Annonce
Kolding

Gymnasierektor i Kolding er uenig med sin kollega: Værn om de unges frie valg

Her på Munkensdam Gymnasium er rektor Per Møller ikke enig i, at man bør indføre nye regler for fordeling af Koldings gymnasieelever, sådan som ledelsen på Kolding Gymnasium har anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om. Per Møller håber, at politikerne siger nej, og at man i stedet afventer nye, landsdækkende regler, som man arbejder med i Folketinget. Foto: Lotte Højstrøm
På Munkensdam Gymnasium er rektor Per Møller lodret uenig med sin kollega fra Kolding Gymnasium i, at man bør indføre nye regler om fordelingen af elever mellem de to gymnasier nu. Vent på nye, landsdækkende regler og værn om de unges frie valg, lyder det fra ham.
Annonce

Kolding: Der er ingen opbakning fra rektoren på Munkensdam Gymnasium, Per Møller, til rektor-kollegaen på Kolding Gymnasium i sagen om Kolding Gymnasiums ønske om, at der indføres nye lokale regler for fordelingen af elever til de to almene gymnasier i Kolding.

Kolding Gymnasium har anmodet regionsrådet i Region Syddanmark om at lave nye fordelingsregler, der skal fordele eleverne mere ligeligt. Anmodningen kommer, fordi ledelsen og bestyrelsen på gymnasiet mener, at de senere års nedgang i antallet af ansøgere til STX-uddannelsen på skolen især skyldes den ret høje andel af elever med tosproget baggrund.

Der er lidt over 30 procent tosprogede elever på STX-linjen på Kolding Gymnasium, som også huser HF og den internationale linje, IB.

Per Møller fra Munkensdam Gymnasium henviser først og fremmest til, at man ikke bør indføre lokale regler, når man i Folketinget arbejder med nye, landsdækkende regler for fordeling af elever til ungdomsuddannelserne.

Annonce

Alle ungdomsuddannelser

Indfører man nye, lokale regler nu, risikerer man nemlig at skulle lave dem om, når der som forventet kommer nye, nationale regler, og derudover mener han, at det er vigtigt, at et nyt reglement ikke kun omfatter det almene gymnasium men også tager de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner med.

- Det er vigtigt, at man ser på reglerne i et større perspektiv, så det ikke kun handler om STX, siger Per Møller.

Anmodningen fra Kolding Gymnasium blev i december behandlet af det såkaldte fordelingsudvalg i Trekantområdet, hvor samtlige gymnasierektorer fra området er repræsenteret.

Her var der ikke enstemmighed, og dermed fik Kolding Gymnasium nej. Siden klagede man, og i torsdags tog politikerne i regionens udvalg for uddannelse og arbejdskraft stilling til sagen. Her vendte man også tommelfingeren ned til Kolding Gymnasiums ønske, og derfor ligger den endelige afgørelse hos regionsrådet.

Annonce

Her er højt til loftet

Per Møller henviser til, at embedsmænd i Region Syddanmark i forbindelse med sagen har foretaget en tilbundsgående analyse af forskellige faktorer vedrørende Kolding Gymnasium, og at man ikke har fundet dokumentation for, at der er for eksempel faglige, sociale og trivselsmæssige problemer som konsekvens af elevsammensætningen på skolen.

- Jeg mener, man skal værne mest muligt om elevernes frie valg, siger Per Møller.

Han tilføjer, at Kolding Gymnasium ligger nogenlunde stabilt elevtalsmæssigt trods færre STX-ansøgninger, da antallet af HF-elever er steget. Derfor er der ifølge Per Møller rent faktisk tale om to nogenlunde lige store skoler.

Munkensdam Gymnasium får hvert år langt flere STX-ansøgninger end Kolding Gymnasium og må typisk afvise flere elever på grund af pladsmangel. På spørgsmålet om hvorfor så mange unge søger mod Munkensdam Gymnasium, lyder det fra rektoren:

- Her er højt til loftet, diversitet og rummelighed. Det er blot noget af det, eleverne siger, fortæller Per Møller.

Sagen kort

  • På Kolding Gymnasium er andelen af tosprogede elever vokset til 31,8 procent, mens der på Munkensdam Gymnasium kun er ca. syv procent med tosproget baggrund.
  • Selv om rektoren for Kolding Gymnasium, Sune Hother Petersen, understreger, at de tosprogede elever på hans gymnasium ikke i sig selv er noget problem men derimod en berigelse for skolen, advarer han også om, at den høje andel af elever med tosproget baggrund på gymnasiet kan være årsag til, at færre og færre unge søger ind på Kolding Gymnasium.
  • Regionsrådet i Region Syddanmark skal mandag se på, om man fremover skal fordele gymnasieeleverne i Kolding anderledes.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce