Annonce
Trekantområdet

Høringssvar har ført til ændringer i Egtveds nye byvision

Egtveds nye byvision har været i høring, og det har affødt 15 høringssvar. Blandt andet er der forslag om justering af titlen. Illustration: Vejle Kommune
Der er i høringsfasen indkommet 15 høringssvar med ønsker til ændringer eller tilføjelser. Nu skal en tilrettet version snart godkendes i byrådet.

Egtved: Egtveds nye byvision er nu kun ét skridt fra at være en realitet. Nemlig en godkendelse i byrådet.

Vejle Kommunes forslag til den nye byvisionsplan, der har fokus på både den storslåede ådalsnatur ved Egtved og på det store ønske om bosætning, der er i byen, har for nylig været  i offentlig høring. Her er der indkommet 15 deciderede høringssvar. Derudover har 18 borgere tilkendegivet, at de støtter om op byvisionen uden yderligere bemærkninger.

Blandt høringssvarene går nogle ønsker igen hos flere. Eksempelvis er der flere, der ønsker en tilføjelse til byvisionens overskrift "Ådalens hovedstad - byen der gror", så "Egtved" indgår i overskriften.

Annonce

- Hvilken Ådal taler vi om? Synes, den bør hedde "Egtved Ådalens hovedstad - byen der gror", lyder det blandt andre fra Ingrid Christensen i et høringssvar.

Forvaltningen bakker op om forslaget om justering af titlen.

Café-forslag udgår

I udkastet til byvisionen indgik et forslag om på et tidspunkt at etablere en café ved Egtved Museum på Højvang. Det har affødt to høringssvar, der handler om, at det ikke er en god idé - det ene fra Hans Jørgen Ladefoged, der er formand for museumsforeningen.

- Etableringen af en café på Højvang vil efter vores opfattelse indebære store økonomiske udgifter til de bygningsmæssige ændringer, der kræves. Drift og lønudgifter til personale er ligeledes en stor omkostning. I den forbindelse kan det ikke påregnes, at museumsforeningen stiller frivillig arbejdskraft til rådighed til den daglige drift af caféen, skriver han blandt andet.

Samtidig er han bekymret for, om en café på Højvang kunne blive en konkurrent til andre lignende virksomheder i Egtved.

På baggrund af høringssvaret foreslår forvaltningen derfor, at forslaget om en café på Højvang udgår af byvisionen.

Annonce

Vild natur og rideruter

Et par af høringssvarene går på betænkeligheder i forhold til planerne om at etablere vild natur ved blandt andet Roberthus og Casperdam. Her foreslår forvaltningen en dialog med de berørte parter om, hvordan man kan skabe mere vild natur, samtidig med at områderne præsenterer sig pænt, og uden det påvirker forskellige aktiviteter.

Men ikke alle ønsker til byvisionen har affødt ændringer. Blandt andet udtrykker to borgere ønske om bedre ridestier i Egtved-området. Her lyder det fra teknik- og miljøforvaltningen, at man henviser til rideruterne på Randbøl Hede og i Frederikshåb Plantage, da der ikke er planer om etablering af sammenhængende rideruter nær Egtved.

En anden borger foreslår, at man forsøger at skabe noget handelsliv i Søndergade/Dalgade, da Aftensang ligger godt gemt, hvis man kommer sydfra. Men butikkerne bør holdes koncentreret på Aftensang, mener forvaltningen, der henviser til den seneste detailhandelsanalyse, Vejle Kommune har fået udarbejdet. Den anbefaler nemlig at holde butikslivet samlet på Aftensang. Men måske kan man gøre mere for at vise bedre vej til handelsgaden.

"Forvaltningen vil undersøge, om skiltningen til handelsgaden kan forbedres", lyder det i forvaltningens bemærkninger til høringssvaret.

Annonce

Mangler kun byrådet

Andre forslag vil forvaltningen tage med i det videre arbejde i forhold udvikling og realisering af byvisionen. Blandt andet er der forslag om et etablere minigolf i byen, flere shelter- og teltpladser, og måske nogle skilte eller pjecer henvendt turister, som kommer til byen. Også flere ønsker til tilbud til byens unge går igen.

Det tilrettede forslag til byvisionen blev præsenteret for økonomiudvalget mandag. Nu mangler kun den endelige godkendelse i byrådet, før "Egtved Ådalens hovedstad - byen der gror" helt officielt bliver Egtveds nye byvision.


Hvilken Ådal taler vi om? Synes, den bør hedde "Egtved Ådalens hovedstad - byen der gror".

Ingrid Christensen i høringssvar
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

Kongeskibet satte et kulinarisk punktum for 101 års genforening

Sport

En ærlig Kasper Hjulmand: Vi skulle aldrig være gået på banen igen med chokerede spillere

Danmark

Helena blev kun 20 år: 'Mor, jeg har glemt mit træningstøj, jeg vender lige om nu og henter det', og så blev der helt stille

Sønderborg

Gense videoen: Dronningen holder reception på Kongeskibet i Sønderborg

Annonce