Annonce
Esbjerg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Esbjerg

Ned under nul-linjen: Henning Sand Holding ApS må se millionunderskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Darum Mark-virksomheden Henning Sand Holding ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 90.304 til -16,9 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,016/17, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 38.349 kroner til -23.518 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 66,6 millioner til 48,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Henning Sand. I første omgang er det Henning Sand Holding 2 ApS,Channie Sand Holding ApS,Daniel Sand Holding ApS,Kristina Sand Holding ApS,Melissa Sand Holding ApS,Christian Sand Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henning Sand den dominerende ejer.

Henning Sand Holding ApS tilhører branchen "Produktion af elektricitet." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at foretage investering indenfor landbrugssektoren samt varetage formueforvaltning heraf, udlejningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Har fået røde tal: Henning Sand Holding 2 ApS i Darum Mark ryger fra overskud til millionunderskud

Overskuddet i selskabet Henning Sand Holding 2 ApS i Darum Mark blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet fra 1,2 millioner til -2,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner.

Årets bruttotab var på -1000 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 51,4 millioner til 48,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Henning Sand, der også er ejer.

Henning Sand Holding 2 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at foretage investering, varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: Handelsvirksomhed i Jedsted på vej væk fra tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i firmaet Tøj-Expressen ApS i Jedsted. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -427.000 til -253.789 kroner før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 6 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 9 til i alt 15 ansatte - en fremgang på 150 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 837.000 kroner til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -330.000 til -584.538 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Louise Schmidt. I første omgang er det Louise Sørensen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Louise Schmidt den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Tøj-Expressen ApS anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at sælge basistøj til plejehjem samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ellegaard Holding ApS i Hjerting fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ellegaard Holding ApS, der er et selskab i Hjerting. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Hjerting-virksomheden fra 22,4 millioner til 24 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Merethe Ellegaard, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ellegaard Holding ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at eje aktier/anparter og andre værdipapirer samt at eje, udleje og administrere fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Esbjerg V-selskab

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet CSK Holding 2015 ApS, der har adresse i Esbjerg V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 369.517 til 215.681 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 578.841 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -3980 kroner til -3750 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Carsten Skovbjerg, der også er ejer.

CSK Holding 2015 ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Selskab i Esbjerg Ø holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Esbjerg Ø-virksomheden Korskro Granit- & Natursten ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 439.113 til 459.919 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 995.813 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg Ø-selskabet fra 963.489 til 1,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Uffe Muff. I første omgang er det UFFE MUFF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Uffe Muff den dominerende ejer.

Korskro Granit- & Natursten ApS tilhører branchen "Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Blikkenslagerfirma i Andrup ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i selskabet Selskabet af 6. oktober 2021 ApS i Andrup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3640 til -23.219 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 100.501 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 10.229 kroner til 57.719 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 655.144 til 581.642 kroner.

Selskabet ledes af direktør Johnny Jørgensen, der også er ejer.

Selskabet af 6. oktober 2021 ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive VVS virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Transportfirma i Esbjerg holdt fast i et plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg-virksomheden ShipAdvisor ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 12.795 til 9163 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 331.287 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 696.024 kroner til 614.334 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg-selskabet fra 114.485 til 122.158 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Emil Bolvig Christensen og Kasper Bjørnhart Duborg. I første omgang er det Emper Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er Emil Bolvig Christensen,Kasper Bjørnhart Duborg de dominerende ejere.

ShipAdvisor ApS tilhører branchen "Speditører." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive servicevirksomhed med planlægning og udbud af pakke- og godstransport af enhver art samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Gunnar Gregersen A/S i Esbjerg V fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Gunnar Gregersen A/S i Esbjerg V. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 4,8 millioner til 15,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste blev 3,4 millioner kroner, året før var tallet 3,5 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg V-firmaet fra 47,1 millioner til 58,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Carsten Steven Gregersen og ejes af Carsten Steven Gregersen,Bente Marie Hansen.

I Erhvervsstyrelsens register er Gunnar Gregersen A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, ud- stykning, udlejning samt finansiering og investering"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Posthuset Esbjerg ApS i Esbjerg fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Posthuset Esbjerg ApS i Esbjerg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,2 millioner til 169.050 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 31 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 28 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 10,9 millioner kroner, året før var tallet 11,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-selskabet fra -2,3 millioner til -2,2 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Jesper Ølgaard Nielsen, Rasmus Lund Knudsen og Søren Grandt Espensen. I første omgang er det FUN WORLD HOLDING ApS,RK Holding, Esbjerg ApS,STE Holding, Esbjerg ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jesper Ølgaard Nielsen den dominerende ejer.

Posthuset Esbjerg ApS hører hjemme i branchen "Restauranter." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og enhver dermed i naturlig forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Virksomhed i Bramming er konstant: Holder fast i sit plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Bramming-virksomheden Majholm Have og Parkdesign ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 43.000 til 31.583 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 92.000 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 78.000 kroner til 114.111 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Bramming-virksomheden fra -7000 til 25.105 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kurt Birkebæk Majholm, der også er ejer.

Majholm Have og Parkdesign ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Landskabspleje." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er planteproduktion, investering, salg og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen i Bramming-selskabet Bramming Tømrer ApS

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Bramming-firmaet Bramming Tømrer ApS . Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 361.889 til 294.915 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 229.836 kroner efter skat et overskud på 229.836 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Bramming Tømrer ApS fra 369.041 til 318.877 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Jesper Ulv Bromerholm og Morten Lauridsen. I første omgang er det Bramming Tømrer Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Ulv Bromerholm,Morten Lauridsen de dominerende ejere.

Bramming Tømrer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive tømrervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Ribe-virksomhed fik noget mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Tømrermestre H.Bruun & Søn A/S i Ribe. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 781.428 til 344.869 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 32 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 4,4 millioner kroner, året før var tallet 4,5 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 260.869 kroner efter skat, et overskud på 260.869 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Tømrermestre H.Bruun & Søn A/S fra 3 millioner til 2,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Gregers Frøsig Bruun. I første omgang er det ApS KBUS 38 NR. 5116,GREGERS BRUUN HOLDING ApS,GFB HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gregers Frøsig Bruun den dominerende ejer.

Tømrermestre H.Bruun & Søn A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er tømrer-, snedker- og entreprisevirksomhed under byggebranchen og dertil knyttet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Ejendomsfirma i Esbjerg reducerer sit minus

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i SKJRPK II A/S, der er et selskab i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -964.030 til -235.351 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 3,3 millioner kroner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -870.394 kroner til 498.183 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et underskud på -189.990 kroner efter skat, voksede formuen i SKJRPK II A/S sidste år fra 9,3 millioner til 21,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Rehné Jensen. I første omgang er det JESPER REHNE ApS,JRPK Holding ApS,FAM. KRISTIANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jesper Rehné Jensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er SKJRPK II A/S anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er erhvervelse, projektudvikling og udleje af fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ankersen ApS i Esbjerg fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Ankersen ApS i Esbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 5,3 millioner kroner til 6,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg-firmaet fra 834.379 til 1,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Lars Svarrer Ankersen. I første omgang er det PIERRI HOLDING ApS,Torben Bo Hansen Holding IVS,Denk Holding IVS,Denk Holding ApS,Ulla Rahbek Holding IVS,Ulla Rahbek Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Svarrer Ankersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ankersen ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør virksomhed, byggeri, anlægsarbejder, udarbejdelse af tilstandsrapporter og energimærker samt hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: King George ApS i Esbjerg gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet King George ApS i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -37.000 til 480.714 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 3.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,2 millioner kroner, året før var tallet 1,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 413.000 til 730.992 kroner.

Firmaet ledes af direktør Lisa Storm Madsen, der også er ejer.

King George ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed, at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Tab hos Jedsteder blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Jedsted Græsindustri ApS, der er et selskab i Jedsted. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -318.940 til 103.746 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttotab var ligesom året før på -6250 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 103.746 kroner efter skat, et overskud på 103.746 kroner efter skat, faldt formuen i Jedsted Græsindustri ApS fra 1,7 millioner til 1,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Poul Erik Appel Nielsen, der også er ejer.

Jedsted Græsindustri ApS tilhører branchen "Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve entreprenørvirksomhed, maskinstation samt handel og industrivirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: H. G. Development ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet H. G. Development ApS, der har adresse i Ribe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 240.636 til 296.336 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -17.933 kroner til 241.245 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ribe-selskabet fra 331.494 til 583.830 kroner.

Selskabet ledes af direktør Gregers Frøsig Bruun. I første omgang er det ApS KBUS 38 NR. 5116,GREGERS BRUUN HOLDING ApS,GFB HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gregers Frøsig Bruun den dominerende ejer.

H. G. Development ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive byggevirksomhed og handel samt afledet virksomhed deraf"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Jedsted-virksomhed er gået fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden A/S Poul Erik Nielsen, Jedsted Maskinstation i Jedsted. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -322.107 til 194.997 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 375.918 kroner til 310.306 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Jedsted-virksomheden fra 3,5 millioner til 3,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Poul Erik Appel Nielsen. I første omgang er det Poul Erik Appel Nielsen,JEDSTED GRÆSINDUSTRI ApS, der står som ejere. I sidste ende er Poul Erik Appel Nielsen den dominerende ejer.

A/S Poul Erik Nielsen, Jedsted Maskinstation hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder udøve maskinstation- og entreprenørvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: N. E. Invest ApS holdt fast i sit overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i N. E. Invest ApS, der er et selskab i Bramming. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 68.000 til 10.055 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 68.000 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -14.000 kroner til -14.137 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bramming-virksomheden fra -434.000 til -423.911 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Niels Erik Lauridsen, der også er ejer.

N. E. Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at indgå forretninger på de finansielle markeder"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Thorleg ApS holdt fast i sit overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Thorleg ApS, der er et firma i Esbjerg V. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 153.725 til 120.663 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 689.871 kroner til 797.014 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg V-selskabet fra 295.622 til 389.672 kroner.

Selskabet ledes af direktør Ronni Nørskov Villumsen. I første omgang er det Ronni Villumsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Ronni Nørskov Villumsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Thorleg ApS anbragt i branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er handel med legetøj, møbler, kontorartikler samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: C. Hoffmann Holding ApS i Esbjerg tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet C. Hoffmann Holding ApS i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 427.653 til 929.476 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 10.847 kroner til 7222 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-selskabet fra 746.012 til 1,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christian Hoffmann Sørensen, der også er ejer.

C. Hoffmann Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede dattervirksomhede samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Ribe fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ribe-selskabet PLANET-Ejendomsinvest A/S. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 1,9 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 2,7 millioner kroner til 3,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-virksomheden fra 12,5 millioner til 16,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Torben Hollesen Basse. I første omgang er det Torben Hollesen Basse,R & HN ApS,NIELSEN INTER-CONSULT ApS,DANACTION CONSULT-INVEST A/S,DANACTION A/S, der står som ejere. I sidste ende er Rudi Poula Raasthøj Nielsen,Svend Aage Hollesen Basse de dominerende ejere.

