Annonce
Esbjerg

Havnefirmaer i Esbjerg er fortsat skeptiske efter stormøde

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) ved havnemødet, som Semco Maritime på Esbjerg Brygge lagde lokaler til. Han pointerede flere gange, at eventuelle boliger ikke må begrænse havnen og dens virksomheder. Men en del af de fremmødte kunne ikke se det logiske i, at man overhovedet skal løbe nogen risiko i forhold til havnens og virksomhedernes udviklingsmuligheder. Foto: Ken Mathiesen.
Stormødet om muligheden for boliger på havnearealer samt Esbjerg Havns og virksomhedernes fremtid fik efter alt at dømme ikke den beroligende effekt, det var tænkt som fra arrangørernes side. De skeptiske bevarede deres skepsis og bekymring, mens et stort flertal ikke sagde noget.
Annonce

Esbjerg: Hvis der overhovedet kunne konkluderes noget på det stormøde om potentielt boligbyggeri på Esbjerg Havns arealer, som omkring 85 tilmeldte repræsentanter for havnens virksomheder deltog i mandag eftermiddag i Semcos kantine, så er det, at modstanderne stadig var modstandere, da de gik. Og eventuelle tilhængere i forsamlingen - ja, dem hørte man ikke meget til.

Med udsigt over den nye lystbådehavn og den nys anlagte havne-ø forsøgte værterne, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune, at redegøre for dels Esbjerg Havns udvikling i de kommende år, dels for den undersøgelses- og planlægnings-proces, som Esbjerg Kommune har igangsat med henblik på at få opklaret, om det overhovedet er realistisk at tillade havnenære boliger, hvis virksomhederne fortsat skal kunne leve og udvikle sig.

Baggrunden er to konkrete projekter, der lige nu er på henholdsvis tankestadiet og tegnebrættet, nemlig boliger på den nye havneø i Esbjerg Strand-projektet og boliger på Dokken, hvor Bjarne Pedersen, Pedersen Gruppen, har en 100-årig lejekontrakt med Esbjerg Havn om arealet og i mange år har ønsket at bygge boliger.

Sådan forløber det

  • Direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, gav på mandagens møde en orientering om, hvilken omfattende proces, man lige nu er i gang med på Esbjerg Kommune for at få undersøgt muligheden for boliger på dels havneøen på Esbjerg Strand, dels på Dokhavnen.
  • Lige nu er Esbjerg Kommune i gang med en udpegning af områder, der skal forbeholdes produktionserhverv, og det sker i dialog med Erhvervsstyrelsen. Dernæst skal Esbjerg Kommune i direkte dialog med virksomhederne, så det kan blive kortlagt, hvilke vilkår og muligheder, de har i dag i relation til blandt andet støj, lugt, støv, forurenende partikler og risici. Herunder vil Esbjerg Kommune søge at få kortlagt, hvilke udviklings- og udvidelses-tanker, virksomhederne går med for de kommende år. Der kan ikke planlægges med boliger inden for områder, der er forbeholdt produktionserhverv, men det kan der godt inden for konsekvens-zoner under visse betingelser.
  • Ifølge Erik Jespersens sikrer Planloven, at virksomhederne ikke kan pålægges skærpede vilkår i konsekvenszonerne om eksempelvis Dokken og Esbjerg Strand. Hvis man har lov at støje med 60 db mod naboens facade i dag, så har man lov at fortsætte med det, men der skal også tages hensyn til virksomhedens muligheder for at udvide produktionen.
  • Efter sommerferien fremlægges resultaterne af analysearbejdet for politikerne, der skal beslutte, om man vil gå videre til høringen i 1. offentlighedsfase. Herefter vil der være politisk behandling af planforslag og eventuelle miljørapporter. Dernæst kommer 2. offentlighedsfase, og derefter til-retning af planforslag/miljørapporter. Efterfølgende går processen videre med politisk behandling og endelig vedtagelse, offentliggørelse og klagefrist, og først derefter kan der udstedes en eventuel byggetilladelse. Alt i alt vil det hele tage mindst to år.

