Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos ejendomsudlejer i Kolding

Overskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet JOVICA A/S, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet reduceret fra 666.728 til 528.538 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2020, der endte med et resultat før skat på 666.728 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 797.082 kroner til 622.083 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,5 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Torben Villumsen. I første omgang er det X3 CAPITAL A/S,JOVICA A/S,Villumsen Invest ApS,Villumsen Consulting ApS,MEW Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Torben Villumsen,Karsten Emanuel Johansen de dominerende ejere.

JOVICA A/S hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Firmaets formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at investere i børsnoterede værdipapirer, herunder derivater, exchange traded funds og exchange traded notes, at foretage shortselling af børsnoterede værdipapirer samt at handle med valuta. Herudover er det selskabets formål at investere i ejendomme både med henblik på udlejning og videresalg"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Torasco ApS i Lunderskov

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Lunderskov-firmaet Torasco ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 3,5 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -62.395 kroner til -50.890 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Lunderskov-firmaet fra 33,4 millioner til 35,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Thorkil Peter Rasmussen og ejes af Thorkil Peter Rasmussen,Steen Reinholdt Rasmussen,Mikkel Reinholdt Rasmussen.

Torasco ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje aktier i Intercamp A/S (CVR-nr. 6641 1419) samt handel og investering og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget i Lill´is ApS i Kolding

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Lill´is ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 395.913 til 161.875 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,2 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Selv om året endte med et overskud på 125.832 kroner efter skat, et overskud på 125.832 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Lill´is ApS fra 444.708 til 370.540 kroner.

Firmaet ledes af direktør Rasmus Nørbo Iversen. I første omgang er det Majse Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Rasmus Nørbo Iversen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Lill´is ApS anbragt i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.." Firmaets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er drift af isbutik og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet svandt relativt meget i Madkælderen ApS i Kolding

Virksomheden Madkælderen ApS, der har adresse i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i indtjeningen i det seneste år. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 824.644 til 153.420 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 973.619 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 12, året før var det 13.

Firmaets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 4,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,7 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 115.966 kroner efter skat et overskud på 115.966 kroner efter skat, faldt formuen i Madkælderen ApS fra 728.001 til 443.967 kroner.

Selskabet ledes af direktør Rasmus Nørbo Iversen. I første omgang er det Majse Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Rasmus Nørbo Iversen den dominerende ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er Madkælderen ApS anbragt i branchen "Restauranter." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tab hos Tøjeksperten Kolding ApS er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Tøjeksperten Kolding ApS i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -73.779 til 547.661 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 4, året før var det 3.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,0 millioner kroner til 2,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-firmaet fra 60.951 til 487.865 kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Svend Erik Skøtt, Claus Nielsen og Thomas Mailund Schmidt. I første omgang er det TØJEKSPERTEN - TOFTLUND SPORT ApS,Gambits Holding IVS,Gambits Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Svend Erik Skøtt,Claus Nielsen,Thomas Mailund Schmidt de dominerende ejere.

Tøjeksperten Kolding ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger." Virksomhedens formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive tøjforretning og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Selskab i Strandhuse holdt fast i et overskud

Selskabet SARANI OUTDOOR ApS i Strandhuse har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 18.250 til 69.920 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var i gennemsnit 1 ansat i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 150.384 kroner til 337.263 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Strandhuse-selskabet fra 116.073 til 168.978 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Bent Korsbæk Thomsen og ejes af Sanne Korsbæk Daugaard,Ralph Korsbæk Thomsen,Nicolai Korsbæk Thomsen.

SARANI OUTDOOR ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden undervisning." Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning og arrangere ture med vandbaserede aktiviteter og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Finansfirma i Ferup fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet byRavn Holding ApS, der har adresse i Ferup. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 104.281 kroner til 178.965 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Ferup-virksomheden fra 5 millioner til 7,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Peter Eck Budtz Ravn, der også er ejer.

byRavn Holding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber." Selskabets formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at være holding- og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet faldt hos Ferup-virksomhed

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Ferup-firmaet byRavn ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet reduceret fra 4,8 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 5, året før var det 4.

