Annonce
Vejen

Høringssvar om motorvej: Vejen advarer mod støjgener

V 1-linjeføringen vil betyde, at motorvejen kommer tæt på St. Andst, så det vil hindre byudvikling øst for byen. Illustration: Vejdirektoratet
Et flertal i Udvalget for teknik og miljø peger på V 1-linjeføringen, som vil komme til at ligge tæt på Andst. Politikerne opfordrer derfor til, at der indarbejdes foranstaltninger for at afværge støj.

Vejen Kommune: Politikerne i Vejen Kommune er i gang med at finde frem til det høringssvar, som skal indsendes i forbindelse med VVM-undersøgelsen vedrørende Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev – også kaldet for hærvejsmotorvejen.

I Udvalget for teknik og miljø var et flertal for den såkaldte Vest 1-linjeføring. I alt seks forskellige linjeføringer har Vejdirektoratet i spil, og Vest 1 er sammen med Øst 1 de to linjeføringer, der føres vest om Lunderskov – og dermed berører Vejen Kommune mest.

Ifølge formanden for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen (V), blev to af medlemmerne i udvalget erklæret inhabile. Det gælder Elin Winther (S) og Marion Mortensen (V). Begge politikere har deres private bopæle berørt af linjeføringer i motorvejsprojektet.

Aflastning af E45

I udkastet til høringssvaret fra Vejen Kommune vurderes det, at motorvej E45 ved Kolding med en ny hærvejsmotorvej vil blive aflastet i weekend- og ferieperioder.

Turister fra syd til sommerhusområderne langs den jyske vestkyst vil således med fordel kunne benytte den nye motorvej. Særligt med V 1 eller Ø 1-linjeføringerne vil der være en tidsmæssig gevinst for turister og trafikanter med destination i Vestjylland eller i Billund.

To stemte imod

To af de øvrige medlemmer i udvalget, Claus Grimm (løsgænger) og Niels Therkildsen (S), stemte imod. Sidstnævnte begrunder med, at de foreslåede linjeføringer ikke tilgodeser en varig aflastning af E45 og ikke tilstrækkeligt tilgodeser Vejen Kommunes behov for en nord-sydgående motorvej midt i Jylland.

Men et flertal på tre medlemmer – Vagn Sørensen (V), Jørgen Lastein (V) og Charlotte Klausen (K) – gik altså ind for V1-linjeføringen. Nu fortsætter sagen videre i først økonomiudvalget og endelig i Vejen Byråd i juni.

- Det høringssvar, som vi nu indstiller til byrådet, flugter også med det, som flere af borgmestrene har peget på i deres udtalelser, fastslår Vagn Sørensen.

I udkastet til høringssvaret konstateres, at V 1-linjeføringen passerer tæt op ad St. Andst. Vejen Kommune henstiller derfor til, at der i forbindelse med detailprojekteringen forsøges indarbejdet afværgeforanstaltninger mod støj.

I sagsfremstillingen fra forvaltningen i Vejen Kommune konstateres det også, at både Øst 1 og Vest 1 begrænser de fremtidige udviklingsmuligheder af St. Andst i østlig retning. Omvendt forventes det, at bosætningen kan styrkes i eksempelvis Jels, Gesten og Bække. Det skyldes, at der i linjeføringsforslagene er placeret tilslutningsanlæg på Koldingvej tæt ved Troldkær nord for Jels, på Gestenvej ved Gesten samt på enten Ribevej eller Ribe-Vejle Landevej ved Bække /V. Torsted.

Tilslutningsanlæggenes placering forventes ligeledes at gavne virksomheder i Vejen Kommune. Nord for Kongeåen er der på begge linjeføringer foreslået placeret en rasteplads, hvilket må forventes at komme transportbranchen til gavn.

Det er denne linjeføring - V 1 -, som et flertal i Udvalget for teknik og miljø peger på. Med blåt ses de til- og afkørselsramper, der vil være langs strækningen. Kort: Vejdirektoratet
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce