Annonce
Haderslev

Haderslev Byråd savner svar på støj og vibrationer fra F-35

De kommende F-35 kampfly forventes at larme mere. Det kan gå ud over de lokale daginstitutioner og skoler. Arkivfoto: Jacob Schultz
De nye kampfly må ikke give staten mulighed for at forhindre byudvikling i Haderslev Kommune.

Fristen for at svare på miljøkonsekvensvurdering af de kommende F-35 kampfly på flyvestation Skrydstrup nærmer sig. Haderslev Kommune er klar med et udkast til et svar. Det er allerede dateret til den 28. august; to dage før svarfristen udløber.

Ind til videre har økonomiudvalget nikket til udkastet, men byrådet mødes først på tirsdag og godkender den endelige tekst. Svaret rummer blandt andet tre konkrete bekymringer omkring de nye kampfly. Et stor antal boliger vil opleve øget støj, men det er uklart, hvor meget støjen vil påvirke børn i for eksempel daginstitutioner og skoler.

– Over Jerstal og Bevtoft skoler ligger inden for det område. Og der har i 30 år ligget en børnehave på den anden side af porten. Så vi vil vide, om vi skal støjisolere, eller om man skal holde børnene inde på bestemte tidspunkter, uddyber borgmester Hans Peter Geil (V).

Samtidig mener han, et staten skal betale for den ekstra støjsikring, ligesom der vil blive tilbudt støjsikring til private hjem.

Annonce

Sagen kort

Miljøkonsekvensvurderingen af F-35 på Flyvestation Skrydstrup kan se på http://www.fmi.dk/nytkampfly/stoj/Pages/default.aspx.

Spørgsmål samt høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen kan sendes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på mailadressen: fes@mil.dk.

Høringssvar skal indsendes senest fredag den 30. august 2019 klokken 12.00.

Haderslev Kommunens høringssvar findes på kommunens hjemmeside www.haderslev.dk under "Politik og dialog", "Dagsordner og referater", "Økonomiudvalget" og den 19. august.

Vibrationer

Men også en ubelyst sideeffekt kan give problemer.

– Der var en borger i Gram, som påstod, at han have fået en vandskade. Vi skal have svar på, om overflyvning med kampfly kan give vibrationer i boliger. Det bør de kunne svare på, for de har målt næsten alt.

Forsvarsministeriet har også fået henvendelse om vibrationer fra helikopterflyvning.

Endelig vil kommunen have afklaret om støj fra de nye kampfly kan lægge hindringer i vejen for fremtidig byudvikling.

– Vi skal have afklaret, at de to uger om året med aftenflyvning ikke lægger byudviklingen død.

– Kan det betyde krav om ekstra støjisolering af nybyggede huse?

– Det ved vi ikke. Det skal vi have et møde om.

Det endelige høringssvar vedtages den 27. august. Høringsfristen er den 30. august klokken 12. Forinden bliver foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer kontaktet om kommunens høringssvar.

– Byrådet repræsenterer borgerne, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men vi spørger dem, om de forstår, hvad vi skriver, så vi ikke har en konflikt der. Men man kan ikke få et særstandpunkt ind i byrådets svar. Så skal man selv indsende et høringssvar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Sådan undgår du at få coronavirus: Tag bare til Norditalien, men kram ikke en italiener

Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Annonce