Annonce
Kolding For abonnenter

Her er ugens seneste regnskaber fra Kolding

Overskuddet stiger flere gange: Quarterre Studio ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårQuarterre Studio ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 93.501 til 485.325 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 202.312 kroner i det foregående regnskabsår til 673.760 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 143.351 til 521.756. Firmaet ledes af direktør Jason Elliot Povlotsky. I første omgang er det Quarterre Studio Limited, der står som ejer. I sidste ende er det Jason Elliot Povlotsky, Nicholas Mannion, Jeremy Clive Hartley og Daniele Ceccomori, der er de dominerende ejere. Quarterre Studio ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive virksomhed med design til brug for industri-, transport- og oplevelsessektoren, innovation og teknologiudvikling, strategiudvikling og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lunderskov Brugsforening i LunderskovLunderskov Brugsforening, der er en virksomhed i Lunderskov, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,0 millioner til 362.728 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 17 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 18 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 8,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunderskov-virksomheden fra 11,9 millioner til 12,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Søjdis Eversen. Lunderskov Brugsforening hører hjemme i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Black-arch ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kolding-virksomheden Black-arch ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 152.673 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 236.679 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kaare Black. Virksomhedens reelle ejere er Kaare Black. Black-arch ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Kolding hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i G.K. Legetøj ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,3 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 54, året før var det 55. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 20,7 millioner kroner til 21,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 11,5 millioner til 13,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Sejra Faurschou. I første omgang er det MKK INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Sejra Faurschou, der er den dominerende ejer. G.K. Legetøj ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med spil og legetøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Vending: Jægerspris Dressage ApS i Kolding er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Jægerspris Dressage ApS i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -627 til 1535 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11.877 kroner. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -180 kroner året før til 3172 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 49.298 til 50.515. Virksomheden ledes af direktør Kamma Beirholm. Virksomhedens reelle ejere er Kamma Beirholm. I Erhvervsstyrelsens register er Jægerspris Dressage ApS anbragt i branchen "Engroshandel med levende dyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formidling og salg af Stutteri Beirholm avlede heste samt anden dermed efter direktionens skøn forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Toolbox Coaching ApS i Vamdrup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Toolbox Coaching ApS, der er et firma i Vamdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 674.270 til -55.690 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 674.270 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,3 millioner i det foregående regnskabsår til 565.506 - et fald på -57 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 414.231 til 358.541 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Dige Pedersen. I første omgang er det Toolbox Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Dige Pedersen, der er den dominerende ejer. Toolbox Coaching ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være konsulentvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vamdrup-virksomheden Kim Pallesen Byg ApSKim Pallesen Byg ApS, der er en virksomhed i Vamdrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 91.301 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,0 millioner i det foregående regnskabsår til 451.843 - et fald på -78 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 81.211 kroner efter skat, faldt formuen i Kim Pallesen Byg ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kim Thiim Pallesen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Thiim Pallesen. Kim Pallesen Byg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Vinspecialisten Kolding ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vinspecialisten Kolding ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 301.600 til 312.425 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 523.875 kroner til 592.480 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 289.687 til 529.130. Virksomheden ledes af direktør Ida Dorthea Schultz. Virksomhedens reelle ejere er Ida Dorthea Schultz. Vinspecialisten Kolding ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Tøjforretning i Hjarup tjente flere penge i seneste regnskabFin-Fin ApS, der er en virksomhed i Hjarup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 12.270 til 64.985 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 41.343 kroner i det foregående regnskabsår til 583.568 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjarup-virksomheden fra 47.899 til 98.408. Firmaet ledes af direktør Kim Thiim Pallesen. I første omgang er det KIM PALLESEN BYG ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Thiim Pallesen, der er den dominerende ejer. Fin-Fin ApS hører hjemme i branchen "Tøjforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er aktiviteter inden for salg af tøj og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Kolding fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Albuen 16 Kolding ApS, der er en virksomhed i Kolding, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 412.791 til 382.004 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 498.150 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 463.054 kroner i det foregående regnskab til 454.318. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Dalgas. Virksomhedens reelle ejere er Poul Dalgas. Ejendomsselskabet Albuen 16 Kolding ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Strandhuse fik millionoverskudKjærbo-Hansen ApS, der er en virksomhed i Strandhuse, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 82.084 til 2,9 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 41.604 kroner året før til -8041 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strandhuse-virksomheden fra 416.808 til 3,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Christian Kjærbo Hansen. I første omgang er det Kjærbo-Hansen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Kjærbo Hansen, der er den dominerende ejer. Kjærbo-Hansen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bilværkstedet ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bilværkstedet ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 592.007 til 654.159 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 4,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Poul Dalgas og Martin Pipenbring Pedersen. I første omgang er det Poul Dalgas og MPP Holding Kolding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Dalgas og Martin Pipenbring Pedersen, der er de dominerende ejere. Bilværkstedet ApS hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler og andre køretøjer samt at drive autoværkstedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Konsulentvirksomhed i Kolding tjente flere penge i seneste regnskabHouse of SEO ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.889 til 210.230 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 501.569 kroner i det foregående regnskabsår til 933.768 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 255.836 til 416.280. Firmaet ledes af direktør Meerwais Sarwari. Virksomhedens reelle ejere er Meerwais Sarwari. House of SEO ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Tallene går op: Skab Vinderkultur ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skab Vinderkultur ApS , der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 233.115 til 366.315 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 242.940 kroner i det foregående regnskabsår til 464.817 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 198.989 til 411.168. Virksomheden ledes af direktør Gert Rune Jespersen. I første omgang er det G R J HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gert Rune Jespersen, der er den dominerende ejer. Skab Vinderkultur ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivningKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KoldingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i International Technique, Kolding A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,3 millioner til 3,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 9,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i International Technique, Kolding A/S fra 6,9 millioner til 6,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør John Bo Rasmussen. I første omgang er det JOHN BO HOLDING ApS, OliverBo Holding ApS, SebastianBo Holding ApS og NicolineBo Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Bo Rasmussen, der er den dominerende ejer. International Technique, Kolding A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og rådgivningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hercules ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hercules ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 351.846 til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 474.691 kroner i det foregående regnskabsår til 940.225 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 5,6 millioner til 18,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mogens Krøyer Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Krøyer Andersen. Hercules ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom, import, eksport og salg af trævarer, investering i kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kolding-virksomheden Dankemi A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Dankemi A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,8 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 16 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 13,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 12,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 8,8 millioner til 10,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det DANKEMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henny Berrit Ravn og Finn Ravn, der er de dominerende ejere. Dankemi A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre kemiske produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Kolding fik igen tabOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i HBR Ejendomsselskab ApS, der er et firma i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -288.568 til -425.878 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -180.820 kroner. Virksomheden har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -43.358 kroner året før til 2099 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -390.935 kroner efter skat, voksede formuen i HBR Ejendomsselskab ApS sidste år fra -1,6 millioner til 2 millioner . Firmaet ledes af direktør Henny Berrit Ravn. I første omgang er det DANKEMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henny Berrit Ravn og Finn Ravn, der er de dominerende ejere. HBR Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udleje ejendommen Smedegade 8 samt Jernet 35, 6000 Kolding, til Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS, samt at stille sikkerhed for dette selskab. Videre er selskabets formål at erhverve, udleje og sælge andre ejendomme efter direktionens skøn. Endeligt er formålet med selskabet at drive jordbrug samt at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Danfuel ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårDanfuel ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4351 til 15.905 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 96.938 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4358 kroner i det foregående regnskabsår til 16.390 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 105.704 til 121.609. Firmaet ledes af direktør Finn Ravn. I første omgang er det DANKEMI HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henny Berrit Ravn og Finn Ravn, der er de dominerende ejere. Danfuel ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre kemiske produkter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industri samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn - dog særligt med køb, salg, fyldning og anden håndtering af fuel-produkterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Agroone ApSUnderskuddet i Stubbum-virksomheden Agroone ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -205.257 til -146.919 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 194.546 kroner i det foregående regnskabsår til 355.824 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 13 millioner til 12,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Nicolai Hahn Bjørnsen. