Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Røde tal forsvandt: Selskab i Kolding vender underskud til millionoverskud

Efter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden CHRESTEN DAHLGAARD ApS, der har adresse i Kolding i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet for alvor vokset fra -276.942 til 1,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var i gennemsnit på 2 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttotab er gået fra -22.726 kroner til -31.198 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 2 millioner til 3,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Chresten Dahlgaard, der også er ejer.

CHRESTEN DAHLGAARD ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at investere i danske og udenlandske børsnoterede og ikke noterede værdipapirer af en hver art, samt gennem selskabets pengeinstitut at indgå aftaler om deltagelse i valutahandel herunder terminsforretninger og options"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Christiansfeld fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i virksomheden RELA TECH ApS i Christiansfeld. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 243.366 til 1,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 4 fuldtidsmedarbejdere i 2021. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,9 millioner kroner til 3,9 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Christiansfeld-firmaet fra 456.656 til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af René Jørgensen og Lars Jørgensen. I første omgang er det LARE Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er René Jørgensen,Lars Jørgensen de dominerende ejere.

RELA TECH ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at drive rådgivende konsulentvirksomhed indenfor VVS og gas samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Just Trade ApS holdt fast i sit plus

Just Trade ApS, der er en virksomhed i Vonsild, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 101.000 til 502.230 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttotab er gået fra -22.000 kroner til -23.523 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Vonsild-virksomheden fra 1,7 millioner til 1,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Jesper Just Vognsen, der også er ejer.

Just Trade ApS tilhører branchen "Formueforvaltning." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, at drive investeringsvirksomhed samt at virke som holdingselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Sjølund Holding A/S i Hejlsminde fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Hejlsminde-firmaet Sjølund Holding A/S. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 12,1 millioner til 20,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 3 ansatte. Omsætningen blev på 413.312 kroner, året før var tallet 341.730.

Selskabets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -856.879 kroner til -994.310 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år steg egenkapitalen i Hejlsminde-selskabet fra 226,6 millioner til 242,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ingrid Dahl Jensen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Sjølund Holding A/S anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt anden ifølge bestyrelsens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal offentliggjort: Viuf-virksomhed fik overskud i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i Viuf-virksomheden Viuf husoghaveservice ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 4243 kroner. Det er selskabets første regnskab.

Årets bruttofortjeneste endte på 24.300 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Viuf-selskabet endte på 53.310 kroner.

Firmaet ledes af direktør Claus Pedersen. I første omgang er det GroupPedersenHolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Claus Pedersen den dominerende ejer.

Viuf husoghaveservice ApS tilhører branchen "Kombinerede serviceydelser." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Entreprenørgården Syd ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Entreprenørgården Syd ApS i Skanderup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 240.518 til 286.686 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 1,8 millioner kroner til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i Entreprenørgården Syd ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Morten Schelde Thomsen. I første omgang er det ALT VIKAR SERVICE ApS,MÆND OG MASKINER.DK ApS,MST INVEST 2011 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Morten Schelde Thomsen,Anders Thomsen de dominerende ejere.

Entreprenørgården Syd ApS tilhører branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Holdingselskab i Nr Bjert fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Nr Bjert-virksomheden IMKU Holding A/S. Det fremgår af den dugfriske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 802.486 til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

På trods af et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat et overskud på 2,6 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i IMKU Holding A/S fra 11,1 millioner til 9,6 millioner kroner.

Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Virksomheden ledes af direktør Kurt Madsen. I første omgang er det Kurt Madsen,Kurt Madsen 2020 ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kurt Madsen den dominerende ejer.

Firmaets formål beskrives sådan: "Selskabets formål er at eje værdipapirer og foretage investeringer i andre virksomheder og i øvrigt være passiv virksomhedsdeltager"

Klik her for at se regnskabet.

Ejendomsvirksomhed i Kolding er konstant: Holder fast i sit plus

I det seneste år har der igen været overskud i firmaet MAZANTIGADE KOLDING ApS i Kolding. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 9319 til 14.044 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 15.041 kroner til 20.319 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 138.870 til 150.914 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Regnar Jørgensen Staugaard, der også er ejer.

MAZANTIGADE KOLDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drift af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsvirksomhed i Strandhuse er konstant: Holder fast i sit plus

Firmaet PCE Holding ApS i Strandhuse har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 106.936 til 338.863 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttotab er gået fra -39.457 kroner til -24.752 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 264.327 kroner efter skat et overskud på 264.327 kroner efter skat, faldt formuen i PCE Holding ApS fra 7 millioner til 6,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ulla Kristine Elkjær, der også er ejer.

PCE Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med kufferter og lædervarer." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel og investering efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Indtjening går op: Firma i Ødis på vej væk fra tabet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i J.B.HOLDING ØDIS ApS, der er et selskab i Ødis. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -654.000 til -135.491 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 108.000 kroner til 111.991 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 12 millioner til 11,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Jørgen Balle, der også er ejer.

