Annonce
Esbjerg

Håb forude for andre med ulovlige altaner: Ejendomsejer får godkendt-stempel på to altaner på søjler

En ejendomsejer i Kronprinsensgade får alligevel lovliggjort sine to ulovlige altaner, og det er godt nyt for ham - og måske også for en del andre med ulovlige altaner på søjler. Plan & Miljøudvalget og Esbjerg Kommune overvejer at trække en streg i sandet og tilgive fortidens synder.

Esbjerg Kommune: Skal to ulovlige altaner på søjler bag på ejendommen Kronprinsensgade 30 pilles ned - eller får de lov at blive?

Svaret er, at de får lov at blive, og den beslutning fra Plan & Miljøudvalget kan samtidig få heldige konsekvenser for andre, der også har ulovligt opførte altaner på søjler.

Forhistorien er den, at Holm Holding ApS i forbindelse med salg af ejendommen i Kronprinsensgade 30 havde søgt om lovliggørelse af to altaner på firkantede stål-søjler i baggården.

Annonce

I forbindelse med ansøgningen om lovliggørelse af altanerne, indsendte ansøgeren billeder af andre altaner på søjler fra forskellige steder i byen, men fuldkommen modsat hensigten med den lange række af fotos, mente forvaltningen, at billed-dokumentationen netop gav et fint billede af, hvorfor man absolut ikke skal tillade den slags, fordi "altaner på søjler sjældent bidrager til arkitektonisk kvalitet”.

At der jævnfør det rigelige udvalg af fotos tilsyneladende findes mange andre altaner på søjler i Esbjerg, forholdt forvaltningen sig ikke til, fordi der ikke var medsendt adresser, og sagen omhandlende Holm Holding ApS blev derfor indstillet til et afslag.

Fotokartotek

Kort tid senere kom byrådsmedlem Henrik Vallø fra Borgerlisten både forvaltningen og Holm Holding ApS til undsætning med et helt fotokartotek - inklusive adresser - med eksempler på søjle-altaner i indre by, og efter en nærmere granskning konkluderer forvaltningen, at der "tilsyneladende findes en del altaner inden for lokalplan-området, hvor disse er etableret med søjler, og hvor der ikke er givet tilladelse til dette".

Og videre skriver embedsmændene: "Derudover ses det, at der er meddelt tilladelse til at understøtte eksisterende altaner, inden den bevarende lokalplan trådte i kraft i 1987..(...)...Ved en gennemgang af sagerne, og ved at se på karréen, hvor den konkrete sag stammer fra, vurderes det, at der potentielt vil være et betydeligt antal altaner i Esbjerg midtby, som enten er opført helt uden tilladelse eller er opført med en tilladelse, som ikke omfatter understøtning ved søjler. Det er dog Teknik & Miljøs umiddelbare vurdering, at det ville være muligt inden for lokalplanen at dispensere til opsætning af altanerne".

Annonce

Samlet vejledning

Ifølge formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), arbejder forvaltningen lige nu på en såkaldt altanvejledning, der skal tjene som et nyt administrationsgrundlag og en ny praksis på altanfronten.

Inden længe får udvalget en samlet sag om håndteringen af byens andre ulovlige altaner forelagt.

Hvad kunne en sådan ny sag indeholde?

- I første omgang kan vi få lejlighed til at drøfte, om vi eventuelt skal lovliggøre altaner, der ligger forud for det nye administrationsgrundlag, der senere skal vedtages. I den forbindelse kan man beslutte, at altaner, der opføres senere, skal rette sig efter en ny vejledning, som ikke umiddelbart tillader altaner med søjler. Og når borgerne så i fremtiden ønsker at opsætte nye altaner til erstatning for gamle altaner, der står på søjler, så skal der skiftes til andre typer af altaner. Men det er alt sammen noget, vi drøfter senere, siger udvalgsformanden.

Altan-vejledning i udkast

Plan & Miljøudvalget havde en ny "altanvejledning" på dagsordenen på mandagens møde, men den er sendt i gruppemapperne, så alle politiske grupper - også de, der ikke har sæde i udvalget - kan få lov at granske den nærmere.

Altanvejledningen har til formål at sikre et ensartet grundlag for behandling af byggesager om nye altaner på eksisterende ejendomme, og gøre sagsbehandlingen gennemskuelig for borgerne. I vejledningen fastsættes rammerne for  hvordan altanerne må se ud, og at de ikke er til gene for naboer og underboere.

Hovedpunkterne er:

• Nye altaner skal opsættes på gårdsiden af bygningen.

• Skal placeres og udformes efter bygningens arkitektur.

• Konstruktionen skal være så enkel og diskret som muligt.

• Dybde på maksimalt 1,5 meter.

• Må spænde over maks. to vinduesfag.

• Skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel.

• Begrænsninger for altaner og terrasser i tagfladen.

• Altaner kan begrænses af hensyn til indblik og dagslys.

Vejledningen omhandler kun nye altaner på eksiste­rende bygninger. Ved etablering af altaner i for­bindelse med opførelse af nye bygninger i Esbjergs bymidte henvises der i vejledningen til gældende lokalplan.

Annonce
Danmark

Onsdagens coronatal: 353 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Ukrainer idømt fire års fængsel, udvisning og bøde på 71 mio kr. i stor sag om ulovlig cigaretfabrik: - Først i dette øjeblik er det gået op for mig, hvor alvorligt det er

Danmark

CureVacs vaccine opfylder ikke kriterier i afgørende studier: Den er kun 47 procent effektiv

Annonce