Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Kom ikke over nulstregen: Rådgivningsvirksomhed i Kolding i minus

JOLA CONSULTING IVS, der er en virksomhed i Kolding, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1165 til -4666 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst blev 2,016, der endte med et resultat før skat på 6942 kroner.

Omsætningen blev på 335.334 kroner, året før var tallet 442.690.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 432.290 kroner til 335.334 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Selv om året endte med et underskud på -4666 kroner efter skat, voksede formuen i JOLA CONSULTING IVS sidste år fra 237 til 1245 kroner.

Virksomheden ledes af direktør John Williams Larsen, der også er ejer.

JOLA CONSULTING IVS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve rådgivning med service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Transportselskab i Kolding tjente noget mindre i seneste regnskabsår

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AM Transport ApS, der er et selskab i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 324.098 til 145.478 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,8 millioner kroner.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 14 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 12 til i alt 26 ansatte - en fremgang på 86 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 10,2 millioner kroner til 17,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 108.665 kroner efter skat et overskud på 108.665 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i AM Transport ApS fra 5,5 millioner til 608.665 kroner.

Firmaet ledes af direktør Allan Frank Madsen. I første omgang er det AM Holding Hunderup ApS, der står som ejer. I sidste ende er Allan Frank Madsen den dominerende ejer.

AM Transport ApS tilhører branchen "Vejgodstransport." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Markant Ejendomme ApS i Kolding

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Markant Ejendomme ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 204.303 til 172.814 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 215.469 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 294.404 kroner til 278.464 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 125.202 kroner efter skat et overskud på 125.202 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Markant Ejendomme ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Rune Bruun Hansen. I første omgang er det RUNE HANSEN HOLDING ANNO 2010 ApS,Rune Bruun Hansen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Rune Bruun Hansen den dominerende ejer.

Markant Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Cp Autoværksted ApS tjente mindre i seneste regnskabsår

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Cp Autoværksted ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 219.264 til 115.539 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 219.264 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 215.606 kroner til 141.872 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-selskabet fra 271.549 til 357.521 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Morten Petersen, Morten Petersen, Carsten Pagh og Carsten Pagh og ejes af Morten Petersen,Carsten Pagh.

Cp Autoværksted ApS tilhører branchen "Autoreparationsværksteder mv.." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation og salg af biler"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Regnskabsvirksomhed i Bramdrupdam i minus

Selskabet CS Regnskabservice IvS, der har adresse i Bramdrupdam, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2020, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -35.672 til -191.685 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2,016, der endte med et resultat før skat på 47.820 kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 521.164 kroner til 194.098 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 46.845 til -110.517 kroner og er dermed blevet negativ.

Firmaet ledes af direktør Claus Sommer. I første omgang er det Claus Sommer Holding IVS, der står som ejer. I sidste ende er Claus Sommer den dominerende ejer.

CS Regnskabservice IvS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er regnskabs- og bogførings virksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Nedgang i indtjeningen hos holdingselskab i Vamdrup

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Vamdrup-virksomheden SLS Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020, som virksomheden for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 19,5 millioner til 9,8 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019, der endte med et resultat før skat på 19,5 millioner kroner.

Sidste år steg formuen i Vamdrup-selskabet fra 40,7 millioner til 50,2 millioner kroner.

Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Bijan Shahbaz, der også er ejer.

Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt øvrigt efter ledelsens anvisninger"

Klik her for at se regnskabet.

Minus igen: Rebæk-virksomhed holder sig i rødt

Selskabet GARTNERADMINISTRATION ApS, der har adresse i Rebæk, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -4804 til -13.664 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på -4804 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -4620 kroner til -13.159 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 13.372 til -293 kroner og er dermed blevet negativ.

Virksomheden ledes af direktør Svetlana Brokane, der også er ejer.

GARTNERADMINISTRATION ApS tilhører branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser." Sit formål har selskabet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er administration af indenlandske og udenlandske selskaber, markedsundersøgelser, personalerekruttering, virksomhedsrådgivning, byggevirksomhed, udlejningsvirksomhed, handel, investering og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Restaurant i Kolding ramt af minus

Overskud er blevet til underskud i Romi ASG Holding ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 148.417 til -235.118 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2017, der endte med et resultat før skat på 303.536 kroner.

Selskabets bruttotab er gået fra -3549 kroner til -311 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 495.703 til 260.585 kroner.

Selskabet ledes af direktør Ahmet Sinan Güçlü, der også er ejer.

Romi ASG Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Virksomhedens formål er drift af restaurationsvirksomhed og investering indenfor samme branche i regi af datterselskaber"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Stort Lunderskov-firma fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i DYKON A/S, der er en virksomhed i Lunderskov. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 12,4 millioner til 29,6 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 72 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 74 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 48,9 millioner kroner til 66,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 23,2 millioner kroner efter skat, et overskud på 23,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i DYKON A/S fra 33,5 millioner til 26,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Ege Thale Slettnes Møller og ejes af KSJ001 Investment A/S,DYKON Investment A/S.

DYKON A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af boligtekstiler." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel med al slags fjer og sengetøj samt andet dermed efter bestyrelsens skøn beslægtede formål"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Sofie Solgerd Jewelry IVS i Sønder Stenderup holder sig i rødt

Sofie Solgerd Jewelry IVS, der er et firma i Sønder Stenderup, fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -54.105 til -69.454 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 122.000 kroner.

