Annonce
Esbjerg For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Esbjerg

Tallene vendt: Alko Print A/S i Vester Nebel gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Alko Print A/S i Vester Nebel. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -260.990 til 210.237 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,3 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vester Nebel-firmaet fra -734.500 til -575.263. Virksomheden ledes af direktør Claus Kostow. I første omgang er det C. KOSTOW HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Kostow, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Alko Print A/S anbragt i branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive serigrafisk virksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vejrup-virksomheden Blok Engineering ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Blok Engineering ApS, der er en virksomhed i Vejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 87.677 til 71.694 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 939.071 kroner i det foregående regnskab til 722.229. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Vejrup-virksomheden fra 172.737 til 228.350. Virksomheden ledes af direktør Jesper Blok. I første omgang er det Jesper Blok, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Blok og Mette Lohmann Juul, der er de dominerende ejere. Blok Engineering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomhedens formål er skrevet således: 1.2 Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af ingeniørydelser indenfor maskinteknik og hermed forbundet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i Esbjerg NOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Esbjerg Taxa ØF F.M.B.A, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 96.701 til 71.894 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 242.446 kroner i det foregående regnskab til 191.855. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Esbjerg Taxa ØF F.M.B.A var ligesom året før på 5,8 millioner kroner . Esbjerg Taxa ØF F.M.B.A hører hjemme i branchen "Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer". Virksomhedens formål er skrevet således: Foreningens formål er, på vegne af medlemmerne, at drive kørselskontor, varetage kørselsopgaver, samt i øvrigt efter bestyrelsens skøn, at varetage medlemmernes fælles interesserKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i TjæreborgTjæreborg-virksomheden Tjæreborg Kompensatorfabrik A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -156.285 til -9064 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 20 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 21 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,3 millioner kroner til 9,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Tjæreborg Kompensatorfabrik A/S var ligesom året før på 1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Marianne Krummelbein Sørensen. I første omgang er det TJÆREBORG INDUSTRI A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Marianne Krummelbein Sørensen, Sandra Sørensen og Anders Sørensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Tjæreborg Kompensatorfabrik A/S anbragt i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sejstrup-virksomheden Forretningspartneren ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Forretningspartneren ApS, der er et firma i Sejstrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 137.616 til 6282 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 477.239 kroner. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit to ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 625.686 kroner året før til -11.230 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sejstrup-virksomheden fra 391.313 til 396.213. Firmaet ledes af direktør Michael Peder Wede. I første omgang er det MICHAEL WEDE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Peder Wede, der er den dominerende ejer. Forretningspartneren ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: selskabets formål er at drive formueplejeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lars Peters ApS i Ribe går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lars Peters ApS, der er et firma i Ribe. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 154.944 til -98.177 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 343.456 i det foregående regnskabsår til 19.589 - et fald på -94 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 160.846 til 83.798 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Peter Degnbol Dehn. Virksomhedens reelle ejere er Lars Peter Degnbol Dehn. Lars Peters ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er ejendoms renovering og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kurt Beier Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kurt Beier Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 584.000 til 743.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,9 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det EU LOGISTIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. Kurt Beier Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og administration af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Esbjerg Ø tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i TTH Padborg ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 215.000 til 736.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 455.000 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det EU LOGISTIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. TTH Padborg ApS hører hjemme i branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Esbjerg Ø fik lidt lavere overskudKB Rental ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 636.000 til 608.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner - et fald på -40 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 474.000 kroner efter skat, faldt formuen i KB Rental ApS fra 34,4 millioner til 4,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det HJERTING SYSTEMINVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Dorit Beier, der er den dominerende ejer. KB Rental ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af lastbiler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af lastbiler og transportmaterielKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kurt Beier A/S i Esbjerg Ø går fra overskud til underskudForrige års overskud i Esbjerg Ø-virksomheden Kurt Beier A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 490.000 til -981.000 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 489.000 kroner året før til -981.000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,8 millioner til 3,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det HJERTING SYSTEMINVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hanne Dorit Beier, der er den dominerende ejer. Kurt Beier A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af lastbiler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive transport, spedition og handel, samt leasing- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Esbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet EsbjergRevyen ApS i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.044 til 71.568 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 454.398 kroner til 557.848 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-firmaet fra 228.454 til 273.864. Virksomheden ledes af direktør Hanne Bjørnskov Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Bjørnskov Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er EsbjergRevyen ApS anbragt i branchen "Teater- og koncertvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med underholdning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i Esbjerg VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i LM Huse A/S, der er en virksomhed i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 8,9 millioner til 6,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,1 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 43 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 36 ansatte - en nedgang på 16,28 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 34,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 