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Hahn Bjørnsen. Agroone ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, herunder bortforpagtning af landbrugsejendomme, samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Uveda ApS i DrejensUveda ApS, der er en virksomhed i Drejens, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 554.580 til 132.867 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 554.580 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 945.946 kroner i det foregående regnskab til 590.141 - et fald på -38 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Drejens-virksomheden fra 876.954 til 923.683. Virksomheden ledes af direktør Christian Grøndahl Skov. I første omgang er det Grøndahl Skov Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Grøndahl Skov, der er den dominerende ejer. Uveda ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, import og eksport samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Kami Ejendomme ApSKolding-virksomheden Kami Ejendomme ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -17.560 til -22.902 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -17.456 kroner til -17.694 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 875.269 til 852.367 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ole Bjørn Christensen og Kresten Juhl Finnemann Viuff. I første omgang er det KAMI ApS og HOLDINGSELSKABET KOLDING HUSET ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Bjørn Christensen og Kresten Juhl Finnemann Viuff, der er de dominerende ejere. Kami Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom og erhvervsaktiver samt finansierings- og udlånsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Kubus Maritim ApS i Kolding får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kolding-virksomheden Kubus Maritim ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -3171 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 19.900 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Legarth. I første omgang er det 4 K Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Legarth, der er den dominerende ejer. Kubus Maritim ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Strøgets Glarmester ApS fik større overskud end året førStrøgets Glarmester ApS, der er en virksomhed i Vamdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.676 til 258.056 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 458.770 kroner til 653.728 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 347.682 til 553.233. Firmaet ledes af direktør Freddy Pedersen. I første omgang er det FREDDY PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Freddy Pedersen, der er den dominerende ejer. Strøgets Glarmester ApS hører hjemme i branchen "Glarmestervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med håndværk og handel samt anden virksomhed efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Vamdrup hold fast i overskuddetVEGT EJENDOMME ApS, der er en virksomhed i Vamdrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.754 til 85.343 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 101.066 kroner til 106.448 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 612.765 til 676.262. Firmaet ledes af direktør Freddy Pedersen. I første omgang er det FREDDY PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Freddy Pedersen, der er den dominerende ejer. VEGT EJENDOMME ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsbesiddelse og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jeroso ApS i HøjrupJeroso ApS, der er en virksomhed i Højrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 328.841 til 56.846 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 646.020 kroner. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,8 millioner kroner til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Jeroso ApS var ligesom året før på 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Roed Jensen. I første omgang er det Jeroso Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Roed Jensen, der er den dominerende ejer. Jeroso ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre serviceopgaver for industrien, de offentlige og private virksomheder og al dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kolding ryger fra overskud til underskudOverskuddet i ROYAL BAD OG SPA ApS, der er et firma i Kolding, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 26.173 til -73.196 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 290.636 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 864.613 kroner til 910.113 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 300.897 til 243.802 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Skovsen. I første omgang er det JHS Holding Kolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Skovsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ROYAL BAD OG SPA ApS anbragt i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og produktionsvirksomhed samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet SalmonJunkies ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -149.906 til 112.401 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 245.675 kroner i det foregående regnskabsår til 487.253 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 480.931 til 566.584. Virksomheden ledes af direktør Steffen Juhl. I første omgang er det Steffen Juhl, KÅRE LUNDQUIST ApS og Peter Baxendale, der står som ejere. I sidste ende er det Steffen Juhl, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er SalmonJunkies ApS anbragt i branchen "Rejsearrangører". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: By Schilling ApS i Kolding får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kolding-virksomheden By Schilling ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -46.028 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 603.368 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Janni Schilling. Virksomhedens reelle ejere er Janni Schilling. By Schilling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Frisørsaloner". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive frisørsalon og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kolding er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i firmaet World of Adventure A/S i Kolding i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -1,1 millioner til 2,9 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 2,5 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Madsen. I første omgang er det TMSB Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bettina Madsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er World of Adventure A/S anbragt i branchen "Anden undervisning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og servicevirksomhed derunder kursus- og rådgivningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i BramdrupdamOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Fyrrelunden 1A ApS, der er en virksomhed i Bramdrupdam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 9848 til 8311 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 15.088 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 10.003 kroner i det foregående regnskab til 8552. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bramdrupdam-virksomheden fra 69.436 til 75.899. Virksomheden ledes af direktør Jakob Bjørn Beck. Virksomhedens reelle ejere er Jakob Bjørn Beck. Fyrrelunden 1A ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendom, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CITY TOLKESERVICE ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -14.537 til 320.419 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 365.879 kroner i det foregående regnskabsår til 604.188 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 277.516 til 379.999. Virksomheden ledes af direktør El Hamlaoui Bahloul. I første omgang er det CITY INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det El Hamlaoui Bahloul, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CITY TOLKESERVICE ApS anbragt i branchen "Oversættelse og tolkning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tolkning og rådgivning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
På vej frem: Virksomhed i Christiansfeld har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Christiansfeld-virksomheden JL Kloak ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -321.950 til -248.628 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 199.621 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 921.775 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -281.297 til -529.925 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Arly Haagen Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Arly Haagen Larsen. JL Kloak ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udføre kloak- og entreprenørarbejde samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Kolding har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Kolding-virksomheden Victoria invest ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -497.992 til -406.946 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 417.046 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit syv i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -490.712 kroner til -390.340 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -391.943 til -668.634 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. Virksomhedens reelle ejere er Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. Victoria invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden personaleformidling". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kolding går fra overskud til underskudOverskuddet i DR Stål ApS, der er et firma i Kolding, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 141.082 til -153.956 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 700.872 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 980.785 kroner i det foregående regnskab til 715.740 - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 455.938 til 335.288 kroner . Virksomheden ledes af direktør Dennis Rasmussen. I første omgang er det DRS HOLDING 2013 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dennis Rasmussen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er DR Stål ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er stålmontage og hermed beslægtede opgaverKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KoldingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Q PET ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Torben Bøgwad og Lonni Lund. Virksomheden ejes af Lund & Lund Holding ApS og Petstore Trading ApS. Q PET ApS hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med engroshandel, import og eksport samt enhver efter bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Byens Autoværksted ApS i Vamdrup er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Byens Autoværksted ApS i Vamdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -63.325 til 171.855 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 659.347 kroner til 871.986 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-firmaet fra 299.555 til 452.325. Virksomheden ledes af direktør Martin Jacobsen. I første omgang er det Byens Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Jacobsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Byens Autoværksted ApS anbragt i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af biler og autoreparation, samt de efter ledelsens skøn hermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Baun Consult ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vonsild-virksomheden Baun Consult ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,8 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 2,5 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Nichlas Baun. I første omgang er det Baun Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nichlas Baun, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Baun Consult ApS anbragt