PLANET-Ejendomsinvest A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje ejendomme Ørstedsvej 55-57 og 59, 6760 Ribe samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed"

Klik her for at se regnskabet.

Byggefirma i Ribe er konstant: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet PLANET-Projekt A/S i Ribe. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 67.000 til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er har forandret sig flere gange fra 290.000 kroner i det foregående regnskabsår til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-virksomheden fra 6,2 millioner til 8,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Torben Hollesen Basse. I første omgang er det PLANET-EJENDOMSINVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er Rudi Poula Raasthøj Nielsen,Svend Aage Hollesen Basse de dominerende ejere.

PLANET-Projekt A/S hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er produktion, opførelse og salg af fritidshuse i ind- og udland samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Til realisering af formålet kan selskabet erhverve fast ejendom i ind- og udland"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Puma Boligrenovering ApS i Esbjerg V har fået underskud

Puma Boligrenovering ApS, der er et selskab i Esbjerg V, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -7869 til -6200 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 40.378 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -7869 kroner til -6200 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 110.670 til 104.470 kroner.

Virksomheden ledes af direktør René Michelsen. I første omgang er det PUMA TÆPPER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er René Michelsen den dominerende ejer.

Puma Boligrenovering ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive ejendomsformidling og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fald i tallene: Nordby-virksomhed må se millionunderskud i øjnene

Forrige års overskud i CSB Island Entertainment ApS, der er et firma i Nordby, blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet fra 377.717 til -1,5 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 3,0 millioner kroner til 948.698 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 828.620 til -323.095 kroner og er dermed blevet negativ.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Carsten Ljørring Svoldgaard og Kenneth Svoldgaard. I første omgang er det Kenneth Svoldgaard Holding ApS,DEAG Classics AG, der står som ejere. I sidste ende er Kenneth Svoldgaard den dominerende ejer.

CSB Island Entertainment ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor underholdningsbranchen"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: IT-firma i Esbjerg N fik mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Elite IT ApS i Esbjerg N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1,1 millioner til 726.037 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 7 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 10 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 4,8 millioner kroner til 6,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg N-firmaet fra 2,3 millioner til 2,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Henry Lykke Stokholm og Carsten Skovbjerg. I første omgang er det LYKKE STOKHOLM HOLDING ApS,CSK Holding 2015 IVS,CSK Holding 2015 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henry Lykke Stokholm,Carsten Skovbjerg de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Elite IT ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at udøve konsulentvirksomhed, programmering og lignende aktiviteter indenfor it"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Ljungstrøm Invest ApS får plus

Der blev tjent penge i det seneste år i Bramming-selskabet Ljungstrøm Invest ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 190.208 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttotab endte på -6509 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Bramming-selskabet endte på 230.208 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jon Sevelius Ljungstrøm, der også er ejer.

Ljungstrøm Invest ApS tilhører branchen "Investeringsselskaber." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stort fald: Legind Technologies A/S må se underskud i øjnene

Overskuddet i Legind Technologies A/S, der er et selskab i Hjerting, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 520.170 til -557.500 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 520.170 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,2 millioner kroner til 95.150 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 669.813 til 57.013 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Boje Legind Larsen, der også er ejer.

Legind Technologies A/S hører hjemme i branchen "Computerprogrammering." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af produkter og serviceydelser, der anvender avanceret informationsteknologi"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: J & H Ejendomme Esbjerg ApS holdt fast i et overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg-selskabet J & H Ejendomme Esbjerg ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 97.414 til 10.772 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 182.292 kroner til 92.928 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-selskabet fra 67.261 til 75.361 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Henrik Hildebrandt og Jesper Peder Hundrup. I første omgang er det HUNDRUP HOLDING ApS,Lockey Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Hildebrandt,Jesper Peder Hundrup de dominerende ejere.

J & H Ejendomme Esbjerg ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb og salg af faste ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Virksomhed i Tjæreborg ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i virksomheden ROOM67 ApS i Tjæreborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 183.484 til -138.451 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 183.484 kroner.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 300.280 kroner til 115.585 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 13.875 til -122.576 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Michael Tangaa, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er ROOM67 ApS anbragt i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Mindre minus i Esbjerg V-selskab

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i virksomheden SKP-Invest ApS, der har adresse i Esbjerg V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -397.564 til -67.520 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -129.229 kroner til -58.943 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -343.219 til -409.797 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Søren Møller Kristensen. I første omgang er det Kim Gade Fialla,NY EMCARE ApS,EMCARE ApS,PBach Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Per Bach,Søren Møller Kristensen,Kim Gade Fialla de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er SKP-Invest ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er handel og investering"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet skrumpede relativt meget hos rådgivningsvirksomhed i Esbjerg

NYCO Virksomhedsformidling ApS, der er et selskab i Esbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 343.456 til 25.977 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 343.456 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 628.395 kroner til 287.241 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 19.292 kroner efter skat et overskud på 19.292 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i NYCO Virksomhedsformidling ApS fra 357.933 til 257.225 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Mogens Bjerre og Mikael Tipsmark. I første omgang er det KPM BOARD INVEST ApS,Mogens Bjerre Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Mogens Bjerre,Mikael Tipsmark de dominerende ejere.

NYCO Virksomhedsformidling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at yde rådgivning med virksomhedsformidling, konsulentassistance samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Blikkenslagerfirma i Bramming vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet HSH Blik & Ventilation ApS i Bramming. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -54.000 til 12.636 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 155.000 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 2.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 860.000 kroner til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Bramming-virksomheden fra 122.000 til 161.744 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Steen Hansen. I første omgang er det HEPI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Henrik Steen Hansen den dominerende ejer.

