Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Stabilt: Strandhuse-virksomhed holdt fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Strandhuse-virksomheden Planlægningsfirmaet Hans-Jørgen Bøgesø ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 109.349 til 1,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -144.071 kroner til 232.164 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Strandhuse-selskabet fra 3 millioner til 3,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Hans-Jørgen Bøgesø, der også er ejer.

Planlægningsfirmaet Hans-Jørgen Bøgesø ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive rådgivnings, kursus-, forfatter- og foredragsvirksomhed i forbindelse med kommunal- og regionalplanlægning, hvor hovedvægten lægges på samordning af den fysiske, økonomiske og sektorielle planlægning samt tilrettelægning, styring og organisation af planlægningsopgaver. Selskabet kan iøvrigt påtage sig anden rådgivnings-, kursus- og undervisningsvirksomhed. Selskabet kan endvidere drive investerings- og finansieringsvirksomhed, samt indgå forretninger på de internationale finansielle markeder"

Klik her for at se regnskabet.

Udlejningsfirma i Harte er konstant: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden DN Tømrer Invest ApS i Harte. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 44.575 til 119.404 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 198.146 kroner til 233.332 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Harte-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jan Daugård Peters. I første omgang er det DN Tømrer Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er Jan Daugård Peters,Mads Bro Nielsen de dominerende ejere.

DN Tømrer Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning af samme"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Ødis fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet JOHNNY KNUDSEN ApS i Ødis. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 265.115 til 1,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 4 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst. Omsætningen blev på 3,9 millioner kroner, året før var tallet 2,2 millioner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,3 millioner kroner til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år voksede formuen i Ødis-selskabet fra 2,4 millioner til 3,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Johnny Knudsen. I første omgang er det JOHNNY KNUDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Johnny Knudsen den dominerende ejer.

JOHNNY KNUDSEN ApS tilhører branchen "Murere." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive handel og produktion, herunder murerentrepriser samt investering og anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Murerfirma i Ødis er konstant: Holder fast i et overskud

Ødis-selskabet Murerfirmaet Johnny Knudsen ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 11.793 til 55.926 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 3,5 millioner kroner, året før var tallet 2,2 millioner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 19.137 kroner til 66.232 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ødis-virksomheden fra 560.374 til 603.992 kroner.

Selskabet ledes af direktør Johnny Knudsen. I første omgang er det Johnny Knudsen,JOHNNY KNUDSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Johnny Knudsen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Murerfirmaet Johnny Knudsen ApS anbragt i branchen "Murere." Selskabets formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Dahl & Drabæk ApS holdt fast i et plus

Dahl & Drabæk ApS, der er et firma i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 140.750 til 751.381 kroner før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 552.780 kroner til 1,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 169.268 til 787.373 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Allan Dahl Aunsbjerg og Lasse Drabæk Nielsen og ejes af Allan Dahl Aunsbjerg,Lasse Drabæk Nielsen.

Dahl & Drabæk ApS hører hjemme i branchen "El-installation." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Christiansfeld Landbrug ApS

Christiansfeld-firmaet Christiansfeld Landbrug ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -94.317 til -53.417 kroner før skat.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -71.329 kroner til 75.375 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 24.683 til -21.738 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Hans Hansen. I første omgang er det Hans Hansen,BRDR. KARDOL ApS,CHRISTIANSFELD BYHUSE ApS, der står som ejere. I sidste ende er Hans Hansen,Jens Poulsen de dominerende ejere.

Christiansfeld Landbrug ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at eje og drive landbrug"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Stort Harte-selskab fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i DN Tømrer A/S, der er et firma i Harte. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13,0 millioner til 14,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 66 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 11 til i alt 77 ansatte - en fremgang på 17 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 46,7 millioner kroner til 58,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 11,4 millioner kroner efter skat, et overskud på 11,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i DN Tømrer A/S fra 18,6 millioner til 15 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jan Daugård Peters. I første omgang er det DN Tømrer Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er Mads Bro Nielsen den dominerende ejer.

DN Tømrer A/S tilhører branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets hovedformål er at drive tømrervirksomhed, at drive anden virksomhed som er beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Auto Garagen ApS i Kolding er stabil: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Auto Garagen ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 76.663 til 246.818 kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 664.717 kroner til 1,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 109.063 til 301.331 kroner.

Firmaet ledes af direktør Tobias Thorning. I første omgang er det Thorning ApS, der står som ejer. I sidste ende er Tobias Thorning den dominerende ejer.

Auto Garagen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive autoværksted og dertil relateret og beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Laisbo Horses ApS i Hjarup har skåret underskuddet ned

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Hjarup-selskabet Laisbo Horses ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet kraftigt reduceret fra -583.661 til -403.796 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 48.591 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er forbedret fra -234.354 kroner til -107.747 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et underskud på -314.800 kroner efter skat voksede formuen i Laisbo Horses ApS sidste år fra 128.940 til 164.140 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bettina Laisbo. I første omgang er det SEALIGHT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bettina Laisbo,Gert Laisbo de dominerende ejere.

Laisbo Horses ApS tilhører branchen "Andre sportsaktiviteter." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive stutteri, handel med heste samt anden hermed forbunden virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget i Laisbo Marine ApS i Hjarup

Laisbo Marine ApS, der er en virksomhed i Hjarup, har oplevet en relativ stor nedgang i resultatet i det seneste år. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 526.199 til 152.222 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 837.752 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 89.808 kroner efter skat et overskud på 89.808 kroner efter skat, faldt formuen i Laisbo Marine ApS fra 632.232 til 339.808 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Gert Laisbo. I første omgang er det SEALIGHT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bettina Laisbo,Gert Laisbo de dominerende ejere.

Laisbo Marine ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Skibsmæglere." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er rådgivning, service og inspektion indenfor den maritime branche samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Firma i Kolding fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Bramdrupdam Glarmesterforretning A/S, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 7.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,8 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Bramdrupdam Glarmesterforretning A/S fra 2,8 millioner til 2,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jan Vogensen. I første omgang er det VOGENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jan Vogensen den dominerende ejer.

Bramdrupdam Glarmesterforretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Glarmestervirksomhed." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Hviid & Sønner A/S i Sjølund fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden Hviid & Sønner A/S, der har adresse i Sjølund. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,3 millioner til 11,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 8,8 millioner kroner til 11,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Sjølund-selskabet fra 47,4 millioner til 53,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bent Hviid. I første omgang er det HENRIK HVIID HOLDING A/S,SØREN HVIID HOLDING A/S,BENT HVIID HOLDING A/S,HBH HOLDING A/S,Hviid Sjølund A/S, der står som ejere. I sidste ende er Bent Hviid,Henrik Hviid,Søren Christian Hviid de dominerende ejere.

Hviid & Sønner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er handel, investering, produktion, transport og udlejningsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: C. Espersen Holding ApS i Harte fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet C. Espersen Holding ApS i Harte. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 324.931 til 1,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 543.846 kroner til 708.725 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Harte-virksomheden fra 7,5 millioner til 8,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Claus Espersen, der også er ejer.

C. Espersen Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Lokalbolig Kolding ApS i Kolding er stabil: Holder fast i sit plus

Lokalbolig Kolding ApS, der er et selskab i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 155.822 til 331.094 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 1,8 millioner kroner til 2,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 188.913 til 443.270 kroner.

Firmaet ledes af direktør Gert Rosendahl. I første omgang er det GRO Invest ApS,Roendbjerg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Gert Rosendahl,Lasse Røndbjerg de dominerende ejere.

Lokalbolig Kolding ApS hører hjemme i branchen "Ejendomsmæglere mv.." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen hos selskab i Kolding

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i CHJ Management A/S, der er et selskab i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 1,2 millioner til 747.160 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er blevet reduceret fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab - en nedgang på 28,6 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 1,8 millioner til 2,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Christian Henriksen. I første omgang er det SMINO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Christian Henriksen den dominerende ejer.

CHJ Management A/S tilhører branchen "Anden forretningsservice." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at formidle og etablere aftaler indenfor sportsverdenen, herunder via agent og management-virksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. Selskabets formål er herudover at sælger billetter vedrørende event- og sportsarrangementer samt andet hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er endelig investering i andre selskaber eller aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Per Nørret ApS i Strandhuse fik vendt underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Strandhuse-firmaet Per Nørret ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.008 til 399.800 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -158.352 kroner til -1125 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Strandhuse-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Nørret. I første omgang er det , der står som . I sidste ende er Thomas Nørret den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Per Nørret ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Firmaets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt investering i værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Fremgang: Vega Salmon A/S i Kolding gik fra underskud til millionplus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Vega Salmon A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -13,5 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 30,2 millioner kroner.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 24 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 20 ansatte. Omsætningen er uændret på 1,1 milliarder kroner i det seneste regnskab.

Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -464.000 kroner året før til 15,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne.

Sidste år steg formuen i Kolding-selskabet fra 85,9 millioner til 87,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jakob Graasbøll Enemark og ejes af VEGA SEA A/S.

Vega Salmon A/S hører hjemme i branchen "Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at handle med fisk, røgvarer og skaldyr samt beslægtede produkter, at rive røgerivirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Minus hos Tufra Kolding ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Tufra Kolding ApS, der er et firma i Harte. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -69.324 til 467.718 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 831.832 kroner til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Harte-selskabet fra 557.858 til 922.677 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Frank Buch Sørensen. I første omgang er det TUFRA ApS, der står som ejer. I sidste ende er Frank Buch Sørensen den dominerende ejer.

Tufra Kolding ApS tilhører branchen "Dyrehandel." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter med tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Ejendomsudlejer i Lunderskov ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i LKL Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Lunderskov. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 17.138 til -14.843 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 17.138 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 20.926 kroner til -11.091 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -26.230 til -41.073 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Lars Krüger Lykkegaard. I første omgang er det LARS LYKKEGAARD HOLDING ApS,Anders Vind Lykkegaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Anders Vind Lykkegaard,Lars Krüger Lykkegaard de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er LKL Ejendomme ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme, drift heraf samt aktiviteter i tilknytning hertil efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet skrumpede relativt meget i Lejebolig Kolding ApS i Kolding

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Lejebolig Kolding ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 2,0 millioner til 969.271 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 615.102 kroner til 938.854 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 6,7 millioner til 7,5 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Rune Bruun Hansen. I første omgang er det RUNE HANSEN HOLDING ANNO 2010 ApS,Rune Bruun Hansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rune Bruun Hansen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Lejebolig Kolding ApS anbragt i branchen "Webportaler." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er udlejning af beboelses- og erhvervsejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Vamdrup fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Vamdrup-firmaet BST HOLDING ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 458.000 til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 48.000 kroner til 64.329 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Vamdrup-firmaet fra 5,6 millioner til 6,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Svend Aage Ritz Nissen, der også er ejer.

BST HOLDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Strandhuse fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden B.B. Invest ApS i Strandhuse. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,8 millioner til 5,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er har forandret sig flere gange fra 420.000 kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Strandhuse-virksomheden fra 24 millioner til 29 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Brian Foged Birkegaard, der også er ejer.

