Annonce
Esbjerg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Esbjerg

Tallene er vendt: Bjerre Development IVS i Gredstedbro fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Bjerre Development IVS, der har adresse i Gredstedbro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9349 til 12.814 kroner før skat.

Omsætningen blev på 268.037 kroner, året før var tallet 300.000.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 173.536 kroner til 232.042 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Gredstedbro-firmaet fra -6849 til -1119 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Mads Bjerre, der også er ejer.

Bjerre Development IVS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Tjæreborg-virksomhed holder sig i rødt

Tjæreborg-virksomheden ePrint ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -196.486 til -907.778 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2017, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,6 millioner kroner til 785.330 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Lindegaard Kristensen. I første omgang er det Jesper Lindegaard Kristensen,JESPER L. KRISTENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jesper Lindegaard Kristensen den dominerende ejer.

ePrint ApS hører hjemme i branchen "Anden trykning." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor grafisk produktion, databehandling og print- og kopieringsopgaver samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus blev større: Bilforretning i Esbjerg V får milliontab

Også i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i firmaet WK Biler ApS i Esbjerg V. Det fremgår af det nye regnskab for 2020, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet steget fra -1,4 millioner til -1,7 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,016, der endte med et resultat før skat på 524.671 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 5.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,9 millioner kroner til 988.262 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 2,6 millioner til 1,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Wesam Salam Ihweni Mohammad Koftan, der også er ejer.

WK Biler ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er autohandel samt anden dermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Virksomhed i Hjerting fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet KARLO B. NIELSEN HOLDING ApS, der har adresse i Hjerting. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Hjerting-selskabet fra 15,4 millioner til 17,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Karlo Bent Nielsen, der også er ejer.

KARLO B. NIELSEN HOLDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, handel herunder import og eksport, fabrikation, investering samt anden virksomhed i forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Jagthytten ApS holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Jagthytten ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af det nye regnskab for 2020, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 1875 til 164.020 kroner før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 878.749 kroner til 401.123 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra 9151 til 118.133 kroner.

Firmaet ledes af direktør Gitte Tranegaard Larsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Jagthytten ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive beværtning og restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Splendid ApS i Esbjerg ramt af underskud

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Splendid ApS, der har adresse i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 41.422 til -3981 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 41.422 kroner.

Omsætningen blev på 8430 kroner, året før var tallet 250.274.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 43.953 kroner til 5264 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Egenkapitalen faldt fra -325.095 til -329.078 kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Jens Henrik Haaning. I første omgang er det CITO FLEXLEASING HOLDING ApS,Lorentsen Invest IV ApS,RoC Invest ApS,CHICO Invest ApS,CHICO Invest Holding ApS,CHICO Holding ApS,FTP ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Henrik Haaning den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Splendid ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Konsulentydelser i forbindelse med investering i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Lidt tilbage: Brokær-virksomheden Kongeaa Sadel.dk ApS i minus

Kongeaa Sadel.dk ApS, der er en virksomhed i Brokær, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8735 til -48.025 kroner før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 1 i 2020, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 96.905 kroner til 294.363 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 41.265 til -6760 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Jytte Wissing. I første omgang er det Horse Wissing Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jytte Wissing den dominerende ejer.

Kongeaa Sadel.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er drive køb, salg og reparation af hestesadler, rideudstyr m.v. samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Esbjerg Ø-virksomhed får plus

Der blev tjent penge i det seneste år i Esbjerg Ø-firmaet NSH Esbjerg ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2019/20, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3929 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2019/20. Årets omsætning blev på 325.537 kroner.

Årets bruttofortjeneste endte på 58.106 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Formuen i Esbjerg Ø-virksomheden endte på 43.064 kroner.

Firmaet ledes af direktør Fahad Al-Salhi, der også er ejer.

NSH Esbjerg ApS hører hjemme i branchen "Andre post- og kurertjenester." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed som supermarked med egen slagter og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Underskud i Ribe-virksomhed er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tømrerfirmaet Hansen & Rossen ApS, der har adresse i Ribe. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -64.255 til 228.327 kroner før skat.

Medarbejdertallet var på 2 i 2020, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 290.430 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-virksomheden fra -24.255 til 168.893 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Rossen og Frederik Hansen. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Morten Rossen,Frederik Hansen de dominerende ejere.

Tømrerfirmaet Hansen & Rossen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive tømrerforretning og anden hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og salg af varer, der kan henføres til branchen"

Klik her for at se regnskabet.

Blue Wind Capital Aps i Rindby er stabil: Holder fast i sit plus

Virksomheden Blue Wind Capital Aps i Rindby har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 15.769 til 446.757 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 274.440 kroner, året før var tallet 249.810.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 192.069 kroner til 153.091 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Rindby-virksomheden fra 623.001 til 1,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Martin Olldag Bay, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Blue Wind Capital Aps anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Formålet med virksomheden er at investere i, hovedsageligt, ejendomme til bolig udlejning. Finansieringen foregår tildels med midler fra ejers privatøkonomi og tildels fra realkredit. Derudover, kan/vil virksomheden også eje aktiekapitalen i andre virksomheder som drives af ejer. Daglig drift og vedligehold udføres af ejer selv"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Maler-firma i Esbjerg V ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i selskabet GP Blasting ApS i Esbjerg V. Det fremgår af regnskabet for 2020, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 89.359 til -75.468 kroner før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 816.150 kroner til -19.661 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 119.647 til 43.253 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jørn Gunnar Jaersen Petersen. I første omgang er det Jaersen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jørn Gunnar Jaersen Petersen den dominerende ejer.

GP Blasting ApS tilhører branchen "Malerforretninger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive virksomhed med håndværk og service"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Digital Center Invest ApS i Esbjerg V får minus

Esbjerg V-firmaet Digital Center Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -41.803 til -6208 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 28.687 kroner til 59.805 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 78.273 til 73.240 kroner.

Firmaet ledes af direktør Mikael Lind Rud. I første omgang er det MIKAEL RUD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mikael Lind Rud den dominerende ejer.

Digital Center Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Cocamat ApS fik mindre i overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg N-firmaet Cocamat ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 401.809 til 332.621 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2015, der endte med et resultat før skat på 466.286 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 582.148 kroner til 535.072 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Esbjerg N-virksomheden fra 439.743 til 701.138 kroner.

Selskabet ledes af direktør Mikael Lind Rud. I første omgang er det MIKAEL RUD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mikael Lind Rud den dominerende ejer.

Cocamat ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Call centres virksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive callcenteraktivitet, køb og salg af handelsvarer og servicering heraf samt af forsikringer"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Hvidevarebutikken Esbjerg ApS i Esbjerg N fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Esbjerg N-firmaet Hvidevarebutikken Esbjerg ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2017, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 5 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 3,8 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Esbjerg N-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Benjamin Lantau Petersen. I første omgang er det Lantau Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er Benjamin Lantau Petersen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Hvidevarebutikken Esbjerg ApS anbragt i branchen "Detailhandel med elektriske husholdningsapparater." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er detailsalg af hvidevarer, husholdningsmaskiner samt enhver efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Esbjerg V-virksomhed har stadig underskud

Firmaet Colbar JP ApS, der har adresse i Esbjerg V, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet reduceret fra -5232 til -4001 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab er gået fra -2000 kroner til -263 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 44.768 til 40.767 kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Boilesen og ejes af Niels Jacob Jakobsen.

Colbar JP ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, produktion og udlejning af mandskab"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Jaersen Holding ApS i Esbjerg V vender underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Jaersen Holding ApS i Esbjerg V. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -5000 til 17.684 kroner før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -5000 kroner til 387.494 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg V-firmaet fra 46.100 til 62.684 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jørn Gunnar Jaersen Petersen, der også er ejer.

Jaersen Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Overfladebehandling af metal." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk og service"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Esbjergs virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Oliegigant med vild melding: - Så det er en god dag også for Esbjerg-området

Annonce

Mette Frederiksen om magtkritik: - Noget af den har at gøre med, at jeg er kvinde

Annonce
Annonce
Kolding For abonnenter

Kæmpe lager- og transportcenter i Kolding tæt på startstregen: EU-støttet parkeringsmekka ved Horsens er ingen konkurrent

Tønder For abonnenter

Sad 375 dage uskyldig bag tremmer: Frikendt far står til stor erstatning

Erhverv

Kendiskok lukker restaurant i Kolding: Det har været nogle hårde år

Billund For abonnenter

I denne 9. klasse er der kun seks elever - både lærer og elever jubler: - Vi kan gøre meget mere

Naturligvis må dronningen rydde op i mængden af prinser og prinsesser

Sydjylland For abonnenter

Kæmpe elnet-selskab har iværksat vidtgående beredskabsforanstaltninger: Gaslæk ved Bornholm sender sikkerheden i vejret her i landsdelen

Sønderborg For abonnenter

Energiudgifter løber løbsk for selvejende idrætscentre: Man kan ikke spille badminton i mørke eller i 12 grader, så vi skal finde en balance

Klog lærer tjener mindre og pendler langt: 31-årige Casper har valgt folkeskolen fra

Byggeboom gav rekordår: Danmarks største stillads-firma lander stort overskud

Tønder

Chokerende syn: Prinsgemalens kunst smadret

Ny discountkæde til angreb på inflation: Lover 15 procent billigere varer

Sydjylland

Sønderjysk lottomillionær lovede sine børn 50.000 kroner hver: Så fik han svedige håndflader

Leder For abonnenter

JydskeVestkysten mener: Besynderligt radikalt ultimatum er skadeligt for Danmark

Nordtyskland

Lovændring er snart på vej: Nu bliver det nemmere at få lov til at skyde ulve

Annonce