Annonce
Vejen

Højden på nyt boligprojekt i Rødding møder kritik

Det er den planlagte højde de to bolkke ud med Vestergade, der møder kritik i flere høringssvar vedrørende lokalplan 310 for et nyt boligområde i Vestergade i Rødding. Illustration: Zeni Arkitekter/Kuben Management
Planerne om ejendomme på tre en halv etage i det kommende boligbyggeri i Vestergade i Rødding kritiseres af Forum Rødding, Frøs Sparekasse og borgere.

Rødding: Højden på en del af det kommende boligbyggeri i Vestergade i Rødding støder på kritik i en række af de høringssvar, der er indsendt i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan.

I den kommende uge skal Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune behandle lokalplan 310. Lokalplanen udarbejdes for at skabe mulighed for Rødding Andelsboligforenings projekt. 33 boliger skal der blive plads til i et byggeri bestående af flere blokke med dels etagebyggeri ud mod Vestergade og dels rækkehuse i et plan i nordlig retning.

Det er i særdeleshed højden på ejendommene helt ud til Vestergade, som får kritik i flere høringssvar.

Annonce

Lokalplan 310

Lokalplan 310 er af Vejen Kommune udarbejdet i dialog med Rødding Andelsboligforening.

Det har været en forudsætning, at lokalplanen skal give mulighed for en økonomisk bæredygtig udnyttelse af området, og at der skal være en markant etageboligbebyggelse langs Rødding Vestergade, som vil være medvirkende til at forstærke byrummet omkring Enghaveplads.

Bliver for voldsom

Forum Rødding skriver således: - Bebyggelsen forestår udført i tre en halv etage ud mod Vestergade i maksimalt 13 meters højde. Højden er ikke et problem, men udførelsen i tre en halv etage er ikke det typiske og bevaringsværdige træk i bymidten. Det typiske er to en halv etage. Hvis der som foreslået lægges en etage til, vil facaden mod vest og øst blive voldsom i forhold til den øvrige bebyggelse.

Også Frøs Sparekasse har indsendt høringssvar. Sparekasse bifalder Vejen Kommunes indsats med at understøtte udviklingen i Rødding by:

- Sparekassens kommentar angår højden på det tiltænkte byggeri, hvor der efter vores mening ikke er tænkt ind, at højden på byggeriet helt ud mod vejen vil betyde, at der opstår en ”tunnel”. Det vil gå ud over den åbenhed, der er skabt efter nedrivningen af bygningen, der dels husede SuperBrugsen og dels ejendommene, som lå på grunden, hvor andelsboligforeningen vil bygge, skriver administrerende direktør Henning Dam.

På den anden side af Vestergade bor Jette og Frank Schmidt-Hansen. Sidstnævnte er også byrådsmedlem:

- Vi mener ikke, at en højde på 13 meter passer ind i den eksisterende bymidte. Det vil tværtimod komme til at være alt for højhusagtigt og på ingen måde passe til det eksisterende. Det påtænkte byggeri bliver væsentligt højere end Smedebakken ud til Østergade, som må være det, man kan sammenligne bedst med. Vi mener ikke, at en højde på 13 meter passer i proportionerne til midtbyen i Rødding – og slet ikke i forhold til nærmeste naboer og genboer. Frøs’ nye hovedkontor er til sammenligning 11 meter og trukket tilbage på grunden, skriver Jette og Frank Schmidt-Hansen.

Udvalget for teknik og miljø behandler lokalplanen på sit møde på onsdag.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Mere regn på vej: Beredskab holder ekstra øje med vandstand i Kolding efter oversvømmelser

Leder For abonnenter

JV mener: Først nu er Britta Nielsen dømt

Det har vakt berettiget opsigt, at det over en lang årrække lykkedes Britta Nielsen at stjæle over 100 millioner kroner, som ellers skulle være brugt til gavn for de svageste borgere i samfundet. Hvordan kunne en betroet offentligt ansat optræde så kynisk? Og hvordan kunne kontrolmekanismerne i en ellers gennemreguleret offentlig sektor svigte i så uhørt grad? Det er spørgsmål, mange danskere savner gode svar på. Og med god grund. For Britta Nielsen-sagen er sammen med andre statslige skandaler i de senere år med til at skabe tvivl om, hvorvidt vores samfund virkelig er så ukorrupt og velfungerende, som vi ellers godt kan lide at bryste os af. Desværre har Britta Nielsen også kunnet have oplevelsen af at være dømt på forhånd. Her er, hvad daværende socialminister Mai Marcado (K) sagde om Britta Nielsen i efteråret 2018 til Berlingske: - Man er virkelig gennemgående et dårligt menneske, når man vælger at stjæle fra den her gruppe. Så har man jo ingen moral og ingen nedre grænse for anstændighed. Mai Mercado havde fuldstændig ret i sin bedømmelse af Britta Nielsen. Men det var meget upassende, at hun stemplede Britta Nielsen som skyldig, inden retten havde talt. Det var en udtalelse, der formentlig er i strid med god forvaltningsskik, da Mai Mercado på det tidspunkt var minister og dermed havde et særligt ansvar. Såvel borgere, medier som politikere kan undervejs i en så omtalt sag som denne nemt komme til at bruge formuleringer, der reelt slår fast, at den mistænkte er skyldig. Men det er meget vigtigt, at vi holder fast i, at det kun er de uafhængige domstole, som kan frikende eller dømme en anklaget. Det skal også gælde for en gennemført kynisk svindler som Britta Nielsen. Selv om hun siden efteråret 2018 af de fleste har været opfattet som skyldig, var det først tirsdag klokken 16.30, at hun fik sin dom ved Københavns Byret. Mange vil nok mene, at hun havde fortjent en længere straf end de seks år og seks måneders fængsel, det blev til. Men det er ligegyldigt for Britta Nielsens sag, hvad den enkelte borger mener. Retten har talt, og sådan skal det være i et retssamfund.

Annonce