Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Aabenraa

Overskud hos Pudserfordig ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Padborg-virksomheden Pudserfordig ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 44.670 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 269.733 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lone Gaarde. Virksomhedens reelle ejere er Lone Gaarde. Pudserfordig ApS hører hjemme i branchen "Vinduespolering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Byggeekspert ApS i Padborg går fra overskud til underskudOverskuddet i Padborg-virksomheden Byggeekspert ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2364 til -147.591 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 43.493 kroner året før til -92.552 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 42.364 til -105.228 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Victoras-Adrian Vläsceanu. Virksomhedens reelle ejere er Victoras-Adrian Vläsceanu. Byggeekspert ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er levering af hjemmeleveringstjenester for varer købt via online ordrer
Overskud hos Black Sheep ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Padborg-virksomheden Black Sheep ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 5253 kroner. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var på 10.245 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra -12.763 til 32.390. Selskabet ledes af direktør Victoras-Adrian Vläsceanu. Virksomhedens reelle ejere er Victoras-Adrian Vläsceanu. Black Sheep ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, især internethandel samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nyt regnskab: Holbøl Landbohjem ApS i Holbøl får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holbøl-virksomheden Holbøl Landbohjem ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -601.252 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 7,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ole Søndergaard. I første omgang er det Sangtong holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasemsri Sangtong Søndergaard, der er den dominerende ejer. Holbøl Landbohjem ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med afholdelse af arrangementer fra lejede lokaler, hvor selskabet står for maden samt serveringen af samme, desuden laved der mad til udbringning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene går op: Lægeklinik i Aabenraa fik større overskud end året førLægehuset Rådhusgade 9, Aabenraa ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 144.246 til 161.594 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 302.170 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 333.858 kroner til 432.683 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 3,7 millioner til 3,8 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Hanne Bech Michelsen og Ulla Skov Andersen. Virksomheden ejes af Lene Elisa Agerstjerne, Hanne Bech Michelsen, Jan-Ole Arnhold, Kim Agerholm Brogaard og ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS. Lægehuset Rådhusgade 9, Aabenraa ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og administrere ejerlejlighed nr. 1 i ejendommen Rådhusgade 9, 1.sal, 6200 Aabenraa samt de heri indrettede faciliteter til drift af gruppepraxis for lægerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Øster-Løgum ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Hansen Dressage DK ApS, der er et firma i Øster-Løgum, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 22.000 til -134.184 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 202.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 127.000 i det foregående regnskabsår til 10.461 - et fald på -92 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 174.000 til 40.363 kroner . Virksomheden ledes af direktør Helena Bernsdorf Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Helena Bernsdorf Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Hansen Dressage DK ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og træning af heste, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Penser ApS i Tinglev er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Penser ApS i Tinglev i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -869.936 til 7,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -56.835 kroner til -60.893 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-firmaet fra 26,1 millioner til 30,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Christiansen. I Erhvervsstyrelsens register er Penser ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, finansiering og formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Hartung Ejendom ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Tinglev-virksomheden Hartung Ejendom ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,6 millioner til -531 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 70.252 i det foregående regnskabsår til 21.305 - et fald på -70 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -563.143 til -563.674 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Erwin Hartvig Hartung. Virksomhedens reelle ejere er Erwin Hartvig Hartung. Hartung Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og udlejning af fast ejendom og anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Chicken King ApSAabenraa-virksomheden Chicken King ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9513 til -6972 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9049 kroner til -6448 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -14.804 til -20.295 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ahmed Beydon. Virksomhedens reelle ejere er Ahmed Beydon. I Erhvervsstyrelsens register er Chicken King ApS anbragt i branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive eventbureau, catering aktiviteter og mobile street food ordninger samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Jernbanegade 45 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jernbanegade 45 ApS , der er et firma i Aabenraa. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 167.135 til 5433 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 150.219 i det foregående regnskabsår til 29.102 - et fald på -81 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 252.001 til 255.970. Virksomheden ledes af direktør Ejnar Lauritzen. Virksomhedens reelle ejere er Ejnar Lauritzen. Jernbanegade 45 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed forbunden investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frøslev-virksomheden Kenn Paulsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kenn Paulsen ApS, der er en virksomhed i Frøslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frøslev-virksomheden fra 3,5 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenn Paulsen. Virksomhedens reelle ejere er Kenn Paulsen. Kenn Paulsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål at drive vognmandsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: El-virksomhed i Kollund er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kruså El-Service ApS i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -127.634 til 256.654 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-firmaet fra 195.087 til 393.215. Virksomheden ledes af direktør Norman Rudbeck. I første omgang er det NORMAN RUDBECK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Norman Rudbeck, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kruså El-Service ApS anbragt i branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af elektrikervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Jacobsen