Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Aabenraa

Tallene går op: Multipak ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Multipak ApS, der er en virksomhed i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 476.914 til 521.656 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-virksomheden fra 3,6 millioner til 4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Østergaard Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Østergaard Nielsen. Multipak ApS hører hjemme i branchen "Pakkerier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bilhandel i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Christen Agerley Sønderborg A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 204.448 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,9 millioner kroner. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 506.000 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 10 millioner til 11 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christen Agerley. I første omgang er det CHRISTEN AGERLEY A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Christen Agerley, der er den dominerende ejer. Christen Agerley Sønderborg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af virksomhed med leasing, køb og salg af nye og brugte biler og reservedele samt udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på biler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Aabenraa tjente flere penge i seneste regnskabBL ALPEN ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.680 til 106.971 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3607 kroner til -9708 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 109.985 til 192.164. Firmaet ledes af direktør Bo Lybæk. Virksomhedens reelle ejere er Bo Lybæk. BL ALPEN ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og yde rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Compass Fairs ApS i Brunde er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Compass Fairs ApS i Brunde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -5,1 millioner til 7,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 20 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 28 ansatte - en fremgang på 40 procent. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 7,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 27,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brunde-firmaet fra 2,8 millioner til 8,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Voldbjerg Sørensen. I første omgang er det Compass Fairs A/S Norway, der står som ejer. I sidste ende er det Stewart Stjernholm Laursen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Compass Fairs ApS anbragt i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, arrangere messer, udlejning af standmateriale samt hermed forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Blikkenslagervirksomhed i Aabenraa ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Air-Tekniq ApS, der er et firma i Aabenraa, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 152.723 til -639.681 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,2 millioner - et fald på -42 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 798.500 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Ingvar Rasmussen. I første omgang er det AIR-TEKNIQ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Ingvar Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Air-Tekniq ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og installering af ventilationsanlæg samt servicering herafKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kollund fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MFG ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43,5 millioner til 50,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 12.799 kroner i det foregående regnskabsår til 42.481 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 320 millioner til 359,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Malene Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Malene Fleggaard. MFG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Naldtang ApS fik større overskud end året førNaldtang ApS, der er en virksomhed i Varnæs, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 95.908 til 129.390 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 185.892 kroner til 221.433 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Varnæs-virksomheden fra 204.994 til 305.083. Firmaet ledes af direktør Søren Gerber Nielsen. I første omgang er det SN Agro og s.r.o., der står som ejer. I sidste ende er det Søren Gerber Nielsen, der er den dominerende ejer. Naldtang ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug, handel med landbrugs- og energiprodukter, udlejning af fast ejendom og maskiner, investering, rådgivning og enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hellevad-virksomheden Kløver Es ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kløver Es ApS, der er en virksomhed i Hellevad. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 643.324 til 489.426 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,4 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hellevad-virksomheden fra 650.512 til 861.808. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Schmidt, Mark Juulsgaard Mathiesen og Robin Astrup Hougaard. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Schmidt, Mark Juulsgaard Mathiesen og Robin Astrup Hougaard. Kløver Es ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurations virksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hotel Europa K/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 989.537 til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 11,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 789.537 til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helle Taulbjerg. I første omgang er det Helle Taulbjerg, Lasse Rosenberg Hansen og Alex Taulbjerg Martin, der står som ejere. I sidste ende er det Helle Taulbjerg, der er den dominerende ejer. Hotel Europa K/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Hoteller". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive hotel- og restaurationsdrift samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Aabenraa hold fast i overskuddetKomplementarselskabet HE ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.751 til 33.034 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 33.482 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 40.000 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 63.997 til 65.774. Selskabet ledes af direktør Helle Taulbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Helle Taulbjerg. Komplementarselskabet HE ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være komplementar i Hotel Europa K/S og Fox Sønderborg K/S samt at være administrator for disse selskaberKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Asmussen Vinduer & Døre ApS i Felsted gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Asmussen Vinduer & Døre ApS i Felsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -156.991 til 80.546 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Felsted-firmaet fra 417.888 til 480.700. Virksomheden ledes af direktør Bent Arnesen. I første omgang er det Jan Christensen, Bent Arnesen og Simon Egede Christensen, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Christensen og Bent Arnesen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Asmussen Vinduer & Døre ApS anbragt i branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer og snedkerforretning, med dertil knyttede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Aabenraa er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet PØ ApS i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -78.576 til 11.728 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -56.933 kroner året før til 35.003 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i PØ ApS var ligesom året før på 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Fjord Østergaard. Virksomhedens reelle ejere er Jens Fjord Østergaard og Søren Fjord Østergaard. I Erhvervsstyrelsens register er PØ ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab, samt drive anden investeringsvirksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Christen Agerley A/S fik millionoverskudChristen Agerley A/S, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 199.940 til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 25,1 millioner til 26,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Christen Agerley. I første omgang er det DIMEN 69 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christen Agerley, der er den dominerende ejer. Christen Agerley A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af virksomhed med leasing, køb og salg af nye og brugte biler og reservedele samt udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejder på biler samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Matek Property Aps fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Matek Property Aps, der er en virksomhed i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 227.054 til 299.065 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 427.946 kroner til 499.509 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-virksomheden fra 217.103 til 447.975. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Iver Mørk Callesen og Gustav Gimm Hansen Larsen. I første omgang er det GHL Holding ApS og IMCA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Iver Mørk Callesen og Gustav Gimm Hansen Larsen, der er de dominerende ejere. Matek Property Aps hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme til udlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Value Group ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Value Group ApS, der er en virksomhed i Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 205.447 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bov-virksomheden fra 260.750 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Tjørnelund. I første omgang er det ANDERST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Tjørnelund, der er den dominerende ejer. Value Group ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Tinglev fik større overskud end året førSTARS ApS, der er en virksomhed i Tinglev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 85.020 til 113.330 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 90.256 kroner til 118.634 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i STARS ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Hornbek og Steen Buhl Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Hornbek og Steen Buhl Petersen. STARS ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fungere som ejer af ejendomme til udlejning
Tallene går op: Virksomhed i Padborg fik større overskud end året førJAB Anstoetz ApS, der er en virksomhed i Padborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.000 til 56.712 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 76.000 til 119.677. Firmaet ledes af en direktion, der består af Stephan Anstoetz, Claus Anstoetz og Christian Jacob Schminnes. Virksomheden ejes af Heinz Anstoetz Verwaltungs GmbH. JAB Anstoetz ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel i form af understøttende markedsføring og salgs-agentarbejde i Danmark samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KollundIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i OBICO ApS, der er et firma i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 32.660 til 79 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste blev på 73.019 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 149.730 til 192.520. Firmaet ledes af en direktion, der består af Anette Djørup Gundersen og Jan Erik Gundersen. I første omgang er det 3W Online Interactive Communications Ltd, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Erik Gundersen, der er den dominerende ejer. OBICO ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udøve virksomhed med forskning og produktudvikling, investering og produktion, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Harm Mammen & Sønner A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Harm Mammen & Sønner A/S, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 677.000 til 764.927 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 39 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 41 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,7 millioner kroner til 24,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 5,9 millioner til 6,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Harm Mammen. I første omgang er det Harm Mammen, Steffan Mammen og Claus Mammen, der står som ejere. I sidste ende er det Harm Mammen, der er den dominerende ejer. Harm Mammen & Sønner A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, herunder renovations- og containerkørsel samt hermed beslægtet virskomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Birktoft ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Birktoft ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 980.007 til 544.793 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7473 kroner til -10.302 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Krag Burba. I første omgang er det Carsten Krag Hildebrandt, Thomas Krag Burba og KRAG INVESTMENT A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Carl Johannes Krag, Carsten Krag Hildebrandt og Thomas Krag Burba, der er de dominerende ejere. Birktoft ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i energiselskaber og markbrug samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Løjt Kirkeby fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Møller´s Snedker- & Tømrerforretning ApS, der er en virksomhed i Løjt Kirkeby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 260.469 til 352.421 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løjt Kirkeby-virksomheden fra 425.961 til 499.239. Virksomheden ledes af direktør Claus Amstrup Møller. I første omgang er det AMSTRUP MØLLER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Amstrup Møller, der er den dominerende ejer. Møller´s Snedker- & Tømrerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Line Meldgaard ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Line Meldgaard ApS, der er en virksomhed i Løjt Nørresk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 121.055 i det foregående regnskabsår til 49.665 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Line Meldgaard ApS fra 58,3 millioner til 48,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Line Langschwager. Virksomhedens reelle ejere er Line Langschwager. Line Meldgaard ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Vatserviceinfo ApSVatserviceinfo ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 382.193 til 380.169 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 159.569 kroner i det foregående regnskabsår til 271.456 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 295.328 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Vatserviceinfo ApS fra 421.722 til 420.329 kroner . Virksomheden ledes af direktør Susana Alves Correia de Pinho Hammer. I første omgang er det ANPARTSSELSKABET HINDERUP, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Kjer Hansen, der er den dominerende ejer. Vatserviceinfo ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Vatserviceinfo ApS har som formål at drive service virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Helms Frisør ApS i Bolderslev går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Helms Frisør ApS, der er et firma i Bolderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 40.179 til -1690 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 66.749 kroner i det foregående regnskabsår til 135.911 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 71.313 til 70.002 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steffan Gottschalk Helms. I første omgang er det Helms ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffan Gottschalk Helms, der er den dominerende ejer. Helms Frisør ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at yde frisørydelser til kunderneKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Virksomhed i Bov får milliontabIPS Padborg A/S, der er et firma i Bov, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,1 