af byens boligområder. Det omstridte hus på Lærkevej 50 er ikke omfattet af en lokalplan.

Et møde

Den konservative Anette Abildgaard Larsen følte, at hele sagen var eskaleret.

- Vi taler om mennesker, der er kommet hertil for mere end 25 år siden og som er velintegreret. Jeg foreslår, at Tønder kommune tager initiativ til et møde mellem borgerne og bosnisk forening, sagde hun.

SF's Mathilde Ziefeldt gjorde det klart, at hendes parti gik ind for, at ting kan lade sig gøre.

- Vi kan rumme, at folk er anderledes i vores kommune, sagde hun.

Ved den efterfølgende afstemning stemte kun Dansk Folkeparti for at sætte en stopper for indretning af mødested. 27 andre stemte for at give en tilladelse, mens Venstres Anita Uggerholt Eriksen undlod at stemme. Hvorfor, redegjorde hun ikke for, idet hun ikke tog ordet under debatten.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Sydjylland

Flertal vil skrotte succesfuld hjertestop-ordning: Peger i stedet på gratis alternativ

Annonce