B.B. Invest ApS tilhører branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tom K - Salon & Academy ApS i Kolding er gået fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tom K - Salon & Academy ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -58.720 til 34.484 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-virksomheden fra 7478 til 32.161 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Tom Løhde Karlsen. I første omgang er det Løhde Karlsen Holding IVS,Løhde Karlsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Tom Løhde Karlsen,Michael Løhde Karlsen de dominerende ejere.

Tom K - Salon & Academy ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive frisørsalon, undervisning indenfor fagområdet og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Vogensen Invest ApS i Bramdrupdam fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Bramdrupdam-virksomheden Vogensen Invest ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Sidste år steg formuen i Bramdrupdam-selskabet fra 5,9 millioner til 7,3 millioner kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Firmaet ledes af direktør Jan Vogensen, der også er ejer.

Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at virke som holdingselskab og derudover direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive handel og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: The Mokka Cafe, Kolding ApS i Kolding tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i The Mokka Cafe, Kolding ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 223.631 til 351.699 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 972.997 kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i seneste regnskabsår.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 4,9 millioner kroner til 5,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 272.184 kroner efter skat, et overskud på 272.184 kroner efter skat, faldt formuen i The Mokka Cafe, Kolding ApS fra 2,5 millioner til 2,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Strøh. I første omgang er det Frederik Rothe Håkansson,Nicklas Nielsen,THE MOKKA CAFE COMPANY, KOLDING ApS,Mokka Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Morten Strøh,Tom Forsberg de dominerende ejere.

The Mokka Cafe, Kolding ApS tilhører branchen "Restauranter." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er restaurationsdrift"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Marinaen Kolding ApS holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Marinaen Kolding ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 74.612 til 324.875 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 7 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 3,1 millioner kroner til 3,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-selskabet fra 241.685 til 488.474 kroner.

Selskabet ledes af direktør Morten Strøh. I første omgang er det Jesper Skovhus Poulsen,GERTZ HOLDING ApS,THE MOKKA CAFE COMPANY, KOLDING ApS,Mokka Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Morten Strøh,Tom Forsberg de dominerende ejere.

Marinaen Kolding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive restaurationsdrift, samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos Eschen Holding ApS i Agtrup

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Eschen Holding ApS i Agtrup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 266.506 til 136.813 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 710.664 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 335.131 kroner til 188.069 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Eschen Holding ApS var ligesom året før på 1,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Runge Eschen Santa Clausen, der også er ejer.

Eschen Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden teknisk rådgivning." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsfirma i Jordrup er konstant: Holder fast i et plus

Auto-Bo ApS, der er et selskab i Jordrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 23.182 til 29.171 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 272.058 kroner til 354.655 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Jordrup-virksomheden fra 302.216 til 323.218 kroner.

Selskabet ledes af direktør Bo Hansen, der også er ejer.

Auto-Bo ApS tilhører branchen "Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af inventar og driftsmidler til autoværksteder samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Vogensen Ejendomsinvest ApS i Bramdrupdam er stabil: Holder fast i sit plus

Selskabet Vogensen Ejendomsinvest ApS i Bramdrupdam har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 177.110 til 185.411 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 341.606 kroner til 348.003 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bramdrupdam-firmaet fra 380.364 til 525.656 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jan Vogensen. I første omgang er det VOGENSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jan Vogensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Vogensen Ejendomsinvest ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Jada Group ApS i Agtrup tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Agtrup-firmaet Jada Group ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 235.745 til 677.976 kroner før skat. Set over selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 245.830 kroner til 733.234 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Agtrup-selskabet fra 852.690 til 1,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Runge Eschen Santa Clausen. I første omgang er det Eschen Holding APS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Runge Eschen Santa Clausen den dominerende ejer.

Jada Group ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Agtrup-firmaet Jada Finans ApS fik minus i det seneste regnskab

Det seneste år er endt med underskud i Jada Finans ApS, der er et firma i Agtrup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -13.081 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets bruttotab blev på -12.898 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Agtrup-virksomheden endte på 39.797 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Runge Eschen Santa Clausen. I første omgang er det Eschen Holding APS, der står som ejer. I sidste ende er Jesper Runge Eschen Santa Clausen den dominerende ejer.

Jada Finans ApS hører hjemme i branchen "Finansiel leasing." Sit formål har virksomheden selv beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve finansiering herunder leasing af handelsvarer samt køretøjer"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Fald i overskuddet hos Bastrup-firma

Bastrup-firmaet Tømrer & Snedker Peter Christensen ApS har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 207.435 til 61.420 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 725.527 kroner til 653.159 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bastrup-selskabet fra 210.995 til 257.844 kroner.

Firmaet ledes af direktør Peter Schmidt Christensen, der også er ejer.

Tømrer & Snedker Peter Christensen ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Underskuddet er blevet mindre hos Riis Retail A/S

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Riis Retail A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet skåret ned fra -16,7 millioner til -14,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2017/18, der endte med et resultat før skat på 24,1 millioner kroner.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 127 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 81 ansatte - en nedgang på 36 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet noget fra 49,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 30,1 millioner kroner i det seneste regnskab - en nedgang på 38,8 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 76,6 millioner til 66 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Kristian Riis. I første omgang er det RIIS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Kristian Riis,Cecilie Riis Hjerpsted de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Riis Retail A/S anbragt i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af inventarprodukter samt at besidde fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Blachere Illumination ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet Blachere Illumination ApS, der har adresse i Agtrup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 422.557 til 476.234 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,7 millioner kroner til 2,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Agtrup-virksomheden fra 833.440 til 1,2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Runge Eschen Santa Clausen. I første omgang er det Eschen Holding APS,Blachere Illumination s.a.s., der står som ejere. I sidste ende er Jesper Runge Eschen Santa Clausen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Blachere Illumination ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Kristian E. Holding ApS i Kolding er stabil: Holder fast i et plus

I det seneste år har der igen været overskud i selskabet Kristian E. Holding ApS i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 63.990 til 5,9 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 8,7 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 2,7 millioner kroner, året før var tallet 3,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 34,8 millioner til 40,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Kristian Enggaard Jepsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Kristian E. Holding ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Opad igen: Kolding-firmaet Riis Retail A/S på vej væk fra sit minus

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i selskabet Riis Retail A/S, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet skåret ned fra -16,7 millioner til -14,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 24,1 millioner kroner.

