Annonce
Esbjerg

Handicappede blev afkrævet madpenge ulovligt

Handicappede hjælper til med madlavning på mange institutioner. Men er det på et bosted, har det stor betydning for, om de handicappede skal betale et månedligt beløb. Hvis de for eksempel hjælper med at tage mad ud af køleskabe eller på anden måde deltager i madlavningen, kan det betyde, at de ikke skal betale, mens andre, der ikke kan deltage, må betale. Arkivfoto: Morten Stricker
Esbjerg Kommune har afkrævet handicappede betaling fejlagtigt, viser rapport. Sagen undersøges og kan i værste fald koste kommunen mange hundrede tusinde kroner i tilbagebetaling - og årligt i fremtiden.

Esbjerg: Esbjerg Kommune har måske ulovligt opkrævet madpenge fra borgere med handicap i kommunens botilbud.

Fejlen er opdaget, og nu skal kommunens folk i gang med en kulegravning af 68 sager, hvor handicappede borgere har betalt for medarbejderudgifter i ved fremstilling af mad. Spørgsmålet er, hvor mange der reelt skulle have betalt.

I dem værst tænkelige situation - som dog betegnes som urealistisk - skal kommunen betale 2,6 millioner kroner tilbage på grund af fejlen.

- Vores praksis har været forkert, og vi går nu i gang med at rette op med afsæt i den enkelte borgers situation, siger social- og tlbudschef Else Zippor fra Esbjerg Kommune.

Hun bekræfter, at reglerne på området er undersøgt af det statsautoriserede revisionsfirma BDO og kommunen gennem flere måneder.

Den drejer sig om 68 borgere med handicap, som samlet årligt er blevet opkrævet 875.000 kroner for personaleudgifter til madlavningen Men det er uklart, hvor mange af disse borgere, der reelt skulle betale.

På grund af forældelse kan kommunen højst komme til at betale tilbage for en treårig periode, så den teoretiske udgift kan maksimalt blive 2,6 millioner kroner - og ifølge social- og tilbudschef Else Zippor vil beløbet formentlig blive betragteligt mindre.

Alle borgere i botilbuddene skal selv betale for maden. Er borgeren ikke i stand til at deltage i madlavningen, kan borgeren blive opkrævet medarbejderudgifter ved madfremstillingen. Kan borgeren selv deltage i fremstillingen af maden er medarbejdernes opgave socialpædagogisk og ikke noget, som borgeren skal betale ekstra for.

Bliver maden leveret fra en privat leverandør eller et kommunalt fælleskøkken, reduceres borgerens betaling til medarbejderudgifter, da disse udgifter allerede er indeholdt i prisen fra madleverandøren.

Annonce

HVAD BETALER DE SELV?

Borgere i botilbud skal visiteres til en kostordning.

Alle borgere, der bor i botilbud, skal betale for kost.

Hvis borgeren kan deltage i madlavningen, visiteres borgeren til socialpædagogisk bistand til madlavning efter serviceloven og skal ikke betale særskilt for de personaleudgifter, der er ved madfremstillingen.

Hvis borgeren ikke kan deltage i madlavningen, visiteres borgeren til "madservice", og der kan opkræves betaling for personaleudgifter ved madlavning, fordi maden produceres og forberedes uden deltagelse af borgeren. Beløbet er på cirka 1350 kroner månedligt, hvis al mad fremstilles og anrettes på botilbuddet uden borgerens medvirken.

Hvis for eksempel aftensmad købes færdigfremstillet udefra, reduceres kostløn-andelen med 40 procent, fordi fremstilling indgår i den pris, der betales for den eksterne mad. Den såkaldte kostlønandelen udgør så cirka 815 kroner per måned.

Oprydning på vej

Esbjerg Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg skal tirsdag tage stilling til de mulige store tilbagebetalinger og den fremtidige praksis.

En borger med handicap, der fejlagtigt har betalt personaleudgifter til madfremstilling, vil for tre år få cirka 48.600 kroner tilbage, hvis politikerne følger forvaltningens indstilling.

I modsat retning peger DBO's rapport på, at en gruppe borgere med handicap måske har betalt for lidt. Nogle har betalt leje for fællesarealer, andre har ikke. Og det er er fejl, for alle skal betale husleje for fællesarealer. Det betyder, at nogle borgere vil nu få en højere husleje. Men da alle borgere med handicap i midlertidige og længerevarende botilbud er garanteret et månedligt rådighedsbeløb på 2500 kroner, vil de blive kompenseret af kommunen, hvis de ikke længere har et rådighedsbeløb på 2500 kr. Bor de i et botilbud bygget efter almenboligloven har de mulighed for at søge boligstøtte til den højere husleje.

Reglerne er komplicerede, fastslår Social & Tilbud, som sammen med konsulentfirmaet BDO har arbejdet på at sikre, at praksis fremover er korrekt.

Kommunen vil nu have ryddet op i hele 200 sager om betaling. Flere sager drejer sig om borgere, der har boet i botilbud i flere år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

JV mener: Klimaloven får uoverskuelige følger

Selvfølgelig skal Danmark som et rigt foregangsland på mange områder tage ansvar i kampen mod klimaforandringerne og vise resten af verden, hvordan man på en balanceret måde både kan reducere CO2-udledningerne og bevare sin velstand. Men det kan vi sagtens gøre uden, at det er Enhedslistens og Alternativets oprindelige mål om de 70 procents reduktion, vi skal nå inden 2030. Partierne bag den meget brede aftale om en klimalov, der blev indgået fredag aften, burde have lyttet til de økonomiske vismænd, som mener, at en reduktion på 65 procent formentlig vil være den billigste vej til at nå det store mål, der er et CO2-neutralt samfund i 2050. Og det vel at mærke uden, at det globale klima vil tage notits af det. Forskellen mellem 65 og 70 procents reduktion ser ikke stor ud på papiret, men det er den i virkelighedens verden, når det kommer til omkostningerne for samfundet. Oven i købet er aftalen om klimaloven meget uklar på, hvad der konkret skal ske. Der er fine intentioner om, at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles, og at vi skal bevare et stærkt velfærdssamfund. Men hvordan? Det ved ingen reelt. Klimaloven får uoverskuelige følger for det danske samfund. Både borgere og virksomheder skal gennem en omstilling af levevis, forbrug, transport og produktion, som ikke har set sin lige i efterkrigstiden. Derfor er det positivt, at der er et så bredt flertal bag klimaloven, som kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige ikke er med i. Det sikrer politisk stabilitet og et håb om, at den sunde fornuft undervejs kan vinde over drømmerierne. Realitetssansen er heldigvis skrevet ind nederst i aftalen. Her står der, at man for at nå 70 procentsmålet i de sidste år frem til 2030 kan tage "andre virkemidler" i brug såsom salg og annullering af CO2-kvoter. Det sker i erkendelse af, at partierne bag aftalen "ikke ønsker at være tvunget til at tage beslutninger, som kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for det danske samfund". Sådan en gummiparagraf kan der i høj grad blive brug for.

Annonce