Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Aabenraa

Røde tal forsvandt: Virksomhed i Rønshoved er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Boris III ApS i Rønshoved i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -516.000 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6250 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-firmaet fra 15,4 millioner til 18,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Boris Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er William Victor Boris Fleggaard. I Erhvervsstyrelsens register er Boris III ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtetvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ravstedhus ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ravstedhus ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,9 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 7,9 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bylderup-Bov-virksomheden fra 17,1 millioner til 17,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Lene Jensen. I første omgang er det FGS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Gejl Sørensen og Birgit Krogh, der er de dominerende ejere. Ravstedhus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive kursusvirksomhed, handel med materiale til fremstilling af kunsthåndværk og handel med værktøj til forarbejdning af kunsthåndværk og industriprodukter indenfor metal samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ingemanns Autolakering ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ingemanns Autolakering ApS, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 362.767 til 745.110 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,7 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Plumhoff Hansen. I første omgang er det PLUMHOFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Plumhoff Hansen, der er den dominerende ejer. Ingemanns Autolakering ApS hører hjemme i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autolakeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Rønshoved er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet Boris II ApS i Rønshoved i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -516.000 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6919 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-firmaet fra 15,4 millioner til 18,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Boris Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Olliver Victor Boris Fleggaard. I Erhvervsstyrelsens register er Boris II ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtetvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Boris I ApS i Rønshoved er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Boris I ApS i Rønshoved i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -516.000 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,8 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6000 kroner til -6919 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-firmaet fra 15,4 millioner til 18,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Boris Fleggaard. Virksomhedens reelle ejere er Didde Cecillie Boris Fleggaard. I Erhvervsstyrelsens register er Boris I ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtetvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Leasingpartner Split ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLeasingpartner Split ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3592 til 37.333 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 25.145 kroner i det foregående regnskab til 24.608. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 42.382 til 70.145. Virksomheden ledes af direktør Steven Lillesøe Bech. I første omgang er det ASSESS HOLDING ApS og Lillesøe Bech Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Bleshøy Hald og Steven Lillesøe Bech, der er de dominerende ejere. Leasingpartner Split ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at enten direkte eller gennem andre selskaber at drive erhvervsvirksomhed med leasing og udlejning af køretøjer og beslægtede områder, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Bov ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Gesten under afvikl. ApS, der er et firma i Bov, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 73.815 til -756.407 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 73.815 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,7 millioner kroner året før til -50.634 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -76.141 til -667.532 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Brian Plumhoff Hansen. I første omgang er det PLUMHOFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Plumhoff Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Gesten under afvikl. ApS anbragt i branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er sandblæsning og overfladebehandling af maskiner og køretøjer m.m. samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fahrendorff Optik Aabenraa ApS i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskuddet i Aabenraa-virksomheden Fahrendorff Optik Aabenraa ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 95.000 til -116.946 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 921.000 kroner i det foregående regnskab til 717.517. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -148.000 til -239.037 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jens Hartvig Fahrendorff. I første omgang er det Jens Ingeman Engel, Fahrendorff Invest ApS og MSConsult ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Hartvig Fahrendorff, der er den dominerende ejer. Fahrendorff Optik Aabenraa ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Optikere". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive detailvirksomhed med handel, optikervirksomhed og høreklinik, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Tumbøl får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tumbøl-virksomheden Frost Føns Traktor- & Maskinservice A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 910.127 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit otte i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Mikkel Føns. I første omgang er det HJ Frost Holding ApS og Mikkel Føns Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Jørn Frost og Mikkel Føns, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Frost Føns Traktor- & Maskinservice A/S anbragt i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive smede- og handelsvirksomhed med landbrugsmaskiner samt hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Aabenraa tjente flere penge i seneste regnskabReform-Gruppen ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 34.826 til 921.690 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 186.700 til 891.492. Firmaet ledes af direktør Johnny Aleks Paaskesen. Virksomhedens reelle ejere er Stephan Nørrevang Hansen Paaskesen. Reform-Gruppen ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at yde finansiel formidling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BovmarkOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Schmit International Transport A/S, der er en virksomhed i Bovmark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,7 