Meat ApS i Holbøl går fra overskud til underskudForrige års overskud i Holbøl-virksomheden Jacobsen Meat ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 310.431 til -724.273 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 310.431 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 498.048 kroner året før til -385.846 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 620.449 til -88.650 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Christian Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Paul Erik Jacobsen og Christian Jacobsen. Jacobsen Meat ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med svin og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Aabenraa ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Ejendomsselskabet Kolstruphus ApS, der er et firma i Aabenraa, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 19.345 til -77.754 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 19.345 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 54.053 kroner året før til -43.106 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Bo Larsen. Virksomheden ejes af Bo Larsen, Brian Dall, Anders Enghusen Poulsen, Per Stig Calender, Annette Havmand, Helga Larsen, Margit Rieber, Søren Gorm Koch og Bodil Buczek. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Kolstruphus ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen Jernbanegade 34 i Åbenrå, kaldet "KOLSTRUPHUS", matr nr. 1061, 1062 og 1086 Kolstrup ejerlav, Åbenrå købstadKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i AabenraaOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Den Selvejende Institution Folkehjem, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 463.291 til 380.282 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 930.592 kroner i det foregående regnskab til 847.411. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 3,7 millioner til 4 millioner. Den Selvejende Institution Folkehjem hører hjemme i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Institutionen har til formål: a) at videreføre ejendommen "Folkehjem" i overensstemmelse med stedets historiske traditioner, b) at være dansk hjemsted for et omfattende folkeligt kulturarbejde, c) at stille lokaler til rådighed for "Det sønderjydske Landsbibliotek" i tilknytning til "Folkehjem". d) at tilvejebringe lokaler for kursusvirksomhed med eller uden tilknytning til "Folkehjem"s eget kulturarbejde og virksomheder indenfor Det sønderjydske Landsbibliotek. e) at tilvejebringe lokaler i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kliplev ryger fra overskud til underskudOverskuddet i BraunAbility Denmark A/S, der er et firma i Kliplev, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 56.337 til -374.427 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5 millioner til 4,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Munksgaard Jensen. Virksomheden ejes af Braunability Europe AB. I Erhvervsstyrelsens register er BraunAbility Denmark A/S anbragt i branchen "Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og handel herunder export og import og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Padborg tjente flere penge i seneste regnskabJH Import A/S, der er en virksomhed i Padborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 142.000 til 843.749 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 1,4 millioner til 2 millioner. Firmaet ledes af direktør John Hansen. I første omgang er det John Hansen, JOHA HOLDING og PADBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Hansen, der er den dominerende ejer. JH Import A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri, import og eksport, finansiering, investering og andet efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet og forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kollund fik millionoverskudNICKOLAI REBSDORF ApS, der er en virksomhed i Kollund, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.196 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3925 kroner til -4050 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 852.955 til 2,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Nickolai Rebsdorf. Virksomhedens reelle ejere er Nickolai Rebsdorf. NICKOLAI REBSDORF ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve aktier og anparter i andre virksomheder, at foretage investeringer i obligationer og andre værdipapirer samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i KollundOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i REBSDORF EJENDOM A/S, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 280.223 til 249.881 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 454.888 kroner i det foregående regnskab til 412.149. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Andreas Peter Rebsdorf. I første omgang er det REBSDORF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Peter Rebsdorf, der er den dominerende ejer. REBSDORF EJENDOM A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom til udlejningsformål, finansiering og investering samt hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sundax International A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sundax International A/S, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,8 millioner til 12,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,9 millioner kroner til 16,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selvom året endte med et overskud på 9,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Sundax International A/S fra 30,8 millioner til 22,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Pelle Johannsen. I første omgang er det Preben Matzen Stadsholt og PJ-Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Pelle Johannsen, der er den dominerende ejer. Sundax International A/S hører hjemme i branchen "Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, industri og investeringKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Ny Skovbøl er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bethina`s køreskole i Ny Skovbøl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -152.935 til 59.986 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 107.898 kroner i det foregående regnskabsår til 285.703 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ny Skovbøl-firmaet fra 1,4 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bethina Weber. Virksomhedens reelle ejere er Bethina Weber. I Erhvervsstyrelsens register er Bethina`s køreskole anbragt i branchen "Køreskoler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køreskole samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MjølsOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tranekær's Tømrer og Snedker ApS, der er en virksomhed i Mjøls. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6849 kroner til -8353 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mjøls-virksomheden fra 8,7 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Nielsen. Tranekær's Tømrer og Snedker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, produktion og servicevirksomhed indenfor bygge- og anlægsbranchenKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Peekline ApS fik større overskud end året førPeekline ApS, der er en virksomhed i Søgaard, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.277 til 48.121 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 394.907 kroner til 483.198 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Søgaard-virksomheden fra 102.486 til 128.694. Firmaet ledes af en direktion, der består af Brigitta Haugaard Christophersen og Peer Adolph Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Brigitta Haugaard Christophersen og Peer Adolph Kristensen. Peekline ApS hører hjemme i branchen "Andre rengøringsydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er skadedyrsbekæmpelse af alle former for skadedyrKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rødekro-virksomheden Alterna Huse A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Alterna Huse A/S, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,3 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 21 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 13,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,8 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Alterna Huse A/S fra 9,9 millioner til 7,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Allan Svane Nielsen. I første omgang er det TRANEKÆR´S TØMRER OG SNEDKER ApS og SVANE NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Nielsen og Allan Svane Nielsen, der er de dominerende ejere. Alterna Huse A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, industri og byggeriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Alterna Boliger ApS i Rødekro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Rødekro-virksomheden Alterna Boliger ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -62.309 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -40.082 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Nielsen. I første omgang er det TRANEKÆR´S TØMRER OG SNEDKER ApS og SVANE NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Nielsen og Allan Svane Nielsen, der er de dominerende ejere. Alterna Boliger ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, produktion og udlejning indenfor ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Alterna Ejendomme ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Rødekro-virksomheden Alterna Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 217.222 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 371.150 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Allan Svane Nielsen. I første omgang er det TRANEKÆR´S TØMRER OG SNEDKER ApS og SVANE NIELSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Nielsen og Allan Svane Nielsen, der er de dominerende ejere. Alterna Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsselskab samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hauna Golf ApS fik større overskud end året førHauna Golf ApS, der er en virksomhed i Bov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 35.915 til 62.618 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 475.316 kroner til 519.571 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bov-virksomheden fra 382.068 til 444.686. Firmaet ledes af direktør Michael Jan Møller. I første omgang er det Wilhelm Carl Jacobsen AB, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Søren Zwisler, Helene Fedders Zwisler, Heidi Fedders og Thor Richard Fedders, der er de dominerende ejere. Hauna Golf ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med import og salg af golfbaneprodukter og batterierKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Aabenraa fik lidt lavere overskudThp snedker- og tømrerforretning aps, der er en virksomhed i Aabenraa, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 516.811 til 467.433 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 563.304 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i thp snedker- og tømrerforretning aps var ligesom året før på 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Heise Paulsen. I første omgang er det THP GRUPPEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Heise Paulsen, der er den dominerende ejer. thp snedker- og tømrerforretning aps hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive snedker- og tømrerforretning samt hermed beslægtet erhvervKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Keysolutions A/S i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskuddet i Aabenraa-virksomheden Keysolutions A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 25.688 til -83.982 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 488.961 kroner i det foregående regnskab til 321.682 - et fald på -34 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaj Verner Madsen. I første omgang er det K.V.M. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Verner Madsen, der er den dominerende ejer. Keysolutions A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed herunder udføre computerprogrammering, indtriel IT- udvikling samt installation af IT-udstyrKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i VilsbækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PE Jacobsen Consult ApS, der er en virksomhed i Vilsbæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 814.352 til 427.611 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 817.569 kroner i det foregående regnskab til 428.665 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vilsbæk-virksomheden fra 667.123 til 796.738. Virksomheden ledes af direktør Paul Erik Jacobsen. I første omgang er det JEP Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Paul Erik Jacobsen, der er den dominerende ejer. PE Jacobsen Consult ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og konsulentarbejdeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Vintyven ApS i Fårhus får underskudDet seneste år er endt med underskud i Fårhus-virksomheden Vintyven ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -67.954 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -61.169 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Peter Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Petersen. Vintyven ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er detailhandel med drikkevarer, engroshandel med vin og spiritus, fremstilling af vin af druer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Maler-virksomhed i Felsted fik større overskud end året førGEERT HANSEN INVEST ApS, der er en virksomhed i Felsted, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 90.665 til 109.904 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1184 kroner til -1067 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 85.484 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i GEERT HANSEN INVEST ApS fra 538.407 til 515.891 kroner . Virksomheden ledes af direktør Geert Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Geert Hansen. GEERT HANSEN INVEST ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at forvalte formueadministration og dermed beslægtet aktivitet
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Aabenraa får underskudDet seneste år er endt med underskud i Aabenraa-virksomheden HADBERGLYST Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -97.502 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -43.775 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Nikolaj Lyst Madsen og Kenneth Hadberg. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Lyst Madsen og Kenneth Hadberg. I Erhvervsstyrelsens register er HADBERGLYST Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Nedgang på bundlinjen: Byggefirma i Bjerndrup går fra overskud til underskudOverskuddet i ISONEM Sønderjylland Aps, der er et firma i Bjerndrup, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8785 til -16.918 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 9842 kroner året før til -15.550 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 46.833 til 33.636 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Hanquist Erichsen. I første omgang er det Hanquist Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Hanquist Erichsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ISONEM Sønderjylland Aps anbragt i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og udførte arbejde, samt entrepriser og herunder beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Padborg fik millionoverskudRebsdorf-Spedition A/S, der er en virksomhed i Padborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 185.382 til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,2 millioner kroner til 7,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 4 millioner til 5,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Nickolai Rebsdorf. I første omgang er det REBSDORF HOLDING II A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Nickolai Rebsdorf, der er den dominerende ejer. Rebsdorf-Spedition A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive speditions- og transportvirksomhed, handel, import, eksport, investering samt financiering og udlejningKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Varnæsvej 111 ApSAabenraa-virksomheden Varnæsvej 111 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -10.881 til -8741 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -7711 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9685 kroner til -7500 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 164.108 til 155.367 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ilse Tofft. Virksomhedens reelle ejere er Ilse Tofft. I Erhvervsstyrelsens register er Varnæsvej 111 ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Bov fik større overskud end året førAkkumulator- og Batteriteknik ApS, der er en virksomhed i Bov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 131.358 til 181.801 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bov-virksomheden fra 3 millioner til 3,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Klaus Søren Zwisler. I første omgang er det Wilhelm Carl Jacobsen AB, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Søren Zwisler, Helene Fedders Zwisler, Heidi Fedders og Thor Richard Fedders, der er de dominerende ejere. Akkumulator- og Batteriteknik ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Good Life Society ApSBov-virksomheden Good Life Society ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -198.843 til -9454 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021/22. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 286.197 kroner året før til -426 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Good Life Society ApS var ligesom året før på -2,9 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Klaus Søren Zwisler. I første omgang er det Wihelm Carl Jacobsen AB, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Søren Zwisler, Helene Fedders Zwisler, Heidi Fedders og Thor Richard Fedders, der er de dominerende ejere. Good Life Society ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med te- og kaffesalon samt integreret livsstilsbutik og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i BovBov-virksomheden In-House-Unit ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -373 til -604 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -373 kroner til -600 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 75.250 til 74.646 kroner . Virksomheden ledes af direktør Klaus Søren Zwisler. I første omgang er det Wilhelm Carl Jacobsen AB, der står som ejer. I sidste ende er det Klaus Søren Zwisler, Helene Fedders Zwisler, Heidi Fedders og Thor Richard Fedders, der er de dominerende ejere. In-House-Unit ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kliplev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FairTrans A/S, der er en virksomhed i Kliplev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,5 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 53 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 61 ansatte - en fremgang på 15,09 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 33,0 millioner kroner til 37,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kliplev-virksomheden fra 14,3 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Hansen. I første omgang er det FAIR TRANS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Stjerne Damgård, der er den dominerende ejer. FairTrans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, spedition og transport inden for transportbranchen og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Comet Transport ApS i KliplevComet Transport ApS, der er en virksomhed i Kliplev, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,2 millioner til 299.463 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 27 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 16,4 millioner kroner til 17,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 233.461 kroner efter skat, faldt formuen i Comet Transport ApS fra 4,7 millioner til 3,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Palle Pedersen. I første omgang er det FAIR TRANS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Stjerne Damgård og Gorm Iver Gondesen, der er de dominerende ejere. Comet Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handels- og transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Knit Happens ApS i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Knit Happens ApS, der er et firma i Aabenraa. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 246.836 til -31.701 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 255.599 kroner i det foregående regnskab til 177.988 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 232.177 til 200.750 kroner . Firmaet ledes af direktør Majbritt Høy Nissen. Virksomhedens reelle ejere er Majbritt Høy Nissen. Knit Happens ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er detailhandel og kursusvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Hjordkær er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BIOSAND ApS i Hjordkær. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -27.080 til 15.879 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -26.104 kroner året før til 22.250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Hjordkær-firmaet fra 45.716 til 60.587. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Foged Binderup. Virksomhedens reelle ejere er Birgitte Foged Binderup. I Erhvervsstyrelsens register er BIOSAND ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med produktet Biosand, netsten m.m
Nyt regnskab: Kentaurus ApS i Rødekro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Rødekro-virksomheden Kentaurus ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -506.541 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -506.035 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Erik Nørgaard Jørgensen. I første omgang er det Niels Kvist Revsbæk Sørensen, Lars Peter Nejrup Færge, Winnie Steinbeck Jørgensen og Holdingselskabet MBR ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Kvist Revsbæk Sørensen, Lars Peter Nejrup Færge, Mette Maack Brandt og Winnie Steinbeck Jørgensen, der er de dominerende ejere. Kentaurus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling salg og support af software- og internetydelser til restaurationsbranchen samt uddannelse og konsulentassistance i forbindelse med hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i BovLB Bilsyn ApS, der er en virksomhed i Bov, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 457.120 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 6,7 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 353.002 kroner efter skat, faldt formuen i LB Bilsyn ApS fra 5,5 millioner til 5,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars-Henrik Korning Nielsen og Brian Secher Hansen. I første omgang er det KORNING HOLDING ApS og SECHER HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars-Henrik Korning Nielsen og Brian Secher Hansen, der er de dominerende ejere. LB Bilsyn ApS hører hjemme i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bilsynsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Bilværksted i Padborg fik lidt lavere overskudEfficient-Consumer-Response ECR-Solutions Service ApS, der er en virksomhed i Padborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 229.000 til 225.742 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 358.