Annonce

Fuldmagt eller ej

Sidstnævnte har i adskillige måneder været i dialog med Esbjerg Kommune om projektet, men i første omgang så man på Esbjerg Rådhus tingene lidt anderledes end Bjarne Pedersen i forhold til mulighederne for virkeliggørelse af Dokken-projektet. Direktør for Teknik & Miljø, Erik Jespersen, Esbjerg Kommune, forklarede dog i begyndelsen af september i JydskeVestkysten, at det principielt kræver en fuldmagt fra grundejer, hvis man skal give en byggetilladelse, når et plangrundlag er tilvejebragt.

Da Bjarne Pedersen i kølvandet på Erik Jespersens udtalelser pludselig fremdrog en lejekontrakt fra 2002, hvor en traditionel passus om forbud mod boligbyggeri på havnens arealer var streget over af havnen selv, sendte det rystelser igennem ikke blot byrådet, men også havnens bestyrelse og havnens virksomheder.

Siden har debatten om boliger versus havn bølget frem og tilbage, og ikke mindst har formanden for havnens advisory board, Søren Stougaard, efterlyst et klart svar på, om Bjarne Pedersen taler sandt, når han oplyser, at havnens nuværende bestyrelsesformand, Flemming Enevoldsen, var med ved det møde, hvor den omtalte passus om forbud mod boliger blev streget over. Eller om Flemming Enevoldsen taler sandt, når han siger, at han ikke har medvirket til det.

Annonce

To versioner

Klogere på den del var der ingen, der blev. Søren Stougaard forsøgte at få kastet lys over sagen, men forgæves:

- Jeg tror, der er fuld opbakning her i forsamlingen til, at der ikke skal bygges boliger på Dokken. Vi står her med to forskellige versioner i forhold til sletning af en passus i en kontrakt. Er det Bjarnes udmelding, der er korrekt, eller er det Flemmings version. Og så kan vi forstå, at kontrakten løber over 100 år - vi andre har fem-10-20 eller 30 år, og så skal vi være glade. Det vil jeg gerne stille spørgsmål til, sagde Søren Stougaard, mens Jørgen Juhl Poulsen, repræsentant for en af havnens gamle virksomheder og medstifter af Juhl & Ehrhorn, også kløede på:

- Kontraktens udformning er nu blevet brugt som retskrav til at få muligheden for boliger undersøgt. Kommunen havde jo lukket diskussionen, og så har man kunne bruge kontrakten som brækstang til det her, sagde han blandt andet.

Borgmesteren var hurtig til at fjerne fokus fra Flemming Enevoldsens rolle ved at sige, at kontraktens udformning slet ikke er vigtig, fordi overstregningen først kom for dagens lys, efter at rådhuset og Bjarne Pedersen var gået i dialog med Bjarne Pedersen om at undersøge mulighederne for hans reviderede Dokken-projekt nærmere. Dermed gik han også let hen over, at kommunen - indtil man så overstregningen i kontrakten - faktisk havde ment, at havnens accept af boliger var alfa og omega for projektet.

Annonce

Kraftig advarsel

Repræsentanter for et par af havnens virksomheder, NorSea Group og Niels Winther Group - Jesper Høj-Hansen og Henrik Otto Jensen - var nogle af dem, der var stærkt bekymrede, og de advarede kraftigt om, at man allerede nu går glip af investeringer, fordi der er uklarhed om, hvorvidt der planlægges for boligbyggeri.

- Jeg er bekymret over processens varighed, og jeg ser heller en afklaring i morgen, så vi kan få klarhed, sagde Jesper Høj-Hansen blandt andet.

I morgen bliver det ikke, forsikrede Erik Jespersen, der dog lovede, at man - når man har tilvejebragt al det analysemateriale, man skal bruge - efter sommerferien næste år vil være i stand til at sige, om havnenære boliger har nogen gang på jord. Eller om boligdrømmene skal stoppe dér.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
coronavirus

Live: Regeringen indfører krav om mundbind i offentlig trafik hele døgnet

Annonce