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på otte i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra -3,5 millioner til -4,7 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Per Kristian Karlsen. I første omgang er det IPS Nordic AS, der står som ejer. I sidste ende er det Christer Karlot Eriksen, der er den dominerende ejer. IPS Padborg A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at foretage opbygning samt service af hængere samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: H Erhverv 1 ApS i Aabenraa er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden H Erhverv 1 ApS i Aabenraa i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -960.268 til 43,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -515.645 kroner året før til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-firmaet fra 9,4 millioner til 42,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det FH2 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, Mikkel Horup, Max Horup og Nick Horup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er H Erhverv 1 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor valutahandel, valutaswap, terminsforretninger, køb og salg af aktier og værdipapirer i øvrigt samt hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kollund fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i REKE ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 45,1 millioner til 55,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.929 kroner til -21.528 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 333,6 millioner til 386,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Rikke Bødker Krogh. Virksomhedens reelle ejere er Rikke Bødker Krogh. REKE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Smibella ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Smibella ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 42,7 millioner til 51,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.625 kroner til -17.393 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 304,3 millioner til 353,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Line Bødker Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Line Bødker Fleggaard. Smibella ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Tinglev er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GDT ApS i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -294.000 til 113.661 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 148.000 kroner i det foregående regnskab til 133.898. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-firmaet fra 62.000 til 150.385. Virksomheden ledes af direktør Xuying Chang. Virksomhedens reelle ejere er Yingjie Wu. I Erhvervsstyrelsens register er GDT ApS anbragt i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at importere og eksportere dagligvarer, baby produkter og mindre elek-trisk udstyr, samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kliplev fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i J.P. Johannsen A/S, der er en virksomhed i Kliplev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i J.P. Johannsen A/S var ligesom året før på 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Johannsen. I første omgang er det FLEMMING JOHANNSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Johannsen, der er den dominerende ejer. J.P. Johannsen A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmands- og speditionsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kruså fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i LEQF ApS, der er en virksomhed i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 47,5 millioner til 60,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.625 kroner til -17.391 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 348,6 millioner til 399,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Boris Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Litten Emilie Quorp Fleggaard. LEQF ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kruså fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JEQF ApS, der er en virksomhed i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48,2 millioner til 62,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.625 kroner til -17.391 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 355,5 millioner til 407,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Boris Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Josefine Emilie Quorp Fleggaard. JEQF ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kruså fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BBQF ApS, der er en virksomhed i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 33,4 millioner til 41,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 84,5 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.626 kroner til -111.141 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 218,3 millioner til 256,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Boris Fleggaard. I første omgang er det G3 af 18. juni 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Birgitte Boris Fleggaard, Litten Emilie Quorp Fleggaard og Josefine Emilie Quorp Fleggaard, der er de dominerende ejere. BBQF ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kollund fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PFG ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43,8 millioner til 51,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.625 kroner til -17.391 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 324,2 millioner til 369,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Pernille Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Pernille Fleggaard. PFG ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kollund fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i OBF ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28,0 millioner til 47,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -16.438 kroner til -111.308 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 287,1 millioner til 331,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Boris Fleggaard. I første omgang er det O3 af 18. juni 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Boris Fleggaard, Pernille Fleggaard og Malene Fleggaard, der er de dominerende ejere. OBF ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kliplev-virksomheden Johannes Toustrup ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Johannes Toustrup ApS, der er en virksomhed i Kliplev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 527.000 til 469.876 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 783.000 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kliplev-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Svend Toustrup. I første omgang er det Svend Toustrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Svend Toustrup, der er den dominerende ejer. Johannes Toustrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og investeringsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet og forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: G. K. M. Aktieselskab fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i G. K. M. Aktieselskab, der er en virksomhed i Brunde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,7 millioner til 5,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 49 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 53 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 28,1 millioner kroner til 32,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brunde-virksomheden fra 23,7 millioner til 27,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Hallund Christensen. G. K. M. Aktieselskab har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel ved at købe og sælge maskiner, redskaber og varer fortrinsvis til grov- ,kleinsmede, maskinbyggere, VVS instalatører, maskinhandlere, entreprenører og forsyningsselskaber, samt af fremme den hjemlige industri ved at aftage dens frembringelserKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i RødekroSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Rødekro-virksomheden Verner Jensen Krantransport ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -714.918 