Annonce
Vejen

Højden på nyt boligprojekt i Rødding møder kritik

Det er den planlagte højde de to bolkke ud med Vestergade, der møder kritik i flere høringssvar vedrørende lokalplan 310 for et nyt boligområde i Vestergade i Rødding. Illustration: Zeni Arkitekter/Kuben Management
Planerne om ejendomme på tre en halv etage i det kommende boligbyggeri i Vestergade i Rødding kritiseres af Forum Rødding, Frøs Sparekasse og borgere.
Annonce

Rødding: Højden på en del af det kommende boligbyggeri i Vestergade i Rødding støder på kritik i en række af de høringssvar, der er indsendt i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan.

I den kommende uge skal Udvalget for teknik og miljø i Vejen Kommune behandle lokalplan 310. Lokalplanen udarbejdes for at skabe mulighed for Rødding Andelsboligforenings projekt. 33 boliger skal der blive plads til i et byggeri bestående af flere blokke med dels etagebyggeri ud mod Vestergade og dels rækkehuse i et plan i nordlig retning.

Det er i særdeleshed højden på ejendommene helt ud til Vestergade, som får kritik i flere høringssvar.

Lokalplan 310

Lokalplan 310 er af Vejen Kommune udarbejdet i dialog med Rødding Andelsboligforening.

Det har været en forudsætning, at lokalplanen skal give mulighed for en økonomisk bæredygtig udnyttelse af området, og at der skal være en markant etageboligbebyggelse langs Rødding Vestergade, som vil være medvirkende til at forstærke byrummet omkring Enghaveplads.

Annonce

Bliver for voldsom

Forum Rødding skriver således: - Bebyggelsen forestår udført i tre en halv etage ud mod Vestergade i maksimalt 13 meters højde. Højden er ikke et problem, men udførelsen i tre en halv etage er ikke det typiske og bevaringsværdige træk i bymidten. Det typiske er to en halv etage. Hvis der som foreslået lægges en etage til, vil facaden mod vest og øst blive voldsom i forhold til den øvrige bebyggelse.

Også Frøs Sparekasse har indsendt høringssvar. Sparekasse bifalder Vejen Kommunes indsats med at understøtte udviklingen i Rødding by:

- Sparekassens kommentar angår højden på det tiltænkte byggeri, hvor der efter vores mening ikke er tænkt ind, at højden på byggeriet helt ud mod vejen vil betyde, at der opstår en ”tunnel”. Det vil gå ud over den åbenhed, der er skabt efter nedrivningen af bygningen, der dels husede SuperBrugsen og dels ejendommene, som lå på grunden, hvor andelsboligforeningen vil bygge, skriver administrerende direktør Henning Dam.

På den anden side af Vestergade bor Jette og Frank Schmidt-Hansen. Sidstnævnte er også byrådsmedlem:

- Vi mener ikke, at en højde på 13 meter passer ind i den eksisterende bymidte. Det vil tværtimod komme til at være alt for højhusagtigt og på ingen måde passe til det eksisterende. Det påtænkte byggeri bliver væsentligt højere end Smedebakken ud til Østergade, som må være det, man kan sammenligne bedst med. Vi mener ikke, at en højde på 13 meter passer i proportionerne til midtbyen i Rødding – og slet ikke i forhold til nærmeste naboer og genboer. Frøs’ nye hovedkontor er til sammenligning 11 meter og trukket tilbage på grunden, skriver Jette og Frank Schmidt-Hansen.

Udvalget for teknik og miljø behandler lokalplanen på sit møde på onsdag.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tønder

Tønder tabte pusten efter pausen

Varde

Ingen kære mor: Skoleleder sender eleverne hjem, hvis de overtræder coronaregler

Annonce