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 223.000 kroner i det foregående regnskab til 211.823. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Fred Schäfer. I første omgang er det FS Beteiligungs GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Fred Schäfer, der er den dominerende ejer. Efficient-Consumer-Response ECR-Solutions Service ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at levere tjenesteydelser inden for automobilindustrien, herunder service og reparation samt administration af betalingen af de leverede varerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i AabenraaOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Marcussen & Søn - Orgelbyggeri A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,9 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 31 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 27 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 16,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 938.920 kroner efter skat, faldt formuen i Marcussen & Søn - Orgelbyggeri A/S fra 6,8 millioner til 6,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Claudia Zachariassen. I første omgang er det MARCUSSEN & SØN HOLDING A/S og Orgelbygger Daniel Christensen ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eva Zachariassen og Claudia Zachariassen, der er de dominerende ejere. Marcussen & Søn - Orgelbyggeri A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af musikinstrumenter". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er fremstilling og restaurering af pibeorglerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Aabenraa-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabAlment Praktiserende Læge Ulla Skov Andersen ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-firmaet fra 3,3 millioner til 3,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Ulla Skov Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Skov Andersen. I Erhvervsstyrelsens register er Alment Praktiserende Læge Ulla Skov Andersen ApS anbragt i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Syddansk Boliginvest ApS i Søgaard gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Syddansk Boliginvest ApS i Søgaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -190.881 til 45.772 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.300 kroner året før til 352.966 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Søgaard-firmaet fra -185.098 til -105.216. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Flemming Johannsen og Kjeld Hansen. I første omgang er det SØGÅRD BYG HOLDING ApS og FLEMMING JOHANNSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Johannsen og Kjeld Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Syddansk Boliginvest ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, opførelse, renovering og udlejning af boligejendomme samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i RødekroIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i FC Byg ApS, der er et firma i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 19.945 til 5865 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 29.327 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 151.110 til 152.895. Firmaet ledes af direktør Flemming Hyldig Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Hyldig Clausen. FC Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i RønshovedOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i F.A. Kruse jun. Trans. Log. Rental ApS, der er en virksomhed i Rønshoved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 972.055 til 871.632 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-virksomheden fra 902.087 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Friedrich August Kruse og Friedrich August Kruse. I første omgang er det Friedrich A. Kruse jun. Internationale Spedition e.K., der står som ejer. I sidste ende er det Friedrich August Kruse, der er den dominerende ejer. F.A. Kruse jun. Trans. Log. Rental ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er spedition og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Brunde er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet SKAKS A/S i Brunde i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -775.000 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 52 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 54 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 26,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 53,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brunde-firmaet fra -2,6 millioner til 4,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Skak Jensen. I første omgang er det BMS Group A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Jørgen Enggaard og Søren Enggaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er SKAKS A/S anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Byens Grill Rødekro ApS i Løjt KirkebyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Byens Grill Rødekro ApS, der er et firma i Løjt Kirkeby. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 138.586 til 22.508 kroner før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 906.087 kroner i det foregående regnskab til 768.435. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løjt Kirkeby-virksomheden fra 187.026 til 204.069. Firmaet ledes af direktør Thomas Vindfeldt Wulff. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Vindfeldt Wulff. Byens Grill Rødekro ApS hører hjemme i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive grillbar samt beslægtet virksomhed
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Aabenraa fik større overskud end året førMarcussen & Søn Ejendomsselskab A/S, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 53.888 til 73.824 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 148.757 kroner til 173.611 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Marcussen & Søn Ejendomsselskab A/S var ligesom året før på 6,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claudia Zachariassen. I første omgang er det MARCUSSEN & SØN HOLDING A/S og MARCUSSEN & SØN HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Eva Zachariassen og Claudia Zachariassen, der er de dominerende ejere. Marcussen & Søn Ejendomsselskab A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lendemark-virksomheden Thuskjær Byg ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thuskjær Byg ApS, der er en virksomhed i Lendemark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 81.506 til 68.662 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 348.615 kroner i det foregående regnskab til 263.265. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 53.372 kroner efter skat, faldt formuen i Thuskjær Byg ApS fra 118.120 til 114.989 kroner . Firmaet ledes af direktør Michael Thuskjær Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Thuskjær Hansen. Thuskjær Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at rådgive, drive virksomhed med tømrer- og montagearbejde samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Aabenraas virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens bolighandler i Aabenraa Kommune

