Annonce
Debat

Helle for helstaten

Peter Nedergaard

Vi var denne sommer på en dejlig køretur i det nordtyske med ophold undervejs i Flensborg, Slesvig, Egernførde, Kiel, Lybæk, Wismar, Rostock, Greifswald og Stralsund.

Det gav på et tidspunkt et flashback til undervisningen i historie i folkeskolen på Hammel Kommuneskole (senere Østervangsskolen) med skoleinspektør Aksel Sørensen som lærer.

Han var en god fortæller, men vi fik ikke lært ret meget om de historiske linjer og forklaringerne herpå.

Hvis jeg ikke havde læst noget historie ved siden af, havde jeg ikke fået megen viden med derfra.

Aksel Sørensen var til gengæld af og til god til at lægge op til debat om historiske begivenheder.

Engang i femte-sjette klasse lagde han tre bøger ned i rækkefølge med hver deres betydning.

Den første bog var Danmark til den nuværende grænse, den anden var resten af Slesvig, og den tredje var Holsten samt Lauenborg. Hvad burde udgøre det danske riges grænse, spurgte han.

De fleste nævnte området, som svarede til første bog (hvad Sørensen så vidt jeg husker selv bifaldt - jeg opfattede ham dengang som radikal), nogle få af eleverne sagde første og anden bog, og så var der undertegnede, som ene mand (dreng) mente, at alle tre bøger burde indbefattes i det danske rige, hvilket Sørensen i min erindring opfattede som værende et højst mærkværdigt synspunkt.

Turen denne sommer bekræftede mig i, at jeg i virkeligheden havde ret dengang i 1970-71. Der er så utroligt mange ting, som forbinder det nuværende nordtyske område med det danske, at en samlet stat dækkende hele området nok ville have været ret uproblematisk. Kulturerne og væremåderne er forbavsende ens.

Vigtigst er det imidlertid (og det tænkte jeg ikke på dengang som skoleelev), at bevarelsen af helstaten bestående af Danmarks kongerige og hertugdømmerne Slesvig og Holsten i samme stat fortsat ville have givet Danmark et åbent vindue til den tysksprogede verden og kultur.

Det skyldes, at alle i en sådan stat ville have været tvunget til at være tosprogede, når nu omkring en tredjedel af statens indbyggere talte tysk. Det havde netop været situationen i de mange århundreder, hvor udvekslingen med omverdenen via det tyske sprog var med til at holde Danmark på omgangshøjde med det øvrige Europa.

Nu medførte de danske nationalliberales anti-tyske eventyrpolitik i 1800-tallet i stedet nederlaget i 1864, hvilket medførte, at Danmark blev et lidet rent dansktalende og indadskuende land med nok i sig selv.

Man tog sig nok sammen og skabte via en "hvad udad tabes skal indad vindes"-indstilling andelsbevægelse og begyndende industrialisering, men tabet af det tysktalende befolkningselement i den danske stat medførte en åndelig forarmelse.

Vi får desværre ikke helstaten igen. Vi kan imidlertid råde delvis bod på denne skade ved at etablere tætte relationer til de områder af Tyskland, som engang stod os så nært.

I første omgang bør vi genopdage dem. Besøge dem. Få viden om dem.

Vi bør også lære at kommunikere med disse områder på deres eget sprog - tysk.

Alt det ville sandsynligvis være ganske givende for såvel os danskere som for holstenere og slesvigere.

Men nok mest for os.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kommentar For abonnenter

Teatertorden i byrådssalen

Det er ikke altid til at vide, hvad der sætter gang i debatten, når de 27 medlemmer af Vejen Byråd træder sammen. Sådan var det heller ikke på årets første møde i byrådet i tirsdags. Men det skulle vise sig at blive dagsordenens allerførste punkt; Klaus Kildemands anmodning om udtrædelse af byrådet. Det var som sådan ikke Kildemands exit på den lokalpolitiske scene, som satte gang i den verbale bulder og brag, tilhørerne blev vidner til. Allerede forud for byrådsmødet havde løsgængeren Anni Grimm i et læserbrev kritiseret, at formandsposten midt i perioden går fra en socialdemokrat til en anden. Hendes grænse for en ”forhånds-postfordeling” var overskredet, lød det i læserbrevet. Anni Grimm tog også ordet på byrådsmødet, hvor hun kaldte sagsforløbet fra socialdemokraterne for arrogant. Anni Grimm blev i den grad bakket op af Liberal Alliances Martin Boye. Han udtrykte sin bekymring over, at den socialdemokratiske gruppeformand Jørgen Thøgersen med et pennestrøg tilsidesatte Retssikkerhedslovens bestemmelser om, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger deres formand. Det står naturligvis Anni Grimm og Martin Boye frit for, hvad de mener. Derom ingen tvivl. Det må være dog berettiget at kaste erindringen tilbage til valgaftenen den 21. november 2017. Lige omkring midnatstide kommer repræsentanter for Venstre, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ud for at fortælle, at en bred konstitueringsaftale er på plads. Den fremmødte presse får at vide, hvordan eksempelvis formandsposterne i fagudvalgene fordeles. Socialdemokratiet får i denne forbindelse tildelt formandsposterne i tre udvalg – heriblandt Børn- og Ungeudvalget. Konstitueringsaftalen var Anni Grimm på den sene valgaften selv med til at præsentere som medunderskriver. Aftalen tiltræder Martin Boye også umiddelbart inden Vejen Byråds konstituering i december 2017. Mod slutningen af 2018 bekendtgør Martin Boye dog, at han ikke længere er en del af aftalen. Det er en anden historie. Børn- og Ungeudvalget adskiller sig fra de andre stående udvalg ved, at her sidder også to børnesagkyndige samt en dommer. Anni Grimm mente på byrådsmødet i tirsdags, at Børn- og Ungeudvalget derfor ikke kan sammenlignes med de øvrige stående udvalg, hvor der udelukkende er politisk repræsentation. Det kan godt være, at Retssikkerhedsloven foreskriver, at Børn- og Ungeudvalget selv vælger sin formand. Men det gør de øvrige stående udvalg også. Også borgmesteren vælges formelt af byrådet. Realpolitisk er formandsposterne dog fordelt, når konstitueringsaftalen er underskrevet. Anni Grimm har engang her i avisen leveret et ganske enestående citat, hvor hun slog fast: - Det har simpelthen været nødvendigt at få trådt i klaveret. Citat slut. Her i denne sag virker det som om, at der blev trådt lige hårdt nok. Det tangerer teatertorden. GOD SØNDAG

Vejen

Færre vinterudgifter i Vejen Kommune

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];