J.B.HOLDING ØDIS ApS tilhører branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer." Virksomheden beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er at drive handel, udlejning samt eje aktier i datterselskaber samt enhver anden virksomhed som efter direktionens skøn har forbindelse med de anførte formål"

Klik her for at se regnskabet.

Nyt regnskab: N'joy Nordic Life ApS i Lunderskov får underskud

Det seneste år er endt med underskud i N'joy Nordic Life ApS, der er et firma i Lunderskov. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -41.742 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Årets omsætning blev på 159.243 kroner.

Årets bruttotab blev på -41.742 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger.

Formuen i Lunderskov-firmaet endte på 40.000 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Britta Vad Nielsen og Karina Tang og ejes af Britta Vad Nielsen,Karina Tang.

N'joy Nordic Life ApS tilhører branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tilbagegang: Boltspecialisten ApS i Vonsild ramt af tab

Overskud er blevet til underskud i virksomheden Boltspecialisten ApS, der har adresse i Vonsild. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet faldet under nul-stregen fra 96.024 til -213.373 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 302.165 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 668.227 kroner til 315.338 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 778.357 til 497.766 kroner.

Selskabet ledes af direktør Jørn Fløjstrup Knudsen, der også er ejer.

Boltspecialisten ApS tilhører branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er handelsvirksomhed med alle forekommende produkter til fortrinsvis jern- og metalindustrien samt anden dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Virksomhed i Nr Bjert fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Nr Bjert-firmaet IMKU ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 798.120 til 3,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,2 millioner kroner til 3,3 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Nr Bjert-virksomheden fra 1,8 millioner til 4,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Kurt Madsen. I første omgang er det INGVARD MADSEN, NR. BJÆRT ApS,INGVARD MADSEN. NR. BJÆRT A/S,IMKU HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er Kurt Madsen den dominerende ejer.

IMKU ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål." Sit formål har firmaet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er produktion og salg af kloakrensere og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Lunderskov Camping A/S i Lunderskov fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Lunderskov Camping A/S i Lunderskov. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 6 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 4,0 millioner kroner til 4,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lunderskov Camping A/S fra 6,4 millioner til 3,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Claus Garbrecht Thomsen. I første omgang er det Claus Garbrecht Thomsen,INTERCAMP A/S, der står som ejere. I sidste ende er Claus Garbrecht Thomsen den dominerende ejer.

Lunderskov Camping A/S tilhører branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bramdrupdam-virksomhed fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Investeringsselskabet KG ApS, der er en virksomhed i Bramdrupdam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset mange gange fra 538.876 til 4,5 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -43.889 kroner til -49.884 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Bramdrupdam-virksomheden fra 17,9 millioner til 21,3 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Kresten Gravgaard, der også er ejer.

Investeringsselskabet KG ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel, formueforvaltning samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet formål"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Kolding-firma fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i SAILDIRECT ApS, der er et selskab i Kolding. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 475.088 til 567.614 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Omregnet var der i alt 3 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,0 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 1,1 millioner til 1,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Kim Zeiler Skovgaard Andersen og ejes af Kim Zeiler Skovgaard Andersen,Christian Lind Bendixen.

SAILDIRECT ApS tilhører branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil." Selskabet beskriver selv sit formål på følgende måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter med tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Intercamp A/S i Lunderskov holdt fast i overskuddet

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Intercamp A/S, der har adresse i Lunderskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 7,7 millioner til 7,8 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 25 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 19,0 millioner kroner til 21,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Lunderskov-firmaet fra 19,1 millioner til 21,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thorkil Peter Rasmussen. I første omgang er det Thorkil Peter Rasmussen,Steen Reinholdt Rasmussen,Mikkel Reinholdt Rasmussen,SRR HOLDING ApS,MRR HOLDING ApS,TORASCO ApS, der står som ejere. I sidste ende er Thorkil Peter Rasmussen,Steen Reinholdt Rasmussen,Mikkel Reinholdt Rasmussen de dominerende ejere.

Intercamp A/S tilhører branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.." Selskabet beskriver selv sit formål med disse ord: "Selskabets formål er at drive handel"

Klik her for at se regnskabet.

Selskab i Almind er konstant: Holder fast i et plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden MSP INVEST, KOLDING ApS, der har adresse i Almind. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 141.540 til 117.119 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 159.565 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Årets bruttotab var ligesom året før på -2502 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 117.119 kroner efter skat et overskud på 117.119 kroner efter skat, faldt formuen i MSP INVEST, KOLDING ApS fra 267.120 til 243.239 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Michael Steen Pedersen, der også er ejer.

MSP INVEST, KOLDING ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har firmaet selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive virksomhed som Holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive industri, handel og produktion samt øvrig aktivitet efter direktionens anvisninger"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Bramdrupdam fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden ODDS-34 KIOSKEN ApS, der har adresse i Bramdrupdam. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 298.185 til 414.845 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 708.804 kroner til 854.871 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bramdrupdam-firmaet fra 611.708 til 787.906 kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Ahmad Alizadeh og Arif Rezai og ejes af Ahmad Alizadeh,Arif Rezai.