i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: It-virksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i teamIT ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,6 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fem ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,4 millioner kroner til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,3 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Palludan Mogensen og Nichlas Baun. I første omgang er det Allan Palludan Mogensen, Nichlas Baun, Baun Holding ApS og Palludan Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Allan Palludan Mogensen og Nichlas Baun, der er de dominerende ejere. teamIT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af mandskab samt øvrig drift efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Sportfamly ApS i Kolding får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kolding-virksomheden Sportfamly ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -34.861 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -15.115 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Filip Christian Kristoffersen Jepsen. I første omgang er det Jan Fredsted og Filip Jepsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Fredsted og Filip Christian Kristoffersen Jepsen, der er de dominerende ejere. Sportfamly ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive online detailhandel med sportsrelaterede artikler, udstyr og tilbehør samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger: Luffe Yachts ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Luffe Yachts ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 884.680 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Oluf Sten Falk Jørgensen. I første omgang er det OLUF JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Oluf Sten Falk Jørgensen, der er den dominerende ejer. Luffe Yachts ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Bygning af både til fritid og sport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at bygge og sælge bådeKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hesselly, Kolding ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hesselly, Kolding ApS, der er en virksomhed i Strandhuse. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 342.778 til 345.452 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 536.514 kroner til 537.071 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Strandhuse-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Oluf Sten Falk Jørgensen. I første omgang er det OLUF JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Oluf Sten Falk Jørgensen, der er den dominerende ejer. Hesselly, Kolding ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve og afhænde fast ejendom, udlejning af samme, finansiering og dermed beslægtet formålKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: El-virksomhed i Tved får millionunderskudDet seneste år er endt med underskud i Tved-virksomheden Golden Vale Technical Services ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1,0 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 554.908 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jonathan Ryan. Virksomhedens reelle ejere er Jonathan Ryan og Raymond Marian Murphy. I Erhvervsstyrelsens register er Golden Vale Technical Services ApS anbragt i branchen "El-installation". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er arbejdsudleje og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tal Etik ApS i VamdrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tal Etik ApS, der er et firma i Vamdrup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 75.539 til 35.395 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 121.117 kroner til 128.240 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 95.950 til 120.169. Virksomheden ledes af direktør Bettina Bohn. Virksomhedens reelle ejere er Bettina Bohn. Tal Etik ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at tilbyde små og mellemstore virksomheder assistance i form af administrations- og bogholderiopgaver og økonomisk sparring samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Strandhuse går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Strandhuse-virksomheden EMP Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 382.709 til -11.646 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 393.273 kroner året før til -8100 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 293.358 til 225.212 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Kejser Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Lars Kejser Rasmussen. I Erhvervsstyrelsens register er EMP Invest ApS anbragt i branchen "Serviceydelser i forbindelse med luftfart". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, reparation og salg af flymotorer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nyskov-virksomheden Malermester Alf Skovsende ApSMalermester Alf Skovsende ApS, der er en virksomhed i Nyskov, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 471.096 til 9544 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 471.096 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nyskov-virksomheden fra 629.785 til 636.169. Virksomheden ledes af direktør Alf Skovsende. I første omgang er det Skovsende Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Alf Skovsende, der er den dominerende ejer. Malermester Alf Skovsende ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive aktivitet med malervirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kolding ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kolding-virksomheden GRAFIKET A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5,2 millioner til -358 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 5,2 millioner kroner. Medarbejdertallet var på 71 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 31,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 59,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 18,6 millioner til 25,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Kunckel-Hansen. I første omgang er det Packaging Printco, der står som ejer. I sidste ende er det Ives Daniel C. Declerck, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GRAFIKET A/S anbragt i branchen "Fremstilling af andre papir- og papvarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri
Overskuddet stiger: Kai D Fonden fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kai D Fonden, der er en virksomhed i Tved. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 3,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -402.650 kroner til -608.636 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tved-virksomheden fra 57,4 millioner til 58,6 millioner. Kai D Fonden har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at yde økonomisk støtte til almennyttige og humanitære organisationer, institutioner, fonde, foreninger, grupper og øvrige sammenslutninger mv. med tilknytning til Kolding byKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Byggeselskab i Kolding fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i PerBro Designgulve ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 702.000 til 780.304 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 5,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 334.000 til 851.419. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Perschke og Kenneth Bronée. I første omgang er det PERSCHKE HOLDING AF 15.12.2011 ApS og Kenneth Bronée Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Perschke og Kenneth Bronée, der er de dominerende ejere. PerBro Designgulve ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel med bygningsmaterialer og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: F & K Consult ApS i Kolding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet F & K Consult ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -30.795 til 57.290 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 563.915 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 15.004 til 58.799. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Frank Perschke og Kenneth Bronée. I første omgang er det PERSCHKE HOLDING AF 15.12.2011 ApS og Kenneth Bronée Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Perschke og Kenneth Bronée, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er F & K Consult ApS anbragt i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved administration, rådgivning og opgaveformidling inden for byggebranchen samt anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kolding ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kolding-virksomheden OK Tech ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 2,2 millioner til -417.770 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,7 millioner i det foregående regnskabsår til 125.832 - et fald på -95 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Karl Ole Knudsen. I første omgang er det OK TECH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Ole Knudsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er OK Tech ApS anbragt i branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion, service og salg af bagerovne og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nordisk Aktiv Virke A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nordisk Aktiv Virke A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,7 millioner til 37,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 128.306 i det foregående regnskabsår til 18.817 - et fald på -85 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 24,5 millioner til 50,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Preben Kjærgaard. I første omgang er det PBL Holding og Kolding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Kjærgaard, der er den dominerende ejer. Nordisk Aktiv Virke A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueforvaltning og udlejningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Kolding har underskudKolding-virksomheden Dinner in the Sky ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -5000 til -4800 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -5000 kroner til -4800 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -648.000 til -651.690 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Jesper Halkjær Johansen. I første omgang er det MILESTONE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Halkjær Johansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Dinner in the Sky ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, herunder udlejning af forlystelser og salg af eventsKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Holdt Unique ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holdt Unique ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 312.926 til 388.871 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 731.983 kroner til 931.428 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Karsten Holdt og Jette Holdt. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Holdt og Jette Holdt. Holdt Unique ApS hører hjemme i branchen "Selvstændigt udøvende scenekunstnere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at virke som festarrangør, samt anden hermed forbunden virksomhed. Her ud over har selskabet som erklæret formål at drive entertainervirksomhed og anden hermed forbunden virksomhed, samt ikke mindst gartnervirksomhed og anden hermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Milestone Event A/S i Kolding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Milestone Event A/S i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -619.000 til 297.152 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 638.000 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 312.000 kroner i det foregående regnskabsår til 983.878 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 571.000 til 797.824. Virksomheden ledes af direktør Jesper Halkjær Johansen. I første omgang er det MILESTONE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Halkjær Johansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Milestone Event A/S anbragt i branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel herunder salg og udlejning af reklameeksponeringKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Kolding går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Kolding-virksomheden Dansk A-Træ, Brande A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 26.173 til -12.394 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 74.330 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 30.411 kroner året før til -3433 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 837.642 til 822.548 kroner . Virksomheden ledes af direktør Preben Kjærgaard. I første omgang er det DANSK A-TRÆ. HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Kjærgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Dansk A-Træ, Brande A/S anbragt i branchen "Udsavning og høvling af træ". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med og udføre forarbejdning af trævarer - herunder specielt indutriel træbeskyttelse - og anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Lunderskov ryger fra overskud til underskudOverskuddet i PoKoPro ApS, der er et firma i Lunderskov, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 15.847 til -55.769 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 15.847 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 82.728 i det foregående regnskabsår til 34.108 - et fald på -59 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 17.847 til -12.921 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henryk Tomasz Tromer og Stanislaw Helwing. Virksomhedens reelle ejere er Henryk Tomasz Tromer og Stanislaw Helwing. I Erhvervsstyrelsens register er PoKoPro ApS anbragt i branchen "Agenturhandel med blandet sortiment". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LunderskovBJ-Consulting ApS, der er en virksomhed i Lunderskov, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,3 millioner til 528.751 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,0 millioner - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 406.139 kroner efter skat, faldt formuen i BJ-Consulting ApS fra 1,9 millioner til 446.139 kroner . Firmaet ledes af direktør Benno Jespersen. I første omgang er det J-Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Benno Jespersen, der er den dominerende ejer. BJ-Consulting ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med teknisk rådgivning indenfor fødevarerområdetKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Victoria pizza Kolding Esbjergvej ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -235.473 til 99.296 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra -143.133 til -65.682. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. I første omgang er det Victoria invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Nikolian og Taron Nikolyan, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Victoria pizza Kolding Esbjergvej ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Nordic Media ApSKolding-virksomheden Nordic Media ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6587 til -6510 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -720 kroner til -643 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 29.448 til 18.671 kroner . Firmaet ledes af direktør Lydia Sophia Lange Barut. I første omgang er det Barut Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lydia Sophia Lange Barut, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Media ApS anbragt i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive marketing virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Murervirksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet CSN-Montage ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -174.663 til 231.666 kroner før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 237.438 kroner i det foregående regnskabsår til 630.464 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra -96.238 til 83.935. Virksomheden ledes af direktør Casper Schwencke Nielsen. I første omgang er det CSN-Montage Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Casper Schwencke Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er CSN-Montage ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Minus vokser: Ejendomsvirksomhed i Kolding får milliontabKolding-virksomheden OMJ Ejendomme, Kolding ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -118.420 til -2,7 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 78.127 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 238.211 kroner i det foregående regnskab til 145.775 - et fald på -39 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -2,1 millioner kroner efter skat, voksede formuen i OMJ Ejendomme, Kolding ApS sidste år fra -162.318 til 319.558 . Firmaet ledes af direktør Jeppe Seerup. I første omgang er det J.A.A.K. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Seerup, der er den dominerende ejer. OMJ Ejendomme, Kolding ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at besidde og udleje faste ejendomme, forestå udvikling af byggeprojekter, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kolding-virksomheden Seerup Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Seerup Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 155.643 til 125.631 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 455.672 kroner i det foregående regnskab til 306.501 - et fald på -33 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 161.420 til 259.089. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Seerup. I første omgang er det J.A.A.K. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jeppe Seerup, der er den dominerende ejer. Seerup Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse, udlejning og administration af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Kolding er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet NSM A/S i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -2,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 38 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 32 ansatte - en nedgang på 15,79 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,4 millioner kroner til 23,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra -629.071 til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Evald. I første omgang er det IMN HOLDING AF 2011 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Evald, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er NSM A/S anbragt i branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fabrikation og handel indenfor maskinbranchen, navnlig maskiner og armaturer til føde- varebranchen og kemisk industri samt beslægtede produkter tillige med import og exportKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Køllebo Invest ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Drejens-virksomheden Køllebo Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -351.219 til -51.104 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 93,5 millioner kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.576 kroner til -30.471 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Køllebo Invest ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Paasch. I første omgang er det PAASCH INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Paasch, der er den dominerende ejer. Køllebo Invest ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investeringer og køb og salg af biler og motorcykler samt anden hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vestergaard Management ApS i EltangOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vestergaard Management ApS, der er et firma i Eltang. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 24.401 til 10.278 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 37.540 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 25.094 i det foregående regnskabsår til 11.673 - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Eltang-virksomheden fra 43.222 til 51.586. Virksomheden ledes af direktør Ove Vestergaard. Virksomhedens reelle ejere er Ove Vestergaard. Vestergaard Management ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at tilbyde bestyrelsesarbejde, løsning af komplekse ledelsesmæssige- og rådgivningsopgaver samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bønstrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Reiling Glasrecycling Danmark ApS, der er en virksomhed i Bønstrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 2,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 42 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner til 6,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bønstrup-virksomheden fra 16,7 millioner til 18 millioner. Virksomheden ledes af direktør Marc Uphoff. I første omgang er det REILING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bernhard Erwin Reiling, der er den dominerende ejer. Reiling Glasrecycling Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med affaldsprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at indsamle og forarbejde glas til genbrug, at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Bramdrupdam tjente flere penge i seneste regnskabsårPROKAN ApS, der er en virksomhed i Bramdrupdam, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 104.006 til 243.070 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 175.733 kroner til 263.519 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bramdrupdam-virksomheden fra 210.250 til 358.237. Virksomheden ledes af direktør Jens Mikael Arnoldsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Mikael Arnoldsen. PROKAN ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rekrutteringsvirksomhed med egne ansatte, være administrationsselskab for det netværk af selvstændige konsulenter, der er tilknyttet virksomheden, forestå køb og salg, herunder investeringer i værdipapirer og fast ejendom, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i BramdrupdamOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NORMANN CONSULTING & INVEST ApS, der er en virksomhed i Bramdrupdam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 67.880 til 43.094 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 100.100 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 50.698 kroner til 53.195 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bramdrupdam-virksomheden fra 397.860 til 429.755. Virksomheden ledes af direktør Jonna Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Normann Madsen og Jonna Madsen. NORMANN CONSULTING & INVEST ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for administration og ledelse, herunder forandringsledelse, at drive investeringsvirksomhed i såvel noterede som unoterede værdipapirer samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed
Overskuddet stiger: Ejendomsvirksomhed i Bramdrupdam fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i APO-Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Bramdrupdam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 683.870 til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Bramdrupdam-virksomheden fra 10,3 millioner til 12,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kurt Jensen Høj. Virksomhedens reelle ejere er Kurt Jensen Høj. APO-Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ejendoms-udvikling, -handel og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Vending: Akasa Wine ApS i Kolding er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Akasa Wine ApS i Kolding. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -545 til 2090 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4117 kroner til 5847 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 13.489 til 14.989. Virksomheden ledes af direktør Jens Frederik Münter. I første omgang er det MÜNTER MANAGEMENT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Frederik Münter, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Akasa Wine ApS anbragt i branchen "Detailhandel med drikkevarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er import og handel med vin til private og virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Vending: Kaffebaren Kolding ApS i Vonsild er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Kaffebaren Kolding ApS i Vonsild. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5529 til 13.398 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 379.871 kroner til 383.079 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vonsild-firmaet fra -148.569 til -135.171. Virksomheden ledes af direktør Marianne Svenstrup Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Svenstrup Knudsen. I Erhvervsstyrelsens register er Kaffebaren Kolding ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at betjene og servicerer kaffebarens kunder med bespisning og drikke, og tilbyde mad ud af huset til selskaber m.m. Derudover har kaffebaren til formål, at drive virksomhedens tilknyttede spillehal
Tallene er vendt: Virksomhed i Jordrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ReUse Trekanten ApS i Jordrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -21.023 til 20.137 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 74.911 kroner til 105.607 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Jordrup-firmaet fra -66.243 til -46.106. Virksomheden ledes af direktør Peter Rosendahl. Virksomhedens reelle ejere er Peter Rosendahl. I Erhvervsstyrelsens register er ReUse Trekanten ApS anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive Registreret Social Økonomisk Virksomhed med indsamling, neddeling og sortering af affald og hermed forbundet virksomhed
