Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KoldingSkvizBiz ApS, der er en virksomhed i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 223.186 til 45.775 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 223.186 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 223.186 kroner i det foregående regnskab til 139.790 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 35.721 kroner efter skat, faldt formuen i SkvizBiz ApS fra 495.911 til 305.632 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jeff Albert Larsen og Michael Larsen. I første omgang er det PayBiz ApS og Polar Productions ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jeff Albert Larsen og Michael Larsen, der er de dominerende ejere. SkvizBiz ApS hører hjemme i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med webservice, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
På vej frem: Virksomhed i Kolding har skåret underskuddet nedKolding-virksomheden DANSK MARINEUDSTYR ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -66.066 til -37.049 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Medarbejdertallet var på otte i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 105.197 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Nyholm Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Nyholm Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er DANSK MARINEUDSTYR ApS anbragt i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og hermed forbundet virksomhed
Tallene går op: Visicover ApS fik større overskud end året førVisicover ApS, der er en virksomhed i Agtrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 155.454 til 271.367 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 240.173 kroner i det foregående regnskabsår til 364.535 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Agtrup-virksomheden fra 154.762 til 366.443. Firmaet ledes af en direktion, der består af Jan Houlberg og Robert Berkeley Bevan. I første omgang er det Visicover Ltd, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Houlberg, Robert Berkeley Bevan, Anthony Norgrave Purslow og Simon Jonathan Goddard, der er de dominerende ejere. Visicover ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive forsikringsformidling samt anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Nr Bjert fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ITgroup ApS, der er en virksomhed i Nr Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,2 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,9 millioner kroner til 5,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Bjert-virksomheden fra 5,2 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Lyngsø. I første omgang er det VICLA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Lyngsø, der er den dominerende ejer. ITgroup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udvikling af IT, rådgivning herom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Retep ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Retep ApS, der er en virksomhed i Strandhuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strandhuse-virksomheden fra 10,8 millioner til 14,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Kronberg Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Kronberg Thomsen. Retep ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive industri, handel og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fuglehøj ApSKolding-virksomheden Fuglehøj ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -168.433 til -647.647 kroner før skat. Årets bruttotab blev noteret til -338.817 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -505.164 kroner efter skat, voksede formuen i Fuglehøj ApS sidste år fra 408.622 til 503.458 . Virksomheden ledes af direktør Jens Skjøt-Arkil. I første omgang er det JESAR Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Skjøt-Arkil, der er den dominerende ejer. Fuglehøj ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: El-virksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jysk CTS A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8,5 millioner til 9,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 53 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 34,5 millioner kroner til 37,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 10,4 millioner til 11,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ken Hansen. I første omgang er det ERLING HANSEN HOLDING ApS, KEN HANSEN HOLDING ApS, JESPER NØRSKOV KLAUSEN HOLDING ApS og RASMUS PEDERSEN SCHÜTZE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ken Hansen, Erling Høj Hansen og Jesper Jæger Klausen, der er de dominerende ejere. Jysk CTS A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og service af automatik til varme- og ventilationsanlæg samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lejrskov Rengøring ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLejrskov Rengøring ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 139.583 til 741.962 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 29 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 30 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12,9 millioner kroner til 13,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra -566.871 til 13.018. Firmaet ledes af direktør Lene Midtgaard Ankersborg. I første omgang er det Lene Midtgaard Ankersborg, Peter Ankersborg, ANKERSBORG HOLDING ApS, NM Ankersborg Holding ApS og J Ankersborg Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lene Midtgaard Ankersborg og Peter Ankersborg, der er de dominerende ejere. Lejrskov Rengøring ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve rengørings-virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Schnedler Unlimited ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårSchnedler Unlimited ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7367 til 222.618 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1700 kroner til -1930 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,4 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Søren Schnedler. Virksomhedens reelle ejere er Søren Schnedler. Schnedler Unlimited ApS hører hjemme i branchen "Public relations og kommunikation". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed med besiddelse af anparter eller aktier i andre virksomheder, øvrige værdipapirer samt fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Gravity Thinking ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårGravity Thinking ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 21.916 til 283.475 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 572.149 kroner i det foregående regnskabsår til 859.229 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 283.338 til 505.278. Firmaet ledes af direktør Søren Schnedler. I første omgang er det Søren Schnedler og SCHNEDLER UNLIMITED ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Schnedler, der er den dominerende ejer. Gravity Thinking ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at rådgive virksomheder indenfor strategi og forretningsudvikling med kommunikation som værktøjKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Messbar ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMessbar ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20.857 til 154.382 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 21.673 kroner i det foregående regnskabsår til 155.901 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 82.530 til 199.671. Firmaet ledes af en direktion, der består af Joakim Bruun Ditlev og Søren Schnedler. I første omgang er det SCHNEDLER UNLIMITED ApS og Junkers Grunker Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Joakim Bruun Ditlev og Søren Schnedler, der er de dominerende ejere. Messbar ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er rådgivning af virksomheder indenfor strategi og forretningsudvikling med salg og marketing som værktøjKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Kolding fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hansen og Larsen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 265.000 til 312.653 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 549.000 kroner til 572.917 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 519.000 til 762.491. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Larsen Poulin og Thomas Hansen. I første omgang er det Lykke og Larsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Larsen Poulin og Thomas Hansen, der er de dominerende ejere. Hansen og Larsen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med drift af og handel med ejendomme samt aktiviteter, der efter direktionens skøn er forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jacobsens Ejendom ApS fik større overskud end året førJacobsens Ejendom ApS, der er en virksomhed i Vamdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 23.014 til 38.552 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 90.676 til 129.228. Selskabet ledes af direktør Kennet Bødker Jacobsen. Virksomhedens reelle ejere er Kennet Bødker Jacobsen. Jacobsens Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være holdingselskab og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jacobsens Ejendomme ApS fik større overskud end året førJacobsens Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Vamdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 66.352 til 113.480 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 160.174 kroner til 207.965 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 207.794 til 295.971. Firmaet ledes af direktør Kennet Bødker Jacobsen. I første omgang er det Erik Schelde Jacobsen og Jacobsens Ejendom ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Schelde Jacobsen og Kennet Bødker Jacobsen, der er de dominerende ejere. Jacobsens Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Strandhuse-virksomheden Christian Thomsen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Christian Thomsen ApS, der er en virksomhed i Strandhuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,2 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,5 millioner kroner til 4,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strandhuse-virksomheden fra 17,4 millioner til 18 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Kronberg Thomsen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Kronberg Thomsen. Christian Thomsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt at drive industri, handel og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Substance Lab ApS i KoldingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Substance Lab ApS, der er et firma i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 152.178 til 48.925 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 179.534 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,1 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 177.562 til 215.709. Virksomheden ledes af direktør Jakob Lange Skjerning. I første omgang er det SKJERNING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Lange Skjerning, der er den dominerende ejer. Substance Lab ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive IT-Konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Konsulentvirksomhed i Strandhuse er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ProvenExperience ApS i Strandhuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -27.131 til 269.190 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -24.093 kroner året før til 270.365 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strandhuse-firmaet fra 174.279 til 389.569. Virksomheden ledes af direktør Flemming Nyenstad Enevoldsen. I første omgang er det Claus Nissen, ENEVOLDSEN INVEST ApS, OCCIDENTALIS ApS og TGH Management ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Krogsgaard Geer-Handest, Claus Nissen, Flemming Nyenstad Enevoldsen og Jes Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ProvenExperience ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve rådgivningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ulriks Service ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårUlriks Service ApS, der er en virksomhed i Jordrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4195 til 37.563 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 25.758 kroner i det foregående regnskabsår til 88.907 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jordrup-virksomheden fra 61.066 til 90.365. Firmaet ledes af direktør Ulrik Achton Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Ulrik Achton Frederiksen. Ulriks Service ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er renovering og vedligeholdelse af bygninger og grønne arealer, udbedring efter vandskader samt andre dermed efter direktionen skøn beslægtede formål
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VICA Danmark A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12,0 millioner til 13,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 40 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 53 ansatte - en fremgang på 32,5 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 35,9 millioner kroner til 46,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 19 millioner til 21,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Hundevadt Christiansen. I første omgang er det Piihl & Christiansen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Burles Piihl, Victoria Burles Piihl og Anders Hundevadt Christiansen, der er de dominerende ejere. VICA Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at forestå handel, produktion og montage af udestuer, pavilloner og andre bygningsdele og tilbehør samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos el-virksomhed i VamdrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i DELPRO A/S, der er en virksomhed i Vamdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 5,8 millioner til 4,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 107 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 138 ansatte - en fremgang på 28,97 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 29,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 28,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 15,7 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jacob Christian Rath. I første omgang er det DELPRO HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Jacob Christian Rath og Margit Thagaard Svensson, der er de dominerende ejere. DELPRO A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at levere tekniske og administrative serviceydelser på energiområdet samt forestå og udføre projekt- og entreprenørmæssige opgaver i relation til lednings- og kabelnet generelt og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KoldingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i HL Invest 2 ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 281.000 til 228.678 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 281.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 766.000 kroner i det foregående regnskab til 723.217. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Hansen. I første omgang er det Lykke og Larsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Larsen Poulin og Thomas Hansen, der er de dominerende ejere. HL Invest 2 ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lakteknik ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lakteknik ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 512.000 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Lindeborg Johansen. I første omgang er det Søren Lindeborg Ladefoged Holding ApS og Lakteknik Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Lindeborg Ladefoged og Peter Lindeborg Johansen, der er de dominerende ejere. Lakteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Overfladebehandling af metal". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg, installation og reparation af maskiner til overfladebehandling og hærdning med dertil hørende rådgivningsydelser samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PROFILLAGERET ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 951.398 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 830.201 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Kochborg Andersen og Mads Lundager. I første omgang er det M.Lundager Holding ApS og JEKAN Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Kochborg Andersen og Mads Lundager, der er de dominerende ejere. PROFILLAGERET ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: P. Christensen Finans A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i P. Christensen Finans A/S, der er en virksomhed i Bramdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 643.636 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3660 kroner til -3909 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bramdrup-virksomheden fra 5 millioner til 6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Lygum Christensen. I første omgang er det P. CHRISTENSEN, ODENSE og HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Lygum Christensen, der er den dominerende ejer. P. Christensen Finans A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet formål er at drive investeringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kokkekompagniet ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kokkekompagniet ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,1 millioner til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 30 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 35 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,6 millioner kroner til 18,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 3,1 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jesper Larsen Poulin og Thomas Hansen. I første omgang er det Lykke og Larsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Larsen Poulin og Thomas Hansen, der er de dominerende ejere. Kokkekompagniet ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Event catering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurations- og cateringvirksomhed samt andre ifølge direktionens skøn i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Lunderskov fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KS Sejrup ApS, der er en virksomhed i Lunderskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 541.705 til 4,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunderskov-virksomheden fra 1,5 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Keld Allan Sejrup Christensen og Søs Margrethe Christensen. I første omgang er det K S Sejrup Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Allan Sejrup Christensen og Søs Margrethe Christensen, der er de dominerende ejere. KS Sejrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringsvirksomhed og andre efter direktionens skøn forbundne aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KLI - CONSULT ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 718.782 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,6 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kaj Lykke Iversen. I første omgang er det LYKKE HOLDING og KOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Lykke Iversen, der er den dominerende ejer. KLI - CONSULT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt øvrigt efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Kolding tjente flere penge i seneste regnskabEJENDOMSSELSKABET HÅNDVÆRKERVEJ ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7654 til 100.939 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 154.973 kroner i det foregående regnskabsår til 272.517 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 78.544 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i EJENDOMSSELSKABET HÅNDVÆRKERVEJ ApS fra 279.399 til 277.943 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kaj Lykke Iversen. I første omgang er det PETER HOLM CONSULT ApS, LYKKE HOLDING og KOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Holm og Kaj Lykke Iversen, der er de dominerende ejere. EJENDOMSSELSKABET HÅNDVÆRKERVEJ ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom samt øvrige investeringer efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KoldingAPB Invest Kolding ApS, der er en virksomhed i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 5,0 millioner til 21.464 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.000 kroner til -50.250 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 1048 kroner efter skat, faldt formuen i APB Invest Kolding ApS fra 4,3 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Peter Berlin. Virksomhedens reelle ejere er Anders Peter Berlin. APB Invest Kolding ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje anparter i et fysioterapeutanpartsselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i StrandhuseDanish Toy Safety Institute ApS, der er en virksomhed i Strandhuse, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 339.710 til 111.765 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 87.169 kroner efter skat, faldt formuen i Danish Toy Safety Institute ApS fra 346.576 til 183.745 kroner . Firmaet ledes af direktør Aage Stevns Hillersborg. I første omgang er det Catalpa Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Aage Stevns Hillersborg, der er den dominerende ejer. Danish Toy Safety Institute ApS hører hjemme i branchen "Anden teknisk rådgivning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med teknisk rådgivning, konsultation og undervisning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos cykelvirksomhed i KoldingP-Dahl Cykler ApS, der er en virksomhed i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 579.527 til 216.838 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør René Damgaard Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er René Damgaard Christiansen. P-Dahl Cykler ApS hører hjemme i branchen "Cykel- og knallertforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er reparation og salg af cykler samt tilbehør hertilKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KoldingJ.P. Schmidt Jun. ApS, der er en virksomhed i Kolding, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 761.596 til 376.990 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 989.628 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -58.228 kroner til -62.349 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 7,4 millioner til 7,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carsten Michael Korch. Virksomheden ejes af KONSUL POUL KORCHS FOND. J.P. Schmidt Jun. ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive handel, fabrikation, investerings- og finansieringsvirksomhed, byggevirksomhed, udlejningsvirksomhed eller enhver anden efter direktionens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed, direkte, som indirekte, såvel i indland som i udlandKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Dons får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Dons-virksomheden Ravngaard Tømrer & Gulventreprise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 198.478 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Lars Bjørn Roos Madsen og Palle Duevang Bøttcher. I første omgang er det Palle Duevang Holding ApS og Roos Madsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Bjørn Roos Madsen og Palle Duevang Bøttcher, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ravngaard Tømrer & Gulventreprise ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive tømrer- og bygningssnedkervirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Strandhuse-virksomheden Forlaget Elysion ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Forlaget Elysion ApS, der er en virksomhed i Strandhuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 837.167 kroner efter skat, faldt formuen i Forlaget Elysion ApS fra 2,1 millioner til 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Keld Petersen. I første omgang er det ELYSION HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Keld Petersen, der er den dominerende ejer. Forlaget Elysion ApS hører hjemme i branchen "Udgivelse af bøger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Kolding For abonnenter