I forrige regnskabsår var der i gennemsnit 127 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 81 ansatte - en nedgang på 36 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er skåret ned fra 49,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 30,1 millioner kroner i det seneste regnskab - et fald på 38,8 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 76,6 millioner til 66 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Kristian Riis. I første omgang er det RIIS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Kristian Riis,Cecilie Riis Hjerpsted de dominerende ejere.

Riis Retail A/S hører hjemme i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af inventarprodukter samt at besidde fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

På vej mod plus: Kolding-firmaet Riis North America ApS på vej væk fra tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i firmaet Riis North America ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -2,1 millioner til -119.000 kroner før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -14.000 kroner til -4000 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 882.000 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kristian Riis. I første omgang er det RIIS INVENTAR A/S,RIIS RETAIL A/S, der står som ejere. I sidste ende er Kristian Riis,Cecilie Riis Hjerpsted de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Riis North America ApS anbragt i branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion og salg af inventarprodukter samt at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang: Riis Entreprise A/S får nyt millionunderskud

Riis Entreprise A/S, der er en virksomhed i Kolding, har fået endnu et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -5,5 millioner til -5,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på -2,0 millioner kroner.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 19 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 13 ansatte - en nedgang på 32 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 2,3 millioner kroner til 958.000 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et underskud på -4,4 millioner kroner efter skat, voksede formuen i Riis Entreprise A/S sidste år fra 2,8 millioner til 3,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Michael Brock og Kristian Riis. I første omgang er det RIIS HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Kristian Riis,Cecilie Riis Hjerpsted de dominerende ejere.

Riis Entreprise A/S tilhører branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Frisk regnskab: Igen millionoverskud hos Riis Property A/S

I det seneste år har der igen været overskud i Kolding-selskabet Riis Property A/S. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet uændret 3,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 6,7 millioner kroner til 7,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 33,2 millioner til 35,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Michael Brock og Kristian Riis. I første omgang er det KRI HOLDING ApS,CRI HOLDING ApS,KRI Holding II ApS,CRI Holding II ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kristian Riis,Cecilie Riis Hjerpsted de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Riis Property A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering i og udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minus vokser: Dalby-virksomhed får nyt milliontab

Dalby-virksomheden KRI Holding ApS har fået endnu et minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -3,8 millioner til -4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 3,9 millioner kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -12.000 kroner til -1000 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 28,9 millioner til 24,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Kristian Riis, der også er ejer.

KRI Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Underskud hos Nextcom ApS

Det seneste år er endt med underskud i firmaet Nextcom ApS, der har adresse i Lunderskov. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -26.830 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttotab blev noteret til -25.793 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Lunderskov-firmaet endte på 13.170 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Mikkel Tastesen. I første omgang er det M.T Consult IVS,M.T Consult ApS,MT Capital ApS, der står som ejere. I sidste ende er Mikkel Tastesen den dominerende ejer.

Nextcom ApS tilhører branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Kolding-virksomhed fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Jumbo Sales Division US ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 354.820 til 446.060 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 11,8 millioner kroner til 13,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 2 millioner til 2,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Birger Adsbøl. I første omgang er det TURBO HOLDING 2001 ApS,SAXUM HOLDING ApS,SKOV HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Karsten Skov Hansen,Birger Adsbøl de dominerende ejere.

Jumbo Sales Division US ApS tilhører branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel. håndværk, industri, service og finansiering"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Jumbo Stillads A/S i Kolding fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Jumbo Stillads A/S, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29,8 millioner til 43,2 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 35 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 40 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 53,3 millioner kroner til 65,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 79,6 millioner til 93,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Karsten Skov Hansen. I første omgang er det TURBO HOLDING 2001 ApS,SAXUM HOLDING ApS,SKOV HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Karsten Skov Hansen,Birger Adsbøl de dominerende ejere.

Jumbo Stillads A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive service, reparation, produktion og montage af stillads og lifte samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Rådgivningsvirksomhed i Bjert vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Ren Production CPH ApS i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -14.581 til 10.784 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomheden oplyser ikke, hvor mange ansatte der har været i 2020/21. Året før var der i gennemsnit 1, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -3668 kroner til 10.968 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Bjert-firmaet fra -14.223 til 7788 kroner.

Firmaet ledes af direktør Martin Røen Hansen, der også er ejer.

Ren Production CPH ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed inden for projektledelse, kommunikation og management i forhold til kreative industrier i Danmark og Asien samt dermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Udlejningsfirma i Kolding fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Ejendomsselskabet IK Boligudlejning ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 624.000 til 1,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 638.000 kroner til 635.000 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 4,7 millioner til 5,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Gert Skare. I første omgang er det G. SKARE NIELSEN A/S,GERT SKARE A/S, der står som ejere. I sidste ende er Gert Skare den dominerende ejer.

