Annonce
Aabenraa For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Aabenraa

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Care1 A/S i BrundeCare1 A/S, der er en virksomhed i Brunde, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,1 millioner til 494.024 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 74 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 72 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 38,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 33,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Brunde-virksomheden fra 9,3 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Nørskov Laursen. I første omgang er det JAX HOLDING ApS,SOERENSEN HOLDING ApS,K-pow Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Nørskov Laursen, der er den dominerende ejer. Care1 A/S hører hjemme i branchen "Reparation af kommunikationsudstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, industri og serviceKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Løjt Materiel Udlejning ApS i Løjt Kirkeby får underskudDet seneste år er endt med underskud i Løjt Kirkeby-virksomheden Løjt Materiel Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-08-28/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.657 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -19.634 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør John Hansen. Virksomhedens reelle ejere er John Hansen. Løjt Materiel Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af maskiner og håndværktøj samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: King Food Danmark A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Rødekro-virksomheden King Food Danmark A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6,2 millioner til -11,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 208 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 264 ansatte - en fremgang på 26,92 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 81,3 millioner kroner til 108,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 19 millioner til 7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ralph Leo Lanckohr. I første omgang er det BK Scandinavia AS, der står som ejer. I sidste ende er det Ralph Martens, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er King Food Danmark A/S anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations-virksomhed, herunder salg og levering af fødevarer, lideledes ejendomsbesiddelse herunder udlejning og administration samt ejdomsinvestering samt virksomhed beslægtet med disse formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kliplev-virksomheden Skyfillers ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Skyfillers ApS, der er et firma i Kliplev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 13.000 til 1234 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 244.000 i det foregående regnskabsår til 114.228 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kliplev-virksomheden fra 320.000 til 321.183. Virksomheden ledes af direktør Steffan Röpke. Virksomhedens reelle ejere er Steffan Röpke,Jörg Hennemann. Skyfillers ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive it-virksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Underbjerg Ejendomme ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Underbjerg Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 334.341 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 186.304 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ellen Underbjerg-Hansen. I første omgang er det UNDERBJERG INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Einer Underbjerg-Hansen,Flemming Underbjerg-Bossen, der er de dominerende ejere. Underbjerg Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb af faste ejendomme til udlejningsformål og videresalg samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Underbjerg Rental ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Underbjerg Rental ApS, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 5,3 millioner til 7,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,6 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 11,6 millioner til 15,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Einer Underbjerg-Hansen. I første omgang er det UNDERBJERG INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Einer Underbjerg-Hansen,Flemming Underbjerg-Bossen, der er de dominerende ejere. Underbjerg Rental ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bygning- og maskinudlejning, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Stenbjerg Ejendomme A/S fik større overskud end året førStenbjerg Ejendomme A/S, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 71.067 til 154.999 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 16,6 millioner kroner til 18,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Selv om året endte med et underskud på -192.290 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Stenbjerg Ejendomme A/S sidste år fra 550,8 millioner til 610,6 millioner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Uldall Borch. I første omgang er det Stenbjerg Ejendomme Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Michael Jebsen, der er den dominerende ejer. Stenbjerg Ejendomme A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve, drive og udleje fast ejendom samt landbrugKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hellevad-virksomheden Flemming Underbjerg ApSFlemming Underbjerg ApS, der er en virksomhed i Hellevad, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 82.496 til 79.412 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5509 kroner til -6887 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 61.842 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Flemming Underbjerg ApS fra 3,1 millioner til 3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Underbjerg-Bossen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Underbjerg-Bossen. Flemming Underbjerg ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, herunder import og eksport samt at yde konsulentassistanceKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Bagacay Trading ApSRødekro-virksomheden Bagacay Trading ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -97.892 til -85.036 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 6408 kroner året før til -15.336 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 76.763 til -8274 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Pouline-Rose Bagacay Boiskov Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Pouline-Rose Bagacay Boiskov Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er Bagacay Trading ApS anbragt i branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Devron Nordic ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDevron Nordic ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 167.000 til 987.966 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 101.000 til 863.997. Firmaet ledes af direktør Per René Frederiksen. I første omgang er det LOGOTAG ApS,Devron Europe SRL,Yang Tianqi, der står som ejere. I sidste ende er det Tanja Good Frederiksen,Yang Tianqi, der er de dominerende ejere. Devron Nordic ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af produkter i cykel-industrien både B2B og B2C samt i øvrigt med anden aktivitet, der relaterer sig hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Café Agnes ApSAabenraa-virksomheden Café Agnes ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -83.396 til -116.522 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 258.194 kroner i det foregående regnskabsår til 733.915 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -26.213 til -142.735 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mette Margrethe Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Mette Margrethe Sørensen,Claus Jeppesen. Café Agnes ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er cafédrift og udlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Junior ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Junior ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 651.116 til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 476.116 kroner til 566.743 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 13,5 millioner til 14,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jakob Jensen Kobæk. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Jensen Kobæk. Junior ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og andet hermed i forbindelse stående virksomhed, ejendomsdrift og valutahandlerKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Linnet Engineering ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Hønkys-virksomheden Linnet Engineering ApS . Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 170.587 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 343.907 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thomas Linnet. I første omgang er det Thomas Linnet,Linnet Group ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Linnet, der er den dominerende ejer. Linnet Engineering ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i First Camp Frigård ApS i KollundFirst Camp Frigård ApS, der er en virksomhed i Kollund, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020-10-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 579.628 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 452.111 kroner efter skat, faldt formuen i First Camp Frigård ApS fra 16,8 millioner til 16,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karl Johan Söör. Virksomheden ejes af United Camping Campsite HoldCo AB. First Camp Frigård ApS hører hjemme i branchen "Campingpladser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af campingplads samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Havekompagniet Aps i AabenraaHavekompagniet Aps, der er en virksomhed i Aabenraa, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 486.787 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 11 i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lennard Brødsgaard. I første omgang er det ROLS HOLDING ApS,MARKBÆK HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lennard Brødsgaard, der er den dominerende ejer. Havekompagniet Aps hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive traditionel planteskole med salg til private og erhverv og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Sønderløkkegård ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Aabenraa-virksomheden Sønderløkkegård ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,2 millioner til -3,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Medarbejdertallet var på ni i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,9 millioner kroner året før til -250.891 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 476.221 til -2,4 millioner kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Carl Johannes Krag. I første omgang er det KRAG INVESTMENT A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Johannes Krag,Ellen Krag,Jes Mathæus Krag,Akke-Lene Krag, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Sønderløkkegård ApS anbragt i branchen "Avl af smågrise". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med produktion og salg af grise samt aktivitet i naturlig tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Foldingbrovej 9 ApSDamgård-virksomheden Foldingbrovej 9 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -66.700 til -42.254 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 48.043 kroner i det foregående regnskabsår til 77.113 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 913.929 til 878.274 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Schøsler. Virksomhedens reelle ejere er Hans Schøsler. I Erhvervsstyrelsens register er Foldingbrovej 9 ApS anbragt i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er landbrugsdriftKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holbøl-virksomheden Holbøl Snedkerværksted ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holbøl Snedkerværksted ApS, der er en virksomhed i Holbøl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 62.390 til 55.168 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holbøl-virksomheden fra 683.524 til 726.542. Virksomheden ledes af direktør Silvana Klein. Virksomhedens reelle ejere er Silvana Klein. Holbøl Snedkerværksted ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkerforretning samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Vognmand Bent Holm ApSPadborg-virksomheden Vognmand Bent Holm ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -136.196 til -68.825 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 328.133 kroner til 439.415 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-firmaet fra 142.150 til 167.093. Virksomheden ledes af direktør Bent Holm. Virksomhedens reelle ejere er Bent Holm. I Erhvervsstyrelsens register er Vognmand Bent Holm ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og anden der, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Frank Lagoni ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tinglev-virksomheden Frank Lagoni ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-03-18/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 81.432 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 428.997 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Frank Schattulat Lagoni. Virksomhedens reelle ejere er Frank Schattulat Lagoni. Frank Lagoni ApS hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive elinstallatørvirksomhed
Tallene går op: Their Story ApS fik større overskud end året førTheir Story ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.188 til 39.923 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 30.342 kroner til 40.138 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 47.876 til 87.799. Firmaet ledes af direktør Anne Christine Tæstensen. I første omgang er det Vickie Kristine Grete Nørgaard,Visionary Holding ApS,Lessow Johannsen Holding ApS,Lessow Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Anne Christine Tæstensen,Britta Lessow Tæstensen,Vickie Kristine Grete Nørgaard, der er de dominerende ejere. Their Story ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med tekstilvarer, samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed
Nedgang på bundlinjen: Vintervagten ApS i Brunde går fra overskud til underskudOverskuddet i Brunde-virksomheden Vintervagten ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 125.242 til -345.595 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 156.467 kroner i det foregående regnskabsår til 249.285 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -151.536 til -497.131 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mogens Clausen. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Clausen. Vintervagten ApS hører hjemme i branchen "Andre rengøringsydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med snerydning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nissen Maskinservice ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nissen Maskinservice ApS, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 639.000 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 1,7 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tom Nissen. I første omgang er det TOM NISSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tom Nissen, der er den dominerende ejer. Nissen Maskinservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med servicering og montering af industrianlæg samt dermed beslægtet henholdsvis i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Stoltelund Dairy ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Tinglev-virksomheden Stoltelund Dairy ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -237.350 til -1,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Medarbejdertallet var på fire i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7,8 millioner til 6,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Marinus Josephus Maria Mulders. I første omgang er det Mulders Mengvoeder Beheer B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Josephus Marinus Adriana Maria Mulders,Marinus Josephus Maria Mulders, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Stoltelund Dairy ApS anbragt i branchen "Avl af malkekvæg". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift- og landbrugsrådgivning samt handel og service og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ønskebørn Aabenraa ApS i AabenraaØnskebørn Aabenraa ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-02-01/2022-01-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 735.000 til 287.289 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 1986, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Vibeke Nagel Knudsen. I første omgang er det VIBEKE KNUDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Vibeke Nagel Knudsen, der er den dominerende ejer. Ønskebørn Aabenraa ApS hører hjemme i branchen "Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailsalg af børneudstyr og beklædning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Konge Buffet Aabenraa ApS fik større overskud end året førKonge Buffet Aabenraa ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 179.733 til 355.728 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 69.734 til 400.772. Firmaet ledes af direktør Zongqiu Cao. Virksomhedens reelle ejere er Zongqiu Cao. Konge Buffet Aabenraa ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og importvirksomhed samt derved beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Kaas Byggeindustri ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Frøslev-virksomheden Kaas Byggeindustri ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,9 millioner til -413.682 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -660.660 kroner til -286.713 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 743.366 til 329.684 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Juhl Finnemann Viuff og Heine Gjerløv. I første omgang er det A.M.A. HOLDING ApS,FINNEMANN VIUFF HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Juhl Finnemann Viuff,Heine Gjerløv, der er de dominerende ejere. Kaas Byggeindustri ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenør og byggevirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden N. K. Import ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i N. K. Import ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 10,4 millioner til 6,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 10,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 6,2 millioner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner - et fald på -61 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 36,9 millioner til 42,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Toftkjær Kongerslev. Virksomhedens reelle ejere er Nikolaj Toftkjær Kongerslev. N. K. Import ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed med salg af produkter til fitness samt dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Uge Vognmandsforretning ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Uge Vognmandsforretning ApS, der er en virksomhed i Uge. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 258.313 til 502.504 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 572.063 kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Uge-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Daniel Callesen. Virksomhedens reelle ejere er Daniel Callesen. Uge Vognmandsforretning ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål består i Transport af gods samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Mojn ApSMojn ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 336.000 til 325.572 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 674.000 til 926.471. Selskabet ledes af direktør Rigmor Grube. Virksomhedens reelle ejere er Rigmor Grube. Mojn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed i form af handel og herunder væsentligst med modetøjKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Nielsens Bageri Vojens ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nielsens Bageri Vojens ApS, der er en virksomhed i Padborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 237.446 til 589.364 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,9 millioner kroner til 7,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 779.129 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Nielsen og Mette Nielsen. I første omgang er det NIELSENS BAGERI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nielsen,Mette Nielsen, der er de dominerende ejere. Nielsens Bageri Vojens ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bageri og bageriudsalg samt drift af caféKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Nielsens Bageri ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Padborg-virksomheden Nielsens Bageri ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -881.350 til -337.987 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 17 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,4 millioner kroner til 7,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,4 millioner til 2,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Nielsen og Mette Nielsen. I første omgang er det NIELSENS BAGERI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nielsen,Mette Nielsen, der er de dominerende ejere. Nielsens Bageri ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er: - Frémstilling af levnedsmidler indenfor bagerisektoren, - handel med ovenstående produkter, - lnvestenng i fast ejendom og værdipapirer, - im- og eksport, - engrossalg og dermed beslægtet og forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Maersk Container Industry A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Maersk Container Industry A/S, der er en virksomhed i Almstrup Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 227,1 millioner til 334,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 104 i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 369,0 millioner kroner til 436,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. På trods af et overskud på 236,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Maersk Container Industry A/S fra 838,7 millioner til 170,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Leth Johannsen. Virksomheden ejes af A.P. MØLLER - MÆRSK A/S. Maersk Container Industry A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fremstille og sælge containere samt dermed beslægtede og deraf følgende aktivitet, men det har tillige til formål at drive handels-, industri-, transport-, anlægs-, investerings- og finansierings- virksomhed alt i indland og udland inden for de grænser, bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætteKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Matronics ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Matronics ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,5 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,8 millioner kroner til 11,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bylderup-Bov-virksomheden fra 9,1 millioner til 10,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nis Christian Matthiessen. I første omgang er det Nis Christian Matthiessen,Matronics Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nis Christian Matthiessen, der er den dominerende ejer. Matronics ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektriske belysningsartikler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fremstilling og salg af lysprodukter til fremme af bilers udseende, gadgets og lignende produkterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Transport Vooruit A/SUnderskuddet i Frøslev-virksomheden Transport Vooruit A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -539.552 til -432.196 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er forbedret fra -639.099 kroner til -316.763 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 5,9 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hendrik Cornelis de Koeijer. I første omgang er det VOORUIT HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Hendrik Cornelis de Koeijer, der er den dominerende ejer. Transport Vooruit A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Godshåndtering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er international transportvirksomhed samt spedition og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Frøslev-virksomheden Vooruit Invest A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vooruit Invest A/S, der er en virksomhed i Frøslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,8 millioner til 992.147 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 981.329 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frøslev-virksomheden fra 4,3 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hendrik Cornelis de Koeijer. I første omgang er det Kotra Logistics B.V., der står som ejer. I sidste ende er det Hendrik Cornelis de Koeijer, der er den dominerende ejer. Vooruit Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Stutteri Wynn ApS i Frøslev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Frøslev-virksomheden Stutteri Wynn ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-08-17/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -211.741 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-08-17/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -99.457 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Jesper Hansen. I første omgang er det EMMIETTE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Hansen, der er den dominerende ejer. Stutteri Wynn ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje landejendomme, hvorfra der skal drives stutterivirksomhed og opstaldning af heste for fremmed regning, og med alt hvad dertil hører, samt udlejning af ejendomme
