Annonce
Esbjerg

Hårdt politisk angreb på ny trafikplan for Esbjergs midtby

Trafikplanen kunne ikke vedtages med stemmer fra Dansk Folkeparti og Borgerlisten på byrådets seneste møde. Planen vil spolere detailhandlen, mener de to partier, og Henrik Vallø (Borgerlisten) gav udtryk for, at han for én gangs skyld var glad for, at der mangler finansiering. Arkivfoto: Lars Thomsen
Dansk Folkeparti og Borgerlisten gik til angreb på trafikplanen for midtbyen, da den blev vedtaget med et stort flertal i byrådet. Fredeliggørelse af midtbyen er gift for blandt andet den hårdt prøvede detailhandel, lød det fra Olfert Krog og Henrik Vallø.

Esbjerg: Er den nye trafikplan med fredeliggørelse af Esbjergs midtby fantastisk for detailhandlen og bosætningen midtbyen. Eller er planen den rene gift?

Der var delte meninger på seneste byrådsmøde, hvor planen, der indeholder omkring 20 anlægsprojekter i midtbyen, såsom cykelstier og betalingsparkering, blev endeligt vedtaget med et stort flertal.

Det er overordnet hensigten, at planen skal fremme en bæredygtig udvikling af midtbyens trafik. Trafikanterne opfordres til at vælge gang, cykling og kollektiv trafik i stedet for privat bilkørsel, og formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), gav den rosende ord med på vejen.

- Noget af det, udvalget hæfter sig mest ved, er, at midtbyen søges fredeliggjort, hvilket vil sige, at trafikken flyttes til de overordnede veje i randen af midtbyen, så vi mindsker den gennemkørende trafik i området. Det vil være med til at skabe bedre vilkår for et levende og dynamisk byliv, med mangfoldig kultur og et godt handelsmiljø. Altsammen noget, som gør det mere attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Esbjergs midtby, lød det fra udvalgsformanden.

Annonce
Jeg læser ikke trafikplanen sådan, at bilerne kommer helt ud af byen. Det kunne man ønske, men det er ikke det, der står.

Sarah Nørris (EL) i debatten mod Olfert Krog (DF) og Henrik Vallø (Borgerlisten)

Modstand mod plan

- Endelig er det et vigtigt aspekt i planen, at der skabes grundlag for god fremkommelighed for bilerne til de store parkeringsanlæg, så handelscentret styrkes. Der er forslag til en parkeringsstrategi, hvor der sker en oprydning og forenkling af midtbyens system af parkeringsrestriktioner, og som samtidig gør det lettere for bilister at beslutte sig for at blive lidt længere i butikkerne eller på caféen, lød det fra Søren Heide Lambertsen.

Derefter gennemheglede Dansk Folkepartis gruppeformand, Olfert Krog, og Borgerlistens Henrik Vallø planen, som partierne begge afviste at stemme for.

- Begrænsning af biltrafikken har givetvis fordele for øvrige trafikanter og beboere i midtbyen, men vil helt sikkert være til stor skade for detailbranchen. Hvis det bliver for vanskeligt at komme til og fra midtbyen for at handle, når man er i bil, så kører man bare ud til de store centre i stedet. Det medfører så yderligere forretningsdød og mindre beskæftigelse i midtbyen, og det ønsker vi ikke i Dansk Folkeparti, lød det fra Olfert Krog.

Henrik Vallø var på samme side:

- Har vi virkelig fuld opbakning fra vores borgere til denne plan? Når jeg læser planen, så er der mange gode ting og nye og også nødvendige ideer, men der er grund til bekymring. Der lægges rigtig store begrænsninger på især biltrafikken, og jeg tror, at muligheden for god mobilitet for alle transportformer er en forudsætning for at skabe en attraktiv og bosætningsvenlig midtby. Det er jo ikke sådan, at fordi man gerne vil bosætte sig i midtbyen, så har man valgt bilen fra, lød det fra Vallø, der mente, at man med planen risikerer at smadre detailhandlen og dermed også byens puls.

Parkering efterlyses

Vallø havde også knubbede ord til parkeringsdelen af planen.

- Borgerlisten mener fortsat, at vi har en unik mulighed for parkering på Museumspladsen, hvor der i to dæk under jorden kan etableres minimum 500 24-timers parkeringspladser og så med tilskud fra DSB. Som det er i dag, så er parkering på Museumspladsen sjældent mulig efter klokken otte om morgenen. Ligesom masser af andre steder i midtbyen vil man også her i banegårdsområdet nedlægge adskillige i forvejen etablerede parkeringspladser – blandt andet jo i DSBs godpakhus.

Dansk Folkeparti og Borgerlisten stemte nej til planen, men udgør kun fire ud af 31 stemmer i Esbjerg Byråd.

Økonomi

  • De forskellige projekter, der udgør trafikplanen for midtbyen, skal indarbejdes i det kommunale budget, hvis de skal blive til noget.
  • På mandag går repræsentanterne for de forskellige partier i Esbjerg Byråd i gang med at forhandle om, hvad der skal nyde fremme i det kommende budget, og hvad der lægges på køl.
  • Der er udarbejdet et økonomisk overslag på fem af omkring 20 projekter, og de fem koster alene 42,6 millioner kroner.
  • Trafikplanen har netop været i offentlig høring, hvor der er indkommet 23 høringssvar.
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Varde

Inge er stolt af sit kvarter: Købstadens sekundære butiksgade er en upåagtet succes

Annonce