Ejendomsselskabet IK Boligudlejning ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er drive virksomhed med boligudlejning, ejendomshandel og investering i fast ejendom samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Kolding-selskab fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i JT Enterprise ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 4,9 millioner til 19,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 40.371 kroner til 10.716 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 115 millioner til 129,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Jens Trillingsgaard. I første omgang er det JTE 1 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jens Trillingsgaard den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er JT Enterprise ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer." Virksomhedens formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Haubjerg Indretning ApS i Kolding fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Haubjerg Indretning ApS i Kolding. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,2 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 3.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 4,1 millioner kroner til 5,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 3,3 millioner til 3,9 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Kenneth Rod Petersen. I første omgang er det KENNETH PETERSEN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kenneth Rod Petersen den dominerende ejer.

Haubjerg Indretning ApS tilhører branchen "Engroshandel med kontormøbler." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er køb og salg af interiør og indretningsløsninger samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos handelsvirksomhed i Kolding

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden HH Components ApS i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,3 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 10,1 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er blevet reduceret fra 10,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,6 millioner kroner i det seneste regnskab - en formindskelse på 48,3 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 2,4 millioner kroner efter skat et overskud på 2,4 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i HH Components ApS fra 8,3 millioner til 4,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Hardy Bech. I første omgang er det NAAS HOLDING ApS,NAAS COMPONENTS ApS,M&S Armaturen GmbH, der står som ejere. I sidste ende er Hardy Bech den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er HH Components ApS anbragt i branchen "Engroshandel med metaller og metalmalme." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er køb og salg af varer og tjenesteydelser samt formueforvaltning"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Sønder Stenderup-selskab fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden NAAS Components ApS, der har adresse i Sønder Stenderup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 2,6 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 2,7 millioner kroner til 901.044 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Sønder Stenderup-selskabet fra 13,5 millioner til 16,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hardy Bech, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er NAAS Components ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er køb og salg af vare og tjenesteydelser, udlejning, konsulentbistand samt formueforvaltning, herunder aktiv investering i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Regnskab klar: Mindre minus i IT-firma i Bjert

Firmaet BEFAMOUS ApS i Bjert fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet begrænset fra -10.834 til -4007 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -10.834 kroner til -4007 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -412.230 til -416.237 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Per Bertelsen. I første omgang er det Ole Edward Søndergaard Poulsen,ARDAL HOLDING ApS,BEFAM HOLDING ApS,Niemann & Piksa Unternehmensberatung UG (haftungsbechränkt), der står som ejere. I sidste ende er Jens Juul Yde den dominerende ejer.

BEFAMOUS ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er udvikling og salg af software, apps og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Konsulentvirksomhed i Stubbum ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Stubbum-selskabet InFam Holding IVS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 12.271 til -4123 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 120.314 kroner.

Firmaets bruttotab er gået fra -1523 kroner til -4055 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 52.651 til 48.528 kroner.

Firmaet ledes af direktør Sergiy Kunik, der også er ejer.

InFam Holding IVS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje, og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: IT-firma i Kolding fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden OBIX ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 598.469 til 685.784 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 1,2 millioner kroner, året før var tallet 1,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 506.682 til 1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ole Bille. I første omgang er det BILLES HOLDING ApS UNDER STIFTELSE,BILLES HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ole Bille den dominerende ejer.

OBIX ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med IT-programmering og levering af ITkonsulentydelser og hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Underskuddet er blevet lidt mindre hos Homca ApS

Selskabet Homca ApS i Stubbum fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet formindsket fra -71.292 til -13.702 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -71.167 kroner til -13.294 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -26.220 til -39.922 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Sergiy Kunik. I første omgang er det Inmediant IVS,InFam Holding IVS, der står som ejere. I sidste ende er Sergiy Kunik den dominerende ejer.

Homca ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos udlejningsfirma i Hejls

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hejls-selskabet HDM Holding ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 2,1 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 70.396 kroner til 30.517 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hejls-selskabet fra 45,8 millioner til 47,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Hermann Messer, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er HDM Holding ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Firma i Hejls holdt fast i sit plus

Selskabet HDM Landbrug ApS, der har adresse i Hejls, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 44.376 til 56.143 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 928.998 kroner til 916.298 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i HDM Landbrug ApS var ligesom året før på 24,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Hans Hermann Messer. I første omgang er det HDM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Hans Hermann Messer den dominerende ejer.

HDM Landbrug ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje landbrugsejendom og drive land- og skovbrug samt juletræsproduktion og dermed i forbindelse stående virksomhed efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendommen Kronborg ApS i Kolding holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Kolding-firmaet Ejendommen Kronborg ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 619.662 til 637.777 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 268.339 kroner til 199.117 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,8 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Ulf Jensen, der også er ejer.

Ejendommen Kronborg ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at erhverve og udvikle ejendommen Jernbanegade 54, 1., 2. og 3. sal, 6000 Kolding samt dermed beslægtet formål efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Hejls holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Hejls-firmaet HDM Ejendomme ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 271.497 til 296.682 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 414.548 kroner til 441.504 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hejls-virksomheden fra 850.318 til 1,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Dorthe Messer. I første omgang er det DM Holding 2017 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dorthe Messer den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er HDM Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at eje og investere i grunde og bygninger og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Handelsvirksomhed i Vamdrup er gået fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i RUNGE & SØRENSEN EFTF. A/S, der er et firma i Vamdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -72.165 til 71.043 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 1,4 millioner kroner, året før var tallet 1,6 millioner.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -190.894 kroner til 131.923 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år steg formuen i Vamdrup-selskabet fra 1,8 millioner til 2,2 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Per Refslund Sørensen. I første omgang er det K G HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kirsten Guldager den dominerende ejer.

RUNGE & SØRENSEN EFTF. A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, service og udlejning af entreprenørmaskiner"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab hos Pitstop Kolding ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Pitstop Kolding ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -97.452 til 182.063 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 140.138 kroner til 189.483 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-firmaet fra -42.570 til 99.035 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ulf Jensen. I første omgang er det KOLDING BOLIGINVEST ApS,EJENDOMMEN KRONBORG ApS, der står som ejere. I sidste ende er Ulf Jensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Pitstop Kolding ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets primære formål er at drive cafe, værtshus, diskotek og udlejningsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Christiansfeld-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Tømrerfirmaet AC Byg ApS, der har adresse i Christiansfeld. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 4,7 millioner kroner, året før var tallet 4,4 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Christiansfeld-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Anders Steengård Christensen. I første omgang er det ASC Holding 2019 ApS,FKL Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Anders Steengård Christensen den dominerende ejer.

Tømrerfirmaet AC Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er tømrevirksomhed og totalentreprise indenfor byggeri samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos holdingselskab i Drejens

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet SMINO Holding ApS i Drejens. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 962.992 til 527.079 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2016/17, der endte med et resultat før skat på 978.101 kroner.

Sidste år voksede egenkapitalen i Drejens-firmaet fra 1,6 millioner til 2 millioner kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Firmaet ledes af direktør Christian Henriksen, der også er ejer.

Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom med henblik på formueforvaltning og anden i forbindelse dermed stående virksomhed samt konsulentvirksomhed inden for sport og events og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Terkelsen & Co. A/S i Kolding fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Terkelsen & Co. A/S i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste blev 5,7 millioner kroner, året før var tallet 6,0 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 5,6 millioner til 6,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jytte Billesbølle. I første omgang er det BILLESBØLLE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jytte Billesbølle den dominerende ejer.

Terkelsen & Co. A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er handel med jern- og metalskrot og andre skrotmaterialer samt miljøbehandling af biler"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: Ejendomsudlejer i Kolding arbejder med sit underskud

Ejendomsselskabet Bronzevej 4 ApS, der er et firma i Kolding, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet reduceret fra -168.021 til -6807 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -40.974 kroner til 153.964 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -91.936 til -97.246 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Jytte Billesbølle. I første omgang er det BILLESBØLLE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Jytte Billesbølle den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Bronzevej 4 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Durrani Holding ApS i Kolding gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Durrani Holding ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -7000 til 274.424 kroner før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -14.000 kroner til -10.890 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 470.000 til 743.079 kroner.

Virksomheden ledes af direktør John Durrani, der også er ejer.

Durrani Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning og hermed forbunden virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Kolding Tømrer Service ApS holdt fast i sit plus

Kolding-firmaet Kolding Tømrer Service ApS har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 36.000 til 389.000 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 508.000 kroner til 870.859 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 349.000 til 645.065 kroner.

Selskabet ledes af direktør John Durrani. I første omgang er det Durrani Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er John Durrani den dominerende ejer.

Kolding Tømrer Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Kolding-firmaet Lunderskov Stålindustri A/S fik også millionoverskud i seneste regnskab

Lunderskov Stålindustri A/S, der er en virksomhed i Kolding, har igen haft overskud. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet uændret 2,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 3,7 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 14, året før var det 15.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 10,3 millioner kroner til 12,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, et overskud på 2,0 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lunderskov Stålindustri A/S fra 7,2 millioner til 2,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jon Chris Almskou og Kristian Enggaard Jepsen. I første omgang er det KRISTIAN E. HOLDING ApS,Almskou Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Jon Chris Almskou,Kristian Enggaard Jepsen de dominerende ejere.

Lunderskov Stålindustri A/S hører hjemme i branchen "Maskinforarbejdning." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive fabrikation og handel"

Klik her for at se regnskabet.

Har fået røde tal: Et år efter millionoverskud må Kolding-firma se minus i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Bowl'n'Fun Kolding ApS, der er et selskab i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,3 millioner til -148.673 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner.

I det tidligere regnskabsår var der i gennemsnit 16 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 7 ansatte - en nedgang på 56 procent.

Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab dumpet ned fra 7,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,6 millioner kroner - en formindskning på 50,1 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 6,5 millioner til 5,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Steffen Larsen og Lene Høj Larsen. I første omgang er det BOWL'N' FUN ENTERTAINMENT A/S,Maximum Group A/S, der står som ejere. I sidste ende er Lene Høj Larsen den dominerende ejer.

Bowl'n'Fun Kolding ApS tilhører branchen "Drift af sportsanlæg." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive Bowl' N' Fun, Kolding, Skovvangen, 6000 Kolding med tilhørende aktiviteter, herunder eje diverse anlægsaktiver til brug for driften"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Kolding-firma fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden BENTE SKOV ApS i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 325.382 til 2,1 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 11.735 kroner til 19.220 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 7,7 millioner til 9,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bente Nielsen, der også er ejer.

BENTE SKOV ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Udlejningsfirma i Strandhuse er konstant: Holder fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Strandhuse-selskabet CGLM Ejendomme ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 56.000 til 24.965 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 187.000 kroner til 162.735 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Strandhuse-selskabet fra 322.000 til 341.910 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Lars Schmidt Michael og Christian Gleerup. I første omgang er det GLEERUP HOLDING ApS,LS HOLDING ApS UNDER STIFTELSE,LS HOLDING, KOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Schmidt Michael,Christian Gleerup de dominerende ejere.

