Annonce
Esbjerg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Esbjerg

Ulla Rahbek Holding ApS i Esbjerg er stabil: Holder fast i sit overskud

Esbjerg-firmaet Ulla Rahbek Holding ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 135.322 til 287.556 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -8500 kroner til -2500 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-firmaet fra 283.549 til 458.105 kroner.

Firmaet ledes af direktør Ulla Rahbek, der også er ejer.

Ulla Rahbek Holding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af værdipapirer og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Travel Center Esbjerg ApS i Hjerting ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i firmaet Travel Center Esbjerg ApS, der har adresse i Hjerting. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 57.380 til -1443 kroner før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 58.756 kroner til -847 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 94.620 til 93.177 kroner.

Firmaet ledes af direktør Charlotte Æbelø. I første omgang er det Charlotte Æbelø,C8 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Marco Dalhoff MacArtney,Charlotte Æbelø de dominerende ejere.

Travel Center Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rejsebureauer." Selskabets formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive et erhvervsrejsebureau med fokus på at sælge rejser til små og mellemstore virksomheder"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Tab hos Esbjerger blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Neberp Invest ApS, der har adresse i Esbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -585.918 til 24.859 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 203.349 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 146.623 kroner til 222.405 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 3859 kroner efter skat et overskud på 3859 kroner efter skat, faldt formuen i Neberp Invest ApS fra 5 millioner til 4,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Else Marie Hallum og ejes af Jens Kresten Vestermark Hallum.

Neberp Invest ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er investerings- og finansieringsvirk- somhed og anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Firma i Gørding er konstant: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i GBM Holding Gørding ApS, der er et selskab i Gørding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 55.000 til 167.588 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -4000 kroner til -4050 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Gørding-firmaet fra 116.000 til 226.225 kroner.

Selskabet ledes af direktør Glen Bøgh Mikkelsen, der også er ejer.

GBM Holding Gørding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje anparter i Lourup VVS ApS samt evt. andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Ejendomsselskab i Esbjerg fik noget mindre i overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet JRPK Holding ApS i Esbjerg. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 760.201 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 6,7 millioner kroner.

Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet gik gået fra 164.189 kroner i det foregående regnskab til -127.787 kroner i 2020/21.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 781.777 kroner efter skat, et overskud på 781.777 kroner efter skat, faldt formuen i JRPK Holding ApS fra 42,3 millioner til 40 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Rehné Jensen. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET AF 01.03.1999 ApS,Jesper Rehne Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Kristiansen,Jesper Rehné Jensen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er JRPK Holding ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, at eje kapitalandele i datterselskaber m.v. samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Pixio Studios ApS i Esbjerg er stabil: Holder fast i et plus

Virksomheden Pixio Studios ApS i Esbjerg har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 178.000 til 676.457 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 600.000 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg-firmaet fra -38.000 til 362.970 kroner.

Firmaet ledes af direktør Lasse Nielsen Ilskov. I første omgang er det Anne Marie Nielsen,Niels Erik Ilskov Nielsen,Lasse Nielsen Ilskov, der står som ejere. I sidste ende er Lasse Nielsen Ilskov den dominerende ejer.

Pixio Studios ApS tilhører branchen "Produktion af film og videofilm." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Minus i Esbjerg V-virksomhed er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BirdieClub.dk ApS i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -229.395 til 13.353 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -138.071 kroner til 204.564 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg V-selskabet fra -139.684 til -129.269 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Michael Smedegaard. I første omgang er det MAIGAARD HOLDING ApS,MICHENERGY HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Bjørn Maigaard,Michael Smedegaard de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er BirdieClub.dk ApS anbragt i branchen "Drift af sportsanlæg." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive indendørs golfcenter med bar/café samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Ibsen Fuger ApS i Bramming er stabil: Holder fast i sit overskud

Ibsen Fuger ApS, der er et firma i Bramming, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 139.799 til 157.592 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 5.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 1,8 millioner kroner, året før var tallet 2,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 121.293 kroner efter skat, et overskud på 121.293 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ibsen Fuger ApS fra 284.179 til 255.472 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Ibsen og Brian Burkal. I første omgang er det Brian Burkal,ApS KBUS 17 NR. 3589,CLIMB HOLDING ApS,HI HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Henrik Ibsen,Brian Burkal de dominerende ejere.