Nedgang på bundlinjen: Hans Tarp A/S i Aabenraa ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Hans Tarp A/S, der er et firma i Aabenraa. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8,1 millioner til -3,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 8,1 millioner kroner. Medarbejdertallet var på tre i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 593.340 i det foregående regnskabsår til 284.215 - et fald på -52 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31,4 millioner til 28,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Tarp. Virksomhedens reelle ejere er Hans Tarp. Hans Tarp A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udleje selskabets ejendomme, køb og salg af ejendomme og beslægtede forretninger hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Business Leasing Danmark ApS i Kruså går fra overskud til underskudOverskuddet i Kruså-virksomheden Business Leasing Danmark ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 56.193 til -176.232 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 799.266 kroner i det foregående regnskab til 641.639. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2 millioner til 1,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Therkelsen. I første omgang er det NT HOLDING AF 12. SEPTEMBER 2005 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Therkelsen, der er den dominerende ejer. Business Leasing Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Transfirst ApS i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskuddet i Aabenraa-virksomheden Transfirst ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2316 til -16.234 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 159.396 kroner i det foregående regnskab til 112.752 - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 494.444 til 481.783 kroner . Virksomheden ledes af direktør Knut Erichsen. Virksomhedens reelle ejere er Knut Erichsen. Transfirst ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med shipping, spedition, transport og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Opnør A/S fik større overskud end året førOpnør A/S, der er en virksomhed i Aabenraa, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.857 til 182.596 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 186.356 kroner i det foregående regnskabsår til 389.944 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 815.723 til 957.167. Firmaet ledes af direktør Carsten Bjerring. I første omgang er det Bent Bjerring Holding ApS,Carsten Bjerring Holding ApS,Søren Terp-Nielsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Kaluzny Terp-Nielsen,Bent Bjerring,Carsten Bjerring, der er de dominerende ejere. Opnør A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive forretning med investering i og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Trip Agro Danmark ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trip Agro Danmark ApS, der er en virksomhed i Eggebæk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 306.284 til 529.253 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 467.850 kroner til 693.172 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Eggebæk-virksomheden fra 6,3 millioner til 6,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Willem Trip. Virksomhedens reelle ejere er Willem Trip. Trip Agro Danmark ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive landbrugsproduktion og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Casablanca Shisha Lounge ApS i Aabenraa får underskudDet seneste år er endt med underskud i Aabenraa-virksomheden Casablanca Shisha Lounge ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-08-13/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -48.196 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 11.922 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Mastoora Rahmatullah. Virksomhedens reelle ejere er Mastoora Rahmatullah. Casablanca Shisha Lounge ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive café med salg af alkohol og dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Service2020 ApS i Padborg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Padborg-virksomheden Service2020 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-10-15/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -27.669 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 15.281 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Viktor Lindhardt Jensen. I første omgang er det VJ-Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Viktor Lindhardt Jensen, der er den dominerende ejer. Service2020 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Sydjysk Ejendomsselskab ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sydjysk Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Kollund. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kollund-virksomheden fra 7,7 millioner til 9,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Aksel Damm. I første omgang er det Aksel Damm,AD-HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Aksel Damm, der er den dominerende ejer. Sydjysk Ejendomsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri, handel med fast ejendom for egen regning, finansiering og investering, udlejning af fast ejendom samt handel med immaterielle aktiverKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Holger Smidt's Eftf. ApS i Padborg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Holger Smidt's Eftf. ApS i Padborg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -1,1 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-firmaet fra 87.000 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Pannbacker. I første omgang er det Deluge a ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Pannbacker, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Holger Smidt's Eftf. ApS anbragt i branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhed, handel og service. Endvidere er det selskabets formål at drive administration af udlejningsejendomme og andre virksomheder.Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Dyrhave A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Dyrhave A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 425.757 til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -19.641 kroner til -21.785 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 16,2 millioner til 19,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gerth Lildholdt Møller. Virksomhedens reelle ejere er Gerth Lildholdt Møller. Dyrhave A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, investering i ejendomme og lignende samt investering i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Lentfer Ejendomme A/S i Frøslev er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Lentfer Ejendomme A/S i Frøslev i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,3 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Frøslev-firmaet fra 11,2 millioner til 14,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Lentfer Petersen. I første omgang er det FRØSLEV TRÆ HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Lentfer Petersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lentfer Ejendomme A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investering i og udlejning af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Duborg A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Duborg A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,7 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Firmaets bruttotab er forbedret fra -27.062 kroner til -25.654 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 3,8 millioner til 5,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gerth Lildholdt Møller. I første omgang er det Peter Martin Sandholdt Møller,GMPM A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Gerth Lildholdt Møller,Peter Martin Sandholdt Møller, der er de dominerende ejere. Duborg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, investering i ejendomme og lignende samt investering i værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Frøslev Træ A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Frøslev Træ A/S, der er en virksomhed i Frøslev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 17,8 millioner til 46,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 107 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 120 ansatte - en fremgang på 12,15 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 50,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 95,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Frøslev-virksomheden fra 54,5 millioner til 95,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Lentfer Petersen. I første omgang er det FRØSLEV TRÆ HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Lentfer Petersen, der er den dominerende ejer. Frøslev Træ A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder samt handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vika Smede ApS i Hokkerup ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Vika Smede ApS, der er et firma i Hokkerup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,5 millioner til -17.530 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 876.807 i det foregående regnskabsår til 67.818 - et fald på -92 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Vika Smede ApS var ligesom året før på 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Birnbacher