HSH Blik & Ventilation ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive blikkenslager- og ventilationsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Virksomhed i Esbjerg V fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Esbjerg V-firmaet JE Laser ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 586.005 til 867.983 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 4,7 millioner kroner, året før var tallet 4,8 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør John Ellegaard. I første omgang er det J. ELLEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er John Ellegaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er JE Laser ApS anbragt i branchen "Reparation af jern- og metalvarer." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handels-, industri og håndværksvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: El-firma i Esbjerg fik lidt lavere overskud

EL INSTALLATØREN JESPER HUNDRUP ApS, der er en virksomhed i Esbjerg, har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 491.413 til 455.957 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttofortjeneste blev 1,4 millioner kroner, året før var tallet 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 354.901 kroner efter skat, et overskud på 354.901 kroner efter skat, faldt formuen i EL INSTALLATØREN JESPER HUNDRUP ApS fra 506.542 til 479.943 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Peder Hundrup. I første omgang er det HUNDRUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Peder Hundrup den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er EL INSTALLATØREN JESPER HUNDRUP ApS anbragt i branchen "El-installation." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive el-installatør virksomhed samt hermed i øvrigt beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Esbjerg V holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Ellegaard Ejendomme Esbjerg ApS i Esbjerg V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 92.025 til 141.060 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 328.470 kroner til 377.845 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 176.413 til 286.399 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Anne-Dorthe Ellegaard og John Ellegaard. I første omgang er det J. ELLEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er John Ellegaard den dominerende ejer.

Ellegaard Ejendomme Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab i butik i Esbjerg V er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i JEFA Borddækning ApS, der er et selskab i Esbjerg V. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -409.207 til 8741 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomheden oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -257.937 kroner til 8850 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i JEFA Borddækning ApS var ligesom året før på -1,4 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Anne-Dorthe Ellegaard. I første omgang er det J. ELLEGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er John Ellegaard den dominerende ejer.

JEFA Borddækning ApS hører hjemme i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at sælge artikler til brug for bordpynt af enhver art og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Blikkenslagerfirma i Nordby holdt fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i Nordby-selskabet HSP Montage ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 86.333 til 122.676 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 141.378 kroner til 243.884 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Nordby-virksomheden fra 27.009 til 132.806 kroner.

Selskabet ledes af direktør Henrik Simmelsgaard Pedersen. I første omgang er det DAUGAARD PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Henrik Simmelsgaard Pedersen den dominerende ejer.

HSP Montage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive montage-virksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Dyrholmz ApS i Esbjerg V er stabil: Holder fast i sit plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Dyrholmz ApS, der er et selskab i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 96.291 til 6541 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 96.291 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 209.360 kroner til 138.791 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 3681 kroner efter skat, et overskud på 3681 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Dyrholmz ApS fra 101.140 til 94.821 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Jimmy Burim Dyrholm og Line Lehmann Dyrholm og ejes af Line Lehmann Dyrholm.

Dyrholmz ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer via internet." Selskabets formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive detailhandel via internet samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Tab hos Ravn Enterprise ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Ravn Enterprise ApS, der er et selskab i Esbjerg N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -63.428 til 326.336 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 6 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,9 millioner kroner til 2,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg N-firmaet fra -122.619 til 150.771 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Martin Ravn. I første omgang er det RAVN HOLDING 2012 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Martin Ravn den dominerende ejer.

Ravn Enterprise ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udførsel af entreprenørarbejde samt anden hermed forbunden aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Bramming fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Ejendomsselskabet Glarmestervej 6-12 ApS i Bramming. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,9 millioner til 9,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste blev 2,7 millioner kroner, året før var tallet 2,6 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bramming-firmaet fra 26,2 millioner til 33,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Ølgaard Nielsen. I første omgang er det FUN WORLD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Ølgaard Nielsen den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet Glarmestervej 6-12 ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Hovmark Data ApS i Esbjerg er stabil: Holder fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg-virksomheden Hovmark Data ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 104.315 til 83.916 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 11 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 2,1 millioner kroner til 3,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-virksomheden fra 91.771 til 426.192 kroner.

Selskabet ledes af direktør Susan Hanne Jakobsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Hovmark Data ApS anbragt i branchen "Anden it-servicevirksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med service og reparation af computere, herunder installation og rekonstruktion af hardware og software, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Krop & Negl ApS i Tjæreborg får underskud

Virksomheden Krop & Negl ApS i Tjæreborg fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet formindsket fra -19.321 til -5138 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -17.178 kroner til -2365 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 84.661 til 60.107 kroner.

Selskabet ledes af direktør Niklas Kragelund Olesen. I første omgang er det Kragelund Holding, Tjæreborg ApS, der står som ejer. I sidste ende er Niklas Kragelund Olesen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Krop & Negl ApS anbragt i branchen "Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at udøvelse af salg af skønheds- og plejeprodukter og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Minus hos Pirchert Optik. Ribe. ApS er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Pirchert Optik. Ribe. ApS, der er et firma i Ribe. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6589 til 574.853 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -20.556 kroner til -25.639 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-virksomheden fra 4,5 millioner til 4,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Wilhelm Pirchert, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Pirchert Optik. Ribe. ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er drift af optikervirksomhed og detail- og engroshandel"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Finn Christensen ApS i Esbjerg V holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Finn Christensen ApS i Esbjerg V. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 702.279 til 705.561 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 5 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 2 ansat.

Selskabets bruttofortjeneste er blevet reduceret fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab - en nedgang på 49,1 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 2,6 millioner til 3,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Finn Dalgaard Christensen, der også er ejer.