Selskabets bruttofortjeneste blev 5,8 millioner kroner, året før var tallet 6,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Ferup-virksomheden fra 1,1 millioner til 3,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Eck Budtz Ravn og Tenna Eck Budtz Ravn. I første omgang er det HOLGAARD. HOLT & CO. ApS. KOLDING,BYRAVN ApS,BYRAVN holding ApS,TEBS Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Peter Eck Budtz Ravn,Tenna Eck Budtz Ravn de dominerende ejere.

byRavn ApS tilhører branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er at være handelsselskab"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Jydsk Nylon ApS i Christiansfeld

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Christiansfeld-selskabet Jydsk Nylon ApS. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 1,1 millioner til 626.245 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 2 ansatte.

Firmaets bruttofortjeneste blev 1,8 millioner kroner, året før var tallet 1,9 millioner kroner.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Christiansfeld-firmaet fra 2,1 millioner til 2,6 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Vagn Holbæk Pedersen. I første omgang er det VAGN HOLBÆK HOLDNG ApS, der står som ejer. I sidste ende er Vagn Holbæk Pedersen den dominerende ejer.

Jydsk Nylon ApS hører hjemme i branchen "Overfladebehandling af metal." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel, håndværk eller industri"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Vagn Holbæk Holding ApS tjente færre penge i seneste regnskabsår

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i virksomheden Vagn Holbæk Holding ApS, der har adresse i Christiansfeld. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 900.000 til 536.117 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 900.000 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 1,0 millioner kroner til 688.195 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Christiansfeld-firmaet fra 3,7 millioner til 4,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Vagn Holbæk Pedersen, der også er ejer.

Vagn Holbæk Holding ApS tilhører branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, industri og investeringsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene er vendt: City Container Jylland A/S i Kolding gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet City Container Jylland A/S i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,1 millioner til 445.393 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 37, året før var det 36.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 25,4 millioner kroner, året før var tallet 24,3 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Kolding-selskabet fra 10,4 millioner til 10,8 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Meyland-Smith og ejes af Dnav ApS,MH Gruppen ApS,MH Gruppen A/S,Reconor A/S.

City Container Jylland A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og håndtering af affald, herunder containerudlejning, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Falm Invest ApS i Christiansfeld fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Falm Invest ApS i Christiansfeld. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som firmaet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -2500 kroner til -6815 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Christiansfeld-virksomheden fra 5,4 millioner til 7,5 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Mikkel Haahr Jørgensen, der også er ejer.

Falm Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede dattervirksomheder samt investering i øvrigt"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Minus hos Rexcom ApS er blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Rexcom ApS, der er et selskab i Ødis. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -19.010 til 24.541 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2,017/18, der endte med et resultat før skat på 67.248 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 41.655 kroner til 64.467 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Ødis-firmaet fra 133.055 til 151.610 kroner.

Firmaet ledes af direktør Bjørn Marquard Jørgensen. I første omgang er det MARQUARD HOLDING KOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bjørn Marquard Jørgensen den dominerende ejer.

Rexcom ApS tilhører branchen "Anden reklamevirksomhed." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udføre dekoration af biler"

Klik her for at se regnskabet.

Nedgang på bundlinjen: Byggeselskab i Kolding tjente noget mindre i seneste regnskabsår

Firmaet VAND-SCHMIDT A/S, der har adresse i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste år. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet mere end halveret fra 2,9 millioner til 506.970 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 10, året før var det 9.

Firmaets bruttofortjeneste er reduceret lidt fra 9,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 393.244 kroner efter skat et overskud på 393.244 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i VAND-SCHMIDT A/S fra 3,9 millioner til 3,3 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Asbjørn Højfeldt. I første omgang er det WATER DRILLING HOLDING ApS,HØJFELDT GROUP ApS,S. G. HOLDING, GRAM ApS UNDER STIFTELSE,S. G. HOLDING, GRAM ApS, der står som ejere. I sidste ende er Asbjørn Højfeldt,Stig Fjord Grønvold de dominerende ejere.

VAND-SCHMIDT A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering." Virksomhedens formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive brøndborings- og vandservicevirksomhed og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Tab i Christiansfeld-firma er blevet til overskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i JAFIK ApS, der er et firma i Christiansfeld. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -52.942 til 369.253 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -13.860 kroner til -18.073 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Christiansfeld-firmaet fra 5,9 millioner til 6,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Karsten Leif Dinesen, der også er ejer.

