Annonce
Esbjerg

Hårdt politisk angreb på ny trafikplan for Esbjergs midtby

Trafikplanen kunne ikke vedtages med stemmer fra Dansk Folkeparti og Borgerlisten på byrådets seneste møde. Planen vil spolere detailhandlen, mener de to partier, og Henrik Vallø (Borgerlisten) gav udtryk for, at han for én gangs skyld var glad for, at der mangler finansiering. Arkivfoto: Lars Thomsen
Dansk Folkeparti og Borgerlisten gik til angreb på trafikplanen for midtbyen, da den blev vedtaget med et stort flertal i byrådet. Fredeliggørelse af midtbyen er gift for blandt andet den hårdt prøvede detailhandel, lød det fra Olfert Krog og Henrik Vallø.
Annonce

Esbjerg: Er den nye trafikplan med fredeliggørelse af Esbjergs midtby fantastisk for detailhandlen og bosætningen midtbyen. Eller er planen den rene gift?

Der var delte meninger på seneste byrådsmøde, hvor planen, der indeholder omkring 20 anlægsprojekter i midtbyen, såsom cykelstier og betalingsparkering, blev endeligt vedtaget med et stort flertal.

Det er overordnet hensigten, at planen skal fremme en bæredygtig udvikling af midtbyens trafik. Trafikanterne opfordres til at vælge gang, cykling og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel, og formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), gav den rosende ord med på vejen.

- Noget af det, udvalget hæfter sig mest ved, er, at midtbyen søges fredeliggjort, hvilket vil sige, at trafikken flyttes til de overordnede veje i randen af midtbyen, så vi mindsker den gennemkørende trafik i området. Det vil være med til at skabe bedre vilkår for et levende og dynamisk byliv, med mangfoldig kultur og et godt handelsmiljø. Altsammen noget, som gør det mere attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Esbjergs midtby, lød det fra udvalgsformanden.

Jeg læser ikke trafikplanen sådan, at bilerne kommer helt ud af byen. Det kunne man ønske, men det er ikke det, der står.

Sarah Nørris (EL) i debatten mod Olfert Krog (DF) og Henrik Vallø (Borgerlisten)

Annonce

Modstand mod plan

- Endelig er det et vigtigt aspekt i planen, at der skabes grundlag for god fremkommelighed for bilerne til de store parkeringsanlæg, så handelscentret styrkes. Der er forslag til en parkeringsstrategi, hvor der sker en oprydning og forenkling af midtbyens system af parkeringsrestriktioner, og som samtidig gør det lettere for bilister at beslutte sig for at blive lidt længere i butikkerne eller på caféen, lød det fra Søren Heide Lambertsen.

Derefter gennemheglede Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog, og Borgerlistens Henrik Vallø planen, som partierne begge afviste at stemme for.

- Begrænsning af biltrafikken har givetvis fordele for øvrige trafikanter og beboere i midtbyen, men vil helt sikkert være til stor skade for detailbranchen. Hvis det bliver for vanskeligt at komme til og fra midtbyen for at handle, når man er i bil, så kører man bare ud til de store centre i stedet. Det medfører så yderligere forretningsdød og mindre beskæftigelse i midtbyen, og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti, lød det fra Olfert Krog.

Henrik Vallø var på samme side:

- Har vi virkelig fuld opbakning fra vores borgere til denne plan? Når jeg læser planen, så er der mange gode ting og nye og også nødvendige ideer, men der er grund til bekymring. Der lægges rigtig store begrænsninger på især biltrafikken, og jeg tror, at muligheden for god mobilitet for alle transportformer er en forudsætning for at skabe en attraktiv og bosætningsvenlig midtby. Det er jo ikke sådan, at fordi man gerne vil bosætte sig i midtbyen, så har man valgt bilen fra, lød det fra Vallø, der mente, at man med planen risikerer at smadre detailhandlen og dermed også byens puls.

Annonce

Parkering efterlyses

Vallø havde også knubbede ord til parkeringsdelen af planen.

- Borgerlisten mener fortsat, at vi har en unik mulighed for parkering på Museumspladsen, hvor der i to dæk under jorden kan etableres minimum 500 24-timers parkeringspladser og så med tilskud fra DSB. Som det er i dag, så er parkering på Museumspladsen sjældent mulig efter klokken otte om morgenen. Ligesom masser af andre steder i midtbyen vil man også her i banegårdsområdet nedlægge adskillige i forvejen etablerede parkeringspladser – blandt andet jo i DSBs godpakhus.

Dansk Folkeparti og Borgerlisten stemte nej til planen, men udgør kun fire ud af 31 stemmer i Esbjerg Byråd.

Økonomi

  • De forskellige projekter, der udgør trafikplanen for midtbyen, skal indarbejdes i det kommunale budget, hvis de skal blive til noget.
  • På mandag går repræsentanterne for de forskellige partier i Esbjerg Byråd i gang med at forhandle om, hvad der skal nyde fremme i det kommende budget, og hvad der lægges på køl.
  • Der er udarbejdet et økonomisk overslag på fem af omkring 20 projekter, og de fem koster alene 42,6 millioner kroner.
  • Trafikplanen har netop været i offentlig høring, hvor der er indkommet 23 høringssvar.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Varde

22-årig var blevet afhængig af at true småpiger til sex-optagelser: Jeg er glad for, jeg blev anholdt

Esbjerg

Redderne fra Ribe er fundet: Familien til tysk turist siger tak efter hjælp ved voldsomt hjertestop

Annonce