CGLM Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom samt anden ifølge direktionens skøn i forbindelse hermed forbundet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Plus i Tved-virksomhed

Der blev tjent penge i det seneste år i Tved-firmaet JF Tagmontage ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 334.390 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Tved-selskabet endte på 296.924 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jesper Damgaard Frees, der også er ejer.

JF Tagmontage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive tagdækningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Kolding holdt fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Ejendomsanpartsselskabet Platinvej 30, der er et selskab i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 74.434 til 2,3 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er har forandret sig flere gange fra 198.856 kroner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-selskabet fra 757.796 til 2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Hans Christian Rasmussen. I første omgang er det HCR HOLDING AF 1996 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Henriette Rosenlund,Christian Rasmussen,Hans Christian Rasmussen de dominerende ejere.

Ejendomsanpartsselskabet Platinvej 30 tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom, investeringsvirksomhed samt anden hermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Næsten uændret: C2 Gruppen ApS i Kolding har fået minus

Kolding-selskabet C2 Gruppen ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet reduceret fra -10.093 til -9586 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 13.212 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 1470 kroner til -4264 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -105.576 til -113.053 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Carsten Iglemose, der også er ejer.

C2 Gruppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med andre varer via internet." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med service og handel samt hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Rkj Invest ApS i Dalby fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Rkj Invest ApS, der er et firma i Dalby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets bruttotab var ligesom året før på -2500 kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Dalby-virksomheden fra 5,4 millioner til 6,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør René Kjeldsen, der også er ejer.

Rkj Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede dattervirksomheder samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Salon Unik ApS i Kolding ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Salon Unik ApS i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 38.012 til -19.570 kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 101.302 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 574.178 kroner til 277.600 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 157.271 til 143.925 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Pia Petersen, der også er ejer.

Salon Unik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med frisørsalon, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Kailinias Design ApS i Kolding får underskud

Firmaet Kailinias Design ApS i Kolding fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -114.028 til -196.194 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 367.622 kroner til 498.227 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -90.637 til -310.221 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Elisabeth Amalthiea Delrey, der også er ejer.

Kailinias Design ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køreskoler." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive design virksomhed og køreskole samt anden virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen skrumpede hos transportfirma i Christiansfeld

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Christiansfeld-selskabet Preben Jørgensen Christiansfeld A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 1,3 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 27 ansatte.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 19,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Christiansfeld-selskabet fra 1,7 millioner til 2,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Gitte Thrysøe Carstensen. I første omgang er det GTC Holding, Christiansfeld ApS, der står som ejer. I sidste ende er Gitte Thrysøe Carstensen den dominerende ejer.

Preben Jørgensen Christiansfeld A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport." Firmaet beskriver selv sit formål på denne måde: "Virksomhedens formål er at drive vognmands- og transportvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: W. Sørensen Holding ApS i Kolding tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden W. Sørensen Holding ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 419.010 til 919.288 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 9857 kroner til 7071 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Rune Weis Sørensen, der også er ejer.

W. Sørensen Holding ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede dattervirksomhede samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Marck Schmidt ApS i Drejens ramt af røde tal

Overskud er blevet til underskud i Marck Schmidt ApS, der er et firma i Drejens. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 9711 til -121.748 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2018/19, der endte med et resultat før skat på 20.431 kroner.

Der var i gennemsnit 2 ansatte i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 876.046 kroner til 828.879 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 72.483 til -23.925 kroner og er dermed blevet negativ.

Selskabet ledes af direktør Marck Johansen Schmidt, der også er ejer.

Marck Schmidt ApS tilhører branchen "Landskabspleje." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Virksomhedens formål er at drive anlægsgartnerforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: Drejens-selskab fik overskud i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i Drejens-firmaet DM Greenkeeping Fyn ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 379.301 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 401.882 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Drejens-virksomheden endte på 335.875 kroner.

Selskabet ledes af direktør Marck Johansen Schmidt, der også er ejer.

DM Greenkeeping Fyn ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive anlægsgartnerforretning"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Larsens Eftf. ApS i Kolding

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kolding-firmaet Larsens Eftf. ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 991.441 til 501.441 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 3,9 millioner kroner.

Forrige år var der i gennemsnit 33 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 35 ansatte i seneste regnskabsår.

Selskabets bruttofortjeneste blev 3,7 millioner kroner, året før var tallet 4,0 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 12,6 millioner til 13 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Rasmussen og Hans Christian Rasmussen. I første omgang er det HCR HOLDING AF 1996 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Henriette Rosenlund,Christian Rasmussen,Hans Christian Rasmussen de dominerende ejere.

Larsens Eftf. ApS tilhører branchen "Maskinforarbejdning." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at fremstille skibstilbehør, underleverancer indenfor handel og industri samt håndværk og industri og dermed beslægtet formål efter direktionens nærmere bestemmelser"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Ejendomsvirksomhed i Seest gik fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet S.T. Ejendomme ApS i Seest. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -32.624 til 1333 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 50.910 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 169.183 kroner til 242.626 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Seest-virksomheden fra -74.489 til -73.156 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Anne Margrethe Østergaard og Tonn Østergaard. I første omgang er det S.T. ØSTERGAARD HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er Anne Margrethe Østergaard,Tonn Østergaard de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er S.T. Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Firmaet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive handel, foretage investeringer i værdipapirer og fast ejendom samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Design Rengøring ApS holdt fast i et plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Design Rengøring ApS i Seest. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet krympet fra 68.483 til 38.294 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 68.483 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Seest-virksomheden fra -56.020 til -27.889 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Charlotte Astrid Tolstrup Pedersen og Helle Monica Mørk. I første omgang er det DESIGN INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er Charlotte Astrid Tolstrup Pedersen,Helle Monica Mørk de dominerende ejere.