til -305.451 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 125.544 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 315.138 til 259.897 kroner . Firmaet ledes af direktør Verner Villy Jensen. I første omgang er det JLV HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Verner Villy Jensen, der er den dominerende ejer. Verner Jensen Krantransport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kran-, special- og sværtransport samt anden i forbindelse dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Aabenraa fik millionoverskudGranit Parts K/S, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 15.000 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 9,0 millioner kroner til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 1,6 millioner til 3,7 millioner. Firmaet ejes af Hans-Peter Wilhelm Fricke. Granit Parts K/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at forestå handel med landbrugsrealaterede reservedele samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Granit Parts Danmark ApSGranit Parts Danmark ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 54.000 til 53.404 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 58.000 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.000 kroner til -12.468 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 576.000 til 617.384. Firmaet ledes af direktør Jonny Gram. I første omgang er det Granit Parts Holding GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Hans-Peter Wilhelm Fricke, der er den dominerende ejer. Granit Parts Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at virke som komplementar i kommanditselskabet Granit Parts K/S samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Chr. Lund Transport A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårChr. Lund Transport A/S, der er en virksomhed i Frøslev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 106.000 til 588.688 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 24 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 14,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 14,2 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 428.321 kroner efter skat, faldt formuen i Chr. Lund Transport A/S fra 2,5 millioner til 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Lund. I første omgang er det CHR. LUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lund, der er den dominerende ejer. Chr. Lund Transport A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive transport, spedition og handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Deen Farms ApS fik større overskud end året førDeen Farms ApS, der er en virksomhed i Tinglev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 149.364 til 167.740 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 408.708 kroner til 419.751 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-virksomheden fra 6,7 millioner til 7 millioner. Firmaet ledes af direktør Eduard Ipe Franciscus van der Deen. Virksomhedens reelle ejere er Eduard Ipe Franciscus van der Deen og Arendientje van der Deen. Deen Farms ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug og dertil naturligt knyttede aktiviteter gennem direkte drift og investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Asensa Consult ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Løjt Kirkeby-virksomheden Asensa Consult ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 114.774 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hans Jørgen Martinussen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Jørgen Martinussen. Asensa Consult ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive speciallæge virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Whelers ApSHovslund-virksomheden Whelers ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -59.197 til -156.932 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -59.197 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -59.197 kroner til -156.704 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -122.407 kroner efter skat, voksede formuen i Whelers ApS sidste år fra -123.191 til 44.005 . Virksomheden ledes af direktør Karin Bente Wheler. I første omgang er det WHELER HOLDING ApS og Simon Wheler Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karin Bente Wheler og Simon Wheler, der er de dominerende ejere. Whelers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af naturligt tyggegummi og hermed forbundet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Padborg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Zoll-Flex ApS , der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 237.279 til 556.597 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 3 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nicole Sütterlin. Virksomhedens reelle ejere er Nicole Sütterlin. Zoll-Flex ApS hører hjemme i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive spedition og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Bylderup-BovOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i FGS Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 201.000 til 171.931 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 336.000 kroner i det foregående regnskab til 315.841. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 134.106 kroner efter skat, faldt formuen i FGS Ejendomsselskab ApS fra 2,1 millioner til 1,8 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Flemming Gejl Sørensen. I første omgang er det FGS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Gejl Sørensen og Birgit Krogh, der er de dominerende ejere. FGS Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendom, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Padborg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Padborg-virksomheden Gerd Johs. Petersen Danmark ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 49.000 til -15.458 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 69.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 143.000 kroner i det foregående regnskab til 80.597 - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 400.000 til 387.092 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gerd Petersen og Christoph Petersen. I første omgang er det Gerd Johs. Petersen GmbH & Co. KG, der står som ejer. I sidste ende er det Christoph Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gerd Johs. Petersen Danmark ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at dnve virksomhed ved køb, salg, import og eksport af råstoffer her under kunstråstoffer og sikkerhedsudrustning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i SøgaardIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i EKH Invest ApS, der er et firma i Søgaard. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 122.118 til 43.514 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 390.764 kroner i det foregående regnskabsår til 833.420 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i EKH Invest ApS var ligesom året før på 3,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kjeld Hansen. I første omgang er det SØGÅRD BYG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kjeld Hansen, der er den dominerende ejer. EKH Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom, udlejning samt køb og salg af værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Søgård Byg A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Søgård Byg A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 524.959 til 285.196 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 54 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 48 ansatte - en nedgang på 11,11 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 24,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 22,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Hansen. I første omgang er det SØGÅRD BYG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kjeld Hansen, der er den dominerende ejer. Søgård Byg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive byggeforretning og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Aabenraas virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Aabenraa For abonnenter

