Annonce
Læserbrev

Hærvejsmotorvejen – en overflødig trussel mod klima, miljø og natur

Læserbrev: Under overskriften ”Genstart de midtjyske hjul” slår Viborgs borgmester Ulrik Wilbek og MF Kristian Pihl Lorentzen i et læserbrev i Karup Ugeavis til lyd for, at der sættes gang i en større mængde anlægsprojekter i Jylland. Især fremhæves visse infrastrukturprojekter som nødvendige, og det anføres, at der blot er tale om ”engangsudgifter til noget, som alligevel skal bygges”. Formålet er at ”sætte gang i de danske hjul” – hvilket dog forudsætter, at projekterne ikke som følge af EU's udbudsregler ender med at blive udført af udenlandske firmaer og med udenlandsk arbejdskraft.

Cykelstiprojekter, som vil gøre det sikkert og attraktivt at bevæge sig ud i landet på cykel – og måske til fods – er helt bestemt positive tiltag, som endda kan være med til at øge folkesundheden.

Til gengæld er vi mange, der finder det stærkt bekymrende, at de gode politikere finder det rimeligt, at Danmark på nuværende tidspunkt skal stifte yderligere gæld til en Hærvejsmotorvej, som ifølge de seneste beregninger slet ikke kan betale sig for samfundet – beregninger som endda er særdeles mangelfulde, fordi man hovedsageligt har indregnet den del af samfundets værdier, som vedrører erhvervslivets interesser, suppleret med en fiktiv værdisætning af borgernes fritidskørsel. For eksempel er de omgivelser, som borgerne lever i, og de rekreative naturområder, som er en værdifuld ressource for mange mennesker, slet ikke værdisat.

Det er velkendt, at flere motorveje medfører mere trafik, som udleder store mængder drivhusgasser. Vi må jo erkende, at flere års forsøg på at skabe miljørigtige biler ikke har båret frugt – langt den største del af vores bilpark drives stadig af fossile brændstoffer. Måske på grund af manglende politisk vilje? Under alle omstændigheder vil mere biltrafik direkte modarbejde klimalovens mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

Set i lyset af den corona-krise, vi netop nu befinder os i, er det nærliggende at overveje, hvordan vi behandler vores eget miljø. Den massive forurening, som findes flere steder i verden, er en stor belastning for menneskers helbred, og kan på den måde være medvirkende til den meget høje dødelighed på grund af Covid-19, som man ser visse steder i verden.

Man kunne nu forvente en solid dokumentation af behovet for en Midtjysk Hærvejsmotorvej, som har så negative konsekvenser. Men det almindelige argument, som også er fremhævet i nævnte læserbrev er, at Vejlefjordbroen er blevet en trafikal flaskehals, som snarest muligt skal aflastes, og et dagligt trafiktal på næsten 100.000 biler nævnes.

Det lyder voldsomt, men Vejdirektoratets trafiktal for 2019 - beregnet time for time over døgnet i to typiske uger - viser tydeligt, at trafikmængden på broen på intet tidspunkt er i nærheden af den fulde kapacitet. Vejlefjordbroen er således ikke ”Jyllands trafikale flaskehals”, og det er slet ikke et sagligt argument for at ødelægge de meget store naturværdier, som findes netop omkring hovedopholdslinjen, hvor også Hærvejen løber op gennem Jylland.

Faktisk overser de asfaltglade politikere en helt ny udvikling, der sker i denne tid. Selv om det længe har været muligt at kommunikere elektronisk med både lyd og billede, har folk foretrukket at mødes på gammeldags maner, når de skulle tale sammen, både privat men også erhvervsmæssigt. Nu hindrer reglerne for smitteforebyggelse, at folk mødes fysisk, og man er derfor begyndt at holde videomøder. Der udvikler sig en rutine i at bruge teknikken, og nogle arbejdsgivere har opdaget, at der kan spares meget tid i kraft af mere effektive møder.

Modsat oplever arbejdstagerne, at de får mere fritid ved ikke at skulle møde på arbejdspladsen hver dag, og at de kan lave lige så meget hjemmefra. Denne udvikling kan betyde, at selv om isolationsreglerne ophæves, vil der være mulighed for at kontorarbejde kan udføres hjemmefra, måske blot nogle dage om ugen, med behov for få dages fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

Man kan også forestille sig, at det vil blive aktuelt, at medarbejdere møder på forskudte tidspunkter for at kunne holde en vis afstand. Det vil alt sammen medføre ændringer i vejtrafikken og en mindre udtalt ”myldretid”. Der vil således blive bedre plads på de eksisterende motorveje.

Lad os derfor håbe, at denne overflødige Hærvejsmotorvej aldrig bliver bygget, og at pengene i stedet bruges til vedligehold og forbedring af allerede eksisterende veje og jernbaner.

Hærvejsmotorvejen er overflødig, mener skribenten. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding

Ejere af landejendom har mistet alt i kraftig brand: - Vi overlevede. Og det er det vigtigste

Aabenraa For abonnenter

Genforeningen betyder også meget i Kongehuset: Derfor er det vigtigt for både dronningen og sønderjyderne, at hun er med til fejringen

Debat

Debat: Er vejvækst den bedste løsning?

Annonce