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 42 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 38 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 16,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bovmark-virksomheden fra 29 millioner til 30,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marianne Sørensen. I første omgang er det Los Monteros Inves S.A., der står som ejer. I sidste ende er det Christian Andersen Petersen, der er den dominerende ejer. Schmit International Transport A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive transport og spedition, køb og salg af lastvogne, køb, salg, eje og leje af fast ejendom og dermed beslægtede virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kollund ryger fra overskud til underskudOverskuddet i KATRINE REBSDORF ApS, der er et firma i Kollund, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 27.370 til -152.969 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 305.112 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3750 kroner til -4050 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 853.172 til 700.203 kroner . Virksomheden ledes af direktør Katrine Rebsdorf. Virksomhedens reelle ejere er Katrine Rebsdorf. I Erhvervsstyrelsens register er KATRINE REBSDORF ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve aktier og anparter i andre virksomheder, at foretage investeringer i obligationer og andre værdipapirer samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Watersystems A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Watersystems A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,9 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 13,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 18,4 millioner til 22,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Alexander Moseler. I første omgang er det AM Invest Holding 2018 ApS og Fritz Witt GmbH u. Co KG, der står som ejere. I sidste ende er det Alexander Moseler og Volker Witt, der er de dominerende ejere. Watersystems A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen med rådgivning, udvikling, egen produktion og handel med vand-og spildevandssystemer og øvrige betonvarerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bovmark-virksomheden Norway Express ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Norway Express ApS, der er en virksomhed i Bovmark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 489.911 til 405.695 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 489.911 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bovmark-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marianne Sørensen. I første omgang er det Christina Buch-Larsen og Los Monteros Invest S.A., der står som ejere. I sidste ende er det Christian Andersen Petersen, der er den dominerende ejer. Norway Express ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed i ind- og udland, spedition, køb, salg, eje og leje af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Padborg tjente flere penge i seneste regnskabsårS.I.T. ApS, der er en virksomhed i Padborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 74.592 til 134.095 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 320.031 kroner til 352.130 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 500.075 til 604.667. Firmaet ledes af direktør Marianne Sørensen. I første omgang er det SCHMIT INTERNATIONAL TRANSPORT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Andersen Petersen, der er den dominerende ejer. S.I.T. ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje indregistrerede trailere, udleje og leasing heraf, service og transport af disse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i RødekroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HG Tømrer- og Snedkerforretning A/S, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 707.505 til 580.267 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 452.297 kroner efter skat, faldt formuen i HG Tømrer- og Snedkerforretning A/S fra 1,3 millioner til 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Torben Hermansen. I første omgang er det TH 2013 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Hermansen, der er den dominerende ejer. HG Tømrer- og Snedkerforretning A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed ved bygge- og anlægsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vognmand Jim Søndergaard ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVognmand Jim Søndergaard ApS, der er en virksomhed i Rødekro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.397 til 241.963 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 142.073 kroner i det foregående regnskabsår til 346.547 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 211.416 til 399.621. Firmaet ledes af direktør Jim Søndergaard. I første omgang er det SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jim Søndergaard, der er den dominerende ejer. Vognmand Jim Søndergaard ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Aabenraa tjente flere penge i seneste regnskabPrivatklinik for Fysioterapi og Osteopati ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4114 til 65.725 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 308.807 kroner til 341.085 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 38.803 til 90.438. Firmaet ledes af direktør Gisela Rau. Virksomhedens reelle ejere er Gisela Rau. Privatklinik for Fysioterapi og Osteopati ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er behandle mennesker med fysioterapi og osteopatiKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bjergmose A/S fik millionoverskudBjergmose A/S, der er en virksomhed i Felstedskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 68.354 til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -36.214 kroner til -46.473 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Felstedskov-virksomheden fra 16,5 millioner til 18 millioner. Firmaet ledes af direktør Kjeld Jørgensen Staugaard. Virksomhedens reelle ejere er Kjeld Jørgensen Staugaard. Bjergmose A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er investeringsvirksomhed, herunder deltagelse i virksomheder og selskaber i Danmark og i udlandetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i KrusåIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Din VVS-mand, Kruså ApS, der er et firma i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 160.224 til 77.021 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 186.115 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 195.759 kroner i det foregående regnskab til 131.266 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 56.480 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Din VVS-mand, Kruså ApS fra 351.166 til 338.648 kroner . Virksomheden ledes af direktør Günther Jürgensen Bred. Virksomhedens reelle ejere er Günther Jürgensen Bred. Din VVS-mand, Kruså ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og indu- stri indenfor VVS-branchen, og dertil knyttede brancher, samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet og forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Dansk Storkøkken Service ApS fik større overskud end året førDansk Storkøkken Service ApS, der er en virksomhed i Bovrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 94.892 til 219.703 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 260.677 kroner i det foregående regnskabsår til 601.937 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bovrup-virksomheden fra 322.742 til 496.677. Firmaet ledes af direktør Tim Kramer. I første omgang er det Tim Kramer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tim Kramer, der er den dominerende ejer. Dansk Storkøkken Service ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med samt servicering og reparation af produktionsmaskiner til fødevareindustrien samt anden aktivitet efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Wiredesign Denmark ApS i Løjt Kirkeby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Wiredesign Denmark ApS i Løjt Kirkeby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -28.217 til 47.410 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 659.803 kroner til 770.592 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Løjt Kirkeby-firmaet fra 49.683 til 84.817. Virksomheden ledes af direktør Torben Weis Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Weis Jacobsen. I Erhvervsstyrelsens register er Wiredesign Denmark ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering, herunder eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos maler-virksomhed i PadborgIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i MK'S MALERFORRETNING ApS, der er et firma i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 66.796 til 27.099 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 204.549 kroner i det foregående regnskab til 186.774. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 280.550 til 295.000. Firmaet ledes af direktør Michael Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Nielsen. MK'S MALERFORRETNING ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailsalg med malerartikler og virksomhed i forbindelse hermed
Vending: Byens Murer Svend ApS i Kliplev er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Byens Murer Svend ApS i Kliplev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.433 til 42.507 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 321.760 kroner til 392.129 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kliplev-firmaet fra -12.657 til 19.742. Virksomheden ledes af direktør Svend Julius. Virksomhedens reelle ejere er Svend Julius. I Erhvervsstyrelsens register er Byens Murer Svend ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Rødekro fik lidt lavere overskudRV-Unique ApS, der er en virksomhed i Rødekro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 9,9 millioner til 9,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 16 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 22,5 millioner kroner til 24,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 24,6 millioner til 28,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Kristjan Einarsson. I første omgang er det Rekstrarvörur EHF, der står som ejer. I sidste ende er det Kristjan Einarsson og Sigridur Bara Hermannsdottir, der er de dominerende ejere. RV-Unique ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og produktion, drift af fast ejendom og anden hermed beslægtet driftKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Padborg ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Padborg-virksomheden DTL A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 6,0 millioner til -3,4 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 15,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 45 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 43 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 33,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 24,7 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28,5 millioner til 21 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Thorsten Kammer Simonsen. I første omgang er det ENGGAARDEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thorsten Kammer Simonsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DTL A/S anbragt i branchen "Engroshandel med levende dyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med husdyr i Danmark og til eksport, drive svineproduktion i Danmark og Tyskland, drive transportvirksomhed med lastbiler, drive servicevirksomhed, drive mægler virksomhed med agrovarer, foretage køb og salg af værdipapirer og fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Padborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Carrier Transicold, Scandinavia A/S, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,9 millioner til 16,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 44 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 28,3 millioner kroner til 41,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 30,4 millioner til 34,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Weitling. Virksomheden ejes af Ardmore Holdings S.à r.l.. Carrier Transicold, Scandinavia A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive industri og handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i AabenraaVERBA Translation ApS , der er en virksomhed i Aabenraa, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 359.873 til 134.320 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra -35.293 til 68.889. Virksomheden ledes af direktør Luciano Lykkebo. I første omgang er det Luciano Lykkebo og Global Translations d.o.o. za usluge, der står som ejere. I sidste ende er det Vanja Keindl, der er den dominerende ejer. VERBA Translation ApS hører hjemme i branchen "Oversættelse og tolkning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med oversættelse af sprog, rådgivning omkring oversættelsesprocesser og assistance til vedligeholdelse af tekst-databaser samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bylderup-Bov-virksomheden Comboss ApSComboss ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 181.242 til 177.935 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7444 kroner til -8070 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bylderup-Bov-virksomheden fra 496.384 til 674.319. Firmaet ledes af direktør Verner Bossen. Virksomhedens reelle ejere er Verner Bossen. Comboss ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ravsted Slagteri ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ravsted Slagteri ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bylderup-Bov-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørn-Henrik Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Jørn-Henrik Clausen. Ravsted Slagteri ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forarbejdning af andet kød". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive slagteriKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kloak-eksperten ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kloak-eksperten ApS, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 228.365 til 429.719 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 473.826 kroner i det foregående regnskabsår til 1,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 298.795 til 637.861. Virksomheden ledes af direktør Gitte Sigrid Riis. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Sigrid Riis. Kloak-eksperten ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Klovbeskærer Curt Jacobsen ApS i Eggebæk Mark får underskudDet seneste år er endt med underskud i Eggebæk Mark-virksomheden Klovbeskærer Curt Jacobsen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -521.407 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 2,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ida Gregersen. I første omgang er det Curt Jacobsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Curt Jacobsen, der er den dominerende ejer. Klovbeskærer Curt Jacobsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er klovbeskæring af husdyrbesætninger samt udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Iver Mørk A/SUnderskuddet i Aabenraa-virksomheden Iver Mørk A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,3 millioner til -791.628 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 274.834 kroner i det foregående regnskabsår til 491.991 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Iver Mørk. I første omgang er det I. M. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Iver Mørk, der er den dominerende ejer. Iver Mørk A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og service samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sdr Ønlev-virksomheden Kalles Smedie ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kalles Smedie ApS, der er en virksomhed i Sdr Ønlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 831.352 til 704.762 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 547.729 kroner efter skat, faldt formuen i Kalles Smedie ApS fra 2,7 millioner til 2,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jesper Karlsen. I første omgang er det Fjas Holding apS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Karlsen, der er den dominerende ejer. Kalles Smedie ApS hører hjemme i branchen "Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er smedieværksted samt anden dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hinderup ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hinderup ApS, der er en virksomhed i Rise Hjarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 247.772 til 446.265 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 630.366 kroner til 911.950 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rise Hjarup-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Kjer Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Kjer Hansen. Hinderup ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, virksomheds rådgivning og ledelses opgaverKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KrusåOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BG DENMARK ApS, der er en virksomhed i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 333.481 til 174.317 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 333.481 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 707.980 kroner til 963.583 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 292.023 til 423.440. Virksomheden ledes af direktør Henrik Flemming Rossen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Flemming Rossen. BG DENMARK ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, import og eksport af artikler til bilbranchen
Stabilt: Lægeklinik i Aabenraa hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Alment Praktiserende Læge Jan-Ole Arnhold ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 814.000 til 843.378 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 719.000 til 747.221. Virksomheden ledes af direktør Jan-Ole Arnhold. Virksomhedens reelle ejere er Jan-Ole Arnhold. Alment Praktiserende Læge Jan-Ole Arnhold ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hjerteklinikken Flensborg ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hjerteklinikken Flensborg ApS, der er en virksomhed i Rønshoved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 399.184 til 692.516 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-virksomheden fra 613.241 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Wendt. Virksomhedens reelle ejere er Michael Wendt. Hjerteklinikken Flensborg ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve konsulenthjælp og marketing for klinikker
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Railservice Drift ApS i RødekroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Railservice Drift ApS, der er et firma i Rødekro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 74.903 til 13.242 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 74.903 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 343.241 kroner i det foregående regnskab til 202.549 - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 139.841 til 150.170. Firmaet ledes af direktør Erik Jessen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Jessen. Railservice Drift ApS hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med at yde services indenfor drift og vedligehold af skinnemateriel, sporarbejde og lignende samt hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Lægeklinik i Tinglev fik større overskud end året førAlment Praktiserende Læge Marie Werngreen ApS, der er en virksomhed i Tinglev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75.521 til 111.478 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 483.236 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -107.633 kroner til -135.659 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-virksomheden fra 163.647 til 175.634. Firmaet ledes af direktør Marie Werngreen. Virksomhedens reelle ejere er Marie Werngreen. Alment Praktiserende Læge Marie Werngreen ApS hører hjemme i branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: El-virksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AG Electric A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,6 millioner til 10,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 92 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 97 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 45,7 millioner kroner til 52,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 8,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i AG Electric A/S fra 14,6 millioner til 14,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Skov Hansen. I første omgang er det SM 2005 HOLDING ApS, KEESMAJGAARD HOLDING ApS og JHR 2009 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Holmegård Ravn, Jon Pall Einarsson og Christian Skov Hansen, der er de dominerende ejere. AG Electric A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive produktion og handelKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tinglev Tømrerforretning ApS i Tinglev gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tinglev Tømrerforretning ApS i Tinglev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -131.678 til 48.414 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tinglev-firmaet fra -110.526 til -62.111. Virksomheden ledes af direktør Simon Schultz. Virksomhedens reelle ejere er Simon Schultz. I Erhvervsstyrelsens register er Tinglev Tømrerforretning ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er håndværk, herunder tømrervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kim Hamann Invest ApSVarnæs-virksomheden Kim Hamann Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -196.542 til -21.681 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 875 kroner året før til -1891 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -727.211 til -748.892 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kim Hamann. Virksomhedens reelle ejere er Kim Hamann. Kim Hamann Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter, herunder aktier og/eller anparter i andre noterede eller unoterede selskaberKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kruså får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kruså-virksomheden FRUESKOV ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -34 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -34 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -7400 til -7434 kroner og dermed stadig negativ . Selskabet ledes af direktør Hans Peter Alnor. Virksomhedens reelle ejere er Hans Peter Alnor. I Erhvervsstyrelsens register er FRUESKOV ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og industri, investering og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet og forenelig virksomhed