Design Rengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed i ind- og udland samt handel og industri. Import og eksport m.v"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Laserteam ApS holdt fast i et overskud

Laserteam ApS, der er et selskab i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 63.183 til 88.563 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 418.921 kroner til 369.824 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra -283.941 til -195.378 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Trine Urup Schjerlund. I første omgang er det TTL Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Thomas Urup Schjerlund,Trine Urup Schjerlund de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Laserteam ApS anbragt i branchen "Skønheds- og hudpleje." Selskabet beskriver selv sit formål sådan: "Selskabets formål er at drive hud- og skønhedspleje og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Oxholm ApS i Kolding tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Kolding-virksomheden Oxholm ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 294.354 til 482.289 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 2,1 millioner kroner til 2,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 638.611 til 1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Thøger Oxholm Jensen. I første omgang er det Thøger Oxholm Jensen,Anders Hyldahl Askou Slumstrup, der står som ejere. I sidste ende er Thøger Oxholm Jensen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Oxholm ApS anbragt i branchen "Landskabspleje." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive anlægsgartnerivirksomhed samt anden ifølge direktionens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Butik i Bramdrupdam fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Anpartsselskabet af 28. Februar 2007, der er et selskab i Bramdrupdam. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 622.650 til 2,3 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttotab er gået fra -43.742 kroner til -45.422 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bramdrupdam-firmaet fra 12 millioner til 13,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Povl Callesen, der også er ejer.

Anpartsselskabet af 28. Februar 2007 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er formueforvaltning samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Ravn & Helth ApS holdt fast i sit overskud

Selskabet Ravn & Helth ApS, der har adresse i Vonsild, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 31.420 til 31.434 kroner før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 39.540 kroner til 41.281 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Vonsild-virksomheden fra 64.508 til 89.026 kroner.

Selskabet ledes af direktør Michael Helth Hansen og ejes af Michael Helth Hansen,Malene Ravn Hansen.

Ravn & Helth ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomheden beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at fungere som investeringsselskab, køb og salg af ejendomme, udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Kolding-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet DAMGOODPEOPLE ApS i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 4,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 6, året før var det 5.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 6,6 millioner kroner til 8,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 3,3 millioner kroner efter skat et overskud på 3,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i DAMGOODPEOPLE ApS fra 7,5 millioner til 5,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Tina Christensen. I første omgang er det D&T Holding af 2020 ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dennis Astrup Madsen,Tina Christensen de dominerende ejere.

DAMGOODPEOPLE ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Indretningsarkitekter og rumdesign." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed med teknisk rådgivning om indretning"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: E-dyrlægen.dk ApS i Sønder Stenderup er gået fra underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Sønder Stenderup-firmaet E-dyrlægen.dk ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -163.570 til 222.337 kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -156.247 kroner til 222.086 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Sønder Stenderup-virksomheden fra -113.570 til 95.588 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Mads Einshøj Petersen og Frida Starup Jepsen. I første omgang er det Farads Dim Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Mads Einshøj Petersen,Frida Starup Jepsen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er E-dyrlægen.dk ApS anbragt i branchen "Dyrlæger." Selskabet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive dyrlægevirksomhed og telemedicin samt hermed beslægtede aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Igen røde tal: Christiansfeld-virksomhed holder sig i rødt

Firmaet LEARNINGBYPLAY ApS i Christiansfeld fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2709 til -2829 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,017/18, der endte med et resultat før skat på -1375 kroner.

Omsætningen blev på 1084 kroner, året før var tallet 1146.

Firmaets bruttotab er gået fra -2709 kroner til -2829 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Egenkapitalen faldt fra -33.521 til -36.350 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Britta Vad Nielsen og Gitte Dall Sølbeck. I første omgang er det Daniel Nyboe Andersen,Britta Vad Nielsen,Alexander Dall Fosnæs,Dall Sølbeck Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Britta Vad Nielsen,Gitte Dall Sølbeck de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er LEARNINGBYPLAY ApS anbragt i branchen "Anden undervisning." Firmaet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med abonnement af læse- og intelligensprogrammer og hermed forbundne virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Kultur For abonnenter

Lars bor i et hus med en helt særlig historie: Fra sin altan har han en unik udsigt over hele Kolding

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Poul har den livstruende kræft, som kun rammer mænd: Dødsangst er ikke noget vi mænd taler om

Erhverv For abonnenter

Travl erhvervsmand fik stor sponsoraftale i hus: Hjertet banker for fodboldklub

Erhverv For abonnenter

Så er den gal igen: Grillkiosk får bøde for indtørret kødsaft, fedtperler og seks kolde pølser med en afløbsslange henover

Haderslev

Risiko for spredning: Fyrrum står i flammer på landejendom

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Tønder For abonnenter

DF-lokalformand i ny kampagnevideo: - Tyskerne er kommet til magten i Tønder

Haderslev

Efter omkring 20 domme: Udvist mand begår stadig kriminalitet

Sydjylland For abonnenter

Jeg skød en impala på min 14-års fødselsdag: Det kunne have været mig, der var endt som en sag hos kommunen

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Varde For abonnenter

Trafikplaner for millioner i Blåvand holder for rødt lys - er først færdig i 2025

Billund For abonnenter

Maskinfabrik vokser: Snart breder virksomheden sig over 2000 kvadratmeter

Haderslev

Sammen mod ensomhed: For Anette, Jonna og Steen er mandag verdens bedste dag

Annonce