Opad igen: Mindre underskud i Restaurantvirksomhed i KoldingKolding-virksomheden Roll it ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -120.377 til -40.190 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 92.472 kroner til 92.944 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -53.894 til -89.756 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. I første omgang er det Victoria invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Nikolian og Taron Nikolyan, der er de dominerende ejere. Roll it ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive en fastfood virksomhed med hovedvægten på takeaway og udbringning og med plads til få spisende gæster
Nedgang: Underskuddet hænger fast i it-virksomhed i KoldingKolding-virksomheden IDfication Denmark ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -66.800 til -678.746 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -65.036 kroner til -360.967 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -537.717 kroner efter skat, voksede formuen i IDfication Denmark ApS sidste år fra -12.868 til 116.415 . Virksomheden ledes af direktør Thomas Nuppnau. I første omgang er det StartupBoost A/S og M.T Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Gade Christensen, Mette Gade Christensen og Thomas Nuppnau, der er de dominerende ejere. IDfication Denmark ApS hører hjemme i branchen "Anden udgivelse af software". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at være et driftselskab, der ejer rettighederne over IDfication og dennes software. Formålet er yderligere at sælge produktet IDficationKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Lunderskov tjente flere penge i seneste regnskabMWL SPECIALSERVICE ApS, der er en virksomhed i Lunderskov, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2444 til 30.271 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 149.376 kroner til 205.174 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunderskov-virksomheden fra 31.420 til 61.691. Firmaet ledes af direktør Freddy Anholm Lorentzen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Vedstesen Vejlgaard. MWL SPECIALSERVICE ApS hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive reparations- og servicevirksomhed samt anden ifølge direktionens skøn i forbindelse dermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i KoldingIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i WEBER & BERTELSEN BYG ApS, der er et firma i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 83.841 til 20.058 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 109.779 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 69.736 til 84.251. Firmaet ledes af en direktion, der består af Kennie Robert Lund Bertelsen og Thomas Weber Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Kennie Robert Lund Bertelsen og Thomas Weber Pedersen. WEBER & BERTELSEN BYG ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KoldingKolding-virksomheden ABC ejendomsservice ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -42.129 til -7146 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 162.005 kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 108.350 kroner i det foregående regnskabsår til 174.019 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 92.320 til 81.461 kroner . Firmaet ledes af direktør Cliff Brian Boysen. Virksomhedens reelle ejere er Cliff Brian Boysen. I Erhvervsstyrelsens register er ABC ejendomsservice ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Victoria pizza Kolding Agtrupvej ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -118.948 til 235.868 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 4960 til 186.079. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andreas Nikolian og Taron Nikolyan. I første omgang er det Victoria invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Andreas Nikolian og Taron Nikolyan, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Victoria pizza Kolding Agtrupvej ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive restauration og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i KoldingOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KJN-Vest ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,5 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,5 millioner kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -26.476 kroner til -11.214 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 10,2 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Keld Juul Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Keld Juul Nielsen. KJN-Vest ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier i Dansk Klima Teknik A/S og kapitalanbringelse iøvrigtKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Micoll ApSKolding-virksomheden Micoll ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -21.631 til -27.116 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -3000 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -19.736 kroner til -1238 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Micoll ApS var ligesom året før på -1,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Preben Kjærgaard. I første omgang er det NORDISK AKTIV VIRKE A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Kjærgaard, der er den dominerende ejer. Micoll ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri, håndværk og finansiering og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lukas Ejendomme ApS i Kolding får underskudDet seneste år er endt med underskud i Kolding-virksomheden Lukas Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -5670 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -5670 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Preben Kjærgaard. Virksomhedens reelle ejere er Preben Kjærgaard. Lukas Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos New Food Kolding ApSBramdrupdam-virksomheden New Food Kolding ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1483 til -1291 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -1250 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i New Food Kolding ApS var ligesom året før på -7 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Christian Steen Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Christian Steen Hansen. I Erhvervsstyrelsens register er New Food Kolding ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fungere som investerings- og holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Kolding fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i SOMM Invest ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 379.734 til 542.540 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 467.497 kroner til 474.389 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 1,8 millioner til 2,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Holm Hynkemejer. Virksomheden ejes af Mikael Alcain Poulsen, MAGAMA ApS, OMI HOLDING ApS og SPECTRE ARCA HOLDING ApS. SOMM Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering, køb og udlejning af fast ejendom samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HjarupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JJV 11 ApS, der er en virksomhed i Hjarup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 276.524 til 152.191 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 562.541 kroner i det foregående regnskab til 560.852. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjarup-virksomheden fra 315.688 til 334.398. Virksomheden ledes af direktør Lars Walter Høeg. I første omgang er det BÆKLUND CONSULT & INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Walter Høeg, der er den dominerende ejer. JJV 11 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet formål er at investere i og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Merrild Trading ApS får nyt millionunderskudKolding-virksomheden Merrild Trading ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -199.197 til -1,7 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -255.028 kroner til -217.414 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,4 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Carsten Merrild Pieszak Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Merrild Pieszak Pedersen og Charles Michael Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Merrild Trading ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og finansieringsselskab samt direkte eller gennem datterselskaber og tilknyttede selskaber at drive produktion og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vamdrup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i FJ Maskinservice ApS, der er en virksomhed i Vamdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 615.664 til 986.424 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,6 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vamdrup-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Jespersen. I første omgang er det FJ Holding af 2015 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Jespersen, der er den dominerende ejer. FJ Maskinservice ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, service og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Kiesel Scandinavia A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kiesel Scandinavia A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 790.265 til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,2 millioner kroner til 10,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 9,4 millioner til 11,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ute Graff. I første omgang er det Kiesel GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Joachim Stefan Kiesel, der er den dominerende ejer. Kiesel Scandinavia A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg, service-, og reparation af maskiner til havne og skrothåndterings- og nedbrydningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lægeklinik i Kolding fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Speciallægeklinikken Hviidsminde ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 249.392 til 307.973 kroner før skat. Medarbejdertallet var på fire i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 615.493 til 657.001. Virksomheden ledes af direktør Dorte Aarup Clemmensen. I første omgang er det Hviidsminde Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dorte Aarup Clemmensen, der er den dominerende ejer. Speciallægeklinikken Hviidsminde ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive speciallægevirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Kolding fik større overskud end året førEjendomsselskabet Hviidsminde Aarhus ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 168.741 til 237.065 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 504.519 kroner til 577.635 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 3,6 millioner til 3,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Lars Smedegaard Kjøller. I første omgang er det Hviidsminde Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dorte Aarup Clemmensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Hviidsminde Aarhus ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering i og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Ejendomsvirksomhed i Kolding har skåret underskuddet nedKolding-virksomheden Ejendomsselskabet Hviidsminde ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -175.532 til -124.714 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 319.084 kroner til 357.227 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -511.204 til -634.679 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Dorte Aarup Clemmensen. I første omgang er det Hviidsminde Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Dorte Aarup Clemmensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Hviidsminde ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Christiansfeld hold fast i overskuddetBOGA GARDINER ApS, der er en virksomhed i Christiansfeld, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 103.915 til 108.644 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 191.416 kroner til 198.801 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Christiansfeld-virksomheden fra 305.597 til 390.339. Firmaet ledes af direktør Finn Bogø Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Martin Koch. BOGA GARDINER ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed
Nyt regnskab: Femininity ApS i Bramdrupdam får underskudDet seneste år er endt med underskud i Bramdrupdam-virksomheden Femininity ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -177.819 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -177.777 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Thi Hong Lam Pham. I første omgang er det Madame Fan Lin ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thi Hong Lam Pham, der er den dominerende ejer. Femininity ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af fodtøj". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at designe, producere og forhandle sko, smykker og tilsvarende produkter og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i VamdrupVamdrup-virksomheden FF Bolig ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1857 til -26.493 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 19.891 i det foregående regnskabsår til 1571 - et fald på -92 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 16.100 til -10.393 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frank Jespersen. I første omgang er det FREDDY PEDERSEN HOLDING ApS og FJ Holding af 2015 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Frank Jespersen og Freddy Pedersen, der er de dominerende ejere. FF Bolig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formålKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Kolding-virksomheden Lebahn ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lebahn ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 28.845 til 20.850 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 356.577 kroner til 447.650 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 15.570 kroner efter skat, faldt formuen i Lebahn ApS fra 62.377 til 57.947 kroner . Virksomheden ledes af direktør Ulla Lebahn. Virksomhedens reelle ejere er Ulla Lebahn. Lebahn ApS hører hjemme i branchen "Anden undervisning". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed i forbindelse med at bibringe fagpersoner og forældre mest mulig viden om sansemotoriske spiseproblemer og tilstødende problemstillinger samt behandling heraf - samt øvrig drift efter direktionens anvisningerKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos X-tension ApSUnderskuddet i Bjert-virksomheden X-tension ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -226.566 til -175.934 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 378.197 kroner til 424.115 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 297.547 til 121.613 kroner . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Christiansen. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Christiansen. X-tension ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reklamebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er service og handel indenfor reklamebranchen og den grafiske brancheKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i KoldingSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Kolding-virksomheden Familieforeningen Ebba og Kai Blichers Efterkommere. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -559.751 til -158.366 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 908.798 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -489.738 kroner til -482.710 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,6 millioner til 8,4 millioner kroner . Familieforeningen Ebba og Kai Blichers Efterkommere hører hjemme i branchen "Andre organisationer og foreninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Formålet er at sikre medlemmer. der kommer i økonomiske vanskeligheder, samt at virke for sammenholdet inden for familienKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Abstracta Interiør A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Abstracta Interiør A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 316.689 til 553.474 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra -3,9 millioner til -3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sigurdur Yngvi Fridriksson. Virksomheden ejes af Lammhults Möbel AB. Abstracta Interiør A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation af tavler og dertil knyttede produkter, herunder at forestå handel og service, samt dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Lux Koncern ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kolding-virksomheden Lux Koncern ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 13.936 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 295.708 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lucas Falk Grøntved Larsen. I første omgang er det Felkon Holding ApS og L. Larsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dorthe Sørensen, Jannik Lysholt Nielsen og Lucas Falk Grøntved Larsen, der er de dominerende ejere. Lux Koncern ApS hører hjemme i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Kolding fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i DeLaval A/S, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,7 millioner til 8,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 84 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 89 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 84,6 millioner kroner til 98,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 8 millioner til 12,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Damkær Ebbesen. I første omgang er det DeLaval Holding BV, der står som ejer. I sidste ende er det Larry George Pillard, Ernst Joseph Walch, Marco Felder og Georgd Erich Wohlwend, der er de dominerende ejere. DeLaval A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fabrikation og handel samt sådan finansieringsvirksomhed som står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Henco Solutions ApS i Ferup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Henco Solutions ApS, der er et firma i Ferup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 491.957 til -160.405 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 491.957 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 617.627 i det foregående regnskabsår til 65.724 - et fald på -89 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 511.842 til 351.437 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Kristian Ravn. I første omgang er det Hen&Co ApS og NAAC Holdings LLC, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Kristian Ravn og Colin Patrick Wilcken, der er de dominerende ejere. Henco Solutions ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med kemiske produkter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er handel med miljøbeskyttende produkterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Kolding ryger fra overskud til underskudOverskuddet i TransportLog ApS, der er et firma i Kolding, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 51.356 til -399.177 kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 405.957 kroner i det foregående regnskabsår til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 145.976 til -307.781 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Frederik Frausing Nysom. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Elmkjær Schlünsen. I Erhvervsstyrelsens register er TransportLog ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Hjarup Vestergård ApS i Hjarup ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Hjarup Vestergård ApS, der er et firma i Hjarup. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,5 millioner til -100.398 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 7,7 millioner kroner. Medarbejdertallet var på 16 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 10,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 6,3 millioner - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,9 millioner til 6,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jeppe Bloch Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Bloch Nielsen og Mads Bloch Nielsen. Hjarup Vestergård ApS hører hjemme i branchen "Produktion af slagtesvin". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug samt svineproduktion samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nordic Activewear ApS i Kolding gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nordic Activewear ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.000 til 8773 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.000 kroner året før til 9864 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra -18.000 til -9271. Virksomheden ledes af direktør Maria Worm Jensen. I første omgang er det ZENITH FINANS A/S og TEKU SOURCING IVS, der står som ejere. I sidste ende er det Bo Jensen og Maria Worm Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nordic Activewear ApS anbragt i branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af sportstøj samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Rabenhus ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vonsild-virksomheden Rabenhus ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 130.650 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 194.901 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Rud Hellesøe. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Rud Hellesøe. Rabenhus ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt anden ifølge direktionens skøn i forbindelse hermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Jeni ApS fik større overskud end året førJeni ApS, der er en virksomhed i Drejens, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 156.449 til 186.861 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 607.899 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 249.654 kroner til 254.289 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Drejens-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Jesper Hørlyk Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Hørlyk Nielsen. Jeni ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Anden udlejning af boliger
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Radar Transport ApSAgtrup-virksomheden Radar Transport ApS har fået minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -210.078 til -214.943 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 447.203 kroner til 566.443 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -517.541 til -732.484 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tomasz Witynski. Virksomhedens reelle ejere er Tomasz Witynski. Radar Transport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: selskabets formål er logistisk ideudvikling og gennemførelse af transportopgaver
Nyt regnskab: It-virksomhed i Kolding får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kolding-virksomheden APM Consult ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 844.982 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,8 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Allan Palludan Mogensen. I første omgang er det Palludan Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Palludan Mogensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er APM Consult ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med undervisning, konsulentydelser samt øvrig drift efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Lunderskov får underskudDet seneste år er endt med underskud i Lunderskov-virksomheden FarFars Catering ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -2670 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -2670 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Heidi Sandholdt Prehn. I første omgang er det SANDHOLDT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Heidi Sandholdt Prehn, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er FarFars Catering ApS anbragt i branchen "Event catering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomedens formål er at drive en cateringsvirksomhed