Omsætningen blev på 117.953 kroner, året før var tallet 96.167.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -53.641 kroner til 31.568 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Egenkapitalen faldt fra 105.955 til 36.501 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Christian Søeberg Fagan og Ann-Sofie Solgerd Hansen og ejes af Christian Søeberg Fagan,Ann-Sofie Solgerd Hansen.

Sofie Solgerd Jewelry IVS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer." Selskabets formål er beskrevet således: "Virksomhedens formål er at sælge smykker"

Klik her for at se regnskabet.

Lidt tilbage: Packclub ApS i Dalby holder sig i rødt

Dalby-selskabet Packclub ApS fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -58.000 til -578.922 kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -58.000 kroner til 70.092 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 454.000 til 384.865 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Teis Dalgaard og Peter Casper Kyed Lissau. I første omgang er det Lykke og Basse Holding ApS,Lykke og Larsen Holding ApS,Kyed AFA Holding IVS,MAMEROX IVS, der står som ejere. I sidste ende er Teis Dalgaard,Jesper Poulin Larsen,Thomas Hansen,Peter Casper Kyed Lissau,Morten Wegelbye Holm,Keld Rørmose de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Packclub ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at udvikle en APP"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: W. H. Holding, Kolding ApS i Kolding fik forvandlet underskud til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet W. H. Holding, Kolding ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -850.000 til 203.386 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 876.000 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra -138.000 kroner til 45.212 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 14,6 millioner til 14,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Klaus Kjær og Katrina Vosgerau Akkermann og ejes af Klaus Kjær.

W. H. Holding, Kolding ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser." Virksomheden beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at eje og administrere aktier i Optikjær A/S samt andre dermed ifølge direktionens skøn beslægtede formål"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Underskud i reklamebureau i Kolding er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Kolding-firmaet HEGNET ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -317.283 til 203.119 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 4 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 2 ansat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,1 millioner kroner til 1,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-virksomheden fra 222.438 til 439.035 kroner.

Selskabet ledes af direktør Lars Hegnet. I første omgang er det Lars Hegnet,HEGNET HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Lars Hegnet den dominerende ejer.

HEGNET ApS tilhører branchen "Reklamebureauer." Firmaet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at drive reklame- og grafisk virksomhed, herunder anden beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Vamdrup-virksomhed fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Vamdrup-virksomheden HM 11 Drift Statsautoriseret Revisionsanpartsselskabet. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 217.110 til 266.712 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttotab er gået fra -3668 kroner til -3150 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vamdrup-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Christian Holm Pedersen, der også er ejer.

HM 11 Drift Statsautoriseret Revisionsanpartsselskabet hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed som Statsautoriseret Revisor, herunder at eje en ideel andel af en revisionsvirksomhed, der drives i Partnerselskabs form"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Kolding For abonnenter

Vil du stemme lokalt? - her er de helt lokale folketingskandidater, som du kan stemme på til valget

Annonce

Hvem er du mest enig eller uenig med? Tag kandidattesten her

Annonce
Annonce
Esbjerg For abonnenter

Den her restaurant SKAL du prøve: Snapsen er velvoksen, egnsretterne perfekte - og anmelderen blev både fuld, mæt og lykkelig

Sønderjylland For abonnenter

Kvinde sigtet for bølge af tricktyverier: - Snød ekspedienter for flere tusinde kroner

Kolding

Se billeder og video af royalt besøg på Koldinghus: Nu kan du komme helt tæt på verdens vildeste stel

Varde For abonnenter

Robotterne kommer trillende med maden: Gør arbejdsdagen lettere for de ansatte på gulvet

Nikotin forklædt som slik lokker børn og unge: Stikprøver vidner om ulovlig salg af e-cigaretter i næsten hver anden by

Erhverv For abonnenter

Direktør vil klage, efter pizzeriakæde igen får sur smiley for manglende rengøring: - Jeg føler, at det er ved at være lidt for personligt

Vejen For abonnenter

Søren har sagt definitivt farvel til sin minkfarm: - At det er lovligt igen, ændrer intet for mig

Grev Ingolf og grevinde Sussie forlader godset og skal ned på den halve plads: - Når vi er på plads, sælger vi Egeland

Tragisk ulykke fik Jesper til at trodse sin fars råd om ikke at overtage familiens forretning: Nu sælger han møbler i hele landet

Tønder For abonnenter

Trods højlydte protester fra beboere er uønskede 'party-sommerhuse' på vej på populær ferieø

Lykke lever sparsommeligt, men har alt: Luner rundstykker på brændeovnen og lader prisen diktere menuen

Nordtyskland For abonnenter

34-årig er tiltalt for at have dræbt sin hustru med 24 knivstik: - Det er alt sammen løgn

Billund For abonnenter

'Bine-Hans' fylder 90 og er stadig aktiv jæger – oftest uden at skyde: - Det er pænere at se på dyrene, når de kommer gående

Debat For abonnenter

JydskeVestkysten mener: Det burde være en selvfølge, men det er det desværre ikke. Vaccinationer skal foregå tæt på borgerne

Annonce