Freja og Marie flygtede op på taget af Field's: Vi vidste ikke, hvorfor folk løb, først troede vi, at det var fordi Harry Styles kom

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland

Skyderiet i Fields påvirker langt ud over København: Det ved vi om politiets arbejde i syd- og sønderjyske byer

Det ved vi om skudangrebet i Field's: Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør

Kolding For abonnenter

For et år siden åbnede cannabislæger klinik i Kolding: Så mange patienter behandler de nu

Sydjylland

Mistede du også overblikket over alle de vilde billeder og historier fra Tour-festen? Vi har samlet det hele - og du kan få overblikket her

Sydjylland For abonnenter

SAS-strejke kan ødelægge sommerferien for tusindvis af danskere - men der er godt nyt, hvis du skal flyve fra Billund: Derfor bliver du ikke ramt

Har du også mistet din sommerferie? Pinefuld strejke bringer SAS tæt på tæppefald

Tønder

Tredje fange flygtet fra sønderjysk fængsel på få måneder: 21-årig på fri fod

Leder For abonnenter

Danske Tour-fans var så vilde, at rytterne end ikke kunne få lejlighed til at tisse: Danmark har leveret en folkefest i verdensklasse, og det vil blive husket

Simon Spies misbrugte teenagepiger på stribe og har alligevel en plads i Helsingør opkaldt efter sig: - Han var et umanerligt dumt svin

Erhvervsredaktøren: Hvad vil du savne, hvis SAS går konkurs?

TOUR DE FRANCE

Efter 182 kilometer forrest i karavanen blev jeg vild med Tour de France: Delte cykeltrailer med en heldig vinder, to københavnere og Nick fra Paradise Hotel

Ikke ren, men rørt: Rolf Sørensen om doping, tårer og dansk Tour-start

Sønderborg

Klima-demo forhindret af lokale Tour-tilskuere: - Store gutter smed dem væk

Tønder For abonnenter

Risiko for 450 meter høje vindmøller i nationalparken vækker vrede: - Det er helt vildt, det virker som en skrivebordsøvelse af værste skuffe

Erhverv

Prisen på hø og wrap stiger markant: - Det føles som en spiral uden ende lige nu

Annonce