Ibsen Fuger ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsfærdiggørelse." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med fugning og montering samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Underskud hos Ribeer blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Bull Bug ApS, der er en virksomhed i Ribe. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -207.037 til 57.788 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -36.955 kroner til 61.701 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ribe-selskabet fra -2,7 millioner til -2,6 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Ole Juul Jørgensen. I første omgang er det JA-PECUNIA ApS,RIBE MASKINFABRIK A/S,RM GROUP A/S,RM GROUP HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Ole Juul Jørgensen,Jesper Andreasen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Bull Bug ApS anbragt i branchen "Industriel design og produktdesign." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er udvikling og salg af industriel designprodukter samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Esbjerg V-virksomhed holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Esbjerg V-firmaet HUNDEBØL HAMANN ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 43.243 til 119.366 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 504.193 kroner til 708.133 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 177.606 til 270.434 kroner.

Selskabet ledes af direktør Kasper Hundebøl Hamann. I første omgang er det HUNDEBØL HAMANN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kasper Hundebøl Hamann den dominerende ejer.

HUNDEBØL HAMANN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Public relations og kommunikation." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at arbejde med digitale løsninger på internettet og dermed beslægtede opgaver"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Esbjerg N-firma sender regnskab på gaden

Esbjerg N-selskabet Blikkenslager Brixgaard ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet uændret -3000 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttotab var ligesom året før på -3000 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 32.660 til 30.320 kroner.

Selskabet ledes af direktør Per Quitzau. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET K.P. ApS, der står som ejer. I sidste ende er Per Quitzau den dominerende ejer.

Blikkenslager Brixgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er at drive VVS- og Blikkenslagerforretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Quitzau A/S fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Quitzau A/S, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 293.716 til 324.530 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 14, året før var det 13.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 4,0 millioner kroner til 4,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg N-firmaet fra 642.132 til 895.130 kroner.

Selskabet ledes af direktør Per Quitzau. I første omgang er det EJENDOMSSELSKABET K.P. ApS, der står som ejer. I sidste ende er Per Quitzau den dominerende ejer.

Quitzau A/S tilhører branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive VVSinstallatør virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Underskud hos Kjøgx Ejendomme ApS er blevet til gevinst

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Kjøgx Ejendomme ApS, der er et selskab i Esbjerg. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -56.453 til 113.107 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 4323 kroner til 401.381 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg-selskabet fra -6453 til 71.982 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Thomas Kjøgx, Lars Kjøgx og Mikkel Kjøgx. I første omgang er det THOMAS KJØGX HOLDING ApS,LARS KJØGX HOLDING ApS,MIKKEL KJØGX HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thomas Kjøgx,Lars Kjøgx,Mikkel Kjøgx de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Kjøgx Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er udlejning af ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab i handelsselskab i Hjerting er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet I.M. Finans ApS i Hjerting. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -412.263 til 107.945 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -22.492 kroner til -18.405 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Hjerting-virksomheden fra -331.624 til -220.247 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Inge Loklindt Bundgaard. I første omgang er det Inge Loklindt Bundgaard,PBH NR. 21.896 ApS,BREDAL TRYK ApS,I.M. HOLDING OKSBØL ApS, der står som ejere. I sidste ende er Berit Rønne Mikkelsen,Lotte Loklindt Nielsen,Inge Loklindt Bundgaard de dominerende ejere.

I.M. Finans ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ribe-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Ribe-selskabet HJ Ribe ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,5 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -8750 kroner til -44.808 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ribe-firmaet fra 3,8 millioner til 7,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Jørgensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er HJ Ribe ApS anbragt i branchen "Værdipapir- og varemægling." Sit formål har firmaet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Lynddahl Group ApS i Ribe fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Lynddahl Group ApS i Ribe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,7 millioner til 23,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -9328 kroner til -10.075 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ribe-selskabet fra 13,1 millioner til 37,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Lynddahl og Rasmus Lynddahl. I første omgang er det LYNDDAHL PLAST A/S,ApS AF 2/4 1975,LAOS HOLDING ApS,R78 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rasmus Lynddahl den dominerende ejer.

Lynddahl Group ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder gennem datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Lynddahl A/S i Ribe fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Ribe-virksomheden Lynddahl A/S. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,5 millioner til 29,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 89 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 31 til i alt 120 ansatte - en fremgang på 35 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 53,9 millioner kroner til 95,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ribe-virksomheden fra 22,1 millioner til 44,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Claus Lykke. I første omgang er det LP HOLDING RIBE ApS,LYNDDAHL Group ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rasmus Lynddahl den dominerende ejer.