Finn Christensen ApS tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor håndværks- og byggebranchen"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Team Esbjerg Elitehåndbold A/S i Esbjerg ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Team Esbjerg Elitehåndbold A/S, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 58.471 til -129.377 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 104.138 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 21, året før var det 22.

Firmaets bruttofortjeneste blev 12,3 millioner kroner, året før var tallet 11,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 2,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Christian Warrer. I første omgang er det INVESTERINGSSELSKABET I AF 6. MAJ 1991 ApS,BJARNE PEDERSEN HOLDING ApS,JØRGENSEN HOLDING ApS,BLUE WATER INTERNATIONAL A/S, der står som ejere. I sidste ende er Bjarne Pedersen,Preben Møller Nielsen,Niels Stie Kaalund,Kurt Skov,Gyrithe Skov,Anne Roed Skov,Jesper Toft Mathiasen,Peter Jørgensen de dominerende ejere.

Team Esbjerg Elitehåndbold A/S hører hjemme i branchen "Sportsklubber." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at fremme og udøve elitehåndbold på højt niveau i Esbjerg-området samt at varetage administration, markedsføringsmæssige og økonomiske funk-tioner i tilslutning hertil, herunder at forestå og afvikle arrangementer af enhver art til fremme af formålet"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Ribe holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden LYDOM ApS i Ribe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 224.190 til 229.730 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 256.004 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 477.642 kroner til 473.133 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ribe-selskabet fra 804.660 til 983.858 kroner.

Selskabet ledes af direktør Anders Lydom, der også er ejer.

LYDOM ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og handels- og fabrikationsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Young Drivers Køreskole ApS i Esbjerg er stabil: Holder fast i sit overskud

Virksomheden Young Drivers Køreskole ApS, der har adresse i Esbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 198.355 til 378.487 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 622.090 kroner til 736.383 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-firmaet fra 258.405 til 497.344 kroner.

Firmaet ledes af direktør Mads Snitgaard, der også er ejer.

Young Drivers Køreskole ApS tilhører branchen "Køreskoler." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Virksomhedens formål er at drive køreskole samt hermed relateret virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Byggeselskab i Esbjerg går fra plus til minus

Overskud er blevet til underskud i LL Montage ApS, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 202.811 til -18.078 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 202.811 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 853.509 kroner til 828.707 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 247.446 til 177.795 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Lennart Laursen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er LL Montage ApS anbragt i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er udførelse af svejse- og smedeopgaver og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Konsulentvirksomhed i Esbjerg er konstant: Holder fast i et plus

Esbjerg-selskabet ediva ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 181.000 til 219.104 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 511.000 kroner til 716.391 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-selskabet fra 552.000 til 573.066 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Karsten Christian Andersen. I første omgang er det AIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Karsten Christian Andersen den dominerende ejer.

ediva ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive IT-virksomhed, herunder internetløsninger, support, konsulentassistance, handel og udvikling samt investering efter direktionens nærmere bestemmelser herom"

Klik her for at se regnskabet.

Esbjerg-virksomhed er konstant: Holder fast i sit overskud

Esbjerg-firmaet Armstrong IT ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 13.000 til 66.194 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 13.000 kroner til 67.038 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-firmaet fra 100.000 til 151.460 kroner.

Selskabet ledes af direktør Karsten Christian Andersen. I første omgang er det AIT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Karsten Christian Andersen den dominerende ejer.

Armstrong IT ApS hører hjemme i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive IT-virksomhed, herunder support, konsulentassistance, handel og udvikling samt investering efter direktionens nærmere bestemmelser herom"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Vinbaren ApS holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Vinbaren ApS, der er et selskab i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 51.657 til 302.561 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 3.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg-selskabet fra 196.050 til 434.003 kroner.

Selskabet ledes af direktør Morten Runge. I første omgang er det Runges ApS, der står som ejer. I sidste ende er Morten Runge den dominerende ejer.

Vinbaren ApS tilhører branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Boretårnet ApS i Esbjerg fik vendt minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Boretårnet ApS, der har adresse i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -24.663 til 52.125 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 995.345 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg-selskabet fra 115.802 til 153.611 kroner.

Selskabet ledes af direktør Morten Runge. I første omgang er det Runges ApS, der står som ejer. I sidste ende er Morten Runge den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Boretårnet ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Virksomhedens formål er at drive restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Detailhandelsfirma i Esbjerg holder sig i rødt

Erik Jensen Slagterforretning af 2016 ApS, der er et firma i Esbjerg, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -26.000 til -183.933 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 34.000 kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 7 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 10 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 1,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -405.000 til -592.209 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Lars Hjermind Samuelsen, der også er ejer.

Erik Jensen Slagterforretning af 2016 ApS tilhører branchen "Slagter- og viktualieforretninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive slagtervirksomhed og deraf afledt virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Tandlægerne Jerne Torv ApS i Esbjerg Ø ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Tandlægerne Jerne Torv ApS, der er et firma i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 82.816 til -199.431 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 327.447 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 7.

Selskabets bruttofortjeneste blev 3,1 millioner kroner, året før var tallet 3,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -30.008 til -186.402 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Trine Horsleben Madsen, der også er ejer.

Tandlægerne Jerne Torv ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Byggefirma i Esbjerg V holdt fast i sit overskud

Firmaet DM Byggeindustri af 1997 ApS i Esbjerg V har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 21.500 til 47.338 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 2,3 millioner kroner, året før var tallet 2,2 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg V-selskabet fra 369.012 til 404.450 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Carsten Dalgaard. I første omgang er det C. DALGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Carsten Dalgaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er DM Byggeindustri af 1997 ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger." Virksomheden beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er entreprenør og byggevirksomhed samt handel med fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Rengøringsfirma i Esbjerg V holder sig i rødt

Esbjerg V-virksomheden DM Bioproducts IVS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -3573 til -3970 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på -3039 kroner.

