Annonce
Danmark

Hækkerup: Slut med prøveløsladelse til udvisningsdømte

Nick Hækkerup vil med afskaffe udvisningsdømtes mulighed for at blive prøveløsladt i Danmark. (Foto: Jens Dresling/Scanpix 2021)
Justitsministeren vil tvinge flere til at afsone deres dom i hjemlandet. Forslaget kan betyde, at andre kriminelle slipper med en kortere straf.

Krimi: Danmark har i flere år haft umådeligt svært ved at få de udvisningsdømte til at afsone deres straf i hjemlandet. u forsøger justitsministeren at stramme skruetvingen ved at fjerne de udvisningsdømtes mulighed for prøveløsladelse her i Danmark.

Fyn huser de fleste udvisningsdømte:

Der sidder 375 udvisningsdømte i de danske fængsler. De er fordelt på 33 forskellige adresser i hele landet, men mere end halvdelen afsoner deres dom på Fyn.

Her er de fem steder, hvor der er flest udvisningsdømte, der afsoner deres straf:

  • Nyborg Fængsel: 132
  • Ringe Fængsel: 93
  • Enner Mark Fængsel: 21
  • Københavns Fængsler: 35
  • Nykøbing Fængsel: 19

Ingen af de andre af fængsler huser mere end 10 udvisningsdømte.

Kilde: Tal fra Kriminalforsorgens klientsystem. Data er trukket pr. 26. februar 2021

Får justitsministeren opbakning til lovforslaget, som han fremsender mandag, kan de udvisningsdømte fremover vælge én af to muligheder: Enten kan de samarbejde og lade sig overføre til deres hjemlande, hvor de kan blive prøveløsladt efter hjemlandenes regler. Eller de kan nægte at samarbejde, men så ryger muligheden for prøveløsladelse, og i stedet kan de se frem til at afsone hele straffen her i landet.

Normalt er der mulighed for prøveløsladelse, når en dømt har afsonet to tredjedele af sin straf.

Annonce

- Nu giver vi i virkeligheden de dømte en mulighed for selv at vælge. Vi gør vilkårene bedre for dem, som vil overføres, og ringere for dem, som vil blive siddende i Danmark. Det skal så gerne motivere flere til at give samtykke til at afsone i hjemlandet, siger Nick Hækkerup.

En af de største udfordringer for Danmark er sagsbehandlingstiden. Eksempelvis kunne Jyllands-Posten i december fortælle, at Justitsministeriet siden maj 2018 har forsøgt at få overført 55 rumænere til afsoning i hjemlandet. Men i 26 af sagerne nåede den dømte at blive løsladt fra det danske fængsel, inden overførslen var færdigbehandlet. Kun 18 af de 55 rumænere har afsonet i hjemlandet.


Nu giver vi i virkeligheden de dømte en mulighed for selv at vælge. Vi gør vilkårene bedre for dem, som vil overføres, og ringere for dem, som vil blive siddende i Danmark.

Nick Hækkerup, justitsminister, Socialdemokratiet


Dermed har Nick Hækkerup store problemer med at leve op til sit løfte om, at flere dømte skal afsone i hjemlandet.

- Processerne er langsomme, og vores erfaringer viser, at hvis der er givet samtykke fra den dømte, så er det lettere at få personen overført et fængsel i hjemlandet. Dermed er der større sandsynlighed for, at de ikke kommer til at sidde tiden ud her i Danmark, siger justitsministeren.

Udover at fjerne muligheden for prøveløsladelse vil Nick Hækkerup også straffe de udvisningsdømte på pengepungen. Blandt andet skal den dømte selv betale for sin hjemrejse, hvis han siger nej til forslaget om afsoning i hjemlandet. Siger han ja, tager staten rejseregningen.

Andre kriminelle kan slippe billigere

Avisen Danmark afdækkede tidligere i år massive problemer i landets fængsler for både ansatte og indsatte. En af de største udfordringer er pladsmangel, og akkurat som i de to foregående år forventer Kriminalforsorgen i 2021, at fængslerne bliver overfyldte.


For at sikre at der er pladser nok, kan det betyde, at nogle af de andre indsatte må prøveløslades tidligere end det ellers var planlagt.

Nick Hækkerup, justitsminister, Socialdemokratiet


Bliver Nick Hækkerups forslag stemt igennem, kan det ende med, at presset stiger yderligere på fængslerne. For nægter de udvisningsdømte at sige ja til at afsone i hjemlandet, skal de sidde længere tid bag danske tremmer fremover.

Regeringen foreslår derfor, at afsoningstiden for visse øvrige indsatte kan forkortes, hvis forslaget ender med at belaste fængselsvæsenet yderligere. Dette gælder dog ikke for dem, som afsoner for de allerhårdeste straffe.

- For at sikre at der er pladser nok, kan det betyde, at nogle af de andre indsatte må prøveløslades tidligere end det ellers var planlagt, siger Nick Hækkerup.

Du er klar til at tilpasse eksempelvis narkodømtes straf på grund af kapaciteten i landets fængsler. Er det ikke en omvendt måde at føre retspolitik på?

- Sådan bliver vi nødt til at gøre det, når vi er i en situation, hvor fængslerne er så pressede, som de er lige nu.

Lige nu sidder der 375 udvisningsdømte i landets fængsler, men Nick Hækkerups forslag vil kun komme i spil for de dømte, som kommer fra lande, hvor Danmark har en udvekslingsaftale med. Det gælder for cirka halvdelen af de 375 personer.

Hvem kan slippe billigere?

Regeringen foreslår, at afsoningstiden for visse øvrige indsatte kan forkortes, hvis forslaget belaster fængslerne yderligere. Det gælder dog ikke indsatte, der er dømt for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 (landsforrræderi) og kapitel 13 (terror). Derudover gælder det heller ikke for indsatte, der er dømt for personfarlig kriminalitet (f.eks. vold og voldtægt), bandemedlemmer og eller personer, der har begået uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel.

Kilde: Justitsministeriet

Annonce
Annonce
Aabenraa For abonnenter

Beboer midt i kanonslagenes minefelt: - Det føles nogle gange som en krig

Varde For abonnenter

Claus er skuffet efter frifindelse for uagtsomt manddrab: - Det er ham, der er kørt ind i min mor og far

Sydjylland

Ny smitterekord på landsplan: Stigninger i alle ti kommuner i Syd- og Sønderjylland

Billund

Om halvandet år har Grindsted en efterskole: Forstander bliver ansat i nærmeste fremtid

Se med lige nu: Sundhedsmyndighederne giver status på corona-situationen

Aabenraa For abonnenter

Fire øjne ser bedre i to udvalg end i ét udvalg: En af valgnattens store sejrherrer forsvarer opdeling af udvalg

Esbjerg

29-årige Kasper: Jeg fungerer meget bedre som hjemløs

Kolding

Frygt for at løbe tør for pladser til de mindste:  Nu vil kommunen finde 90 nye pasningspladser i en fart

Regeringen arbejder hen mod pressemøde om corona-tiltag onsdag

Vejen

Nomineret til stor hæder: Mathias Lund kan blive årets gokartkører

Haderslev For abonnenter

Forsker: - Farligere at bevæge sig ud i trafikken end at gå tur i naturnationalparken

Esbjerg

Museumsdirektør modtager fornem kulturpris

Annonce