Lynddahl A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel og fabrikation"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: IT-selskab i Esbjerg ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i Esbjerg-virksomheden Tools4ERP ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 8198 til -480.082 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 152.958 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 479.964 kroner til 245.470 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 43.311 til -436.771 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Jesper Kenborg. I første omgang er det Required Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Kenborg den dominerende ejer.

Tools4ERP ApS tilhører branchen "Computerprogrammering." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udvikle cloud baserede analyseværktøjer og hermed beslægtet aktivitet"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen svandt hos transportvirksomhed i Tjæreborg

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Tjæreborg-virksomheden A.P. Transport Tjæreborg ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 825.098 til 563.482 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 881.845 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Tjæreborg-selskabet fra 2,4 millioner til 2,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jørgen Ole Tønder Olesen. I første omgang er det J.O.O. HOLDING ApS,A.P. HOLDING TJÆREBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jørgen Ole Tønder Olesen den dominerende ejer.

A.P. Transport Tjæreborg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, herunder renovation- og speditionskørsel"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos udlejningsfirma i Hjerting

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet af 19/11 1998 ApS, der er en virksomhed i Hjerting. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 1,9 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat et overskud på 1,2 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ejendomsselskabet af 19/11 1998 ApS fra 7,9 millioner til 7,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Viggo Hvistendahl Kristensen. I første omgang er det FAR & SØN HOLDING ApS,VHK 1998 Holding ApS,JESPER K. HOLDING ApS,CLAUS W. HOLDING ApS,CLAUS K. HOLDING ApS,Charlotte K. Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Viggo Hvistendahl Kristensen,Jesper Kristensen,Claus Kristensen,Charlotte Jørgensen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet af 19/11 1998 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at besidde, administrere og erhverve fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet skrumpede relativt meget i Unipatatas A/S i Esbjerg

Unipatatas A/S, der er en virksomhed i Esbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 7,3 millioner til 292.586 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 7,3 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 7.

Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab reduceret fra 11,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,0 millioner kroner - en tilbagegang på 65,3 procent.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Esbjerg-selskabet fra 26,5 millioner til 26,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Poul Hansen. I første omgang er det KNUD KRISTENSEN ApS. KARTOFLER ENGROS OG EKSPORT,SKOVNÆS KARTOFLER ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jens Albæk Kristensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Unipatatas A/S anbragt i branchen "Engroshandel med frugt og grøntsager." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er omsætning af landbrugsprodukter og dermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: R78 Holding ApS i Ribe fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet R78 Holding ApS i Ribe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 32,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 99 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 31 til i alt 130 ansatte - en fremgang på 31 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 63,1 millioner kroner til 110,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ribe-virksomheden fra 20,4 millioner til 44,8 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Rasmus Lynddahl, der også er ejer.

R78 Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed herunder gennem datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Lynddahl Ejendomme ApS i Ribe fik forvandlet minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Lynddahl Ejendomme ApS i Ribe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -308.771 til 233.390 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 2,8 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ribe-virksomheden fra 7,9 millioner til 8,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Rasmus Lynddahl. I første omgang er det LP HOLDING RIBE ApS,LYNDDAHL Group ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rasmus Lynddahl den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Lynddahl Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Jacobsen & Tøstesen Huse ApS i Bramming fik lidt lavere overskud

Firmaet Jacobsen & Tøstesen Huse ApS, der har adresse i Bramming, har igen haft overskud. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 619.977 til 569.864 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,4 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 449.421 kroner efter skat et overskud på 449.421 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Jacobsen & Tøstesen Huse ApS fra 1,2 millioner til 1 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Kim Jacobsen og Frank Tøstesen. I første omgang er det Jacobsen & Tøstesen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kim Jacobsen,Frank Tøstesen de dominerende ejere.

Jacobsen & Tøstesen Huse ApS hører hjemme i branchen "Murere." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive håndværk og handel samt dermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Murerfirma i Esbjerg tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Murerfirmaet Højfeldt og Poulsen ApS, der er et firma i Esbjerg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 353.405 til 541.295 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning blev på 1,4 millioner kroner. Der oplyses ikke omsætningstal for året før.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Sidste år steg egenkapitalen i Esbjerg-virksomheden fra 618.763 til 1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Joachim Skærbæk Højfeldt og Lars Rødgaard Lilleøre Poulsen og ejes af Joachim Skærbæk Højfeldt,Lars Rødgaard Lilleøre Poulsen.