Tallene går op: Reklamevirksomhed i Kolding fik større overskud end året førTRIBE Media ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 98.898 til 119.636 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 387.642 kroner til 440.447 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 86.583 til 177.149. Firmaet ledes af en direktion, der består af Benjamin Bosman Knutsson Eg og Louise Bosman Knutsson Eg. Virksomhedens reelle ejere er Benjamin Bosman Knutsson Eg og Louise Bosman Knutsson Eg. TRIBE Media ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at tilbyde IT løsninger, herunder producering af hjemmesider, grafisk design og rådgivning i brugen af sociale medierKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Lowenco A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lowenco A/S, der er en virksomhed i Vamdrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 62,7 millioner til 79,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 22 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 34 ansatte - en fremgang på 54,55 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 86,0 millioner kroner til 113,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 62,2 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Lowenco A/S fra 58,9 millioner til 54 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mikael Hoier. Virksomheden ejes af ULT Denmark ApS. Lowenco A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af mobile og semi-mobil køle/frost opbevaringsenheder til opbevaring af produkter ved specielle temperaturer, samt reservedele for køle/frost anlæg. Herudover salg af værktøj, reservedele og udstyrKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Waskonig & Walter Danmark ApS i Kolding går fra overskud til underskudOverskuddet i Kolding-virksomheden Waskonig & Walter Danmark ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 546.885 til -602.187 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 3,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,8 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25,8 millioner til 25,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Brian Kidmose Jensen, Jörg Waskönig og Stefan Joachim Nestler. I første omgang er det Waskönig + Walter Besitz und Verwaltungs GmbH u. Co KG, der står som ejer. I sidste ende er det Jörg Thomas Waskönig, der er den dominerende ejer. Waskonig & Walter Danmark ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og international handel samt investering i fast ejendom og administration af sådanne, samt ved aktie, anpart eller ved certifikatbesiddelse i andre selskaber at udøve indflydelse på disses virksomhed og foretage administration af disseKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Preston ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kolding-virksomheden Preston ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 15.865 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 251.440 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Marie Bilgrav Munk. Virksomhedens reelle ejere er Marie Bilgrav Munk. Preston ApS hører hjemme i branchen "Undervisning inden for sport og fritid". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er levering af ydelser indenfor osteopati og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Kolding tjente flere penge i seneste regnskabSCHMIDTECH ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2616 til 41.296 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 86.231 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3525 kroner i det foregående regnskabsår til 83.161 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 129.869 til 163.297. Firmaet ledes af direktør Emil William Schmidt Svensson. I første omgang er det Emil William Schmidt Svensson og EWSS ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Emil William Schmidt Svensson, der er den dominerende ejer. SCHMIDTECH ApS hører hjemme i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med service, rådgivning og undervisning i varme- og køleteknik samt aktiviteter i tilknytning hertil
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nr Bjert-virksomheden Gabba Ejendomme ApSGabba Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Nr Bjert, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 603.997 til 566.535 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 685.053 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 835.786 kroner til 876.256 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Nr Bjert-virksomheden fra 6,1 millioner til 6,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Ole Madsen. I første omgang er det GABBA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Madsen, der er den dominerende ejer. Gabba Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med og udlejning af fast ejendom, finansiering samt anden i den forbindelse beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Slotsgade 17 ApS fik større overskud end året førSlotsgade 17 ApS, der er en virksomhed i Nr Bjert, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 148.431 til 168.425 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 328.550 kroner til 340.343 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Nr Bjert-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Ole Madsen. I første omgang er det GABBA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Madsen, der er den dominerende ejer. Slotsgade 17 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsudlejning samt andet dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Alminde Brugsforening i Almind går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Alminde Brugsforening, der er et firma i Almind. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 163.042 til -103.088 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 163.042 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Formuen i Alminde Brugsforening var ligesom året før på 6,3 millioner kroner . Alminde Brugsforening hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål er skrevet således: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerneKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Yab Yum Clothing Co. ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Yab Yum Clothing Co. ApS, der er en virksomhed i Nr Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,2 millioner til 16,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 27 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 25,6 millioner kroner til 31,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Bjert-virksomheden fra 27,7 millioner til 38,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Madsen. I første omgang er det YAB YUM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Madsen, der er den dominerende ejer. Yab Yum Clothing Co. ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Binderup-virksomheden Prairie Sun Media ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Prairie Sun Media ApS, der er en virksomhed i Binderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 120.712 til 64.719 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 145.059 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 128.711 kroner i det foregående regnskab til 65.308 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Binderup-virksomheden fra 14.108 til 63.888. Virksomheden ledes af direktør Ole Sønnichsen. I første omgang er det OSON HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Sønnichsen, der er den dominerende ejer. Prairie Sun Media ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kunstnerisk skaben". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive konsulent-, undervisnings- og udgivervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Byggevirksomhed i Kolding fik igen tabKolding-virksomheden Lindehaven Taastrup Etape 4 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -12.518 til -13.503 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 11,3 millioner kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9149 kroner til -9181 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -365 til -13.868 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Niels Krag og Jan Jensen. I første omgang er det Jensen & Nielsen Gruppen A/S og SOPHIENBERG GRUPPEN A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Skaarup Nielsen, der er den dominerende ejer. Lindehaven Taastrup Etape 4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at opføre ejendomme til videresalg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hjarup Østergård ApS fik større overskud end året førHjarup Østergård ApS, der er en virksomhed i Christiansfeld, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.142 til 221.292 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 305.531 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 585.865 kroner til 867.287 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Christiansfeld-virksomheden fra 19,8 millioner til 20 millioner. Firmaet ledes af direktør Kurt Bloch Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Kurt Bloch Nielsen. Hjarup Østergård ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er landbrugsmæssig drift, herunder jordbrug samt svineproduktionKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Kolding er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Asian Import and Export ApS i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -176.301 til 167.664 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-firmaet fra 191.212 til 219.058. Virksomheden ledes af direktør Shaoqiu Zhu. Virksomhedens reelle ejere er Shaoqiu Zhu og Qing Zheng. I Erhvervsstyrelsens register er Asian Import and Export ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af restauration, eksport, import samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Kolding tjente flere penge i seneste regnskabsårSYDINVENT ApS, der er en virksomhed i Kolding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 7875 til 16.294 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 43.600 kroner til 46.700 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 48.864 til 61.824. Firmaet ledes af direktør Gunnar Fogt. I første omgang er det DataSign Invest ApS og RESSOURCE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gunnar Fogt og Leif Mortensen, der er de dominerende ejere. SYDINVENT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel samt anden efter ledelsens skøn hermed beslægtet formål
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Ken Sport Import A/SBramdrupdam-virksomheden Ken Sport Import A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -10.000 til -10.385 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.000 kroner til -10.314 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ken Sport Import A/S var ligesom året før på -2,7 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Bo Jensen. I første omgang er det ZENITH FINANS A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bo Jensen, der er den dominerende ejer. Ken Sport Import A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg i en gros og detailhandel, import og eksport af sports- og fritidsartikler, samt -beklædningKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Kolding får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Kolding-virksomheden Anpartsselskabet af 21.5.21. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 19.549 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 82.082 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af en direktion, der består af Kristian Jarl Kristensen og Michael Faurholm Berg Christensen. I første omgang er det Michael Faurholm Berg Christensen, Nadja Hoffenzits Dornonville de la Cour og Arko Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Jarl Kristensen, Michael Faurholm Berg Christensen og Nadja Hoffenzits Dornonville de la Cour, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Anpartsselskabet af 21.5.21 anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Kolding Instrument Service ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kolding Instrument Service ApS, der er en virksomhed i Eltang. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,7 millioner kroner til 6,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Eltang-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Skovsted Holt. I første omgang er det SKOVSTED HOLT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Skovsted Holt, der er den dominerende ejer. Kolding Instrument Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre tekniske installationer samt andet efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Sander Rådgivning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Sander Rådgivning ApS, der er en virksomhed i Kolding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 461.049 til 1,1 millioner kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Kolding-virksomheden fra 140.000 til 500.000. Virksomheden ledes af direktør Kim Sørensen. I første omgang er det Kim Sander Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kim Sørensen, der er den dominerende ejer. Sander Rådgivning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets hovedaktivitet er levering af erhvervsrådgivning, konsulentassistance indenfor edb, salg og markedsføring af edb-udstyr samt dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Bøge's Bilservice ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bøge's Bilservice ApS, der er en virksomhed i Lunderskov. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,3 millioner kroner til 9,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lunderskov-virksomheden fra 8,5 millioner til 9,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Arne Bøge og Peter Paulin Poulsen. I første omgang er det KONGSBJERG HOLDING ApS, PETER PAULIN POULSEN ApS og ARNE BØGE HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Arne Bøge, der er den dominerende ejer. Bøge's Bilservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn, specielt vedrørende salg og reparation af bilerKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i regnskaberne fra Koldings virksomheder, som blev offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Erhverv For abonnenter