JAFIK ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Sit formål har virksomheden selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er kapitalbesiddelse"

Klik her for at se regnskabet.

Kolding-virksomhed er konstant: Holder fast i sit plus

TJ SOLUTIONS ApS , der er et selskab i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 166.937 til 180.657 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -5445 kroner til -9910 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 488.913 til 525.572 kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Jørgensen, der også er ejer.

TJ SOLUTIONS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Nye tal: Millionplus hos Fitness Invest ApS

Der blev tjent penge i det seneste år i selskabet Fitness Invest ApS, der har adresse i Nr Bjert. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 4,5 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Medarbejdertallet var på 1 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttotab var på -59.935 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Nr Bjert-virksomheden endte på 4,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Skovbjerg Olesen. I første omgang er det MJ FINANS ApS,OLSI FINANS ApS, der står som ejere. I sidste ende er Michael Albeck Jessen,Henrik Skovbjerg Olesen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Fitness Invest ApS anbragt i branchen "Fitnesscentre." Sit formål har virksomheden selv beskrevet på denne måde: "Selskabets hovedformål er drift af fitnesscentre samt anden virksomhed godkendt af direktionen"

Klik her for at se regnskabet.

Friske tal: Fitness1 Holding Udvikling ApS får millionminus

Det seneste år er endt med underskud i virksomheden Fitness1 Holding Udvikling ApS, der har adresse i Nr Bjert. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -24,4 millioner kroner. Det er virksomhedens første regnskab.

Medarbejdertallet var på 30 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte.

Årets bruttotab endte på -7,1 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i Nr Bjert-selskabet endte på 4,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Henrik Skovbjerg Olesen. I første omgang er det Fitness Invest A/S,Fitness Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Michael Albeck Jessen,Henrik Skovbjerg Olesen de dominerende ejere.

Fitness1 Holding Udvikling ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre." Sit formål har selskabet selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive virksomhed inden for fitness, helsestudio, aerobic, personlig træning, boksning, solarier, spapool, massage, sauna samt herved i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom ikke over nulstregen: Regnskabsfirma i Kolding i minus

Firmaet ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S i Kolding fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -121 til -15.549 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 114.049 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 228.675 kroner til 117.903 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 623.936 til 608.387 kroner.

Firmaet ledes af direktør Olav Abildgaard. I første omgang er det ZHNOWFLOX A/S, der står som ejer. I sidste ende er Olav Abildgaard den dominerende ejer.

ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Selskabets formål har den selv beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at drive bogføringsvirksomhed, samt virksomhed beslægtet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Regnskabsfirma i Kolding fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 264.921 til 295.070 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 272.649 kroner til 210.497 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Olav Abildgaard. I første omgang er det ZHNOWFLOX A/S, der står som ejer. I sidste ende er Olav Abildgaard den dominerende ejer.

O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning." Virksomhedens formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er udarbejdelse og revision af årsregnskaber for selskaber og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Christiansfeld-firma tjente flere penge i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden AUTORISERET FYSIOTERAPEUT FLEMMING JAKOBSEN ApS i Christiansfeld. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 255.886 til 477.031 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget fra 943.680 kroner til 1,1 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Christiansfeld-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Flemming Bjørn Steinhauer Jakobsen. I første omgang er det ANKER 7529 HOLDING ApS,ANKER 7529 AUTORISERET FYSIOTERAPEUT HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er Flemming Bjørn Steinhauer Jakobsen den dominerende ejer.

AUTORISERET FYSIOTERAPEUT FLEMMING JAKOBSEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fysio- og ergoterapeuter." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Selskab i Kolding fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i selskabet BIRKEMOSE INVEST ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som virksomheden for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 235.803 til 265.877 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 158.922 kroner til 264.415 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Kolding-selskabet fra 1,1 millioner til 1,7 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Peder Nygaard, der også er ejer.

BIRKEMOSE INVEST ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er handel, investering, finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Bramm Connection ApS i Kolding tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Kolding-selskabet Bramm Connection ApS. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 397.948 til 955.827 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 1,0 millioner kroner til 1,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 424.224 til 1,1 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Ivan Bramm, der også er ejer.