Murerfirmaet Højfeldt og Poulsen ApS tilhører branchen "Murere." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er murerarbejde samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Tab hos Lunds El ApS

Det seneste år er endt med underskud i Gørding-firmaet Lunds El ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -35.550 kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Omregnet var der i alt 1 fuldtidsmedarbejder i 2020/21.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 349.380 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Gørding-selskabet endte på 12.023 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jesper Lund. I første omgang er det Jesper Lund Holding 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Lund den dominerende ejer.

Lunds El ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive elinstallationsforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Udlejningsfirma i Skads holdt fast i et plus

Firmaet CJ Erhverv ApS i Skads har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 45.124 til 52.245 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttotab er gået fra -20.345 kroner til -9874 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Skads-firmaet fra 1,4 millioner til 1,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Fritsen og Claus Tingberg Sørensen. I første omgang er det JF Holding Esbjerg ApS,CTS-Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er John Fritsen,Claus Tingberg Sørensen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er CJ Erhverv ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning af disse"

Klik her for at se regnskabet.

Udlejningsfirma i Skads er konstant: Holder fast i sit plus

FS Erhverv ApS, der er et firma i Skads, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 185.222 til 828.079 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 827.936 kroner til 1,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Skads-selskabet fra 137.054 til 694.144 kroner.

Virksomheden ledes af direktør John Fritsen. I første omgang er det JF Holding Esbjerg ApS,CTS-Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er John Fritsen,Claus Tingberg Sørensen de dominerende ejere.

FS Erhverv ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme og udlejning af disse, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Udlejningsfirma i Esbjerg Ø er konstant: Holder fast i sit overskud

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden JF Erhverv ApS i Esbjerg Ø. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 106.818 til 11.360 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 106.818 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 175.666 kroner til 98.057 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i JF Erhverv ApS var ligesom året før på 1,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør John Fritsen. I første omgang er det JF Holding Esbjerg ApS, der står som ejer. I sidste ende er John Fritsen den dominerende ejer.

JF Erhverv ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er investering i ejendomme og udlejning af disse"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Esbjergs virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Boligområde plejer at ligne et Disneylandskab i december: I år skruer naboerne ned - men de vil ikke slukke

Annonce

Søren og Kirsten tabte kæben, da de renoverede deres 160 år gamle hus: Bag otte lag tapet gemte sig en velbevaret hemmelighed

Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Praktiserende læger vil lukke 14 lægevagter permanent i Syddanmark: Fremtidens vagtlæger kan komme til at ligge i disse syv byer

Tønder For abonnenter

Hængte voldelig dørmand ud på Facebook: Nu må lokal mand til lommerne

Esbjerg

Ejendomsmægler efter blodprop: Jeg er på vej tilbage

Sønderborg For abonnenter

Se her, hvor der planlægges vindmøller eller solcelleparker i dit nabolag

Kan næsten ikke følge med: Mad i overskud bliver revet væk på populær app

Kolding

Succes med ny behandling: Her får demente mindre antipsykotisk medicin end i resten af landet

Aabenraa For abonnenter

Johan er et klenodie på arbejdsmarkedet: Fejrer 55 år i samme virksomhed

For abonnenter

På toppen af livet og næsten færdig som læge: 27-årige Lasse Ottevanger døde tæt på målstregen under HCA Marathon

Jane lægger alt hjerteblod i sin berømte kro: - Jeg har set, hvordan mine forældre kom igennem de svære ting

Haderslev For abonnenter

Beruset mand truede politibetjente på tankstation: - Jeg finder jeres koner og børn, og så slår jeg dem ihjel

Se video: Et skrig om hjælp på torvet, da Marjan skar sit hår af i protest mod præstestyret

Sønderborg For abonnenter

Indbyggere på Nordals har fået nok: Vi har allerede bidraget med én stor solcellepark

Kultur For abonnenter

Band fejrer sit jubilæum med stor fest og forærer overskuddet væk: -Vi er bare fire bonderøve, der kan lide at spille musik

Erhverv

Eksperthjælp i en krisetid: Lokal pølsefabrik vil halvere energiforbruget

Annonce