Årets bruttotab var ligesom året før på -3125 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -13.412 til -17.382 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Carsten Dalgaard. I første omgang er det C. DALGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Carsten Dalgaard den dominerende ejer.

DM Bioproducts IVS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med rengøringsmidler." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel bioprodukter og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Esbjerg V-virksomhed gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Esbjerg V-selskabet J.P. Holding ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -92.830 til 417.104 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -4830 kroner til -6375 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg V-firmaet fra -1,1 millioner til -644.915 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Jens Peder Zeidler Holm Jensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er J.P. Holding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Minus hos Vinea Nordic ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Vinea Nordic ApS i Esbjerg. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -97.962 til 159.160 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaet oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 76.011 kroner til 223.768 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-virksomheden fra 242.223 til 365.383 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Ølgaard Nielsen. I første omgang er det Vinea Danmark ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Ølgaard Nielsen den dominerende ejer.

Vinea Nordic ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med vin og spiritus." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af vin og spiritus samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Mindre minus i regnskabsfirma i Bramming

Firmaet MØLLER & CO. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB i Bramming fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -151.451 til -26.645 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 181.128 kroner til 48.028 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 260.515 til 233.870 kroner.

Selskabet ledes af direktør Poul Jensen Møller og ejes af Kristine Møller-Nielsen,Poul Jensen Møller,Sara Møller-Nielsen,Jeppe Møller-Nielsen,Maja Møller Bro.

I Erhvervsstyrelsens register er MØLLER & CO. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med revision og erklæringsafgivelse samt rådgivning og assistance, der naturligt ligger inden for registrerede revisionsvirksomheders arbejdsområder og er omfattet af selskabets kompetence"

Klik her for at se regnskabet.

Frede Matzen ApS i Råhede er stabil: Holder fast i sit overskud

Råhede-selskabet Frede Matzen ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 140.343 til 408.865 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,3 millioner kroner til 1,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Råhede-selskabet fra 615.945 til 937.948 kroner.

Firmaet ledes af direktør Frede Hansen Matzen. I første omgang er det FREDE MATZEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Frede Hansen Matzen den dominerende ejer.

Frede Matzen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Selskab i Esbjerg V ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i Esbjerg V-firmaet Bowl'n'Fun Esbjerg ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 40.033 til -381.565 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 575.962 kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 8 ansatte - en nedgang på 47 procent.

Selskabets bruttofortjeneste er skåret ned fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,9 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 41,1 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Steffen Larsen og Lene Høj Larsen. I første omgang er det BOWL'N' FUN ENTERTAINMENT A/S,Maximum Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lene Høj Larsen den dominerende ejer.

Bowl'n'Fun Esbjerg ApS hører hjemme i branchen "Drift af sportsanlæg." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive bowling- og gokartcenter, restaurant og solcenter samt enhver dertil naturligt hørende aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Gustavsen Anlæg ApS i Vong tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Gustavsen Anlæg ApS, der er en virksomhed i Vong. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 525.224 til 870.415 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,6 millioner kroner til 2,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Vong-firmaet fra 875.960 til 1,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør John Leschly Gustavsen. I første omgang er det GUSTAVSEN HOLDING ApS,Fonseca Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er John Leschly Gustavsen,Peter Fonseca Marcussen de dominerende ejere.

Gustavsen Anlæg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er anlægsvirksomhed, investering, maskinudlejning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Transportvirksomhed i Ribe fik mindre i overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Vognmandsfirmaet Peter Bøgh Jensen ApS i Ribe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 1,4 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 8 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 5,4 millioner kroner, året før var tallet 5,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 870.692 kroner efter skat, et overskud på 870.692 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Vognmandsfirmaet Peter Bøgh Jensen ApS fra 2,5 millioner til 2,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peter Bøgh Jensen. I første omgang er det PBJ Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Peter Bøgh Jensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Vognmandsfirmaet Peter Bøgh Jensen ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er drift af vognmandsforretning samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Vest Koi ApS i Esbjerg N er stabil: Holder fast i sit overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg N-selskabet Vest Koi ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 5797 til 1061 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 79.113 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 53.655 kroner til 44.181 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg N-virksomheden fra 111.470 til 112.531 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jan Thomsen. I første omgang er det VEST KOI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jan Thomsen den dominerende ejer.

Vest Koi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Planteforhandlere og havecentre." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er handel og service"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Evald Puggård ApS i Tarp ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Evald Puggård ApS, der er en virksomhed i Tarp. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 65.703 til -32.755 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 241.291 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 780.697 kroner til 633.983 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 244.971 til 219.397 kroner.

Firmaet ledes af direktør Preben Kjær, der også er ejer.

Evald Puggård ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og opstilling af køkkeninventar/-elementer og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Søbrinken Herning ApS i Esbjerg N fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Søbrinken Herning ApS, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -577.141 til 243.219 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -401.348 kroner til 473.481 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg N-selskabet fra -742.318 til -552.607 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Juul og Johannes Wøldike Schmith. I første omgang er det JACOBSEN GROUP ApS,D3D ApS,GRUNDUDVIKLINGSSELSKABET SKOVHJØRNET ApS,DANHAUS BOLIG PROJEKT ApS,Danhaus Bolig Projekt A/S, der står som ejere. I sidste ende er Michael Egholm Jacobsen den dominerende ejer.

