Annonce
Erhverv

Hård kritik fra Finanstilsynet: Den Jyske Sparekasse løber for stor risiko

Den Jyske Sparekasse, der har hovedsæde i Grindsted, har fået hård kritik af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at sparekassen løber for store risikoer. Arkivfoto: Lars Fahrendorff
Finanstilsynet er efter en inspektion hos Den Jyske Sparekasse kommet med en række kritikpunkter. Tilsynet mener, at Den Jyske Sparekasse på flere områder løber for stor risiko. - Vi retter op, lyder det fra Den Jyske Sparekasses administrerende direktør.

Grindsted: Den Jyske Sparekasse løber for store risici, og sparekassens kreditpolitik er ikke tilstrækkelig præcis.

Det er nogle af konklusionerne på det besøg, som Finanstilsynet i efteråret aflagde hos sparekassen med hovedsæde i Grindsted. Et besøg, som desuden resulterede i, at Den Jyske Sparekasse omgående nedskrev yderligere 31 millioner kroner.

Finanstilsynet har påpeget, at den upræcise kreditpolitik betyder, at sparekassen mange gange løber en ikke ubetydelig risiko - en risiko, der er væsentlig større, end sparekassens bestyrelse ellers har udtrykt ønske om. Sparekassen har derfor fået et påbud om, at kreditpolitikken i fremtiden skal være konkret, specifik og målbar, og at den skal afspejle den kurs, der er udstukket af bestyrelsen.

Annonce
Kreditpolitikken var på flere punkter upræcis, og flere af de fastlagte fravigelsesmuligheder var ikke afgrænsede. Det medførte risiko for, at sparekassens risikoappetit overskrides. Særligt fremstod kreditreglerne for projektfinansiering ikke særligt forsigtige, hvilket ellers er et udtrykt ønske fra bestyrelsen.

Fra Finanstilsynets redegørelse

Manglende egenfinansiering på projekter

Også når Den Jyske Sparekasse låner penge ud til projektfinansiering, foregår det ifølge Finanstilsynet med for stor risiko. Blandt andet er der i for mange tilfælde ikke krævet den nødvendige egenfinansiering fra projektmageren, og sparekassen har i stedet godkendt at låne pengene ud på betingelse af, at der stilles med kautionister.

Det er dog lig med en større risiko for, at sparekassen lider et tab.

Finanstilsynet vurderer i sin konklusion, at Den Jyske Sparekasse løber en større risiko på området end andre sammenlignelige pengeinstitutter.

DJS: Vi retter op

Administrerende direktør i Den Jyske Sparekasse, Claus E. Petersen, er bortrejst på ferie og er derfor ikke i stand til at svare på spørgsmål om kritikken fra Finanstilsynet. Via Den Jyske Sparekasses kommunikationsafdeling har han dog fremsendt følgende kommentar:

"Som det fremgår af inspektionsredegørelsen var tilsynets besøg i efteråret 2019, og vi har siden da - og som vi iøvrigt altid har - haft en god dialog med Finanstilsynet omkring, hvordan vi kan rette op på de kritikpunkter, som tilsynet kommer med. Flere af påbudene er allerede efterlevet, mens vi arbejder på, at de resterende også efterleves så hurtigt som muligt."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Hvad bilder ministeriet sig ind?

I 2014 besluttede et flertal i Folketinget, at man ville have 14 års dansk indsats i Afghanistan undersøgt med særlig vægt på det civilt-militære samarbejde. Forsvarsakademiet, Dansk Institut for Internationale Studier samt et konsulentfirma skulle står for opgaven, men nu viser aktindsigter til Berlingske, at man i Forsvarsministeriet langt hen ad vejen ikke var tilfreds med især en række kritiske passager i udkastet til den endelig rapport. 14 kritiske passager er enten blevet fjernet eller ændret, således at slutresultatet tegner et mere rosenrødt billede af den danske indsats i Afghanistan, end det oprindeligt var tiltænkt, inden Forsvarsministeriet kom med forslag til, hvor man skulle have slettelakken frem. Nu bliver der i denne verden helt generelt lavet alt for mange rapporter, men denne havde dog det ædle formål at orientere Folketinget om, hvad der var gået godt og skidt. En rimelig idé, skulle man synes, al den stund, at danske soldater sendes ud i livsfarlige missioner, ligesom det danske samfund bruger milliarder af kroner på disse opgaver. Men Forsvarsministeriet syntes åbenbart ikke, at det var nødvendigt for vores folkevalgte eksempelvis at få at vide, at et fælles sekretariat mellem Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet ikke fungerede. Ej heller skulle det frem, at velkendte indretninger som offentlige udbud, der på vores breddegrader er med til at forhindre korruption, faktisk gjorde det modsatte i Afghanistan. Folketinget er altså blevet forholdt væsentliger oplysninger, og det er en skandale, også selv om ministeriet meddeler, at man jo bare kom med forslag til, hvad der skulle ændres eller slettes. Den har man hørt før, og den bliver ikke mere sand af at blive gentaget. Denne sag vidner om, at Forsvarsministeriet og nogle ansatte der har haft mere travlt med at pleje eget ry og karrierer end at oplyse Folketinget sandfærdigt om, hvad der er foregået i Afghanistan. Det er ikke bare uhæderligt, det er at sætte sig over landets øverste parlamentariske forsamling.

Kolding

Vej spærret: Store mængder regn giver problemer i Kolding

Annonce