Annonce
forside

Han glemte aldrig 9. april

Arkivfoto

Søndag den 1. april døde advokat Svend Oksen, Skærbæk, 91 år gammel. Han var født i Skærbæk 1925 og havde sit barndomshjem i direktørboligen på førstesalen i EASV's hovedbygning på Birkealle. Her oplevede han om morgenen den 9. april 1940, at besættelsesmagten overtog dele af skolen, der lå lige over for, og hejste hagekorsflaget på skolens flagstang. Det glemte han aldrig.

Efter skolegang og gymnasium læste han jura på Københavns Universitet, og som ung nyuddannet sagfører slog han sig ned i barndomsbyen. Her havde han i en menneskealder advokatvirksomhed, i den sidste tid sammen med kompagnonen C.J. Mazanti, der overtog forretningen. Oksen var en omhyggelig og vellidt advokat.

Han var desuden en mand, der især som yngre tog aktivt del i byens og egnens liv, ikke mindst foreningslivet. Bl.a. var han medstifter af Historisk Forening i 1967 og gennem 40 år foreningens sekretær og kasserer, hvorfor han også fuldt fortjent blev æresmedlem ved sin afgang fra bestyrelsen i 2007. I mange år var han desuden et værdsat medlem af Skærbæk Egnskor.

Han var dybt interesseret i kultur og religion og var medlem af en mindre gruppe, som jævnligt mødtes og diskuterede kulturelle og kirkelige spørgsmål. Desuden vikarierede han i perioder som kirkesanger i Skærbæk.

Svend Oksen var ugift og levede hele livet alene i sit hus på Skolegade, bortset fra en tid, hvor hans mor som gammel boede hos ham. En sygdom gjorde, at han fik det ene ben amputeret, men han blev boende hjemme, indtil han for et par år siden kom på plejehjemmet Mosbølparken. Svend var et meget trofast menneske og altid glad, når han fik besøg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Det handler om et ordentligt arbejdsmiljø

Når jeg som medlem af økonomiudvalget har valgt offentligt at gå i rette med Mogens Rerups adfærd, er det for at beskytte vores medarbejdere mod psykisk dårligt arbejdsmiljø og for at tydeliggøre over for medarbejdere, at de har retten til at sige fra over for enhver adfærd, der kritiserer og krænker. Denne sag handler om at sikre et ordentligt arbejdsmiljø bag det arbejde, der sker i forvaltningerne. HK og Dansk Socialrådgiverforening har henvendt sig til Haderslev Kommune og er medunderskriver af brevet, idet begge fagforeninger har udtrykt bekymring for deres medlemmers ve og vel. Desværre har konflikterne stået på i årevis og er kørt i hårdknude, og der er tale om et langvarigt pres på en personalegruppe og af medarbejdere og ledere, der fortsat kan se, at de bliver hængt ud med navns nævnelse til social udskamning på sociale medier. Partsrepræsentanters rolle er at føre sag på borgeres vegne og at varetage borgerens interesser. Det kræver et samarbejde for at få et ofte kompliceret sagsforhold til at gå op, som de fleste har en gensidig interesse i. Kommunen kan afvise en person som partsrepræsentant, hvilket sker i så sjældne tilfælde, at jeg ikke i andre situationer har hørt om dette i Haderslev Kommune. Det sker kun, hvis partsrepræsentanten tilsidesætter borgerens egne interesser i sagen, eller hvis vedkommende optræder truende eller voldeligt over for myndighedspersoner. Brevet til de kommunalt ansatte er det politiske budskab om, at vi tager arbejdsmiljøet seriøst. I brevet er der samtidig en opfordring om at styrke dialogen på arbejdspladsen, så ingen medarbejder skal føle sig alene i konfliktfulde situationer.

Esbjerg

Brev sendt til to ministre: Esbjerg Kommune beder staten om hjælp til oversvømmelser

Annonce