Annonce
Kolding

Havnevirksomhederne klager over lokalplan for Marina City: De frygter støjklager fra de kommende beboere

Nu skal Planklagenævnet til at granske en klage fra havnevirksomhederne, som frygter, at de vil få klager over støj fra de kommende beboere i Marina City, selvom Kolding Kommune afviser det. Illustration: Schønherr Arkitekter
Havnens virksomheder frygter, at der vil komme påbud om, at de skal begrænse deres aktiviteter, når Marina City engang står der. De mener, at der er mangler i kommunens dokumentation for, at boligerne i havnebydelen ikke bliver belastede af mere støj end tilladt.

Kolding: Nu skal Planklagenævnet afgøre, om lokalplanen for Koldings nye havnebydel er behæftet med fejl og mangler i den dokumentation, som skal føre bevis for, at havnebydelens kommende boliger ikke belastes med støj fra havnens virksomheder.

Hvis Planklagenævnet siger ja, er lokalplanen ugyldig, og så kan arbejdet med at anlægge Marina City med Østdanmarks største lystbådehavn og over 325 boliger ikke komme i gang som planlagt.

Det er brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV), der indbringer klagen for Planklagenævnet på vegne af de 12 virksomheder på Kolding Havn.

Annonce

Sekretariatschef hos DSHV, Jakob Svane, understreger, at det ligger foreningen og virksomhederne på Kolding Havn meget på sinde, at de ikke klager over Marina City generelt.

Frygter klager

- Vi er ikke sure over Marina City. Marina City er efter vores opfattelse på de fleste punkter et godt projekt for Kolding.

- Men vi klager over nogle specifikke forhold i lokalplanen - nemlig at nogle boliger ifølge planens tilhørende miljørapport vil blive støjbelastede. Der står sort på hvidt, at støjgrænserne vil blive overskredet på nogle af de arealer, man vil lægge boliger på, mener Jakob Svane og brancheorganisationen.

Han tilføjer, at "projektet naturligvis skal gennemføres på et lovmedholdeligt grundlag".

- Det må ikke føre til, at vi får nogle miljøbelastede boliger, og at virksomhederne på erhvervshavnen derefter får indskrænket deres aktiviteter i form af påbud, fordi der kommer klager fra bydelens beboere. For når først boligerne er bygget, så er det miljøbeskyttelsesloven og hensynet til boligbebyggelsen, der gælder, påpeger Jakob Svane.

Hvis DHS får medhold i klagen, håber organisationen og havnevirksomhederne, at det kan give anledning til, at kommunen "tager hånd om problemerne gennem relevante afværgeforanstaltninger og/eller ved, at planen justeres, så det sikres, at de kommende boliger ikke vil være miljøbelastede", som Jakob Svane udtrykker det.

- For vi er helt overbeviste om, at der sagtens kan findes løsninger, så Marina City fortsat kan gennemføres i en lidt ændret form, siger sekretariatschefen, som helt konkret nævner en støjmur tættere på erhvervshavnen - og altså udenfor lokalplanområdet - som en mulighed.

Kolding Kommunes planchef, Jan Krarup Laursen, siger ganske kort, at planafdelingen er uenig i kritikken fra DHS.

- Vi har sikret mulighed for en støjafskærmning mod havnen og mod vejen, så der kan være boliger. Derudover har jeg ikke yderligere at sige. Nu afventer vi Planklagenævnets vurdering, siger han.

Marina City

  • I Marina City skal der bygges op til 325-350 boliger og anlægges 1000 bådepladser. Marinaen skal samle den nuværende Lystbådehavn Nord og Marina Syd.
  • 24 af Kolding Byråds 25 medlemmer godkendte rammelokalplanen for Marina City 26. januar. Kun EL stemte imod. Planen tillader byggeri i forskellige højder i området - nogle steder op til otte etager, og en enkelt bygning må ryge op i 16 etager.
  • Ifølge tidsplanen skal den nye lystbådehavn inklusiv husbådepladser og de første byggerier tages i brug i 2023.
  • Der kan klages over lokalplanen indtil i dag, torsdag 15. april.
  • Om støj står der bl.a. i lokalplanens miljørapport: "Projektområdet for Marina City er i den gældende kommuneplan udlagt som blandet bolig og erhverv. Der ændres således ikke på støjgrænserne i området med den aktuelle planlægning. Ved etablering af nye virksomheder på det østlige område af Kolding erhvervshavn vil det være nødvendigt at etablere en  otte meter høj støjafskærmning mod syd eller sluttet bebyggelse i tilsvarende højde for at sikre, at der ikke opstår støjpåvirkning af området, der overstiger de vejledende støjgrænser. Dette vil sikre at nye virksomheder på erhvervshavnen ikke vil blive mødt af skærpede støjkrav  som følge af etableringen af Marina City".
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Steen havde job, kone, børn og hus - men røg på flasken: Nu bor han på forsorgshjem og forsøger at komme ud af sit misbrug

Annonce