Thomsen. I første omgang er det New Nordic Investment ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Birnbacher Thomsen, der er den dominerende ejer. Vika Smede ApS hører hjemme i branchen "Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt investeringsaktiviteter i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ronsgard Gallery ApS i Rønshoved gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ronsgard Gallery ApS i Rønshoved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.465 til 21.151 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 137.563 kroner i det foregående regnskabsår til 226.726 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-firmaet fra 686.918 til 707.761. Virksomheden ledes af direktør Hannah Olava Geismar. Virksomhedens reelle ejere er Anders Ek Haarder,Hannah Olava Geismar. I Erhvervsstyrelsens register er Ronsgard Gallery ApS anbragt i branchen "Kunsthandel og gallerivirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at drive virksomhed indenfor kunst- og galleri-branchen samt at drive virksomhed indenfor mediebranchen, musikbranchen og musik-, film- og kunstmerchandise samt dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Almindes Paradis ApS i Kassø er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Almindes Paradis ApS i Kassø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -125.047 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 778.748 kroner i det foregående regnskabsår til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kassø-firmaet fra -324.628 til 565.157. Virksomheden ledes af direktør Annette Barsøe. Virksomhedens reelle ejere er Kaj Petersen,Annette Barsøe. I Erhvervsstyrelsens register er Almindes Paradis ApS anbragt i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive landbrug og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Horup Byg A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Horup Byg A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 859.188 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 11, året før var det 12. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det HB Aabenraa A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, der er den dominerende ejer. Horup Byg A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed md opførelse, køb og salg af fast ejendom samt handel i øvrigt og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dennis Maler ApS i Rødekro går fra overskud til underskudOverskuddet i Rødekro-virksomheden Dennis Maler ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.945 til -114.789 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -196.709 til -296.498 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Dennis Aaroe Andresen. Virksomhedens reelle ejere er Dennis Aaroe Andresen. Dennis Maler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive malerforretning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Horup Bolig Styrtom A/SAabenraa-virksomheden Horup Bolig Styrtom A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -26.205 til -27.825 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -21.058 kroner til -21.954 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 437.519 til 415.816 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Horup. I første omgang er det HB Aabenraa A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Per Horup, der er den dominerende ejer. Horup Bolig Styrtom A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse, køb og salg af fast ejendom samt handel i øvrigt og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Teknidan A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Teknidan A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-05-01/2022-04-30, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 30 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 35 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,6 millioner kroner til 24,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 15,5 millioner til 17,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mikkel Smidt Ebsen. I første omgang er det SVEB HOLDING ApS,M.E. INVEST ApS,A.M.E. INVEST ApS,Reiffenstein Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikkel Smidt Ebsen, der er den dominerende ejer. Teknidan A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med værktøjsmaskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med tekniske artikler og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Complete Sealing Solutions ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Complete Sealing Solutions ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 573.370 til 514.524 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 677.773 kroner i det foregående regnskab til 453.617 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Bille. I første omgang er det MATRI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Bille, der er den dominerende ejer. Complete Sealing Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fugning indenfor byggeri og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Matri Ejendomme A/SAabenraa-virksomheden Matri Ejendomme A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -167.462 til -34.303 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 118.554 kroner i det foregående regnskabsår til 231.626 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Bille. I første omgang er det Flemming Bille,MATRI HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Bille, der er den dominerende ejer. Matri Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift af udlejningsejendomme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Fugebillen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fugebillen ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 711.411 til 409.457 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 4,2 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Bille. I første omgang er det MATRI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Bille, der er den dominerende ejer. Fugebillen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fugning indenfor byggeri og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: H. Kirsten ApS i Rønshoved gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet H. Kirsten ApS i Rønshoved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -186.262 til 234.632 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -27.199 kroner til -22.292 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-firmaet fra 10 millioner til 10,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Kirsten. I første omgang er det Helmuth Kirsten,B. KIRSTEN ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helmuth Kirsten, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er H. Kirsten ApS anbragt i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rødekro-virksomheden Chr. Johannsen A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Chr. Johannsen A/S, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-05-01/2022-04-30, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,6 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-05-01/2021-04-30, der endte med et resultat før skat på 6,6 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 56 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 63 ansatte - en fremgang på 12,5 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 34,8 millioner kroner til 41,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 15,9 millioner til 20,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ruben Andresen. I første omgang er det L JØRGENSEN HOLDING ApS,R. ANDRESEN HOLDING ApS,HVENEGAARD HOLDING ApS,KAMMAN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jørgensen, der er den dominerende ejer. Chr. Johannsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: B. Kirsten ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i B. Kirsten ApS, der er en virksomhed i Rønshoved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 218.914 til 352.877 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -20.292 kroner til -27.484 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rønshoved-virksomheden fra 2,4 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Kirsten. I første omgang er det Helmuth Kirsten,Birthe Kirsten Kristensen,Birthe Kirsten Kristensen,Thomas Kirsten,Thomas Kirsten, der står som ejere. I sidste ende er det Birthe Kirsten Kristensen,Thomas Kirsten, der er de dominerende ejere. B. Kirsten ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Trailerpartner A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Trailerpartner A/S, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 4,0 millioner til 12,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 16,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 36,8 millioner til 46,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Sørensen. I første omgang er det ENIG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Sørensen,Lars Sørensen, der er de dominerende ejere. Trailerpartner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med samt servicering og udlejning af rullende materiel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Uth´s Tømrerforretning ApS i Øster-Løgum går fra overskud til underskudOverskuddet i Øster-Løgum-virksomheden Uth´s Tømrerforretning ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 106.089 til -117.867 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 73.477 til 3558 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jakob Vangsgaard Uth. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Vangsgaard Uth. Uth´s Tømrerforretning ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: At drive Tømrer snedkerforretning med dertil beslægtede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Birkelund Demeter ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Birkelund Demeter ApS, der er en virksomhed i Bylderup-Bov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 593.296 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bylderup-Bov-virksomheden fra 723.904 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Christian Petersen og Heinrich Frank Lüllau. Virksomhedens reelle ejere er Christian Petersen,Heinrich Frank Lüllau. Birkelund Demeter ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion økologiske afgrøder til konsumKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Broadcast Europe ApSBroadcast Europe ApS, der er en virksomhed i Aabenraa, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 810.277 til 14.577 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 810.277 kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Broadcast Europe ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Damgaard Sødergreen. I første omgang er det SANTANA INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Damgaard Sødergreen, der er den dominerende ejer. Broadcast Europe ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og marketing samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Forstalle 25 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Aabenraa-virksomheden Forstalle 25 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-12-13/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 292.805 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 134.039 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Steffen Hauge Schreiber og Karen Schreiber. I første omgang er det 4 Clover Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Hauge Schreiber,Karen Schreiber,Ayham Al-Masri,Trine Hauge Schreiber, der er de dominerende ejere. Forstalle 25 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at fungere som driftsselskab ved udlejning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn
Røde tal forsvandt: Rødekro Fiskepark ApS i Nr Hostrup er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Rødekro Fiskepark ApS i Nr Hostrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -958.409 til 1,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 990.445 kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Hostrup-firmaet fra 5,1 millioner til 6,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kurt Jørgensen Lassen og Anette Bekker Lassen. Virksomhedens reelle ejere er Kurt Jørgensen Lassen,Anette Bekker Lassen. I Erhvervsstyrelsens register er Rødekro Fiskepark ApS anbragt i branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive campingplads med tilhørende restaurationsvirksomhed o.lign. samt "put and take" samt landbrugKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Pramhus Invest ApS i Kruså gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Pramhus Invest ApS i Kruså. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,0 millioner til 756.159 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -19.263 kroner til -23.401 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kruså-firmaet fra 3,9 millioner til 4,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Jørgensen Jensen. I første omgang er det Peter Jørgensen Jensen,Nanna Fink,Inge Liengaard,Jens Liengård Jensen,Lars Liengård Holten Møller,Julie Liengård Caspersen,Jeppe Liengård Caspersen,Selma Heick Liengaard,Edith Heick Liengaard,Minik Liengård Holten Møller,Esmaralda Liengård Holten Møller, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Jørgensen Jensen,Nanna Fink, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Pramhus Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i erhvervsdrivende selskaber samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden N. K. Ejendomsinvest ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i N. K. Ejendomsinvest ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,0 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Aabenraa-virksomheden fra 31,1 millioner til 35,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Toftkjær Kongerslev. I første omgang er det N. K. IMPORT ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nikolaj Toftkjær Kongerslev, der er den dominerende ejer. N. K. Ejendomsinvest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Skovvejen 11 A ApSHostrupskov-virksomheden Skovvejen 11 A ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -31.264 til -26.550 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -31.264 kroner til -26.550 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 15.582 til -5095 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Toftkjær Kongerslev. I første omgang er det MORTEN THYE HOLDING ApS,N. K. IMPORT ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nikolaj Toftkjær Kongerslev,Morten Thye, der er de dominerende ejere. Skovvejen 11 A ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er opførelse, udlejning og salg af fast ejendom samt anden virksomhed, som efter ledelsens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Clausen Byggematerialer ApS i Aabenraa går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Clausen Byggematerialer ApS, der er et firma i Aabenraa. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 56.057 til -16.722 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 56.057 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 51.918 kroner året før til -18.306 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 797.445 til 780.723 kroner . Virksomheden ledes af direktør Bente Skibdal Poulsen. Virksomhedens reelle ejere er Bente Skibdal Poulsen. Clausen Byggematerialer ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber af enhver art samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Aabenraa-virksomheden Baltic Bygge Concept ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Baltic Bygge Concept ApS, der er en virksomhed i Aabenraa. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 344.879 til 272.816 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Baltic Bygge Concept ApS var ligesom året før på 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jana Moseler og Alexander Moseler. I første omgang er det AM Invest Holding 2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alexander Moseler, der er den dominerende ejer. Baltic Bygge Concept ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen med rådgivning og udvikling samt handel med byggematerialerKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Hjolderup Mk-virksomheden Zink Syd Hjordkær ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Zink Syd Hjordkær ApS, der er en virksomhed i Hjolderup Mk. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 145.684 til 121.363 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjolderup Mk-virksomheden fra 107.347 til 199.930. Virksomheden ledes af direktør Tommy Jensen Jessen. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Jensen Jessen. Zink Syd Hjordkær ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive blikkenslagervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bolderslev-virksomheden Erik Kristensen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Erik Kristensen ApS, der er et firma i Bolderslev. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 62.738 til 858 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 62.738 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 62.812 i det foregående regnskabsår til 1031 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bolderslev-virksomheden fra 46.018 til 46.649. Virksomheden ledes af direktør Erik Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Kristensen. Erik Kristensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være komplementar i Bjolderupgaard Maskinstation P/S
