Annonce
Haderslev

Haderslev Byråd: Boligspekulanter skal ikke ind i Skrydstrup

22. maj sidste år var F-dag i Skrydstrup og omegn. Hundredevis af tilskuere var samlet på Skrudstrup Flyvestation for at se nærmere på og høre brølet fra to norske F-35 kampfly. Besøgets formål var at sammenlige støjmønstre fra F-16 og landets kommende kampfly. Nu har Haderslev Byråd afgivet det høringssvar, der skal bane vej for det nye kampfly. Arkivfoto: Jacob Schultz
Haderslev Byråds 31 medlemmer har i fuldstændig enighed vedtaget sit høringssvar til Forsvarsministeriet om den anlægslov, der skal bane vej for F-35 i Skrydstrup. Naboer inden for få meter skal stilles lige, og tomme huse skal rive ned - på statens regning, står der i høringssvar.

Skrydstrup: Nære naboer skal ikke behandles forskelligt, og Skrydstrup skal ikke ende som en spøgelsesby.

Det var to vigtige punkt, som Haderslev Byråd slog fast, da det tirsdag aften i fuld enighed sagde ja til det høringssvar, som nu bliver sendt til Forsvarsministeriet i forbindelse med den anlægslov, der skal bane vej for udbygningen og driften af Fighterwing Skrydstrup og ankomsten af Danmarks nye kampfly, F-35. Svaret var forud for byrådsmødet på et ekstraordinært møde i økonomiudvalget blevet slebet til og skærpet.

Til glæde for blandt andre Thomas Fredsted fra Venstre:

- Det har fået mere pondus, sagde han blandt andet.

- Det er vigtigt, at anlægsloven bliver vedtaget. Det er danmarkshistoriens største enkeltinvestering på 57 milliarder kroner frem mod 2050, og der er også tale om en arbejdsplads med 1000 medarbejdere i Haderslev Kommune, sagde borgmester H. P. Geil (V).

Annonce

Baggrund

Frem til den 7. februar kan man komme med høringssvar til udkastet til den anlægslov, der skal bane vej for udbygningen af Fighterwing Skrydstrup. Med i høringssvaret, som Haderslev Byråd nu afleverer er også høringssvar på bekendtgørelse om støj og bekendtgørelse om kompensation for støjgener for flyvestationen.

I klemme mellem rød og gul

Formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe sagde på gruppens vegne også ja tak til anlægsloven, men understregede samtidig, at byrådet også forpligtiger sig til at beskytte naboerne:

- Vi skal hjælpe de naboer, der er kommet i klemme mellem gul og rød zone, understregede Henrik Rønnow, der glædede sig over, at høringssvaret tager højde for den bekymring:

"Umiddelbart op ad den røde zone i gul zone ligger et mindre antal ejendomme så tæt på grænsen, at det inden for en rimelighedsbetragtning vil være berettiget at tilbyde frivilligt opkøb til ejerne af disse ejendomme, så naboer inden for få meter ikke stilles så forskelligt, som der ses tilfælde af i den forelagte model, står der i høringssvaret.

Plan for tomme huse

Boligmarkedet optog også den socialdemokratiske gruppeformand:

- Vi skal ikke have et boligmarked, hvor priserne bliver dumpet og hvor vi får mange tomme boliger, sagde Henrik Rønnow, der af samme årsag glædede sig over høringssvaret:

"Først og fremmest er det bekymrende at forestille sig et scenarie, hvor mange boliger i området kommer til salg på samme tid, så der i området kommet et markant prisfald. På nuværende tidspunkt er der forholdsvis lange liggetider på boliger omkring flyvestationen, og priserne må siges at være relativt lave. Vi skal derfor på det kraftigste gøre opmærksom på vores bekymring for, at området vil opleve et større prisfald, der vil bevirke, at boligspekulanterne udefra vil opkøbe billige ejendomme til fremleje uden ordentlige vedligehold", står der i høringssvaret, der fortsætter således:

"Samtidig er der en stærk bekymring, at opkøbte ejendomme vil henstå ubeboede og forfalde. Derfor er det afgørende, at Forsvarsministeriet også afsætter midler til nedrivning af de boliger, der ikke kan gensælges inden for en given frist eller uden prisreduktion og i samråd med Haderslev Kommune forpligter sig til at nedrive de billigste af dem. Her skal tilføjes, at vi forudsætter, at Forsvarsministeriet selv afholder disse udgifter og ikke fx søger kommunalt tilskud hertil."

Driv jorden videre

Landbruget indtager også en rolle. Haderslev Kommune foreslår, at ejere af landbrugsvirksomheder kan fortsætte deres drift, hvis ejere af landbrugsejendomme, der er omfattet af tilbud om frivlligt opkøb får muligheden for at lave et delsalg, hvor de for eksempel sælger bygningerne, men beholder landbrugsjorden. "Det vil gøre det muligt at fortsætte landbrugsdrift, hvis de ejer en anden landbrugsejendom, hvilket vi anbefaler at give mulighed for," står der i svaret.

- Hvis det kun drejer sig om stuehuset, vil man slippe for mange omkostninger - også staten, sagde Bent Kloster (V).

Med lovforslaget bliver det nuværende støjkonsekvensområde for miljøfølsom arealanvendelse omkring flyvestationen ændret. Kommunen noterer sig, at Forsvaretsministeriet i lovens bemærkninger giver kommunen mulighed for at udøve konkret skøn i forhold til, om de områder, der alene berøres af den såkaldte maksimalværdi i natperioden, også udlægges til støjkonsekvensområde. Revisionen af kommuneplanen, der skal regulere dette område er sat i gang ifølge høringssvaret. I svaret understreger byrådet, at selv om Miljøstyrelsen med lovens vedtagelse overtager tilsynet med fly- og terminalstøj, så stiller Haderslev Kommune sig til rådighed for et samarbejde i forhold til at afklare tvivlsspørgsmål og snitflader. Kommunen vil desuden meget gerne samarbejde med ministerier og fonde om udlæg af arealer til skovrejsning, landbrug, grønne områder og lignende.

Borgmester H. P. Geil glædede sig over, at alle 31 byrådsmedlemmer bakkede op om høringssvaret og udtrykte det ved at rejse sig op:

- Dette er en speget og vigtig sag, men med den enighed bliver Christiansborg nødt til at lytte til os, sagde han.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kolding

Mere regn på vej: Beredskab holder ekstra øje med vandstand i Kolding efter oversvømmelser

Leder For abonnenter

Forløb om udligning er uskønt

Selvom Danmark er et lille land, er der betydelig forskel på de økonomiske vilkår i de enkelte lokalområder. Derfor er det sund fornuft med kommunal udligning, så borgerne kan få i hvert fald nogenlunde ens levevilkår, uanset om de bor i et velhaverområde nord for København eller i en kommune, der for eksempel er udfordret af mange ældre, plejekrævende borgere og lave husstandsindkomster. Ordninger af denne karakter vil nødvendigvis skabe splid. Nogle kommuner vil føle, de skal aflevere for meget, mens andre oplever at modtage for lidt. Men for at acceptere ordningen er det i det mindste nødvendigt, at man lokalt kan forstå den. Her er det tilsyneladende gået helt galt med regeringens udspil til en udligningsreform. Flere borgmestre erkender, at de ganske enkelt ikke begriber resultaterne, selv om regeringen lidt efter lidt er rykket ud med flere detaljer og regnestykker. De frustrerede borgmestre får opbakning fra professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der kalder forløbet rodet og kaotisk. Bedre bliver det ikke af, at der undervejs havde sneget sig en regnefejl på 200 millioner kroner ind i udspillet. Fejlen er erkendt, undskyldt og rettet. Men ellers mener Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, at alt er i bedste orden. Processen har været som ved foregående udligningsreformer, og ingen tal bliver holdt hemmelige. Per Nikolaj Bukh mener til gengæld, at informationerne er kommet for langsomt og kun afleveret under pres. Han foreslår derfor, at den store reform bliver sat på pause. Ligefrem at standse et så omfattende projekt midt under forhandlingerne er nok at gå en kende for vidt. Men det ville klæde regeringen at erkende, at håndteringen har været uskøn, hvilket da også har fået De Konservative og Liberal Alliance til at forlade forhandlingsbordet på grund af manglende informationer, mens Venstre kun tøvende mødte op – ligeledes fordi partiet, følte de på forhånd vidste for lidt.

Annonce