Annonce
Esbjerg

Hannas elskede daghjem er truet af lukning

80-årig dement kvinde på plejehjem nægtet dagaktiviteter på center.Foto: André Thorup
Daghjemmet på Østerbycentret, hvor Hanna Helth Jensen har fået lov at komme tre dage om ugen, er i fare for at blive lukket. Direktionen i Esbjerg Kommune foreslår daghjemmet lukket, da der er overkapacitet af pladser.

Esbjerg Kommune: Det kan snart være helt slut med at komme på daghjemmet på Østerbycentret for Hanna Helth Jensen.

Den 81-årige demente kvinde kom i fokus, da hun sammen med sin datter Marianne Poulsen stod frem og kritiserede Esbjerg Kommune og ledelsen på Østerbycentret for ikke at ville give hende lov til at komme på det daghjem, hvor hun i årevis havde haft sin daglige gang og sin vennekreds.

Problemet opstod, da hun flyttede ind på plejehjemmet. Som beboer havde hun som udgangspunkt ikke ret til at benytte sig af aktiviteterne på daghjemmet, hvilket hun og datteren var ganske uforstående overfor. Det gjorde Hanna Helth Jensen meget ked af det og så deprimeret, at hun kom på antidepressiv medicin.

Hun fik lov til at komme på daghjemmet først to og senere tre dage om ugen, men det var stadig de to hverdage uden daghjemmet og samværet med vennerne, der fyldte i hovedet på Hanna Helth Jensen, og hun blev ved med at være meget fortvivlet og ked af det.

Lige lidt hjalp det, kommunen ville ikke give hende lov til at være der alle dage.

Annonce

Daghjemspladser

Esbjerg Kommune råder over 245 daghjemspladser fordelt på 7 plejehjem.

En plads koster i gennemsnit omkring 45.000 kroner om året.

En lukning af 17 daghjemspladser vil give en driftsbesparelse på 765.000 kroner om året.

Spareforslaget udgør 2 årsværk.

Pladsproblemer

Og nu kan Hanna og hendes venner på daghjemmet være på vej helt væk.

Direktionen i Esbjerg Kommune har som en del af "Budget i Balance" indstillet daghjemmet på Østerbycentret til lukning.

Der er i øjeblikket flere daghjemspladser, end der er visiterede borgere til, og derfor ønsker direktionen at nedlægge 11 daghjemspladser. Det foreslås gjort ved at lukke daghjemmet på Østerbycentret med 25 pladser og i stedet oprette 8 ekstra pladser på Områdecenter Hedelund, så der netto forsvinder 17 pladser.

Årsagen til, at det lige netop er daghjemmet på Østerbycentret, der er i spil til lukning er, at der - ifølge direktionen - er betydelige pladsproblemer. Der foregår udover aktiviteterne i det visiterede dagtilbud en række frivillige aktiviteter med "ikke-visiterede borgere", så det er vanskeligt at tilbyde de visiterede borgere forflytning og anden personlig hjælp. Østerbycentret råder ikke over andre egnede lokaler til disse aktiviteter, hedder det i direktionens beskrivelse af forslaget.

Trække tæppet væk

En lukning af daghjemmet på Østerbycentret vil have voldsomme konsekvenser for Hanna Helth Jensen, mener hendes datter Marianne Poulsen.

- Det vil slå min mor tilbage til start og fuldstændig trække tæppet væk under hende. Hun ville blive vred og være aldeles uforstående overfor det, og så skal der bruges ressourcer på det fra pårørendes og personalets side. Hun er dårlig for tiden og har derfor ikke benyttet daghjemmet ret meget de seneste uger, men når hun forhåbentligt bliver frisk igen, så vil hun helt sikkert bruge tilbuddet fuldt ud igen, det er det, hun holdet allermest af. En lukning ville være en voldsom forringelse, specielt for de demente brugere af daghjemmet. Og hvis man lukker 25 pladser ned på Østerbycentret og kun opretter 8 nye på Hedelund, så er der jo umiddelbart 17 visiterede borgere i området omkring Østerbycentret, der mangler en plads. Det er ret vildt, siger Marianne Poulsen.