ODDS-34 KIOSKEN ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom." Selskabets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formaal er køb, salg ,udlejning samt besiddelse af ejendomme"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Christiansfeld-selskab fik overskud i seneste regnskab

Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet DS Outsource ApS, der har adresse i Christiansfeld. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 776.345 kroner. Det er firmaets første regnskab.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttofortjeneste blev noteret til 1,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Christiansfeld-selskabet endte på 643.931 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Gitte Dall Sølbeck. I første omgang er det Dall Sølbeck Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Gitte Dall Sølbeck,Jack Dall Sølbeck de dominerende ejere.

DS Outsource ApS hører hjemme i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: Strandhuse-virksomhed er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet A/S P. K. TRSP./FINANS i Strandhuse. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -51.685 til 269.725 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -14.034 kroner til -4575 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen i A/S P. K. TRSP./FINANS var ligesom året før på 3,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Peter Køpke og Inga Kirsten Hedegaard Køpke og ejes af Peter Køpke,Bente Køpke Kjeldsen.

A/S P. K. TRSP./FINANS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at drive finansierings- og investeringsvirksomhed, herunder evt. transportvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Steen Madsen Holding ApS i Strandhuse fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Steen Madsen Holding ApS i Strandhuse. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end fordoblet fra 2,6 millioner til 5,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2018/19, der endte med et resultat før skat på 31,0 millioner kroner.

Omregnet var der i alt 2 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttotab er gået den forkerte vej - fra -211.617 kroner til -250.991 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 4,5 millioner kroner efter skat et overskud på 4,5 millioner kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Steen Madsen Holding ApS fra 42,9 millioner til 41,7 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Steen Leo Madsen, der også er ejer.

Steen Madsen Holding ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Firmaet beskriver selv sit formål således: "Selskabets formål er at drive handel og industri, formueplacering samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Detailhandelsfirma i Lunderskov er konstant: Holder fast i et plus

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lunderskov-firmaet H&H SOLUX ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet krympet fra 104.252 til 10.986 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 476.938 kroner til 430.345 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 10.986 kroner efter skat et overskud på 10.986 kroner efter skat, faldt formuen i H&H SOLUX ApS fra 329.056 til 318.070 kroner.

Firmaet ledes af direktør Jan Hedeager, der også er ejer.

H&H SOLUX ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt agentur alt indenfor afskærmning, gardiner m.m., samt aktiviteter med tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Finansselskab i Nørre Bjert fik sit overskud reduceret noget

KLAUS HJORT-ENEMARK ApS, der er et selskab i Nørre Bjert, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 208.935 til 10.374 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 208.935 kroner.

Firmaets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 184.969 kroner til -200 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 8108 kroner efter skat, et overskud på 8108 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i KLAUS HJORT-ENEMARK ApS fra 468.988 til 422.096 kroner.

Firmaet ledes af direktør Klaus Hjort-Enemark, der også er ejer.

KLAUS HJORT-ENEMARK ApS tilhører branchen "Investeringsselskaber." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og drive investering samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Logistikkæmpe vil indtage Danmarks fire største byer: Udvidelse med op til 40.000 kvadratmeter og en stribe nye lastbiler på vej

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Svindel med cigaretafgifter på nedlagt landbrugsejendom: Ukrainer idømt tre år og seks måneders fængsel og bøde på 58 millioner kroner

Erhverv For abonnenter

Vraget transport-direktør gik imod bestyrelsens ønsker: - Vi vil hellere handle nu end at ligne fjolser, når det hele brænder ned til grunden

Esbjerg

Se video: Lastvognstog fra Esbjerg Gods kilet fast under togbro i Vejle

Esbjerg

Se video: Lastbilchauffør skal stå skoleret for kæmpebrøler: Han kørte direkte ind i broen

Ny opsigtsvækkende rapport: Region Midtjylland er kun toppen af isbjerget i skandalesag - i én region står det værre til

Varde

Arbejdsskade tvang Connie til at sadle om - nu har hun åbnet egen klinik på byens hovedgade

Sydjylland For abonnenter

Pernille har mistet tre sønner og er nu fuld af frygt gravid igen : - Det er traumatiserende at være omringet af lykkelige forældre, når ens eget barn er dødt

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Esbjerg

Hjælpsom ægtemand blev overfaldet: - Du har påkørt min hund, råbte vred mand, og så endte indkøbstur i Netto blodigt

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Billund

Lokal tømrermester vil vise, han kan skabe liv i tom Netto-bygning: - Jeg er træt af, at folk taler vores by ned og siger, at butikker lukker og slukker

Esbjerg For abonnenter

Nu ligger det fast: Nærvarmeprojekt i landsby bliver en realitet

Haderslev For abonnenter

Niels-Gunnar kræver sine penge tilbage: Hvorfor skal jeg betale for noget, som jeg ikke har brug for - eller har bedt om

Annonce