Aabenraas borgere er blandt dem, der stoler mindst på deres betjente: Her er den ene sag, politiet mener er grunden - har de ret?

For abonnenter

Agnes vejede 29 kilo, da hun døde af anoreksi: - Jeg bliver nok aldrig tilfreds med min krop. Det må jeg lære at leve med

Annonce
Annonce
Annonce
Sønderborg

To mænd fængslet efter stor dobbeltbrand i Nordborgs bymidte: En af dem bor selv i brandskadet ejendom

Varde For abonnenter

Malene er en af Danmarks sødeste kassedamer: Bag smilet gemmer sig alligevel en vis usikkerhed

Esbjerg For abonnenter

18-årige Christoffer følte sig mistænkeliggjort, da han arbejdede med små børn: - Jeg er blevet fyret flere gange og har måttet opgive min drøm

Sønderborg

Helt usædvanligt: Hest faldt død om under ringrideroptog

Søren Pape lægger op til valgkamp og vil diskutere udlændingepolitik: - Regeringen er supergod til at lyde megahård

Erhverv For abonnenter

Kurt har styret områdets absolut største logistikfirma igennem tre kæmpekriser: - Jeg tog helt fejl af coronakrisens konsekvenser

Kolding For abonnenter

Efter tre år: Luksuslejligheder i kendt vandtårn lader stadig vente på sig

For abonnenter

- Hvordan er I kommet ind, spurgte Olivia Newton-John, da Benny fra Lemvig pludselig stod i hendes køkken i Malibu

Fem år, to aborter og en depression senere: I dag vier Jessie sit arbejdsliv til at håndtere en af Danmarks mest udbredte sygdomme

Sønderjylland For abonnenter

Fra kriminel til kendt komiker: - Jeg er et helt andet sted i dag, det er en kæmpe kontrast

Unge er stressede, angste og mangler selvværd: Nu slår fynsk rektor og psykologer alarm - det her er meget alvorligt

Tønder

En gammel ven eller kæreste: Signe Svendsen og Tønder Festival er en kærlighedshistorie

Sport For abonnenter

Se højdepunkter eller hele kampen her: Esbjerg fB mødte Skive i sæsonens første hjemmekamp i 2. division

EfB For abonnenter

Genlæs livebloggen: Skarpheden manglede for EfB i sæsonens første hjemmekamp

Annonce