80-årig dement kvinde på plejehjem nægtet dagaktiviteter på center.Foto: André Thorup
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Kommentar: Ku' vi andre ikke få sådan en p-billet?

De er slet ikke dumme, politikerne i byrådet. Når de holder møder, trækker tingene af og til i langdrag. Og pludselig bliver de nødt til at afbryde deres møder, fordi de skal til at stille p-skive i deres biler. De føler sig simpelthen generede både af at skulle rende og stille skiverne og så det, at det ofte kniber med overhovedet at finde ledige pladser i området tæt ved rådhuset. JydskeVestkysten fortalte historien i mandags, og mon ikke rigtig mange læsere kunne genkende den irritation, der blusser op i én, når man skal afbryde det, man er midt i, for at stille på den forbandede p-skive? For slet ikke at tale om det der med at tøffe rundt i sin bil for kun at opleve kantstenen tapetseret med parkerede biler, så man slet ikke kan finde en plads, med mindre man er klar på en halv Hærvejsmarch? Men historien bød så også - vi kalder overordnet genren for konstruktiv journalistik - på den helt rigtige løsning og viste vores byrådspolitikere som handlekraftige og løsningsorienterede mennesker. De har nemlig løst hele miseren på en måde, som byder til inspiration for kommunens øvrige borgere. I erkendelse af, at det simpelthen ikke dur det der med at skulle spæne frem og tilbage for at stille p-skiver - man bliver jo afbrudt hver anden time - har politikerne udstyret sig selv med en p-tilladelse til at holde på pladsen foran rådhuset. De fleste i hvert fald. 10 af byrådets 31 medlemmer må i forvejen holde i rådhusets egen p-kælder, og Hans Erik Møller fra Socialdemokratiet springer over, da han kan på grund af en øjensygdom dårligt se noget, så han kører ikke bil. Men resten har altså fået løst deres problem, og spørgsmålet er, om ikke man bare skulle udvide ordningen? Til at begynde med er der på rådhuset mange hundrede ansatte, der hver morgen indleder arbejdsdagen med øvelsen overhovedet at finde en plads i en stadig større periferi omkring rådhuset. Stik dem sådan et p-kort. Så er der alle os andre, som jo også af og til slås lidt med det parkering, ku' vi ikke også få sådan et p-kort? Som byrådspolitikerne selv har erkendt, er det altså forstyrrende at skulle forlade sit arbejde hver anden time for at stille p-skiven, ligesom der jo også om morgenen kan være rift om de pladser, der nu engang er til rådighed, men det ville hjælpe lidt på vores trængsler med sådan en tingest i forruden. Nogle af politikerne, som Socialdemokraternes gruppeformand Søren Heide Lambertsen, synes, at disse p-tilladelser lugter lidt af særligt privilegium - ja, hvor får han det fra? Det er ikke en "idé, der er groet i min have", siger han, der som medlem af økonomiudvalget i øvrigt er sikret en af de forjættede p-pladser i kælderen under rådhuset. Nej, det kan godt være, at idéen ikke er groet i socialdemokratiets rosenhave, men resten af partiets gruppe går nu lidt mere praktisk til værks og har ikke så fine fornemmelser, for de synes altså, det er irriterende med det løberi: Det blev derfor et stort ja-tak til de særlige politiker-tilladelser fra socialdemokraterne. Selv Enhedslistens Sara Nørris, der jo som partimedlem per definition elsker kollektiv trafik og ser privatbilismen som det næstondeste efter Djengis Khan, har strakt hånden frem, fordi hun af og til også bliver nødt til at hive bilen ud af garagen for at kunne nå alle sine gøremål: "Der er nogle, der bor så langt væk fra rådhuset, at det bliver besværligt for dem med offentlig transport, når de også skal passe deres almindelige arbejde før eller efter et udvalgsmøde", som hun siger. God søndag.

Varde

Inge er stolt af sit kvarter: Købstadens sekundære butiksgade er en upåagtet succes

Annonce