Bramm Connection ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer." Sit formål har selskabet selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at være handelsvirksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Ned under nul-linjen: Bramsgaard ApS i Frørup ryger fra millionoverskud til tab

Overskud er blevet til underskud i Frørup-virksomheden Bramsgaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,9 millioner til -356.736 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 5,9 millioner kroner.

Medarbejdertallet var på 13 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst.

Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 10,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,9 millioner kroner - en formindskning på 54,2 procent.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 20,7 millioner til 20,3 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Bjarne Skøtt Jessen, Anette Jessen og Rasmus Skøtt Jessen. I første omgang er det Bjarne Skøtt Jessen,Rasmus Skøtt Jessen,Carina Jessen Clausen, der står som ejere. I sidste ende er Bjarne Skøtt Jessen,Rasmus Skøtt Jessen de dominerende ejere.

Bramsgaard ApS tilhører branchen "Produktion af slagtesvin." Firmaets formål har den selv beskrevet således: "Selskabets formål er landbrugsdrift med særlig henblik på svineproduktion"

Klik her for at se regnskabet.

Bramdrupdam-selskab er konstant: Holder fast i et plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i Semi-Con II ApS, der er et firma i Bramdrupdam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet dalet fra 34.268 til 7304 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 70.460 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -2701 kroner til -2699 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

På trods af et overskud på 5632 kroner efter skat et overskud på 5632 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Semi-Con II ApS fra 2,1 millioner til 569.699 kroner.

Selskabet ledes af direktør Inge Rosenstand, der også er ejer.

Semi-Con II ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er formueadministration"

Klik her for at se regnskabet.

Ikke så højt som sidst: Kobberpaladset ApS tjente ikke så meget i seneste regnskabsår

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Kobberpaladset ApS, der har adresse i Kolding. Det fremgår af det nye regnskab for 2021, som selskabet netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet faldet fra 763.316 til 505.135 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -48.224 kroner til -19.627 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Kolding-selskabet fra -3,8 millioner til -3,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ.

Selskabet ledes af direktør Peder Nygaard, der også er ejer.

Kobberpaladset ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje, udvikle, udleje, administrere og sælge fast ejendom og dermed i forbindelse stående virksomhed efter ledelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Kolding For abonnenter

Laura lider af social angst, men træder alligevel op på talerstol: - Førhen fik jeg angstanfald og kunne besvime foran større forsamlinger

Annonce

Kendt cremedronning er en elendig leder: Der er egentlig ikke ret mange ting, jeg er rigtig god til

Annonce
Annonce
Tønder

Hotelejer slukker for vandvarmere og radiatorer - og rejser til Thailand: - Vi kan simpelthen ikke spare os ud af det her

Haderslev For abonnenter

Til salg i syv år: Stor bolig kun 25 meter fra vandkanten er stadig ikke solgt

Esbjerg

Esbjergenser gik og rensede poolen og fik besøg: Nu bliver hans hotel kendt i hele den spansktalende verden

Billund

Der sker så meget i landsbyen, at den gamle infotavle blev for lille: To pensionerede snedkere har brugt tre måneder på at bygge en ny

Pernille Vermund: Filippinerne skal redde det danske velfærdssamfund

Tønder For abonnenter

Bilist dømt efter voldsomt sammenstød med tog: - Det var ikke mig, der påkørte toget, det var toget, der påkørte mig

Erhverv For abonnenter

Se listen over de største private pengetanke: Familievirksomhed ligger på en suveræn førsteplads

Erstatningskrav for statens ansvar i Scandinavian Star branden: - For helvede, min far og min bror kunne være reddet

Mads giver sine ansatte fri hver fredag: - Jeg tror helt klart på, at det man giver, får man igen

Aabenraa

Pumpe kører i døgndrift for at holde kælder tør: - Det kan mærkes for en enlig pensionist

Socialdemokratiet vil fjerne bureaukrati for 2,5 milliarder: Men ifølge ministeren handler det ikke om at skære i den offentlige sektor

Haderslev For abonnenter

Se byens små parkerings-oaser: P-plads med fri tid er så ukendt, at kommunen har overset den

Varde For abonnenter

Elkedler og salg af strøm holder chokregningerne på afstand - næsten

Varde

Hest sad fast med alle fire ben til bugen og måtte reddes: Lystfisker slog alarm om dyr i meget dybt mudder

Annonce