Søbrinken Herning ApS tilhører branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er er at købe og sælge fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Nordby-selskab tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i M.K. Holding Esbjerg ApS, der er en virksomhed i Nordby. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 307.571 til 747.308 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 807.034 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -1375 kroner til -1438 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Nordby-selskabet fra 24,7 millioner til 25,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Schønning Kristensen, der også er ejer.

M.K. Holding Esbjerg ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Schønning Invest ApS og LSK Invest A/S og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Røde tal forsvandt: Tab hos Vesttherm A/S er forvandlet til millionplus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Vesttherm A/S, der er et firma i Esbjerg N. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.848 til 1,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 29 ansatte i seneste regnskabsår.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 3,3 millioner kroner til 4,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg N-firmaet fra 6,8 millioner til 7,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Torben Bach Lauridsen. I første omgang er det NILAN HOLDING ApS,NILAN HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Torben Andersen den dominerende ejer.

Vesttherm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektriske husholdningsapparater." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at produce og sælge varmepumper og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Stort Ribe-firma fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden AVK Plast A/S, der har adresse i Ribe. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,1 millioner til 7,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 55 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 9 til i alt 64 ansatte - en fremgang på 16 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 33,9 millioner kroner til 42,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 5,7 millioner kroner efter skat et overskud på 5,7 millioner kroner efter skat, faldt formuen i AVK Plast A/S fra 30,3 millioner til 28,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Claus Koch Jensen. I første omgang er det AVK Plastics BV, der står som ejer. I sidste ende er Niels Aage Kjær den dominerende ejer.

AVK Plast A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre plastprodukter." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive handel og produktion af plast produkter og hermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Kirkegaard Invest ApS i Ribe fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ribe-virksomheden Kirkegaard Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 253.132 til 49,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -2500 kroner til -6250 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-firmaet fra 2,6 millioner til 51,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Mads Kirkegaard, der også er ejer.

Kirkegaard Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: K. K. Holding Esbjerg ApS i Esbjerg V tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet K. K. Holding Esbjerg ApS, der har adresse i Esbjerg V. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 304.135 til 741.227 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 804.605 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -1375 kroner til -1437 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg V-selskabet fra 24,6 millioner til 25,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kasper Schønning Kristensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er K. K. Holding Esbjerg ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Schønning Invest ApS og LSK Invest A/S og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Damhus Maskinværksted ApS i Ribe fik lidt lavere overskud

Ribe-selskabet Damhus Maskinværksted ApS har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 4,8 millioner til 4,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 26, året før var det 27.

Selskabets bruttofortjeneste blev 15,7 millioner kroner, året før var tallet 17,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-selskabet fra 9,1 millioner til 9,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Allan Jessen. I første omgang er det A.J. HOLDING, RIBE ApS,B&J A Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Allan Jessen,Lena Dyhre Jessen de dominerende ejere.

Damhus Maskinværksted ApS tilhører branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er produktion og salg af maskiner"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Ribe-virksomhed fik mindre i overskud

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet AJ Holding, Ribe ApS i Ribe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 4,2 millioner til 3,3 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er skåret ned fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab - et fald på 36,9 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ribe-firmaet fra 26,6 millioner til 29,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Allan Jessen og ejes af Allan Jessen,Lena Dyhre Jessen.

AJ Holding, Ribe ApS tilhører branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive holding virksomhed, samt i øvrigt at købe, sælge og besidde værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Tarp-virksomheden Solsø Auto ApS i minus

Firmaet Solsø Auto ApS, der har adresse i Tarp, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -139.000 til -260.675 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 508.000 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,8 millioner kroner til 2,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 424.000 til 151.509 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Solsø, der også er ejer.

Solsø Auto ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive autoværksted"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Schønning Invest A/S i Esbjerg fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Esbjerg-selskabet Schønning Invest A/S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,7 millioner til 8,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste blev 4,2 millioner kroner, året før var tallet 4,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-selskabet fra 68,8 millioner til 75,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Schønning Kristensen og Kasper Schønning Kristensen. I første omgang er det K.K. HOLDING ESBJERG ApS,M.K. HOLDING ESBJERG ApS,EM Holding, Esbjerg ApS,ADA Holding, Esbjerg ApS, der står som ejere. I sidste ende er Michael Schønning Kristensen,André Schønning Kristensen,Kasper Schønning Kristensen,Mads Schønning Arnsbæk,Daniel Schønning Kristensen,Emilie Buur Kristensen,Alexander Schønning Kristensen de dominerende ejere.

Schønning Invest A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering i fast ejendom og værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Huus - Byg ApS i Nordby går fra sort til rødt

Overskud er blevet til underskud i firmaet Huus - Byg ApS, der har adresse i Nordby. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 258.604 til -40.914 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 258.604 kroner.

Årets omsætning blev på 479.121 kroner. Der oplyses ikke omsætningstal for året før.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 784.748 kroner til 479.121 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Egenkapitalen faldt fra 197.515 til 164.690 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christian Louis Sørensen. I første omgang er det Huus - Byg Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Louis Sørensen den dominerende ejer.

Huus - Byg ApS tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at udøve tømrer- og snedkervirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Murerfirma i Esbjerg Ø fik mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg Ø-virksomheden VB Murerfirma ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 243.701 til 186.711 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,5 millioner kroner, året før var tallet 1,6 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-selskabet fra 316.085 til 429.770 kroner.

Selskabet ledes af direktør Valdis Bosjanoks, der også er ejer.