Overskud hos Sydjysklagersalg ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Aabenraa-virksomheden Sydjysklagersalg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6424 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 135.590 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Leif Poulsen og Vibeke Poulsen. I første omgang er det vlholding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Leif Poulsen og Vibeke Poulsen, der er de dominerende ejere. Sydjysklagersalg ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med brugte varer i forretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lupus Research ApS i Tråsbøl går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lupus Research ApS, der er et firma i Tråsbøl. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 235.258 til -151.300 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 235.258 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -89.206 kroner til -117.672 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -70.289 til -221.589 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Dorthe Wolter Svane. I første omgang er det DJWS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Leif Svane, der er den dominerende ejer. Lupus Research ApS hører hjemme i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at beskæftige sig med forskning indenfor kunstig intelligens og udvikling af software og modeller for beregning af afkast på investeringer samt dermed beslægtet virksomhed og aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i TråsbølTråsbøl-virksomheden Tornhøj TEQ ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -142.319 til -64.387 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -23.693 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -29.137 kroner til -15.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -269.265 til -333.652 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jørgen Leif Svane. I første omgang er det DJWS HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Leif Svane, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tornhøj TEQ ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive maskinudvikling, udlejning og anlægsarbejde samt anden handel, håndværk, industri og al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lasse Meldgaard ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lasse Meldgaard ApS, der er en virksomhed i Genner. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 79.738 kroner i det foregående regnskab til 78.700. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Lasse Meldgaard ApS fra 49,5 millioner til 45 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Meldgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Meldgaard. Lasse Meldgaard ApS hører hjemme i branchen "Reparation af møbler og boligudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er finansierings- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Shelter Efterværn ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Aabenraa-virksomheden Shelter Efterværn ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 404.929 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 883.554 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jesper Nydahl Biel. I første omgang er det DLambertsen ApS og Neighborhood ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dorthe Lambertsen og Jesper Nydahl Biel, der er de dominerende ejere. Shelter Efterværn ApS hører hjemme i branchen "Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive efterværn og hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Metropolis ApS fik større overskud end året førMetropolis ApS, der er en virksomhed i Padborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.000 til 68.661 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 497.000 kroner til 569.168 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Padborg-virksomheden fra 527.000 til 595.907. Firmaet ledes af en direktion, der består af Thorsten Baasch og Dieter Peter Rieth. Virksomhedens reelle ejere er Thorsten Baasch og Dieter Peter Rieth. Metropolis ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er detailhandel af enhver art samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Green Growth ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kollund-virksomheden Green Growth ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -14,6 millioner til -330.253 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7923 kroner til -56.780 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -951.092 til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Nicolai Hørdum Clausen. I første omgang er det H4M Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nicolai Hørdum Clausen, der er den dominerende ejer. Green Growth ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive industri-, udviklings-, handels-, ejendoms-, administrations-, og finansierings- og investeringsvirksomhed af enhver art, både direkte og/eller gennem andre selskaber, sammenslutninger og/eller personer i ind- og udland. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som efter direktionens skøn er egnet til fremme af ét eller flere af de ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i finansvirksomhed i KollundKollund-virksomheden H4M Future ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.000 til -30.426 kroner før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -11.000 kroner til -12.716 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29.000 til -1290 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Nicolai Hørdum Clausen. I første omgang er det H4M Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Nicolai Hørdum Clausen, der er den dominerende ejer. H4M Future ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive industri-, udviklings-, handels-, ejendoms-, administrations-, og finansierings- og investeringsvirksomhed af enhver art, både direkte og/eller gennem andre selskaber, sammenslutninger og/eller personer i ind- og udland. Det er endvidere selskabets formål at udøve enhver form for aktivitet, som efter direktionens skøn er egnet til fremme af ét eller flere af de ovennævnte formålKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Envavo ApSKollund-virksomheden Envavo ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -91.000 til -14.673 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -89.000 kroner til -14.298 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -512.000 til -527.086 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Nicolai Hørdum Clausen. I første omgang er det HEBO Danmark Holding ApS og H4M Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bonnik Nicolajsen Hansen, der er den dominerende ejer. Envavo ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektronik til husholdninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udtænke, producere og sælge designvarer og hardwareprodukter samt derved beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Rødekro-virksomheden Chr. Johannsen A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Chr. Johannsen A/S, der er en virksomhed i Rødekro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6,6 millioner til 5,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 9,3 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 56 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 63 ansatte - en fremgang på 12,5 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 34,8 millioner kroner til 41,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rødekro-virksomheden fra 15,9 millioner til 20,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ruben Andresen. I første omgang er det L JØRGENSEN HOLDING ApS, R. ANDRESEN HOLDING ApS, HVENEGAARD HOLDING ApS og KAMMAN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jørgensen, der er den dominerende ejer. Chr. Johannsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i PadborgSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Padborg-virksomheden BioCat Roslev ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -303.000 til -119.975 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -243.000 kroner til -58.822 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -1,3 millioner til -1,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Doris Hafenbradl og Johannes Peschko. I første omgang er det ELECTROCHAEA.DK ApS og Ride Capital GmbH, der står som ejere. I sidste ende er det Johannes Peschko, der er den dominerende ejer. BioCat Roslev ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udvikle, finansiere og drive biomethanlægningsanlæg, elektrolysere og andre genanvendelige installationer, herunder alle nødvendige handlinger i forbindelse med disse aktiviteter, at udføre ledelses- og konsulenttjenester og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Aabenraas virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Stopper som uddeler efter 30 år i samme brugs: - Det kommer til at gøre ondt