30,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 5,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i LM Huse A/S fra 17,9 millioner til 17,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Flemming Olesen. I første omgang er det LM HUSE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Olesen, der er den dominerende ejer. LM Huse A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Esbjerg Ø er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet K.B.T. Esbjerg A/S i Esbjerg Ø i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -504.000 til 5,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 150.000 i det foregående regnskabsår til 62.000 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra 6 millioner til 11,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Beier. I Erhvervsstyrelsens register er K.B.T. Esbjerg A/S anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, spedition og transportvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Esbjerg Ø er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet GBT Esbjerg ApS i Esbjerg Ø i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -917.000 til 5,8 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 893.000 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra 5,5 millioner til 11,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gitte Beier. Virksomhedens reelle ejere er Gitte Beier. I Erhvervsstyrelsens register er GBT Esbjerg ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsvirksomhed samt at besidde anparter og værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Esbjerg Ø fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i EU Rental ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 9,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18,1 millioner kroner til 19,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 11,3 millioner til 19 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det EU LOGISTIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. EU Rental ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af lastbiler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af lastbiler og transportmateriel samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Bramming fik igen tabBramming-virksomheden FJLM Ejendom ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -50.000 til -54.947 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4000 kroner i det foregående regnskabsår til 32.843 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Flemming Høeg Jensen, Lars Bjørnsholm Jensen, Morten Jensen og Jesper Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Høeg Jensen, Lars Bjørnsholm Jensen, Morten Jensen og Jesper Jensen. FJLM Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: ApS Transitgården i Esbjerg Ø gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ApS Transitgården i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -206.000 til 258.000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 523.000 kroner i det foregående regnskabsår til 995.000 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra 2,3 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det EU LOGISTIC A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ApS Transitgården anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at oprette og drive en gods- og omlæsseterminalvirksomhed med tilhørende faciliteter i Bov kommuneKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ace Advisory ApS i Esbjerg V går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Ace Advisory ApS, der er et firma i Esbjerg V. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 249.179 til -4896 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 288.944 kroner året før til -5121 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 124.881 til 119.985 kroner . Virksomheden ledes af direktør Rikke Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Jensen og Rikke Knudsen. Ace Advisory ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde konsulentvirksomhed vedrørende regnskab og økonomi herudover er det selskabet formål at fungere som investeringsselskabKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Esbjerg Ø er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet EU LOGISTIC A/S i Esbjerg Ø i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -3,4 millioner til 9,2 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -10.000 kroner til -7000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra -4 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det GBT ESBJERG ApS og K.B.T. ESBJERG A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er EU LOGISTIC A/S anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er vejtransport og speditionKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kurt Beier Transport A/S i Esbjerg Ø gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kurt Beier Transport A/S i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6,6 millioner til 42.000 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 42 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 43 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 12,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-firmaet fra -9,1 millioner til -8,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Beier. I første omgang er det HJERTING SYSTEMINVEST ApS og EU LOGISTIC A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Hanne Dorit Beier, Karsten Beier og Gitte Beier, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kurt Beier Transport A/S anbragt i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive transport, spedition og handel, samt leasing- og finansieringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sdr. Farup Maskinstation A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sdr. Farup Maskinstation A/S, der er en virksomhed i Sdr Farup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 15, året før var det 16. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,1 millioner kroner til 15,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr Farup-virksomheden fra 6,3 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Andreasen. I første omgang er det SØREN ANDREASEN HOLDING, SDR. FARUP ApS og Brian H. Johansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Andreasen og Brian Hedegaard Johansen, der er de dominerende ejere. Sdr. Farup Maskinstation A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af maskinstation og enhver dermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Esbjerg N-virksomheden Concens A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Concens A/S, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,6 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 27 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 17,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg N-virksomheden fra 18,3 millioner til 19,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Lynge. I første omgang er det Bansbach easylift GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Edgar Hahn-Bansbach og Silke Bansbach, der er de dominerende ejere. Concens A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, markedsføring, produktion, og udvikling af aktuatorerKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Port Administration System ApS fik større overskud end året førPort Administration System ApS, der er en virksomhed i Esbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4125 til 9228 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 282.356 kroner i det foregående regnskabsår til 573.137 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 704.608 til 860.738. Firmaet ledes af direktør Flemming Aarhus Pedersen. Virksomheden ejes af Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn, Kalundborg Havn, AABENRAA HAVN, Guldborgsund Havne, KOLDING HAVN, KORSØR HAVN, RANDERS HAVN, ASSOCIATED DANISH PORTS A/S, Hirtshals Havn, Køge Havn, Hanstholm Havn, Horsens Havn (Horsens Erhvervshavn), Odense Havn A/S og Stigsnæs Industripark A/S. Port Administration System ApS hører hjemme i branchen "Computer facility management". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er i henhold til havnelovens § 6a, stk. 1, nr. 3 at eje, drive og investere i IT-systemet 'Havn2000' for kapitalejerne i selskabet. Selskabet kan ikke tilbyde tjenester til andre end kapitalejerne i selskabetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Esbjerg N fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Støc Bo, Esbjerg A/S, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7,7 millioner til 9,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 9,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 7,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Ejendomsselskabet Støc Bo, Esbjerg A/S fra 125,8 millioner til 83,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Willy Kim Støckler. I første omgang er det STØCKLER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Willy Kim Støckler og Helle Støckler, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Støc Bo, Esbjerg A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje—, udleje— og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kirk & Holm ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kirk & Holm ApS, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 646.351 til 820.817 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Holm og Birte Bruun. I første omgang er det TRI-KA HOLDING A/S, BREDMOSE-INVEST ApS og CORPUS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Haahr, Jesper Holm og Birte Bruun, der er de dominerende ejere. Kirk & Holm ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design og konceptudvikling samt anden hermed naturligt hørende aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Esbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Scandi-Roc ApS, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,3 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,7 millioner kroner til 14,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 9,4 millioner til 13,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Jacobsen. I første omgang er det Jacobsen Holding 2010 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Jacobsen, der er den dominerende ejer. Scandi-Roc ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af byggematerialer af beton". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fremstilling og salg af byggematerialeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kitja Invest ApS fik større overskud end året førKitja Invest ApS, der er en virksomhed i Guldager, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.941 til 28.065 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 36.119 kroner til 38.947 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Guldager-virksomheden fra 52.404 til 73.058. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kenneth Vejlgaard Iversen og Thomas Jacobsen. I første omgang er det Jacobsen Holding 2010 ApS og KI Invest 2017 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Vejlgaard Iversen og Thomas Jacobsen, der er de dominerende ejere. Kitja Invest ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom samt udlejning heraf og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i EsbjergKTP Byggeledelse ApS, der er en virksomhed i Esbjerg, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 527.739 til 216.870 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 167.518 kroner efter skat, faldt formuen i KTP Byggeledelse ApS fra 534.432 til 301.950 kroner . Firmaet ledes af direktør Kristian Tarben Pedersen. I første omgang er det KRISTIAN TARBEN PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Tarben Pedersen, der er den dominerende ejer. KTP Byggeledelse ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeledelse og al hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Esbjerg NScandinavian Fittings & Flanges Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Esbjerg N, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 866.730 til 72.124 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 878.509 kroner. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,0 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg N-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Rönnpage Poulsen. I første omgang er det SCANDINAVIAN FITTINGS & FLANGES ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andrea Galperti, der er den dominerende ejer. Scandinavian Fittings & Flanges Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse og udlejning af fast ejendom, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: E44 Esbjerg ApS i Esbjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Esbjerg-virksomheden E44 Esbjerg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -38.500 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -37.040 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Styrup. I første omgang er det PAS HOLDING ESBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Styrup, der er den dominerende ejer. E44 Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos K61 Esbjerg ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Esbjerg-virksomheden K61 Esbjerg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 3,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 665.754 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Styrup. I første omgang er det PAS HOLDING ESBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Styrup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er K61 Esbjerg ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Østergaard Entreprise A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Østergaard Entreprise A/S, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 687.788 til 10,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 58 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 60 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 57,4 millioner kroner til 75,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg N-virksomheden fra 13,4 millioner til 21,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Brian Kirkegård Buelund Jensen. I første omgang er det Calidum Tubus Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Zeberg, Jimmy Østergaard-Jensen, Brian Kirkegård Buelund Jensen og Knud Erik Madsen, der er de dominerende ejere. Østergaard Entreprise A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive smedeforretning, herunder udførelse af reperationsarbejder og nybyggeri indenfor jern, metal og rustfrit stål, eller dermed beslægtet virksomhed samt salg af materiale og diverse komponenterKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Ejendomsvirksomhed i Esbjerg N er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet STØC Bo, Brørup A/S i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -82.953 til 15.019 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 243.970 kroner til 333.410 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg N-firmaet fra 2,1 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Willy Kim Støckler. I første omgang er det STØCKLER HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Willy Kim Støckler og Helle Støckler, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet STØC Bo, Brørup A/S anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje-, udleje- og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Esbjerg N har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Esbjerg N-virksomheden Ejendomsselskabet STØC Bo, Vojens A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -365.317 til -191.928 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -220.184 kroner til -69.568 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 295.724 til 150.796 kroner . Virksomheden ledes af direktør Willy Kim Støckler. I første omgang er det W. STØCKLER ApS og H. STØCKLER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Willy Kim Støckler og Helle Støckler, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet STØC Bo, Vojens A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje-, udleje- og administrere fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jensen & Jensen Fanø ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jensen & Jensen Fanø ApS, der er en virksomhed i Rindby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,9 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 6,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rindby-virksomheden fra 974.400 til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars-Ole Møller Dahl. I første omgang er det Lars-Ole Møller Dahl og J&J 2021 Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen og Lars-Ole Møller Dahl, der er de dominerende ejere. Jensen & Jensen Fanø ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksom hed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Esbjerg V tjente flere penge i seneste regnskabsårGrønART A/S, der er en virksomhed i Esbjerg V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.375 til 112.865 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 7,4 millioner kroner til 8,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 1,1 millioner til 2,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Sand Andersen. I første omgang er det PBach Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Bach, der er den dominerende ejer. GrønART A/S hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive ejendomsservicevirksomhed, herunder etablering og vedligeholdelse af grønne arealer, haveservice, brolægning, viceværtsfunktioner samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Esbjerg V fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ART Service A/S, der er en virksomhed i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 66 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 71 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 35,4 millioner kroner til 38,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 4,9 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Bach. I første omgang er det PBach Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Bach, der er den dominerende ejer. ART Service A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med serviceydelser, herunder bl.a. rengøring, vinduespudsning, tekstiludlejning, kantineservice og ejendomsservice, samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ribe Camping A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ribe Camping A/S, der er en virksomhed i Ribe. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,0 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,6 millioner kroner til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ribe-virksomheden fra 3 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anne Marie Schested Hansen. I første omgang er det SG Holding Ribe ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anne Marie Schested Hansen og Jonas Grønbech Sørensen, der er de dominerende ejere. Ribe Camping A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Campingpladser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive campingpladsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed samt at eje og, udleje og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Feng & Hang ApS fik større overskud end året førFeng & Hang ApS, der er en virksomhed i Esbjerg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 198.086 til 463.808 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 682.084 til 945.474. Firmaet ledes af en direktion, der består af Hang Gao og Feng Pan. I første omgang er det Feng & Hang Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hang Gao og Feng Pan, der er de dominerende ejere. Feng & Hang ApS hører hjemme i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Semco Maritime A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Semco Maritime A/S, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 17,6 millioner til 41,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 1.644 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 milliarder kroner til 1,4 milliarder i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 161,1 millioner til 207,9 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Gunner Brandi Brødbæk og Jørgen Devantier Gade. I første omgang er det Semco Maritime Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Theodor Kjølbye, Gustav Christen Asmussen Mellentin, Cristina Patricia Lage og Morten Hesseldahl, der er de dominerende ejere. Semco Maritime A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive ingeniør - og entreprenørvirksomhed, fabrikation og handel samt enhver anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Darum Butikscenter ApSSt Darum-virksomheden Darum Butikscenter ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -35.399 til -1757 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -34.892 kroner til -1050 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1757 kroner efter skat, voksede formuen i Darum Butikscenter ApS sidste år fra 87.287 til 92.718 . Virksomheden ledes af direktør Lasse Boesen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Sørensen, Lasse Boesen, Erik Schulz Husted, Birgit Karen Hansen, Christel Sommer Buhl, Birgit Marie Mølgaard og Mads Mølholt Erichsen. Darum Butikscenter ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive udlejning af erhvervsejendom såvel i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed
Overskuddet stiger: Head Energy Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Head Energy Denmark A/S, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 5,2 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Frederiksen. Virksomheden ejes af Team DK ApS og Head Energy AS. Head Energy Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved salg af ingeniørydelser, projektadministrative ydelser, logistikydelser, handel, investering og finansiering, samt anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Head Energy Connect ApS i Esbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Head Energy Connect ApS, der er et firma i Esbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 726.503 til -27.298 kroner før skat. Virksomheden oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit tre ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,9 millioner kroner året før til -14.452 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 666.673 til 73.375 kroner . Firmaet ledes af direktør Anders Frederiksen. Virksomheden ejes af Head Energy Denmark A/S. Head Energy Connect ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed ved salg af ingeniørydelser, projektadministrative ydelser, logistikydelser, handel, investering og finansiering, samt anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jensen & Jensen Ribe ApS i RibeJensen & Jensen Ribe ApS, der er en virksomhed i Ribe, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 531.441 til 198.465 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 726.373 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 154.337 kroner efter skat, faldt formuen i Jensen & Jensen Ribe ApS fra 2,7 millioner til 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens-Ejnar Madsen. I første omgang er det Jens-Ejnar Madsen og J&J 2021 Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen, Flemming Jensen og Jens-Ejnar Madsen, der er de dominerende ejere. Jensen & Jensen Ribe ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksom- hed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Esbjerg Tømrerfirma ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Esbjerg Tømrerfirma ApS, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 973.631 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Olesen. I første omgang er det Bjarne Olesen, Jesper Bluhme Holding ApS og J&J 2021 Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen, Flemming Jensen, Bjarne Olesen og Jesper Melin Bluhme, der er de dominerende ejere. Esbjerg Tømrerfirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Esbjerg NTømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S, der er en virksomhed i Esbjerg N, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 13,5 millioner til 5,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 13,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 100, året før var det 101. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 55,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 49,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S fra 27,2 millioner til 24,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lars Jensen. I første omgang er det JENSEN & JENSEN HOLDING A/S, SNJ Holding Esbjerg ApS, Martin Winther Holding ApS og L Jensen 2021 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jensen og Flemming Jensen, der er de dominerende ejere. Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksom- hed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Regnskabsvirksomhed i Hjerting tjente flere penge i seneste regnskabTalTech ApS, der er en virksomhed i Hjerting, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1862 til 21.319 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 268.850 kroner til 366.936 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerting-virksomheden fra 49.590 til 65.492. Firmaet ledes af direktør Malene Kühl Haaning. I første omgang er det Magdas Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Malene Kühl Haaning, der er den dominerende ejer. TalTech ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at udøve bogføring samt regnskabshjælp til erhvervskunder