VB Murerfirma ApS hører hjemme i branchen "Murere." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Esbjerg-virksomheden B. T. Centralen A/S på vej væk fra tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i B. T. Centralen A/S, der er et selskab i Esbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet kraftigt begrænset fra -367.774 til -224.620 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 3, året før var det 4.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 900.408 kroner til 673.111 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6,9 millioner til 6,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Michael Schønning Kristensen og Kasper Schønning Kristensen. I første omgang er det WALTER GREISEN ApS,B.T. CENTRALEN ESBJERG ApS,SCHØNNING INVEST ApS,SCHØNNING INVEST A/S, der står som ejere. I sidste ende er Michael Schønning Kristensen,André Schønning Kristensen,Kasper Schønning Kristensen,Mads Schønning Arnsbæk,Daniel Schønning Kristensen,Emilie Buur Kristensen,Alexander Schønning Kristensen de dominerende ejere.

B. T. Centralen A/S tilhører branchen "Andre post- og kurertjenester." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og distributionsvirksomhed af blade og aviser en gros"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Spandet Murerforretning ApS holdt fast i et plus

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Varming-selskabet Spandet Murerforretning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 179.202 til 132.668 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 195.162 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 108.810 kroner efter skat et overskud på 108.810 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Spandet Murerforretning ApS fra 533.002 til 531.212 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mogens Barack Blom, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Spandet Murerforretning ApS anbragt i branchen "Murere." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og dermed forbundet fiansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Stort handelsfirma i Ribe fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet AB Catering Ribe A/S i Ribe. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 25,8 millioner til 28,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 71, året før var det 72.

Firmaets bruttofortjeneste blev 68,1 millioner kroner, året før var tallet 63,5 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ribe-selskabet fra 30,1 millioner til 32,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Søren Lind Johansen og ejes af A/S PSE NR.1941,JYSK CATER HOLDING A/S,JYSK CATER HOLDING ApS,JCH A/S,DANSK CATER A/S.

AB Catering Ribe A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive fabrikations-, handels- og finansieringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Four Invest A/S i Ribe fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet Four Invest A/S, der har adresse i Ribe. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 610.347 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 805.573 kroner til 963.570 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ribe-firmaet fra 1,8 millioner til 3,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Martin Benny Callesen og ejes af Jørn Allerslev,RI-BRA 2 ApS,HANDELS- OG INVESTERINGSSELSKABET AF 18.5.1995 ApS,RIBCO ApS,CALLESEN, RIBE HOLDING ApS.

Four Invest A/S tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed hovedsageligt ved at eje og drive fast ejendom, samt hermed beslægtet pengeanbringelse"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Landbrugsvirksomhed i Ribe må se millionunderskud i øjnene

Forrige års overskud i Ribe-virksomheden Permeco af 29.04.2019 ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet fra 296.735 til -3,6 millioner kroner før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 7 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 3,4 millioner kroner til -79.434 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et underskud på -2,7 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Permeco af 29.04.2019 ApS sidste år fra 124.195 til 2,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Anders Flensburg. I første omgang er det CON CHEM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Anders Flensburg,Alexandra Flensburg de dominerende ejere.

Permeco af 29.04.2019 ApS tilhører branchen "Avl af malkekvæg." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Kenneth Jørgensen i Esbjerg V ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i Esbjerg V-virksomheden Kenneth Jørgensen. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 85.261 til -4434 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 552.868 kroner.

Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet 0 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 86.156 kroner til -4052 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 273.740 til 209.306 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kenneth Jørgensen. I første omgang er det Kenneth Jørgensen,Rikke Brandi Sørensen, der står som ejere. I sidste ende er Kenneth Jørgensen den dominerende ejer.

Kenneth Jørgensen har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Rådgivning indenfor energi"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Firma i Esbjerg Ø holdt fast i sit plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden NIELS ANDERSEN, ESBJERG HOLDING ApS i Esbjerg Ø. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 54.858 til 29.176 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 99.074 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab er gået fra -7535 kroner til -6425 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 48.457 til 77.632 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Niels Andersen, der også er ejer.

NIELS ANDERSEN, ESBJERG HOLDING ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Esbjergs virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Kræftsyge Tanja har skreget på hjælp til sin retarderede søn i årevis: 8-årige Victor slår sine klassekammerater og kan hverken alfabetet eller tegne en sol – alligevel sidder han i en helt normal skoleklasse

Danmark

Lørdagens coronatal: Yderligere 25.034 coronatilfælde - antallet af indlagte falder

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Jeg skød en impala på min 14-års fødselsdag: Det kunne have været mig, der var endt som en sag hos kommunen

Erhverv For abonnenter

10.000 biler i døgnet er ikke til at stå for: Vil bygge tank, vaskehal og fastfoodrestaurant

Aabenraa

Væltet borgmester har intet hastværk: Mulighederne er jo mange og eftervederlag sikrer økonomien

Billund

Medbragte knojern med kniv: Udlænding stoppet i lufthavnen

Dall: Derfor frygter de andre blå partier DF's næste formand

Vejen For abonnenter

Line har hænderne skruet rigtigt på: Står selv for at renovere træskomandens gamle hus

Esbjerg

Flere skoleelever har behov for særlig hjælp: Forældre føler sig svigtet - og kritiserer kommunen for at glemme børnene

Kolding For abonnenter

Børnefamilie er flyttet fra Frederiksberg og tilbage til Signes barndomshjem på landet: Nu skal de bo med alle bedsteforældre som nærmeste naboer

Redaktørens stol: Så meget tid må en kommune simpelthen ikke have

Aabenraa For abonnenter

Sådan får byrådsmedlemmer tingene til at hænge sammen: Nedsat tid, hurtige ben og køb af ekstra medarbejdertimer

Haderslev For abonnenter

Tre dybt kriminelle brødre venter på at blive sendt ud af landet

Billund

Nyt sundhedshus er næsten fyldt op: - Vi håber at kunne sparke et godt fællesskab i gang

Annonce