Mette solgte gården og sendte en ansøgning afsted - Under et døgn senere ringede telefonen med et tilbud: - Det er absolut et job, der giver mening

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv For abonnenter

Rengøringsfirma med 13 ansatte begæret konkurs: Tidligere ansat har ifølge indehaver indgået falske kontrakter for to millioner kroner

Kolding For abonnenter

David er træt af endeløse bilkøer i sin bydel: Her er hans tre forslag til, hvordan man kan undgå de store trafikproblemer

Aabenraa

Hundeforbud på byens største strand ignoreres: Kommunen slår fast, at hunde er forbudt på stranden i sommerperioden

Sønderborg

Udbetalt over tre millioner kroner til værtsfamilier: Slut med kompensation for at huse ukrainske flygtninge

Pia K: Danmark havde set anderledes ud uden DF - det vil jeg i hvert fald altid kunne tænke på

Billund For abonnenter

Kagen består af 94.128 klodser: Lego har fødselsdag - her er de afgørende øjeblikke i det succesrige firmas historie

Tønder For abonnenter

Digebyen er tæt på den komplette forvandling: - Højer bliver det nye Skagen

For abonnenter

Nye oplysninger får fyret direktør til at bryde tavsheden i skandalesag: - Jeg tror, nogen længe har villet af med mig

For abonnenter

Analyse: Masser af medvind til vindmøller - men Vestas lider milliardtab

Erhverv

Power åbner kæmpe varehus næste år: 40 nye arbejdspladser på vej

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Haderslev

Det vil du ikke gå glip af - tjek ud, hvad der sker tæt på dig og din familie

Esbjerg For abonnenter

Vadehavsskolen flytter ind over lægehuset: Vi har måttet tænke anderledes

Billund

Hjemturen blev besværlig: Musik i Gryden vil overveje forslag om busser til og fra omegnsbyerne

Annonce