Annonce
Regionalt

Grønt lys til stort klima- og naturprojekt i Tøndermarsken

Den nordlige del af Margrethe Kog. Her set fra Det Fremskudte Dige og Vidåslusen.
En ansøgning til EU's Life program har båret frugt. EU giver tilsagn om millionstøtte til udviklingen af Margrethe Kog Nord som natur- og reservoirområde.
Annonce

Der er glæde i Tøndermarsk Initiativets partnerskabsgruppe og hos de mange partnere og bidragsydere, som har støttet op om en ansøgning til EU. De sidste underskrifter er nu på plads, og de næste års arbejde med jordfordeling og planlægning kan komme i gang. Det skriver Tøndermarsk Initiativet i en pressemeddelelse. I ansøgningen indgår den nordlige del af Margrethe Kog som et Life projekt, der skal sikre bedre natur. Projektet vil skabe forhold, der udvikler Margrethe Kog Nord som et fugleområde af international betydning for eng- og vadefugle. Samtidig bliver området indrettet til et reservoirområde, der kan benyttes til at afhjælpe høj vandstand i Vidåen ved ekstremt nedbør.

- Godkendelsen har været længe undervejs, men med dette positive resultat har den virkelig været værd at vente på, siger formand for Tøndermarsk Initiativet og borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V).

I oktober 2019 meldte EU positivt tilbage på den indledende ansøgning og opfordrede til at indsende en fuld ansøgning med frist i februar i år. Det er denne ansøgning, der nu har fået grønt lys.

Annonce

Et bredt samarbejde

Klimatilpasning langs Vidåen er et af Tøndermarsk Initiativets seks projektspor og Life projektet er organiseret med Tønder Kommune som projektansvarlig med samarbejdspartnere fra Den Danske Naturfond, Nationalpark Vadehavet, Stiftung Naturschutz, Naturstyrelsen Vadehavet og 15. Juni Fonden.

Området ved Margrete Kog Nord er omkranset af diger og er 248 hektar stort. Det er i dag landbrugsjord, der gennem en frivillig jordfordeling kan blive til et stort naturområde. Det er et stykke arbejde, som nu sættes i gang, og som vil forløbe over de næste to år. Projektet forudsætter, at der kan indgås aftaler med landmænd og jordejere i området om salg og bytte af jord, og at alle parter kan blive enige om jordpriser og øvrige vilkår, for at projektet kan gennemføres.

Annonce

Bynær natur

Projektet pågår frem til år 2026 og vil bidrage til at afhjælpe risikoen for oversvømmelser af Tøndermarskens byer, landbrugsarealer og ejendomme. Der er brug for et reservoirområde, der kan optage åvandet ved kraftig og vedvarende nedbør. Særligt, hvis nedbøren falder i kombination med en vestenvind - der lukker sluserne til Vadehavet - vil vandet kunne lægge pres på digerne.

Projektet vil samtidig forbedre mulighederne for friluftsliv, kvælstofreduktion og mulighed for mere natur tæt på Højer. Det omfatter blandt andet etablering af enge med varierende fugtighed samt fugleøer.

Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Life er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø- og klimapolitik.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Corona sender en hel skole hjem: 500 elever må tidligst komme i skole igen på tirsdag

Esbjerg

3. døgn uden nye smittede: Vadehavsskole er ved at have styr på smitteudbrud

Annonce