Pernille og Mario solgte deres murermestervilla på fire dage og byggede nyt hus med atriumgård og næsten 90 kvadratmeter garage

Annonce

Hvem er du mest enig eller uenig med? Tag kandidattesten her

Annonce
Annonce
Esbjerg

Direktør smider opsigelse efter kort tid: - Min tid blev kortere, end jeg havde forestillet mig, men nogle gange kommer der bare en mulighed

Varde For abonnenter

Den ultimative måde at spare på: Trine på 23 er flyttet hjem til far for at komme helskindet igennem de stigende priser

Sønderborg For abonnenter

Fra udskud i Sønderborg til hot i København: Emil er ussel – men får vinger på musikscenen

Nordtyskland

Det nordtyske trafikhelvede fortsætter: Trafikkeret motorvejstunnel bliver spærret i begge retninger

Pia Olsen Dyhr om samarbejdet i centrum-venstre: Vi har ikke en rød blok

Erhverv For abonnenter

Pizza og pasta topper, mens havnehygge er i bunden: Se listen over hvilke restauranter, der henter millioner hjem

Sønderjylland For abonnenter

Tricktyverisag griber om sig: En mere er nu blevet varetægtsfængslet og sigtelserne vælter frem

Knivbevæbnet mand trængte ind på Irans ambassade

Holch Povlsen får ny milliard-gevinst: Bestseller rammer det største overskud nogensinde

Navne For abonnenter

Manden bag fundet af den gigantiske guldskat i Fæsted er død af kræft

Grev Ingolf og grevinde Sussie forlader godset og skal ned på den halve plads: - Når vi er på plads, sælger vi Egeland

Billund

De søgte et bedre familieliv: - Det er jo helt fantastisk! Vi kommer fra en storby, og nu bor vi midt i naturen

Sydjylland For abonnenter

Peters apoteker er klar til at hjælpe midt i vaccine-kaos, men nægtes flere stik: Private vaccinatører er forargede over at blive overset

Aabenraa

39 bilister gik i politiets fælde: Kørte med 134 km/t på landevej

Annonce