Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Aabenraa

Overskuddet stiger: Padborg-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Padborg-selskabet NP Bus Holding ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017, der endte med et resultat før skat på 37,3 millioner kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -25.000 kroner til -37.075 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Padborg-firmaet fra 18,2 millioner til 19,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Greve. I første omgang er det Aage Skovgaard Petersen,NP BUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Aage Skovgaard Petersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er NP Bus Holding ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i indtjeningen hos Aabenraa-virksomhed

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet VJ Holding af 2008 ApS, der har adresse i Aabenraa. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 277.981 til 116.804 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -3750 kroner til -4752 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i VJ Holding af 2008 ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Villy Julius, der også er ejer.

VJ Holding af 2008 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og som holdingselskab for datterselskaber med drift af maskinhandel"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Gimic ApS i Kruså fik plus i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet Gimic ApS, der har adresse i Kruså. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 304.663 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -5103 kroner til 304.676 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kruså-selskabet fra 12.038 til 316.701 kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Dueholm Frederiksen, der også er ejer.

Gimic ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive IT-konsulentvirksomhed, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsselskabet Felsted ApS holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Ejendomsselskabet Felsted ApS, der har adresse i Felsted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 65.526 til 165.602 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 128.431 kroner til 134.648 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Felsted-firmaet fra 3,5 millioner til 3,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Heinrich Mathiesen Jochimsen. I første omgang er det HJ HOLDING AF 2008 ApS,VJ HOLDING AF 2008 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Heinrich Mathiesen Jochimsen,Villy Julius de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Felsted ApS anbragt i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive handels- og reparationsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen hos konsulentvirksomhed i Aabenraa

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet 4BConsult ApS, der har adresse i Aabenraa. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 1,1 millioner til 977.219 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 939.383 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Aabenraa-selskabet fra 2,5 millioner til 3,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bjarne Hansen, der også er ejer.

4BConsult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt dermed forbunden virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Hans Holm Ejendomsselskab ApS i Tinglev

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hans Holm Ejendomsselskab ApS , der er et selskab i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 325.804 til 208.829 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 681.748 kroner til 682.824 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Tinglev-firmaet fra 45.160 til 165.970 kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Lorenz Hansen Holm, der også er ejer.

Hans Holm Ejendomsselskab ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er administration af egne ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Handelsvirksomhed i Tinglev fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Hans Holm Maskinforretning A/S , der har adresse i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 25 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 13,3 millioner kroner, året før var tallet 12,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Tinglev-firmaet fra 3,5 millioner til 4,2 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Hansen Holm. I første omgang er det Triple H Corporation ApS, der står som ejer. I sidste ende er Hans Hansen Holm den dominerende ejer.

Hans Holm Maskinforretning A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel, håndværk og indu- stri, samt finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Braue Trans ApS i Padborg er stabil: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Braue Trans ApS i Padborg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 46.802 til 250.768 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 4.

Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra -801.289 til -550.521 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Thyge Fokdal Therkelsen. I første omgang er det TFT HOLDING IVS,TFT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thyge Fokdal Therkelsen den dominerende ejer.

Braue Trans ApS tilhører branchen "Vejgodstransport." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rødekro-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Jeanette Rosenstand Holding ApS i Rødekro. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 583.069 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -5683 kroner til -5482 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Rødekro-firmaet fra 2,1 millioner til 3,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jeanette Rosenstand, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Jeanette Rosenstand Holding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Trailer Trade A/S i Aabenraa er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Trailer Trade A/S, der har adresse i Aabenraa. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -1,5 millioner til 830.444 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 2,8 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 4.

Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 531.808 kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Aabenraa-firmaet fra 2 millioner til 2,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Morten Jessen. I første omgang er det SCAN PARTS RESERVEDELE FACTORING ApS,L.T. INVEST, AABENRAA ApS,L.T. HOLDING A/S,LTH A/S,MORTEN JESSEN HOLDING IVS,MORTEN JESSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Karen Dorthe Toft,Morten Jessen de dominerende ejere.

Trailer Trade A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel med transportudstyr og hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens beslutning"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: All Tyres A/S i Aabenraa er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i All Tyres A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -630.852 til 879.517 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 15 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 6,1 millioner kroner til 7,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 800.021 kroner efter skat et overskud på 800.021 kroner efter skat, faldt formuen i All Tyres A/S fra 18,9 millioner til 18,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Becker Toft. I første omgang er det SCAN PARTS RESERVEDELE FACTORING ApS,L.T. INVEST, AABENRAA ApS,L.T. HOLDING A/S,LTH A/S, der står som ejere. I sidste ende er Leif Toft,Karen Dorthe Toft de dominerende ejere.

All Tyres A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel med dæk og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos holdingselskab i Aabenraa

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet MOSHAGE HOLDING ApS, der har adresse i Aabenraa. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 303.042 til 238.794 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 311.030 kroner.

Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 2,8 millioner til 2,9 millioner kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Søren Moshage, der også er ejer.

Selskabets formål beskrives således: "Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Aabenraas virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Aabenraa For abonnenter

SF'er efter vederlagshop på 220.000 kroner: Jeg bruger alle pengene på at gå ned i arbejdstid

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Poul har den livstruende kræft, som kun rammer mænd: Dødsangst er ikke noget vi mænd taler om

Kultur For abonnenter

Lars bor i et hus med en helt særlig historie: Fra sin altan har han en unik udsigt over hele Kolding

Erhverv For abonnenter

Så er den gal igen: Grillkiosk får bøde for indtørret kødsaft, fedtperler og seks kolde pølser med en afløbsslange henover

Haderslev

Risiko for spredning: Fyrrum står i flammer på landejendom

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Erhverv For abonnenter

Travl erhvervsmand fik stor sponsoraftale i hus: Hjertet banker for fodboldklub

Aabenraa For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Aabenraa Kommune

Sydjylland For abonnenter

Jeg skød en impala på min 14-års fødselsdag: Det kunne have været mig, der var endt som en sag hos kommunen

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Varde For abonnenter

Trafikplaner for millioner i Blåvand holder for rødt lys - er først færdig i 2025

Billund For abonnenter

Maskinfabrik vokser: Snart breder virksomheden sig over 2000 kvadratmeter

Haderslev

Sammen mod ensomhed: For Anette, Jonna og Steen er mandag verdens bedste dag

Annonce