Direktør går af efter 46 år i virksomheden: 350 ansatte i Kolding skal have ny topchef

750 borgere behandlet for reaktioner efter skyderi i Field's

Annonce
Annonce
Annonce
Sydjylland For abonnenter

Tour-karavane i modvind: Derfor blev der ikke smidt kasketter ud til alle tilskuere langs ruten

Varde For abonnenter

Madanmelder jubler over vellykket middag med ægte klassikere på populært spisested: Her har de virkelig styr på deres håndværk

Varde

Han har pap i sit DNA: Pap er mere end presset papir – det er det meste af Oles liv

Kolding

Efter brutalt drab på 22-årig kvinde: Sigtet par sat på fri fod

Asylansøgere undgår Danmark: Minister vil gøre Danmark mindre attraktiv end Ungarn

Billund

19-årig kvinde fra Billund Kommune blev ramt af skud i Field's

Erhverv For abonnenter

Emballage-sværvægter tabte millioner i 2021: Højere råvare- og energipriser har kostet os 250 mio. kroner

Kirstine var på vej til koncert - men endte med at sove i en fremmed kvindes lejlighed: - Vi er der for hinanden, når katastrofen rammer

For abonnenter

Svindler overtog pludselig fynsk startup og bestilte 50.000 liter spiritus: Kunne have tvunget ejerne til at lukke virksomheden

Trekantområdet For abonnenter

Elene tog flugten fra sin stalker - nu har han fundet hendes gemmested i Give: 'Hvis han ikke snart bliver stoppet, så tror jeg det ender helt galt en dag'

Vestjysk SAS-styrmand: Strejken kan have fatale konsekvenser for min fremtid som pilot

Esbjerg For abonnenter

Læser beder om klart svar: Hvem tager initiativet, hvis landsbyen skal have lokal fjernvarme?

Esbjerg For abonnenter

Video fra sejlskibs-racet: Farmand er sømand og lods - nu vil to brødre også mærke livet til søs

Esbjerg

Video fra Georg Stage: Jeppe måtte kæmpe med livsvigtigt knob før åbent skib på skoleskibet

Annonce