Går tilbage: Ejendomsvirksomhed i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Aabenraa-virksomheden RAMSHERRED 37-39, AABENRAA ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 840.165 til -49.180 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 840.165 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -24.143 kroner til -63.834 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i RAMSHERRED 37-39, AABENRAA ApS var ligesom året før på 5,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Egholt. I første omgang er det ES HOLDING AABENRAA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eva Lone Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er RAMSHERRED 37-39, AABENRAA ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Smedager ApS i BolderslevSmedager ApS, der er en virksomhed i Bolderslev, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 261.638 til 105.257 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 261.638 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Smedager ApS var ligesom året før på 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jimmi Mogensen Frisk. Virksomhedens reelle ejere er Jimmi Mogensen Frisk. Smedager ApS hører hjemme i branchen "Reparation af jern- og metalvarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation og salg af jern, metalvarer og maskinerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Christiansen Bovrup ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Christiansen Bovrup ApS, der er en virksomhed i Bovrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 332.853 til 377.522 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit ni ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,6 millioner i det foregående regnskabsår til 815.122 - et fald på -68 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 291.083 kroner efter skat, faldt formuen i Christiansen Bovrup ApS fra 2 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Finn Christiansen. I første omgang er det Christiansen Bovrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Christiansen, der er den dominerende ejer. Christiansen Bovrup ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, herunder investering og udlejning, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Bovrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bovrup-virksomheden Bovrup Købmandsgård Drift af 2021 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -96.637 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit ti i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Finn Christiansen. I første omgang er det Christiansen Bovrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Finn Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bovrup Købmandsgård Drift af 2021 ApS anbragt i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af kolonial- og dagligvarer, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Clausen & Co.nen ApS fik større overskud end året førClausen & Co.nen ApS, der er en virksomhed i Kruså, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 38.538 til 60.046 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 45.866 kroner i det foregående regnskabsår til 75.630 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 171.010 til 217.147. Firmaet ledes af direktør Karsten Heinrich Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Heinrich Clausen. Clausen & Co.nen ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kvik-rep Autoteknik ApS i Kruså går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kvik-rep Autoteknik ApS, der er et firma i Kruså. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 81.145 til -2906 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 81.145 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 517.099 kroner til 519.544 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 167.170 til 171.895. Virksomheden ledes af direktør Henrik Flemming Rossen. Virksomhedens reelle ejere er Betina Friberg Rossen. Kvik-rep Autoteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Collectech ApSBov Mark-virksomheden Collectech ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -55.076 til -105.698 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -465.026 til -547.470 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jacob Christiansen. I første omgang er det CyberByte ApS og Vandalay ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kåre Solhøj Dahle, der er den dominerende ejer. Collectech ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udgivelse af software". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive online IT-bureau samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vest Mælk ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vest Mælk ApS, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,3 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thorsten Kammer Simonsen. I første omgang er det ENGGAARDEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thorsten Kammer Simonsen, der er den dominerende ejer. Vest Mælk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som handelsselskab med køb og salg af mælk samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Classic Moped ApS i Rødekro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Rødekro-virksomheden Classic Moped ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6110 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6110 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Gitte Sigrid Riis. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Sigrid Riis. Classic Moped ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cykel- og knallertforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Quality Pigs A/S i Padborg ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Padborg-virksomheden Quality Pigs A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 87.220 til -8,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var seks fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 14 ansatte - en fremgang på 133,33 procent. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,5 millioner kroner året før til -2,2 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -282.844 til -6,9 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Niels Beck Brems Jensen. I første omgang er det ENGGAARDEN INVEST ApS og Beck Brems Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thorsten Kammer Simonsen, der er den dominerende ejer. Quality Pigs A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive svineproduktion samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Bilværksted i Padborg fik lidt lavere overskudDanish Safety Wash Anno 2016 ApS, der er en virksomhed i Padborg, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,2 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,1 millioner kroner til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,6 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Danish Safety Wash Anno 2016 ApS fra 2 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Clausen. I første omgang er det ENGGAARDEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thorsten Kammer Simonsen, der er den dominerende ejer. Danish Safety Wash Anno 2016 ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vaskehal samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kollund-virksomheden Ecommerce Consulting ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ecommerce Consulting ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 269.000 til 196.272 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 622.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 826.000 kroner i det foregående regnskab til 666.467. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 697.000 til 849.711. Virksomheden ledes af direktør Steen Jonassen. Virksomhedens reelle ejere er Steen Jonassen. Ecommerce Consulting ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i SP. 2-40 ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,1 millioner til 7,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,9 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 3 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det FH2 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, Mikkel Horup, Max Horup og Nick Horup, der er de dominerende ejere. SP. 2-40 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse, salg og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HF 2021 A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 10,0 millioner til 24,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 18,9 millioner til 33 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det FH2 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, Mikkel Horup, Max Horup og Nick Horup, der er de dominerende ejere. HF 2021 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: H Erhverv 2 A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i H Erhverv 2 A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,4 millioner til 21,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 12,4 millioner til 26,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det FH2 2021 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, Mikkel Horup, Max Horup og Nick Horup, der er de dominerende ejere. H Erhverv 2 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden investering i fast ejendom eller værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Café 2021 ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Café 2021 ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 601.709 til 798.675 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,7 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 508.390 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det HB Aabenraa A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, der er den dominerende ejer. Café 2021 ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive café- og restaurationsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BERING Time ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 18,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 14,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 52,5 millioner til 59,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Waller og Michael Witt Johansen. I første omgang er det BERING GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Gross Kærskov og Michael Witt Johansen, der er de dominerende ejere. BERING Time ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og produktion af armbåndsure og smykker samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Rise Hjarup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Rise Hjarup-virksomheden KjerConstruction ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -42.344 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -15.943 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Erik Kjer Hansen og Hans Christian Lei Kjer Hansen. I første omgang er det Hans Christian Lei Kjer Hansen og ANPARTSSELSKABET HINDERUP, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Christian Lei Kjer Hansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KjerConstruction ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb af ejendomme, salg af ejendomme, udlejning af ejendomme og alle renoveringsopgaver der hører ind under detteKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Kruså tjente flere penge i seneste regnskabsårA.L.C. BOLIGUDLEJNING ApS, der er en virksomhed i Kruså, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 196.865 til 435.830 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,8 millioner i det foregående regnskabsår til 700.966 - et fald på -75 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-virksomheden fra 736.601 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Agner Louis Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Agner Louis Christensen. A.L.C. BOLIGUDLEJNING ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive boligudlejning samt hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Aabenraa fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i BERING Time ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 8,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 9,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 18,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 14,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 52,5 millioner til 59,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Waller og Michael Witt Johansen. I første omgang er det BERING GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Gross Kærskov og Michael Witt Johansen, der er de dominerende ejere. BERING Time ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og produktion af armbåndsure og smykker samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Arena Copenhagen ApSAabenraa-virksomheden Arena Copenhagen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.944 til -33.851 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -13.178 kroner til -16.772 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -372.598 til -399.002 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Waller og Michael Witt Johansen. I første omgang er det BERING GROUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det René Gross Kærskov og Michael Witt Johansen, der er de dominerende ejere. Arena Copenhagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og handel med smykker og brugskunst samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Aabenraas virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Aabenraa For abonnenter

