Annonce
Esbjerg

Handicappede vælter kommunekassen: 40 millioner kroner ekstra til botilbud

Handicappede skal have lige muligheder. Det gælder også i form af forskellige boformer og handicapegnede boliger med god tilgængelighed og adgang til fritidsaktiviteter. Men det koster mange penge at leve op til disse målsætninger, så budgetterne skrider. Fotoet er et genrefoto. Arkivfoto. Michael Svenningsen
Voldsomt udgiftspres på handicapområdet ser ud til at fortsætte de kommende år, og det kan vælte budgetterne. En ny handleplan bliver nødvendig for at genoprette økonomien.

Esbjerg Kommune: Udgifterne til voksne handicappede er eksploderet. Alene i år har det kostet 40 millioner kroner ekstra at sikre de handicappedes botilbud, og økonomifolkene på rådhuset i Esbjerg følger den voldsomme vækst i udgifterne tæt.

Som JydskeVestkysten tidligere har beskrevet, tyder alt på, at udgiftspresset på dette område vil fortsætte. Er det tilfældet, vil der blive behov for en ny handleplan for de voksne handicappede, så budgettet kan genoprettes.

Den alvorlige økonomiske situation blev præsenteret på det seneste møde i Social- & Arbejdsmarkedsudvalget, og alle alarmklokkerne ringer.

- Jeg kan ikke mindes, at det har været så stramt økonomisk som nu. Vi kan ikke spare os ud af en merudgift på 40 millioner kroner i fremtiden, siger udvalgets formand, Henrik Vallø (Borgerlisten).

Annonce

Det bliver svært at finde flere steder, hvor der kan spares. Gabet mellem det planlagte budget og forbruget er stort. Det skyldes, at flere handicappede har fået behov for bolig og i længere tid, og samtidig stiger priserne.

Henrik Vallø (Borgerlisten) formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Besparelser kan være på vej

Han forventer, at merforbruget på botilbuddene til handicappede i år skal dækkes med en tillægsbevilling eller ved at finde besparelser på andre områder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Men det bliver svært at finde flere steder, hvor der kan spares. Gabet mellem det planlagte budget og det reelle forbrug er stort. Det skyldes, at flere handicappede har fået behov for en bolig og i længere tid, og samtidig stiger priserne, siger udvalgsformanden.

Sidste efterår vedtog et samlet byråd et budget, hvor man pointerede, at netop området for vokse handicappede efter flere års store millionbesparelser blev friholdt.

- Dengang kunne vi ikke forud et så stort forbrug. Der er flere modeller, hvor man for eksempel kan køre videre med en ubalance fremadrettet og med mindre besparelser, siger Henrik Vallø, der understreger, at han har det meget svært med besparelser på de handicappede.

- Men vi kan stå i en situation, hvor vi må gøre noget, altså tilføre flere penge og måske lave mindre besparelser, siger Henrik Vallø.

Det er ikke kun på handicapområdet, at udgifterne er større end budgettet. Samlet tegner der sig merudgifter på 150-160 millioner kroner årligt i Esbjerg de kommende år, hvis ikke der gribes ind.

Annonce
Forsiden netop nu
Kolding For abonnenter

Ansatte skal væk: Mindst 100 stillinger på skoler og daginstitutioner ryger i sparerunde

Leder For abonnenter

Skampletten i Vejen

I Vejen ligger der en vej, som ingen har kunnet bruge i nu et år. 22. oktober er det nøjagtig ét år siden, at landmanden Martin Lund Madsen kørte bigballer og andet ind på Skovgårdsvej, der blev anlagt på hans jord, og spærrede den. Han har Højesterets ord for, at Vejen Kommune brugte den forkerte lovgivning til at ekspropriere den nødvendige jord til vejen, og med kommunens kritisable forvaltning in mente spærrede han altså det sorte asfalttæppe. Lige nu betaler borgerne i den nærliggende by Askov en meget høj pris for dette morads, for konsekvensen af lukningen er blandt andet, at tonstunge entreprenørmaskiner tvinges ind gennem byen til stor fare for bløde trafikanter. Spørgsmålet er, hvor længe vi skal være vidner til denne helt urimelige gidseltagning? Vejen Kommune er helt rigtigt blevet kritiseret for en amatøragtig sagsbehandling. Den private ejendomsret er ikke ukrænkelig, her er Grundloven meget klar. Når hensynet til almenvellet taler for det, kan man ekspropriere borgernes private ejendom, men man må synes, at det offentlige skal forberede sig bedre, end Vejen Kommune har gjort i den aktuelle sag. Ikke alene har man spildt skatteydernes penge, man har på et fejlagtigt grundlag foretaget en ekspropriation, der ikke var lovmedholdelig. Det er en skandale. Men man må også samtidig sætte kritisk lys på landmand Martin Lund Madsens rolle, for han er en del af gidseltagningen. Det vil være mærkeligt, hvis ikke Vejen Kommune får lov at ekspropriere til den allerede anlagte vej, hvis ellers man kan få gjort sit forarbejde ordentligt, for selvfølgelig skal det offentlige kunne anlægge veje, når behovet er tilstrækkeligt stort. Men det kommer til at tage år, hvis også denne proces - nu efter den rigtige lovgivning - skal hele retssystemet igennem, som man må forvente, at Martin Lund Madsen vil trække den, og imens holdes et helt samfund som gidsel. Skal det virkelig kræve ofre, før man som voksne mennesker sætter sig og forhandler en løsning på plads?

Annonce