Annonce
Haderslev

Haderslev-politiker: Staten skal bulldoze opkøbte huse

Naboerne i gul og rød zone kan få kompensation for støjen fra F-35. Kort: Forsvarsministeriet
Haderslev Byråds økonomiudvalg vil etablere et særligt udvalg, som skal sikre, at der indgås et formaliseret samarbejde med staten om salg og videresalg af 121 ejendomme i rød zone. Samtidig skal udvalget stå for udarbejdelsen af en helhedsplan for området.

Haderslev Kommune nedsætter nu et særligt udvalg, som skal være med til at sikre, at boligmarkedet i og omkring Fighter Wing Skrydstrup ikke bliver udhulet af statens opkøb og eventuelle viderekøb af 121 ejendomme i rød zone.

Økonomiudvalget har netop besluttet at nedsætte et såkaldt paragraf 17 styk 4-udvalg. Beslutningen bliver endeligt konfirmeret af byrådet tirsdag. Udvalget kommer til at bestå af formanden og næstformanden fra landdistriktsudvalget, udvalget for plan og miljø, økonomiudvalget samt formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Henrik Rønnow, samt Preben Holmberg (V) fra Vojens.

Udvalgets opgave bliver at indgå i en dialog med staten om fremtiden for de berørte ejendomme samt at udarbejde en plan, der kan fremme bosætning, uddannelse og generel udvikling af området.

Nedsættelsen af udvalget sker på baggrund af et medlemsinitiativ fra Henrik Rønnow. 16. november foreslog han, at kommunen aktivt medvirker til, at huspriserne på de tilbageværende ejendomme i lokalområdet ikke påvirkes negativt af de statslige opkøb i rød zone, som er det område, der ligger tættest på flyvestationen og dermed bliver mest berørt af larmen fra de kommende F-35-kampfly.

Breve til to ministre

Den 27. november skrev fungerende borgmester Jon Krongaard (DF) og kommunaldirektør Peter Karm til forsvarsminister Trine Bramsen og Folketingets forsvarsudvalg. I henvendelsen om et formaliseret samarbejde mellem Haderslev Kommune og staten med det formål, at videresalg eller nedrivning af opkøbte boliger omkring Flyvestation Skrydstrup sker under størst mulig hensyntagen til, at området også i fremtiden er attraktivt.

30. november skrev de til finansminister Nicolai Wammen og bad ligeledes om, at der indgås et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Statens Ejendomsselskab/Freja Ejendomme, inden boliger sælges videre fra staten. Jon Krongaard og Peter Karm anmodede i brevet indtrængende til, at ingen boliger i området videresælges af staten, inden samarbejdet er indgået.

Henrik Rønnow frygtede, at de opkøbte boliger, som der ved et videresalg ikke er støjisoleringskrav til, gensælges til så lave priser, at de bliver interessante for boligspekulanter og mere eller mindre tvivlsomme ejendomsudlejere. Han ønskede derfor, at der bliver lavet en plan – og den kommer nu.

Også den borgerlige gruppeformand har været nervøs. Allan Emiliussen frygtede, at Skrydstrup kunne ende som et Klondike på grund af gensalget.

Annonce

Rønnow er glad

Efter økonomiudvalgets beslutning lægger Henrik Rønnow ikke skjul på sin glæde:

- Det er jeg enormt glad for. Det er så vigtigt, at vi kommer i gang- både i henvendelse til de to relevante ministerier – og at vi på tværs af byråd og lokalområder arbejder for at få lavet en plan for området. Hvis vi ikke gør det, kan det ellers blive en bombe under boligmarkedet i hele Haderslev Kommune, siger Henrik Rønnow.


Det er så vigtigt, at vi kommer i gang- både i henvendelse til de to relevante ministerier – og at vi på tværs af byråd og lokalområder arbejder for at få lavet en plan for området. Hvis vi ikke gør det, kan det ellers blive en bombe under boligmarkedet i hele Haderslev Kommune.

Henrik Rønnow (S)


Formanden for økonomiudvalget, borgmester H. P. Geil (V), er enig:

- Vi kan ikke kræve noget. Det er et statsanliggende. Vi kan derfor også kun appellere til staten om, at vi kan få en dialog med den om ejendommene, siger H. P. Geil.

De første opkøb af ejendomme i rød zone har fundet sted. Det er derfor afgørende, at arbejdet i det nye udvalg hurtigt kommer i gang.

Annonce

Puljer skal sikre nedrivning

Henrik Rønnow agter at bruge sine kontakter på Christiansborg. Han ser eksempelvis gerne, at de puljer, der er afsat på Finansloven til landsbyfornyelse og nedrivning kommer i spil, så at de billigste boliger bliver revet ned.

- Jeg synes, vi skal disse puljer i anvendelse. Danmark som samfund har et ansvar for i fællesskab at løse denne opgave, siger Henrik Rønnow, der også håber at få involveret fonde og lokalsamfundet i en fælles løsning af opgaven. Vi skal støtte Fighter Wing Skrydstrup, men det er også vigtigt at bakke op om lokalsamfundet. Så lad os nu komme i gang så hurtigt som muligt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Speedway For abonnenter

Gense årets første speedwayløb med kvalifikation til EM og VM

Annonce