Annonce
Sønderborg

Har du et bevaringsværdigt hus? Pulje på halv mio. kroner savner huse at støtte

Et eksempel på et istandsættelsesprojekt, som blev støttet i 2019-2020, er et nyt stråtag på Brokbjergvej 1 i Himmark på Nordals. Foto: Sønderborg Kommune
Ejere af bevaringsværdige huse kan få støtte til udvendig istandsættelse. Udvalgsformand opfordrer især folk på landet til at huske at søge.

Sønderborg: Det er byboere, der i høj grad kan se muligheder, når det gælder om at søge tilskud til istandsættelse af et fredet eller bevaringsværdigt hus.

Men der ligger også mange fine, bevaringsværdige huse på landet, minder  Aase Nyegård, formand for teknik- og miljøudvalget i Sønderborg Kommune om.

I budgetaftalen for 2021-2024 har Sønderborg Byråd sat en halv mio. kr. om året til side i den såkaldte ”bygningsforbedringspulje”. Oprindeligt var det tanken, at den skulle kunne sødes af borgere, som ejer og bebor fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Annonce

Men teknik- og miljøudvalget har netop godkendt retningslinjerne for puljen og måden, puljemidlerne anvendes på, og udvalget har besluttet, at fredede bygninger fremover tages ud af retningslinjerne. Begrundelse er, at de i forvejen understøttes via statslige ordninger.

Altså bliver der flere penge til ejere af bevaringsværdige huse. Udvalgets formand, Aase Nyegaard fra Fælleslisten siger i den forbindelse:

-  Der er en tendens til, at det især er boligejere i byerne, der har øje for tilskudsmulighederne. Derfor gør vi nu en indsats for at udbrede kendskabet på landet til bygningsforbedringspuljen – selvfølgelig også i lyset af, at refusionen i år er ekstraordinært høj.

Til gavn for alle

Byrådet har de seneste år godkendt en række bevarende lokalplaner, som stiller krav til boligejerne i de pågældende områder

- Derfor er jeg glad for, at vi skaber muligheder for, at man kan få tilskud til at istandsætte for. Jeg håber, at muligheden for den økonomiske håndsrækning giver flere mod på at gå i gang med at renovere og vedligeholde til gavn for dem selv, men også til glæde for alle, som bevæger sig rundt i kommunen og oplever omgivelserne, siger Stefan Lydal (DF), næstformand i udvalget.

De 500.000 kr., Sønderborg Kommune har afsat til bygningsforbedring af bevaringsværdige huse i 2021, fordeles overordnet med halvdelen til byerne og halvdelen til bygninger i landsbyer og det åbne land.

Tilskuddet fra puljen kan højst udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter, og man kan kun søge tilskud til udvendig istandsættelse.

Sønderborg Kommune får i øvrigt selv tilskud til puljen, idet udgifter til projekter på landet og i byer med under 4.000 indbyggere refunderes af staten med 80 procent, mens projekter i byerne refunderes med 50 procent. Dog kun frem til 26. maj. Herefter bortfalder refusionen.

Det kan man få penge til

Man kan søge tilskud til udvendig vedligeholdelse og istandsættelse som f. eks fornyelse/udskiftning af tag, udskiftning af vinduer, døre, tagrender og skorstene.

Bygningsforbedringsudvalget har møde tre-fire gange om året. Det betyder, at ansøgninger behandles løbende, og at der således også løbende kan søges om tilskud fra puljen.

Se mere om bygningsforbedringspuljen på https://sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Esbjerg

Esbjergenser har tilbragt natten på stationen: Råbte efter politiet og slog betjent i ansigtet

Annonce