Annonce
Erhverv

Håndslag mellem kommune og erhverv: De 10 største landbrug i Esbjerg Kommune inviteres til dialog

Kurt Bjerrum, Jesper Frost Rasmussen, formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild og landboformand Niels Laursen mødtes onsdag på Niels Laursens gård syd for Ribe for give håndslag på at arbejde for et nyt og særligt forum for kommunens landbrug. Foto: Sagro
Stor udvidelse af landbrug ved Jernved førte til øget, politisk debat om lovgivning og miljøgodkendelser. Onsdag aften blev der givet håndslag på at indlede en proces om et særligt landbrugsforum, hvor målet er en fælles forventningsafstemning om større udvidelser.
Annonce

Ribe: Landbruget er et vigtigt erhverv for Esbjerg Kommune, og derfor blev der onsdag givet håndslag mellem kommunen og erhvervet om en bedre fremtidig dialog.

Helt konkret er det aftalt at indlede en proces, hvor de ca. 10 største landbrug får et særligt forum, hvor de kan få afstemt deres fremtidsplaner med den kommunale myndighed.

Det særlige forum vil bestå af repræsentanter fra Esbjerg Kommune samt direktør Flemming Nør-Pedersen, Landbrug & Fødevarer, og samme organisations miljøchef, Anette Christiansen.

Borgmester Jesper Frost(V) og medlem af Plan & Miljøudvalget, Kurt Bjerrum (V), mødtes onsdag med formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, og førnævnte Flemming Nør-Pedersen og Anette Christiansen. Mødet var kommet i stand på initiativ af Sydvestjysk Landboforening og foregik hos formand Niels Laursen i Lustrup.

Den konkrete anledning er en uenighed mellem kommunen og erhvervet i en sag om en udvidelse af en ejendom under Rønhave ApS med 1.000 køer. Plan- og Miljøudvalget skrev i den forbindelse til miljøminister Lea Wermelin(S), erhvervsminister Simon Kollerup(S) og fødevareminister Mogens Jensen(S), for at rejse en debat om lovgivningen, som ikke levnede kommunen anden mulighed end at godkende udvidelsen.

- Vi ønskede dialog, og det må vi sige i den grad er lykkedes, konstaterer Kurt Bjerrum efter en del avisskriveri om sagen.

Baggrunden

Jørn Kjær Madsen, der driver Danmarks største kvægbrug, Rønhave ApS, søgte i 2019 om at udvide produktionen på en af sine ejendomme ved Jernved med 1.000 køer. Ansøgningen om udvidelse overholdt alle regler i miljølovgivningen, men planerne mødte stærk lokal modstand.

Esbjerg Kommune godkendte i februar i år ansøgningen under protest og Plan & Miljøudvalget rettede desuden en henvendelse til tre ministre, da udvalget følte, at lovgivningen vedrørende store landbrug i små samfund er blevet for lempelig. Udvalget ønskede større kommunal indflydelse på beslutningerne.

Ønsket fik dog ikke politisk medvind på Christiansborg, og også Landbrug & Fødevarer advarede imod at fravige princippet om, at landbrugets reguleres af nationale regler.

Annonce

Misstemning væk

Efter onsdagens møde er enhver misstemning mellem parterne væk, og nu bliver der set fremad.

- Vi ser det som vores opgave at sikre en god sameksistens mellem landbrugserhvervet og det omgivende samfund. I Esbjerg Kommune er der 4.000 arbejdspladser, der direkte eller afledt er baseret i landbrug. Ved kommende sager om store udvidelser vil vi sammen med Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening sikre, at det bliver en god proces, siger Jesper Frost.

Martin Merrild vil på sin side motivere sine medlemmer til, at vil man have lov at producere, så skal det ske i et godt samspil med kommune og naboer.

- I landbruget har vi generelt set et godt forhold til vores naboer, og det værner vi om, understreger Martin Merrild.

Der skal helst ikke være naboer, der føler, at de må leve med urimelige gener.

- Det forpligter landmænd, der ønsker store udvidelser, til at tage initiativ til dialog meget tidligt i forløbet. Vi ser heldigvis eksempler på, at når det sker, så er der tid til at tilpasse et projekt, så gode ideer fra kommune og borgere bliver taget alvorligt og så vidt muligt indarbejdet, fremhæver Martin Merrild.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Det skal nok gå gutter

Esbjerg

Nyt boligprojekt smider lokal købmand på gaden: - Det gør selvfølgelig ondt

Annonce