'Lå lålå lålå' - en debutants betragtninger fra ringriderfrokosten: Hvorfor så mange taler, når ingen lytter og hvorfor ikke lade folkets røst lufte teltdugen?

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

Annonce
Annonce
Annonce
Varde

Populær badesø lukker kun én måned efter genåbning: Her er historisk mange tarmbakterier

Haderslev For abonnenter

Skraldemænd kører ud for at tømme Niels-Gunnars tomme affaldscontainere: Sommerhusejer er tvunget til at betale for dyr helårsordning

Navne

Efter næsten 50 år er det slut: - Det er frygteligt for at sig det rent ud

Sønderborg

Jens er plaget af mågeskrig døgnet rundt: - Sover med høretelefoner

Så meget CO2 kan du spare, hvis du skifter til elbil: Batterierne dræner miljøet, men klima-regnestykket er soleklart

Aabenraa

Varm burger kostede dyrt for sønderjysk supermarked: Får sur smiley og kæmpebøde for anden gang på under et halvt år

Billund For abonnenter

Ekspert: Billund Lufthavn vil styre uden om problemer i tilfælde af SAS-konkurs

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Puljemidler gav håndværkerfirma mulighed for at prøve nyt hjælpemiddel af: - Når det skal gå stærkt, så tænker folk: ’Det går sgu nok’. Men det er møgfarligt

Sport

Se video: Oplev hele Tour de France-festen på få minutter

Hans pårørende holdt fast i hinanden, da han blev ført ind i retslokalet: Det ved vi lige nu om den sigtede fra Field's

Kultur

Her ligger en af landets vigtigste haver: - Vi er vildt stolte. Det er en stor anerkendelse

Haderslev For abonnenter

Fyret og meldt til politiet: Både i Haderslev og Fredericia føler man sig snydt af Sundplejen - nu vil Vejle Kommune gå firmaets arbejde efter i sømmene

Kolding For abonnenter

Hjemmehjælpen svigtede 87-årig bedstemor groft: Pårørende efterlyser en ordentlig forklaring

Annonce