Overskuddet stiger: Bruun 2020 ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bruun 2020 ApS, der er en virksomhed i Esbjerg N. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 89.556 kroner til 94.782 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg N-virksomheden fra 10,1 millioner til 11,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ib Regnar Bruun. Virksomhedens reelle ejere er Ib Regnar Bruun. Bruun 2020 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje aktier og andre værdipapirer samt andre formuegoder efter bestyrelsens bestemmelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Team Freight A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Team Freight A/S, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 471.087 til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 15 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,3 millioner kroner til 7,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 2,7 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Glenn Petersen. Virksomheden ejes af EMONS SPEDITION GMBH. Team Freight A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Speditører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive shipping-, spedition- og transportvirksomhed, samt virksomhed der relaterer sig hertil efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Kiefel Scandinavia ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Tjæreborg-virksomheden Kiefel Scandinavia ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 6007 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Hans Bonde Lauridsen og Peter Huber. I første omgang er det Kiefel GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Moritz Brückner, der er den dominerende ejer. Kiefel Scandinavia ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at yde salgssupport og andre tjenester til moderselskabet, der udfører termoformning, svejsning, sammenføjning af teknologiløsninger, værktøjer og automatiseringsløsninger til kunder inden for emballage, apparater og medicinsk industriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos murervirksomhed i Esbjerg VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Byggefirmaet Reimer Frandsen ApS, der er en virksomhed i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 217.154 til 114.393 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 217.154 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 669.916 kroner i det foregående regnskab til 579.051. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 611.600 til 641.631. Virksomheden ledes af direktør Claus Klockmann Frandsen. Virksomhedens reelle ejere er Claus Klockmann Frandsen. Byggefirmaet Reimer Frandsen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved byggeri, handel samt kapitalanbringelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Skechers Retail Danmark ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skechers Retail Danmark ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 40 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 43 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 15,2 millioner kroner til 18,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 7,9 millioner til 9,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Jørgensen og Johannes Adrianus de Groot. I første omgang er det Sports Connection Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Jørgensen og Johannes Adrianus de Groot, der er de dominerende ejere. Skechers Retail Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sports Connection ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sports Connection ApS, der er en virksomhed i Esbjerg Ø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 54,1 millioner til 100,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 50 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 55 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 83,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 133,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg Ø-virksomheden fra 67,1 millioner til 105,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Jørgensen. I første omgang er det Sports Connection Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Jørgensen og Johannes Adrianus de Groot, der er de dominerende ejere. Sports Connection ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Esbjerg V tjente flere penge i seneste regnskabCSN Consulting ApS, der er en virksomhed i Esbjerg V, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 30.864 til 145.241 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 242.592 kroner i det foregående regnskabsår til 453.012 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 63.881 til 153.245. Firmaet ledes af direktør Carsten Steen Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Steen Nielsen. CSN Consulting ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor ingeniør rådgivning og hermed forbundet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Esbjerg Taxa Finans ApSEsbjerg N-virksomheden Esbjerg Taxa Finans ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -106.779 til -196.825 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -106.779 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 592.751 kroner til 779.952 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 501.547 til 386.484 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Høyer, Torben Kirketerp og Karsten Brinch Hornbæk. Virksomheden ejes af ESBJERG TAXA BUSSER A/S. Esbjerg Taxa Finans ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Finansiel leasing". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udleje driftsmidler til Esbjerg Taxa, vognmænd ved Esbjerg Taxa eller andre samt finansiering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i Esbjerg VOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NLS Invest ApS, der er en virksomhed i Esbjerg V. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 64.859 til 35.438 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 62.994 kroner i det foregående regnskab til 36.160 - et fald på -43 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg V-virksomheden fra 205.079 til 235.170. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Lykke Sørensen. I første omgang er det Nikolaj Lykke Sørensen og NLS HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Nikolaj Lykke Sørensen, der er den dominerende ejer. NLS Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investering, herunder udlejning af fast ejendom, handel, service, produktion og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Esbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i El-Salg Esbjerg ApS, der er en virksomhed i Esbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 445.231 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,1 millioner kroner til 3,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Esbjerg-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Bjørn Jakobsen. I første omgang er det MEKA HOLDING og ESBJERG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Bjørn Jakobsen, der er den dominerende ejer. El-Salg Esbjerg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med hårde hvidevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Esbjergs virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Manja havde bagt ti kager i sit liv - det gik rigtig dårligt - så meldte hun sig til Den Store Bagedyst: I aften holder hun sig for øjnene

