Annonce
Haderslev

Højhusplaner på Haderslev Havn bekymrer forening

Sådan forestiller investorgruppen sig, at byggeriet på Honnørkajen kan komme til at se ud. Illustration: A78 Arkitekter
I et åbent brev til Haderslev Byråd advarer Land & By Haderslev politikerne mod højhusplaner i op til 40 meters højde, som kan forstyrre det harmoniske ind- og udsyn fra havnen til Haderslevs gamle historiske bydel.

Private investorers planer om at opføre et nyt stort boligprojekt med op mod 160 boliger i 11 etageres højde på Honnørkajen på Haderslev Havn bekymrer foreningen By & Land Haderslev.

I et åbent brev til Haderslev Byråd udtrykker foreningens bestyrelse stor betænkning ved især byggeriets højde:

- Det er bestyrelsens vurdering, at den skitserede bygningshøjde, som overstiger 40 meter på det viste terrassehus, på afgørende vis både vil adskille sig fra og samtidig blokere for noget af det, som Haderslev by – med enkelte undtagelser – er kendt for, nemlig en harmonisk skala i forhold til bebyggelsens karréstruktur, bygningshøjde, byrum og friarealer. Disse forhold indgik som et af de vigtige forhold, da dommerkomiteen i 2003 udpegede C. F. Møllers forslag som vinder af konkurrencen om Haderslev havn, står der i det åbne brev, der er underskrevet foreningens formand, Helge C. Jacobsen.

Annonce

Baggrund

Haderslev Byråd besluttede på et lukket byrådsmøde i marts at sælge en 13.600 kvadratmeter stor grund på Honnørkajen på Haderslev Havn til et investorgruppe bestående af entreprenørvirksomheden Bo Michelsen A/S, A78 Arkitekter A/S, Steen Skallebæk samt bestyrelsesformand i AHJ A/S Brian Gerlach, og sidst, men ikke mindst, Haderslev Bolig Selskab.

I for høj grad

By & Land Haderslev erkender i brevet, at foreninger kun kender til skitserne fra dagspressen og udtalelserne fra Haderslev Kommune og fra områdets nye ejere i forbindelse med offentliggørelsen af salget af området i marts.

- Vi er helt opmærksomme på, at Haderslev Kommune i udbudsmaterialet lagde op til ”at tilbudsgivere udfordrer de eksisterende planlægningsmæssige rammer og fremkommer med forslag til høje huse, med et markant bygningsudtryk”. Det lever tilbudsgiver i høj grad, men desværre efter vores opfattelse bogstaveligt talt også i for høj grad op til, lyder det fra bestyrelsen i det åbne brev.

Land & By Haderslev mener, at en realisering af høje boligejendomme som skitseret kommer i konflikt med det i dag smukke og harmoniske samspil mellem gammelt og nyt, især set fra området langs Haderslev Fjord.

Foreningen peger blandt andet på, at det bevaringsværdige område ved det gamle havnekontor, og området omkring vejerboden bogstavelig talt næsten vil blive lagt ”i skygge” af den skitserede bebyggelse.

- I denne forbindelse er det også vigtigt at indarbejde hensyntagen til den allerede opførte bebyggelse ”Søslangen” og dens boligmæssige kvaliteter, står der i brevet, hvor bestyrelsen slår fast, at god byplanlægning handler om at tilføje by- og livskvalitet til området:

- I stedet for at tage kvalitet og bymiljø ud af omgivelserne.

Sammenhæng er vigtigt

Haderslev Kommune og investorer skal i gang med lokalplanlægning af området. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen for By & Land Haderslev Haderslev Kommune til i det videre planarbejde for området at sætte særligt fokus på samspillet og sammenhængen med naboarealerne og bystrukturen i øvrigt – herunder arbejde med lavere og mere opdelte bygningskroppe og have særligt fokus på synsmæssige og funktionelle sammenhænge og konsekvenser – sigtelinjer, sol- og skyggediagrammer, indsigt og udsigt samt give muligheder for en blandet anvendelse af såvel arealer og bygninger.

Desuden bør der ifølge foreningen blandt andet sikres afstande til områdets bevaringsværdige bygninger, bevaring af dem bør sikres lige som fortsat anvendelse af eksisterende bygninger, i den udstrækning det er muligt i omdannelsesperioden, sikres. Ifølge Land % By skal kommunen desuden stille krav til indarbejdelse af skjult parkering i form af parkeringshus og kælder samt tekniske faciliteter som affald og genbrug.

Helge Jacobsen og resten af bestyrelsen for foreningen Land & By Haderslev, der blandt andet arbejder for at sikre en god bygningskultur, har sendt et bekymret åbent brev til Haderslev Byråd, hvori bestyrelsen udtrykker bekymring for planerne om at opføre et 11 etager højt hus på Honnørkajen på Haderslev Havn. Arkivfoto: Jacob Schutz
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Sørgelig sag fik det rette udfald

Sagen er helt igennem sørgelig. Men det kunne ikke være anderledes. Naturligvis måtte den danske stat ikke lade et lille barn gå til grunde i en lejr i Syrien, efter såvel barnets somalisk-danske mor som faren tilsyneladende er blevet dræbt. Derfor er den 11 måneder gamle dreng nu blevet hentet til Danmark, hvor han forhåbentlig får en god fremtid sammen med sine slægtninge. Både drengens mor og far har haft tilknytning til Islamisk Stat. Sagen er den bedst tænkelige illustration af det idioti, disse fanatikere er besat af. Deltagelse i terror er i sig selv utilgivelig. Men det er komplet ubegribeligt, at forældre også er parate til at ofre deres eget barn for en tåbelig sag. Netop dette er jo konsekvensen af at medbringe børn eller sætte dem i verden i det helvede, Islamisk Stat lykkeligvis kun for en kort periode kunne etablere i Mellemøsten. Vi skal i sådanne sager være humane, men med kraftige forbehold. For den danske stat er der uanset farven på de pågældendes pas ingen grund til at gøre sig synderlige anstrengelser for at hente andre IS-terrorister til landet. Det gælder også for de pågældendes børn, med mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. Det var tilfældet for den lille dreng samt i en tidligere sag, hvor en hårdt kvæstet 13-årig dreng i juni blev evakueret fra en interneringslejr. Alternativet havde formentlig i begge tilfælde været børnenes død. Det må vi ikke medvirke til. Dansk Folkeparti lufter mistanken om, at det reelt ikke er muligt at kontrollere, hvorvidt den lille drengs forældre faktisk er afgået ved døden. I lyset af de kaotiske forhold i Syrien er denne skepsis begrundet. Men skulle for eksempel moren senere vise sig at være i live, bør det på ingen måde berettige hende til en fribillet retur til Danmark. Flere medier har bragt historier om tidligere IS-terrorister, der angiveligt bittert har fortrudt og nu vil retur til Danmark. Til dem er beskeden: Alle valg i livet har konsekvenser, og I er ikke velkomne.

Haderslev

Møde for 600 utilfredse naboer: Fleksible F-35 støj kompensationer fik kritik

Annonce