Annonce

Se video: Et skrig om hjælp på torvet, da Marjan skar sit hår af i protest mod præstestyret

Annonce
Annonce
Erhverv

Energiselskabets telefoner gløder - det spørger kunderne om

Varde For abonnenter

Mark og Vickys hotel har nu 16.000 kommercielle overnatninger om året: Sådan har de fået succes med virksomhed i stationsby

Haderslev

Hanne Grethe har ikke lavet aftensmad i årtier - men nu går den ikke længere

Aabenraa

Direktør holdt tre uger: Ikke det rigtige match

Brand i silo med 55.000 ton træpiller fortsætter på tredje døgn: Der kan risikere at gå 20 dage med brandslukning

Erhverv For abonnenter

Erhvervsdirektør: Krisen kommer til at koste flere virksomheder livet, og disse brancher er i størst fare

Haderslev For abonnenter

Taber mangeårig strid om faldefærdigt slot: Russisk nonne får lov til bo der, og fonds millionplaner om renovering sættes på hold

Så er Danmarks billigste hus blevet solgt: Ung kvinde slog til

For abonnenter

Morten og Nastasia vendte aldrig hjem fra deres ferie: - Jeg var lige blevet forfremmet, men lønnen gjorde mig sgu gal

Erhverv For abonnenter

Drømmen om ny købmand sat på pause på ubestemt tid: - Vi tør ikke kaste byens borgere ud i det

I morgen klipper Marjan sig skaldet midt på byens torv: - Jeg gør det for mine søstre

Bolig

Styrtdyk: Huspriserne er faldet med næsten 20 procent på kun to måneder

Tønder For abonnenter

Lego-entusiast byggede ikke med Lego som teenanger, fordi det var pinligt: Nu har han været med i TV-program og bygget Amalienborg

Sønderborg For abonnenter

I januar stak en mand sin nabo på botilbud med kniv: Nu skal han for retten

Annonce